"Popiół i diament" - krótki opisJERZY ANDRZEJEWSKI „Popiół i diament” Andrzej Kossecki, Maciej Chełmicki, pod rozkazami majora Wagi. Puciatyccy, Teleżyński, Staniewiczowa - arystokracja Maciek Chełmicki zakochuje się w Krysi Rozbickiej. Ma zabić Szczukę. Szczuka ma znajomego Kalickiego, który poszedł w stronę spółdzielczości. Zarażeni śmiercią to Alek Kossecki, Marcin Bogucki, Felek Szymański, Janusz Kotowicz, Jurek Szretter. Akcja rozgrywa się 6-9 maja 1945 w Ostrowcu. Opisy miasta, mieszkańców. Wątek główny: zamach Chełmickiego na Szczukę. Maciek - ur w Warszawie 1921, AK. Zakochuje się w Krysi Rozbickiej, chce zwykłego życia, tęskni za miłością, pragnie osobistego szczęścia. Budzą się w nim wyrzuty sumienia w stosunku do organizacji. Morduje Szczukę, sam ginie - jego śmierć ma wymiar tragiczny: potwierdza niemożność znalezienia sobie miejsca w powojennej sytuacji reprezentantów młodego pokolenia, zwanego ideowo AK. Szczuka - sekretarz KC. Ideowy komunista, inteligent, inżynier, przed wojną w więzieniu za poglądy lewicowe, w czasie wojny 2 lata w Gross- Rosen. Żona Maria arystokratka z rodziny Staniewiczów zginęła w obozie Ravensbruck, dobrze wspominana przez współwięźniarki. Szczuka przeżywa jej śmierć. W działaniach polit. Jest konsekwentny, przekonany o swoich racjach, walczy o słuszną sprawę, gotowy do poświęceń, ceniony. Antoni Kossecki - drobnomieszcznin, trudne warunki, realizował plany dzięki wytrwałości i uporowi. Uczył się został adwokatem. Ceniony. 2 synów Andrzej, Aleksander, żona Alicja Skorodyńska. W czasie wojny w Gross- Rosen pod nazwiskiem Leon Rybicki - sztubowy bił i znęcał się. Tłumaczył to chęcią przetrwania, ma nadzieje na powrót do życia. Szczuka osądza go surowo „degeneracja moralna bankructwo drobnomieszczucha”, Podgórski oddaje go pod sąd. Postawa relatywizmu moralnego- sprzeciwianie się wcześniejszym ideałom za cenę przeżycia, brutalny, bezwzględny, dbanie o własne interesy - ludzi traktował przedmiotowo , znęcał się nad więźniami. Można zauważyć że człowiek ten czuje się wyeliminowany ze społeczeństwa, ma świadomość że był przestępcą, ale pragnie w rzeczywistości powojennej odbudować swój system wartości. Uważa, że każda jednostka skażona społecznie, która została zmuszona do przestępstwa, aby przetrwać ma prawo do odrodzenia moralnego

"Popiół i diament" - krótki opis

Materiały

Typologie grup społecznych w socjologii Typologie grup społecznych Typologie dychotomiczne nie oddają w pełni realności zjawisk – są nastawione na biegunowość podziału. • 1887r. F. Tönnis “Wspólnota i stowarzyszenie” – u podstaw powstawania grup tkwi wola jednostek – chęć tworzenia grup społecznych przez jednostki. - wola organiczna (emocjona...

Podział organizacji społecznych Podział organizacji społecznych:  organizacja formalna – sformalizowany system przepisów, stanowisk, ról, sankcji i instytu-cji formalnych ustalonych na drodze prawnej, który zapewnia podział pracy i koordynację czynności sformalizowanych;  organizacja nieformalna – wytwór spontaniczny, wzór działań przekazanych tra...

Definicja publiczności i jej rola publiczność – to zbiór wyodrębniony za podstawie wspólnych zainteresowań - publiczność zebrana – to zbiór zgromadzonych w jednym miejscu, wspólnie zainteresowanych jakimś wydarzeniem występuje ona w dwóch postaciach: a) zbiegowisko – to publiczność zebrana w sposób spontaniczny, przypadkowy, impulsem jest wydarzenie...

Problem szczęścia Problem szczęścia dot.wielu ludzi.Nie ma istoty ludzkiej,która nie dążyłaby do niego,nie zastanawiałaby się nad tym,czym jest szczęście.”Wielu szuka szczęścia ponad ludzką miarę,inni poniżej je,lecz ono znajduje się obok człowieka”.Słowa Konfucjusza oddają sens odwiecznej wędrówki człowieka w poszukiwaniu szczęścia.Ludzie przemierzaj...

Cezary Baryka wobec rewolucji w "Przedwiośniu" Cezary wobec rewolucji (motyw dajmoniona i ormiańskiej dziewczyny). Cezary we wczesnej młodości widział rewolucję w Baku, byl nawet jej uczestnikiem (zmiana, bunt wobec tego co było, kojarzy mu się z buntem wobec matki), a więc wiedzial co ona ze sobą niesie, nie była to dla niego wyłącznie ideologia. Wiedział również że proletariatsam sie ni...

Weksel - co to jest Dokument ten musi spełniać pełną formę: musi istnieć zapis, że jest to weksel, miejsce i termin płatności, polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej. Klasyczną postacią weksla jest weksel trasowany, w którym wystawca (trasant) poleca płatnikowi (trasatowi) zapłatę określonej kwoty pieniężnej na rzecz beneficjanta. Istnieje m...

Historia Adama i Ewy ADAM I EWA „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem.” Ale Bóg nie chciał żeby wszystko było ciemnością i stworzył przepiękny świat pełen roślin i zwierząt. Zaś ostatniego dnia Bóg stworzył człowieka. Był to mężczyzna imieniem Adam. Bóg widział jednak że Adam czół się osamotniony: „W...

Stanisław Barańczak jako wzór współczesnego humanisty Stanisław Barańczak - wzór współczesnego humanisty. Stanisław Barańczak należy do poetów pokolenia ‘68. Wydarzenia marcowe skomplikowały życie poety i wpłynęły na jego twórczość. Już w 1970 opowiadał się jako rzecznik poezji opartej na zasadzie „nieufności”. Język jest narzędziem fałszu, więc powinien spotkać się z nieufnośc...