Problematyka "Niemców"KruczkowskiLEON KRUCZKOWSKI „NIEMCY” Autor na przykładzie jednej niemieckiej rodziny pokazał i skonfrontował różne postawy wobec hitleryzmu. Centralnym problemem stała się postawa profesora Sonnenbrucha. Można zna-leźć tu dowody na to, co z ludzi uczyniła ideologia faszyzmu. Dialogi dramatu dają duże możliwo-ści przedstawienia się poszczególnym postaciom. Żadna z postaci dramatu nie jest osobą szczęśliwą, każda przeżywa swój dramat. Czas akcji przypadł na koniec września 1943 roku., a więc w tym momencie wydarzeń w Europie rozpanoszył się hitlerowski terror. W dramacie występuje 19 osób: - profesor Sonnenbruch - Berta – jego żona - Ruth – ich córka - Willi – ich syn - Liesel – wdowa po starszy synu Berty i profesora - Joachim Peters – były student profesora, a obecnie zbieg z obozu - Hoppe – woźny - Schultz - Juryś - pani Soerensen - Marika - Tourterelle - oficer Wermachtu - gefreiter - Antoni - urzędnik policyjny - dziecko żydowskie - Heini Dramat składa się z 3 aktów, a one są podzielone na odsłony. W pierwszym akcie dra-mat rozgrywa się w Polsce, Norwegii i we Francji. W drugim zostajemy wprowadzeni przez drama-turga do niemieckiej rodziny w Getyndze. Profesor Sonnenbruch jest wybitnym uczonym, a w związku z tym człowiekiem myślą-cym, potrafiącym wytyczyć drogi rozwoju nauki, ale jest odizolowany od wszystkiego. Nie intere-suje go jak są wykorzystywane jego wynalazki. Postanowił przeczekać złe czasy, nie robiąc nic dla bliźnich. Jest on odpowiedzialny za morderstwa na bliźnich pośrednio. Drobne gesty wskazują na to, że nie solidaryzuje się on z faszystami, np.: sprawa odmowy napicia się francuskiego koniaku. Lecz ten gest jest postrzegany tu jako „dziecięce dąsanie”. Berta kocha naród niemiecki i nienawidzi wrogów. Z drugiej strony jest wielka miłość do syna. O podbitych terenach mówi, że są to „dzikie tereny” zamieszkiwane przez złych ludzi. Ruth dobrze czuje się w Europie, gdyż jest arystokratką. Lubi ona życie na gorąco. Po-maga ukryć się Petersonowi, przez co zostaje aresztowana. Liesel zadzwoniła po policję, nie troszczy się o nic, jest egoistyczna, okrutna, nie szanuje profesora. Hoppe morduje żydowskie dziecko z zimną krwią, uprzednio nakarmiwszy go jabłkiem. Przed tym zdarzeniem widzimy jego człowieczeństwo, lecz szybko mija. Życie człowieka nie stanowi dla niego wartości. Juryś jest podobny do Hoppego. Upia się aby uśpić nerwy i sumienie. Willi okłamuje panią Soersen, przekazuje jej fałszywe wiadomości o jej aresztowanym synu w zamian za piękny drogocenny naszyjnik. Jest obojętny dla ludzkiego życia, egoistyczny. Marika jest przerażona zachowaniem swojego kochanka – Willego, czuje się bezsilna wobec tego stanu rzeczy. Dość dużą rolę w dramacie pełnią rekwizyty, które w „Niemcach” nabrały rangi symbo-li. Oto one: Jabłko – jest to symbol dobra i zła. Zjada je przed śmiercią dziecko żydowskie. Jabł-kiem później również jest obdarowany syn Hoppego. Butelka koniaku – szlachetny trunek, który potrafi rozjaśnić umysł, pobudzić do życia, a jednak profesor odmawia wypicia jednego kieliszka. Naszyjnik – drogocenny klejnot, który założyła matka bolejąca nad uwięzionym synem, z zamiarem podarowania go Willemu. Ozdobił on potem szyję Berty – matki mordercy.

Problematyka "Niemców"Kruczkowski

Materiały

Co to jest marinizm? Marinizm- kierunek w poezji baroku, uformowany przez włoskiego poetę Giambattista Marino. Silnie oddziaływający na ówczesną literaturę (w Polsce na J.A.Morsztyna). Marinizm wykazywał skłonność do wirtuozerii formalnej, dworskiej elegancji, igrania słowem, a jego właściwą domeną były erotyki. W zakresie epiki poetyckiej marinizm ograniczał fabułę...

Czy słowa Hamleta "Żeby być dobrym, okrutnym być muszę" odnoszą się do Raskolnikowa? Słowa Hamleta - \"Żeby być dobrym , okrutnym być muszę.\" w powieści Fiodora Dostojewskiego \"Zbrodnia i kara\", osiągają swój punkt kulminacyjny i przemieniają się w całkowicie nową sentencję : \"Żeby być dobrym, zamordować muszę. \" Radion Raskolnikow jest ubogim, byłym studentem, który przestał uczyć się z powodów materialnych. Utrzymywał ...

Poglądy filozoficzne oświecenia Poglądy filozoficzne i postawy Empiryzm - (empiria = doświadczenie); prekursorem był angielski filozof Francis Bacon; kładł nacisk na rolę doświadczenia w procesie poznawania świata, odrzucając to wszystko, czego nie da się potwierdzić praktycznie. Racjonalizm - twórcą był Kartezjusz (:Rozprawa o metodzie”); przywiązywał on szczególną wa...

Wizja rewolucji w "Przedwiośniu" i "Nie-Boskiej komedii" Wizja rewolucji w „Nie - Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego i w„Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego. Rewolucje społeczne wyrastają z nabrzmiałych konfliktów. Analizę przyczyn takiego przewrotu i wizję przebiegu wydarzeń zawarł już wcześniej Zygmunt Krasiński w swym dramacie - „Nie - Boska komedia”. ...

Mit o Demeter i Persefonie - interpretacja Demeter, bogini życia i urodzaju, miała córkę Persefonę, którą podstępem sprowadził do piekła tamtejszy władca, Hades. Nieszczęsna matka błąkała się po Ziemi w poszukiwaniu ukochanego dziecka, lecz nie mogła go nigdzie znaleźć. Jej smutek był tak wielki, że deszcze przestały padać, strumienie powysychały, nie rodziły się nowe plony i głód zaczął...

"Ferdydurke" - na stancji u Młodziaków na stancji u Młodziaków jedni drugich mają za pozerów oszukują nie tylko społeczeństwo - też siebie zachwyceni nowoczesnością, zachłystują się postępem mają wyleczyć go z dorosłości, Józio staroświecki, trzeba być nowoczesnym Pimko ceni w nich nowoczesność, traktuje młodzież jak uosobienie atrakcyjności Młodziakowa stara się dogonić ucie...

Podział spółek i opis ) SPÓŁKI dzielimy na: I. Spółki prawa cywilnego II. Spółki prawa handlowego: (a) Spółki osobowe: - cicha - jawna (b) Spółki kapitałowe: - zo.o. - S.A. (c) Spółki mieszane: - komandytowa Spółka jawna: jest spółką handlową wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy, właściwy dla rejonu spółki i prowadząca we własn...

"Skąpiec" jako komedia charakterów Skąpiec\" Moliera jako komedia charakterów. Wiele komedii Moliera ma tytuły wskazujące na to, że najważniejszy w nich jest portret jakiegoś człowieka : \"Świętoszek\", \"Chory z urojenia\" itp. Pisarz konstruował te postacie w ten sposób, że miały one cechy indywidualne, a jednocześnie stawały się typem uosabiającym jakąś główną cechę. Jan Mo...