"W małym domku" Witkiewicza - absurd i groteskaTemat: Absurd i groteska - "W małym domku" S.I. Witkiewicza. Według stworzonej przez Stanisława Ignacego Witkiewicza teorii Czystej Formy, jednym z celów teatru jest drażnienie widza, artystyczne i estetyczne prowokowanie go. Jednym ze środków prowokacji było groteskowe ukazywanie rzeczywistości. Typowym przykładem groteski jest dramat Witkacego "W małym dworku", wydany w 1921 roku. Groteska w tej "sztuce w trzech aktach" polega na współistnieniu pewnych specyficznych właściwości. Przede wszystkim rzeczywistość sceniczna ulega deformacji, czyli zniekształceniu, często przez wprowadzenie elementów fantastyki. W dramacie "W małym dworku" pretekstem do tego jest zorganizowanie seansu spirytystycznego. Niejednoznaczne stają się motywacje postępowania bohaterów. Nie wiadomo czy ważniejsza jest motywacja naturalistyczna, czy może baśniowa, odrealniona. Bohaterowie często zachowują się w sposób absurdalny, niezrozumiały dla realistycznie patrzącego na świat czytelnika. Kiedy pojawia się duch matki, córki rozmawiają z nią jak gdyby nigdy nic, zupełnie jak z normalną, żywą osobą. Poczucie zdrowego rozsądku zostaje zaatakowane, sprowokowane i niejednokrotnie ośmieszone, choćby w momencie gdy okazuje się, że duch normalnie je, śpi, a nawet upija się wódką. W utworach Witkacego bezustannie miesza się komizm z patosem, nawet czyjaś śmierć nie jest traktowana tu poważnie. W sztuce "W małym dworku" ochoczo popełniają samobójstwo córki zmarłej, z własnej ręki ginie nawet wdowiec Nimbek. Jednak nie wywołuje to u pozostałych bohaterów żadnego wstrząsu, z całkowitym spokojem zbierają się, niemalże nad ciałami ofiar, do spożywania kolacji. Częstym elementem komicznym jest komizm słowa. Istnieje ogromny kontrast pomiędzy sposobem wyrażania się bohaterów a ich sytuacją społeczną. Na przykład ludzie wykształceni wyrażają się jak najprostsi robotnicy, i odwrotnie, w ustach proletariatu pojawiają się terminy naukowe i filozoficzne. "W małym dworku" Stanisława Ignacego Witkiewicza jest więc doskonałym przykładem stosowania w sztuce poetyki groteski oraz absurdu, czyli zdeformowania świata i spowodowanie, że bohaterowie zachowują się anormalnie, niezrozumiale, niedorzecznie.

"W małym domku" Witkiewicza - absurd i groteska

Materiały

Zasady stowarzyszenia z organizacją międzynarodową Mają być określone albo w statucie albo przez decyzję organu plenarnego takiej organizacji międzynarodowej lub przez umowę międzynarodową jaka dana organizacja zawiera z krajem lub grupą krajów Cztery typy stowarzyszenia: 1) Stowarzyszenie krajów i terytoriów zależnych z organizacjami międzynarodowymi następowało w okresie powojennym. J...

Refleksje Małego Księcia Utwór pt. \"Mały Książę\" jest opowieścią o dojrzewaniu głównego bohatera, Małego Księcia, podczas długiej podróży, do miłości i przyjaźni. Książę podczas swojej długotrwałej wyprawy zwiedził wiele i nauczył się wiele. Ten właśnie chłopiec mieszkający na asteroidzie B 612 wyruszył pewnego dnia w świat aby go lepiej poznać. Jego spojrzeniae na...

"Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny" - interpretacja myśli na podstawie utworów XIX i XX w. „IDZIESZ PRZEZ ŚWIAT I ŻYCIU NADAJESZ KSZTAŁT PRZEZ SWOJE CZYNY”. ROZWIŃ MYŚL STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W ŚWIETLE ZNANYCH CI UTWORÓW XIX I XX W. WSTĘP Każdy bohater wybiera własną drogę działania, własne cele i drogę jaką będzie kroczyć aby zrealizować swoje zamiary. Poprzez te działania nadaje sens i kształt swojemu życiu. Cz...

Wyjaśnienie pojęcia frustracji a) frustracja – negatywny stan, jaki odczuwa jednostka, kiedy wykonywane przez nią w jakimś celu działania napotykają na przeszkodę. Jest to uczuciowa projekcja porażki. Pojawia się przy pozbawieniu zasłużonej satysfakcji, przy zawiedzionych nadziejach. b) Czynniki warunkujące frustrację – - przeszkoda zewnętrzna, wewnętrzna -...

Interpretacja liryku "Pokolenie" Krzysztof Kamil Baczyński , pseud. Jan Bugaj , urodził się w Warszawie w 1921 roku , był synem krytyka literackiego . W 1939 ukończył gimnazjum , a poźniej , podczas okupacji , studiował polonistykę na tajnym uniwersytecie . Zginął 4 sierpnia 1944 . Pozostawił po sobie spuściznę zawierającą około pięciuset utworów . Wojna...Cóż to słowo dla n...

Nawiązania do antyku Powszechne jest mniemanie, iż starożytne literatury grecka i rzymska oraz biblia to dwa źródła naszej kultury i literatury. Cyprian Kamil Norwid w wierszu \"Moja Ojczyzna\" wyraził następującą myśl: \"Naród mnie żaden nie zbawił, ni stworzył, Wieczność pamiętam przed wiekiem, Klucz dawidowy usta mi otworzył ...

Utwory Jana Kochanowskiego - o czym są? O życiu, Bogu, śmierci i ojczyźnie na podstawie utworów Jana Kochanowskiego Jan Kochanowski – poeta wierzący w Boga, czy ateista? Człowiek kierujący się stoickimi i epikurejskimi ideami życia, czy może pesymista? Co sądzi o Bogu , życiu i śmierci i czy jego poglądy na te tematy nie uległy całkowitej przemianie. Może tak nagła i bezl...

Trzy rewolucje ukazane w "Szewcach" Są tu trzy kolejne rewolucje pokazane: Wszystko zaczyna się od tradycyjnego ustroju kapitalistycznego umieszczonego w realiach międzywojennej Polski; pokazanie są tu podziały społeczne, antagonizmy między nimi; widzimy narzekających na swoje życie i egzystencję szewców i uzależnienie od takich ludzi jak Scurvy; marzą oni o rewolucji, która zm...