Twórcy i ich dzieła w literaturze Młodej PolskiTwórcy i ich dzieła Epoka Młodej Polski to czasy aktywnej działalności także twórców debiutujących w pozytywizmie (Prus, Sienkiewicz), a nową generację młodopolan tworzą między innymi: Kazimierz Przerwa-Tetmajer- czołowy poeta modernizmu; "Na skalnym Podhalu" Jan Kasprowicz- twórca cyklów sonetów "Z chałupy", "Z chłopskiego zagonu". Leopold Staff- poeta trzech pokoleń, zadebiutował w modernizmie tomikiem wierszy "Sny o potędze", tworzył w międzywojniu i po 1939 roku. Stanisław Wyspiański- jeden z najwybitniejszych dramaturgów polskich, także poeta i malarz, "Wesele", "Warszawianka", "Wyzwolenie". Gabriela Zapolska- komediopisarka, "Żabusia", "Moralność pani Dulskiej". Władysław Stanisław Reymont- powieściopisarz, "Ziemia obiecana", "Chłopi", Nagroda Nobla w 1924 roku. Stefan Żeromski- powieściopisarz tworzący także w międzywojniu, "Ludzie bezdomni", "Popioły". Stanisław Przybyszewski- "Gody życia". Literatura obca: Charles Baudelaire- "Kwiaty zła". Joseph Conrad- powieściopisarz angielski polskiego pochodzenia (Józef Konrad Korzeniowski), marynista (z wł. mare- morze), "Lord Jim", "Jądro ciemności". Antoni Czechow- nowelista i dramaturg rosyjski, "Śmierć urzędnika". Henryk Ibsen- dramaturg norweski, "Peer Gynt", "Dom lalki", "Dzika kaczka". Artur Rimbaud- poeta francuski, "Sezon w piekle". George Bernard Shaw- dramaturg ang., "Pigmalion", Nagroda Noblla w 1925 roku. August Strindberg- pisarz i dramaturg szwedzki, "Ojciec", "Panna Julia".

Twórcy i ich dzieła w literaturze Młodej Polski

Materiały

Wyjaśnienie pojęć: grupa etniczna i etnograficzna Grupa etnograficzna jest wyróżniana na podstawie odrębnych, obiektywnych cech kulturowych; czasami istniej świadomość tej odrębności wśród jej członków. Grupa etnograficzna to zespół ludzi zamieszkujących określone terytorium geograficzne i wyróżniających się od sąsiadów pewnymi cechami kulturowymi, posiadających poczucie swej przynależności gr...

Klasy profesjonalno – menedżerskie - wyjaśnienie Klasy profesjonalno – menedżerskie Ukształtowanie się klas profesjonalno – menedżerskich ma swoje początki w rozwoju wielkich korporacji i zmian w strukturze posiadania z własności twardej umożliwiającej jednoczesne sprawowanie funkcji właściciela i przedsiębiorcy, w kierunku własności miękkiej, która rozdziela te 2 funkcje. Teorią...

Platońska koncepcja państwa Platońska koncepcja państwa Spór o to, jaki kształt powinno mieć państwo ciągnie się od początku dziejów naszej cywilizacji. Ludzie, którzy posiadali władzę dążyli zwykle do spełnienia partykularnych celów, realizacji jakiejś wizji. Niewątpliwie koncepcję doskonałą i pełną stworzył w IV wieku p.n.e. grecki filozof Platon. Zanim przejdę do...

Stosunek polskich pisarzy odrodzenia wobec problemów politycznych i społecznych epoki W utworach pisarzy polskiego Renesansu poruszane były rozmaite problemy społeczne i polityczne epoki. Często rozważano, jaka powinna być struktura państwa, jego prawa i obowiązki obywateli. Jako pierwszy, problemy tego typu poruszał Mikołaj Rej w \"Krótkiej rozprawie między trzema osobami: Panem, Wójtem a Plebanem...\". Jest to utwór stanowią...

Funkcje motywu biblijnego w "Mistrzu i Małgorzacie" Motywy zaczerpnięte z Biblii nadały utworowi szersze znaczenie, bardziej uniwersalne (historia Jeszuy i Piłata) Prezentowana jest walka dobra ze złem: dobrzy są Jeszua i Małgorzata, natomiast zło obejmuje wszystkich ludzi egzystujących w machinie totalitaryzmu; Szatan nie jest tu uosobieniem zła, raczej zajmuje się wykonywaniem wyroków na lud...

Poezja Bolesława Leśmiana 1. Bolesław Leśmian • debiut “Sad rozstajny” w 1912r. • rozpuszczenie wyobraźni • fantastyka • granica dwóch światów • wymyślony świat jest ciekawszy niż normalny • opisuje to co krótkie, chwilowe, niedostępne człowiekowi w świecie zmieniającej się rzeczywistości • posługuje się...

Najważniejsze modele faktoringu Kryterium podziału jest umiejscowienie ryzyka wypłacalności dłużnika. W zależności od niego wyróżniamy: I. faktoring właściwy (pełny) - cha¬rakteryzuje się tym, że przelew wierzyte¬lności jest ostateczny i w jego wyniku całkowite ryzyko, związane z wypłacal¬nością dłużnika obciąża instytucję fak¬toringową (faktora). Bank...