Renesans - pojęciaPOJĘCIA: Humanizm – (łac. Humanus = ludzki), to prąd który w przeciwieństwie do średniowiecznego teocentryzmu, przyniósł fascynację człowiekiem i wszystkimi sprawami związanymi z życiem ludzkim. Człowiek stał na pierwszym miejscu; panowało przeświadczenie o konieczności poznania człowieka i praw rządzących przyrodą jako podstawowym zadaniu filozofii, nauki i sztuki. Homo sum et nil humanum eme alienum ese puto (Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce) - Terencjusz (II w. p.n.e.) Irenizm – (gr. eirene = pokój), tendencja, która pojawiła się w wyniku reformacji i rozłamu w kościele katolickim. Jest to dążenie do przywrócenia jedności w świecie chrześcijańskim poprzez wzajemne ustępstwa doktrynalne. Prekursorem w Europie był Erazm z Rotterdamu. W Polsce zwolennikami tej myśli byli J. Łaski i A. F. Modrzewski. Reformacja – to ruch religijno-społeczno-narodowy, mający na celu reformę (łac. reformatio = przekształcenie) doktryn i praktyk znajdującego się w stanie kryzysu Kościoła rzymskokatolickiego a) Luteranizm: Marcin Luter – niemiecki zakonnik, kaznodzieja, teolog, który w 1517r. Przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez. Wypowiadał się w nich przeciwko odpustom i za dogłębnymi reformami Kościoła rzymskiego. Luteranie (protestanci) domagali się między innymi zniesienia celibatu, tłumaczenia „Biblii” z łaciny na języki narodowe, głoszenia kazań w językach narodowych, zniesienia odpustów. Nie uznawali oni papieża. b) Kalwinizm: Jan Kalwin – Francuz, twórca kalwinizmu – jeszcze bardziej radykalnego odłamu reformacji. Kalwinizm stał się oficjalną doktryną narodowo-państwowa Kościołów ewangelicko-reformowanych m.in., w Szwajcarii, Hollandii i USA. W Polsce Luteranizm przyjął się raczej wśród mieszczan, a kalwinizm wśród szlachty. Odrębny odłam reformacji stanowilo bracia polscy – Arianie – odłam powstały po podziale polskich kalwinów. Arianie głosili bardzo kontrowersyjne poglądy i często nie znajdowali poparcia. Potępiali wszelki rozlem krwi, występowali przeciwko wojnom, a także postulowali o zniesienie kary śmierci. Uważali, że należy znieść pańszczyznę, i poddaństwo chłopów. Rozwinęli oni doskonale oświatę. Ich szkoły (zbory w Pińczowie i Lublinie)stały na bardzo wysokim poziomie. Niestety niechęć do Arian była ogromna, w 1658 r. Zostali oni ustawą sejmową siłą nawróceni na katolicyzm, a oporni (czyli większość) wygnani z kraju. Ich majątki skonfiskowano, doprowadzając do całkowitego zniszczenia tego odłamu. Kontrreformacja – Kościół katolicki czując się zagrożonym przez reformację, przeprowadził szereg reform wewnętrznych, uzdrawiających sytuację w łonie katolicyzmu, ale przede wszystkim, na soborze trydenckim (1545 – 1563) wytyczono plany walki z innowiercami i wykorzystania dorobku kultury humanistycznej do celów religijnych. Kontrreformacji przewodził powołany do życia w 1534 r. zakon jezuitów.

Renesans - pojęcia

Materiały

Dzieła pozytywistów i teoria literatury - Pozytywizm Dzieła pozytywistów Bolesław Prus- powieściopisarz, nowelista, \"Placówka\", \"Lalka\", \"Faraon\". Eliza Orzeszkowa- powieściopisarka, \"Marta\", \"Dziurdziowie\", \"Nad Niemnem\". Henryk Sienkiewicz- twórca powieści historycznej, \"Trylogia\", \"Quo vadis\", Nagroda Nobla w 1905 roku. Maria Konopnicka- poetka, \"Rota\". Adam Asnyk- po...

"Lalka" czy "Trzy pokolenia" ? Który tytuł jest bardziej odpowiedni? 75. \"Lalka\" czy \"Trzy pokolenia\"? Który z tytułów uważasz za bardziej odpowiedni dla powieści B. Prusa? Bolesław Prus był już dojrzałym pisarzem, gdy przystąpił do pisania powieści \"Lalka\". Szkołą pisarstwa była dla niego praca dziennikarska, zwłaszcza pisane cotygodniowe felietony oraz ukazuj...

W jakich językach została napisana Biblia? Stary Testament po hebrajsku, a niektóre fragmenty po aramejsku i grecku. Nowy Testament po grecku (tylko Ewangelia św. Mateusza po aramejsku).

"Czyta się w coraz większych głębiach tak, że czytanie każdego arcydzieła jest nieskończone" - motto Norwida „Czyta się w coraz większych głębiach tak, że czytanie każdego arcydzieła jest nieskończone”. Słowa C. K. Norwida uczyń mottem rozwżań, który wedłóg ciebie utwór zasługuje na miano arcydzieła? Czy współczesny człowiek potrafi jeszcze czytać w coraz większych głębiach? Czy przypadkiem nie utracił tej jakże ważnej umiejęności, n...

"Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie" - A.Mickiewicz 48. W jakim stopniu słowa Mickiewicza \"szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie\" odnieść można do życia samego poety? Adam Mickiewicz żył i tworzył w okresie romantyzmu. Był to okres, w którym Polska - wymazana z mapy Europy - została podzielona między trzy państwa zaborcze: Rosję, Austrię i Prusy. Młody poeta polski musi...

Dealerzy - pośrednik Dealerzy Kolejnym pośrednikiem powszechnie występującym w obrocie międzynarodowym, działającym na rzecz producenta, jest dealer. Może on reprezentować zarówno wytwórców krajowych, jak i zagranicznych. Dealer dokonuje sprzedaży na własny rachunek lub na rachunek swoich zleceniodawców, lecz we własnym imieniu. Może, więc działać również w charak...

Recenzja filmu "Ogniem i mieczem" Ogniem i mieczem, czyli dzieje wielkiej i burzliwej miłości sięgającej aż po kres ukraińskiego stepu recenzja. W piątek 26 marca wybraliśmy się z klasą, a nawet ze szkołą do kina Bałtyk na film Jerzego Hoffmana pt. Ogniem i mieczem, zrealizowany na podstawie powieści H. Sienkiewicza o tej samej nazwie. W tym Momencie powinienem przytoczyć bi...

Dzieje getta jako historia umierania w "Zdążyć przed Panem Bogiem" Dzieje getta jako historia umierania Hanna Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”. Hanna Krall słynna warszawska dziennikarka oparła książkę „Zdążyć przed Panem Bo-giem” na reportażu przeprowadzonym z Markiem Edelmanem, ostatnim żyjącym przywódcą powstania w getcie warszawskim. Utwór Hanny Krall ma charakter dokumentalny,...