Mity pasją?



Mity to pasja wielu ludzi, także i moja. Czemu my, ludzie współcześni interesujemy się tymi utworami? Uważam, że najważniejszym tego powodem jest to, że mity są jak baśnie. Przenoszą nas w inny świat, czytając je, odcinamy się od rzeczywistości. Przeżywamy losy bohaterów, raz się śmiejemy, podziwiamy, a innym razem płaczemy, niektórzy bohaterowie wywołują u nas nawet wstręty i nienawiść. Wiele osób odnajduje w tych ,,baśniach” swoje marzenia. Niektórzy młodzi chłopcy chcieliby być silni jak Herkules, a dziewczyny piękne jak Atena. Za to dorośli marzą o takiej mądrości i przebiegłości, jaką posiadał Odyseusz. Niewątpliwie ważne jest to, że mity pogłębiają naszą wiedzę na temat bogów , życia i kultury starożytnych Greków. Zamiast wykuwać informacje na ten temat z podręcznika historii, możemy poczytać mity i na pewno nauczymy się tego szybciej i lepiej nam się to utrwali. Przy okazji dowiemy się wielu ciekawych informacji, przyswoimy sobie nowe słownictwo. We współczesności bardzo często wraca się do mitologii. Wiele wątków mitologicznych w swoich utworach umieszczają poeci. Nawiązują starożytne wydarzenia do współczesnych. Udowadniają, że teraz ludzie postępują tak samo jak dawniej. Wielu jest takich poetów, np. Zb. Herbert- ,,Nike, która się waha”, J.Staff-,,Odys”. Także niektórzy reżyserzy kręcą filmy opowiadające o przygodach starożytnych bohaterów. Ostatnio na ekranach telewizorów pojawił się film pt. ,,Odyseusz”, mówiący o przygodach Odyseusza , oraz miłości, którą byli związani – Penelopa i jej mąż. Dlatego żeby umieć zinterpretować wiersz pt. ,,Nike, która się waha Zb. Herberta albo zrozumieć niektóre zdarzenia w filmie ,,Odyseusz”, trzeba znać mity. Wlaśnie po to, także ludzie je czytają, aby zrozumieć wiele tematów i problemów w codziennym życiu. Również wiele zwrotów i związków frazeologicznych wykorzystuje się w mowie potocznej. Poważnie nie wiemy nawet, że używamy zwrotów, które mają jakiś związek z mitologią. Ludzie, którzy interesują się i pasjonują mitami, wplatają w swoje wypowiedzi frazeologizmy. Na tych ludzi patrzymy z podziwem i uznajemy ich za inteligentnych i mądrych. Moim zdaniem warto jest się pasjonować mitami, ponieważ wnoszą do naszego życia codziennego wiele wartości. Możemy zaimponować innym słownictwem i znajomością wielu interesujących zwrotów oraz wydarzeń związanych ze starożytną Grecją.

Mity pasją?

Materiały

Co to jest oda? oda gatunek liryczny wywodzący się z greckiej liryki chóralnej; utwór najczęściej stroficzny o charakterze pochwalno-panegirycznym lub dziękczynnym, utrzymany w patetycznym stylu, opiewający wybitna postać, wydarzenie, uroczystość lub wzniosłą ideę. W starożytnej Grecji szybko stał się pieśnią sławiącą bohaterów i w takiej formie m.in. uprawiał...

Pojęcia pozytywizmu POZYTYWIZM Pozytywizm swą nazwę zawdzięcza kierunkowi filozoficznemu zapoczątkowanemu przez A. Comte’a. Comte, nadając swej filozofii miano „pozytywnej”, chciał podkreślić, że zajmuje się wyłącznie przedmiotami rzeczywistymi, rozważa tematy pożyteczne i takie tylko, co do których można uzyskać wiedzę pewną, nie ogranicza si...

Kim jest poeta? W oparciu o literaturę różnych epok Poeta – nauczyciel, poeta – artysta, poeta – wieszcz... w literaturze polskiej. Rozwiń temat w oparciu o przykłady z różnych epok Słowo poeta może mieć wiele znaczeń. Może zarówno oznaczać kogoś, kto zajmuje się twórczością literacką – niezależnie od rodzaju uprawianej twórczości, jak i człowieka, który nie ma nic ...

Dziady cz III - cechy jako dramatu romantycznego 1. Brak akcji w tradycyjnym pojęciu 2. Luźna budowa dramatu złożonego z odrębnych scen, połączonych tylko wspólną ideą. 3. Połączenie dramatu z liryką i epiką (liryczno - epicki charakter ma Wstęp, epicki charakter mają opowiadania Kaprala Sobolewskiego i Adolfa, liryki - Wielka Improwizacja) 4. Obecność elementów muzycznych jako wpływ ...

"Kurs filozofii pozytywnej" - poglądy Augusta Comte August Comte W rozprawie “Kurs filozofii pozytywnej” sformułował swe główne poglądy: przedmiotem nauki powinno być rejestrowanie faktów i spostrzeżeń, bowiem godne poznania jest to co sprawdzalne, udowodnione empirycznie żądał ciągłego weryfikowania wiedzy, żadne twierdzenie nie jest do końca prawdziwe; twierdził, że w...

Kultura dualistyczna KULTURA DUALISTYCZNA Miała charakter duchowny, a potem rycerski. Dwa: style architektoniczne romański (kamienne, masywne, rola obronna, mało światła) gotycki (katedry, kościoły, strzeliste, smukły, witraże, dużo światła) wzorce osobowe asceta (człowiek umartwiający swą duszę i ciało aby uzyskać zbawienie...

"Świteź" Adama Mickiewicza Switeź Balladę tę również zalicza się do tzw. utworów programowych, twórczości A. Mickiewicza i polskiego romantyzmu. [...] W Świtezi mamy do czynienia po raz pierwszy bodaj w poezji polskiej z wyzyskaniem opisu dla wywołania wizji, poetycko sugestywnej, zmierzającej do wzbudzenia przeżycia nieskończoności i odczucia tajemnych, nieodgadnio...

"Pamiętnik z powstania warszawskiego" - o czym jest \"Pamiętnik z powstania warszawskiego\" to bodaj jedyna książka o tym wydarzeniu napisana przez cywila, nie biorącego bezpośrednio udziału w walkach partyzanckich na terenie miasta. Na tym polega szczególność tego dzieła i odpowiedzialność autora. Musiał on ukazać \"najprawdziwszą prawdę\" po to, by nie zostać posądzonym o degradowanie heroiczne...