Dokładna interpretacja wiersza "Mieszkańcy" Tuwima„Mieszkańcy”. Tuwim atakuje bezmyślny tryb życia typowego mieszczucha. Przedstawia typowy dzień z życia filistra, a ponieważ każdy następny dzień, niczym się od poprzedniego nie różni, jest to obraz całego życia, a właściwie wegetacji, powolnego umierania. Powtarzanie słowa „straszny” to krytyczne nastawienie do życia, które jest szare, monotonne, nieciekawe. W tym życiu wszystko jest zapleśniałe, zakopciałe, ciemne, gdyż nie ulega przemianom. Prymitywny kołtun prowadzi życie przyziemne, nastawiony jest na konsumpcję. Od rana mieszczuch na wszystko narzeka „że deszcz, że drogo, że to, że tamto”. Czas ucieka mieszczuchowi niepostrzeżenie, nie uczestniczy w wydarzeniach, jedynie je obserwuje. Wykonuje mechanicznie te same czynności - sprawdzić godzinę, kieszenie. Wszystko ma być dokładnie na swoim miejscu w związku z tym specyficzna jest elegancja mieszczucha - krawacik, zapięty szczelnie. Kiedy mieszczuch wychodzi z domu musi dobrze wyglądać. Jest przekonany, że wszyscy na niego patrzą, więc jest zadufany w sobie. Chodzi zawsze tymi samymi drogami, gdyż wszystko wykonuje bezmyślnie z przyzwyczajenia. Ziemia jest dla niego „taka wiadoma, taka okrągła”, wszystko wie najlepiej, nic go nie zadziwi. Jest „zapięty szczelnie”, gdyż nie docierają do niego argumenty innych. Wszystko „widzi oddzielnie”, nie jest w stanie zauważyć procesów i przyczyn zjawisk. Czyta gazety, ale czyni to bez wyboru i dla zabicia czasu. Zapamiętuje sensacje i plotki, na ich temat podejmuje dyskusje w rezultacie „rośnie brednia potworna”. Pod wieczór mieszczuch jest zmęczony, zewsząd węszy złodzieja, każdy człowiek jest podejrzany. Ludzie się nie liczą, ważny jest dorobek materialny „święte nabytki”. Przedmioty zamiast służyć dla wygody są niemal czczone. Przesadne jest skąpstwo - spodnie na tyłkach zacerowane. W modlitwie mieszczucha są jedynie prośby i oczekiwania, nie ma rachunku sumienia i poczucia winy. Mieszczuch chce tylko brać, nie zastanawia się nad tym, że w życiu trzeba głównie dawać. Ostrej krytyce służą w wierszu brutalizmy i prozaizmy językowe, np.: bredzą, żują, łeb; oraz kojarzenia z życiem zwierząt, np.: złodzieja węszą, zasypiają z mordą na piersi. Szczególnie częste są powtórzenia które oddają monotonię i bezmyślność.

Dokładna interpretacja wiersza "Mieszkańcy" Tuwima

Materiały

Plan wydarzeń książki "Quo Vadis" 1. Marek Winicjusz wraca z wojny. 2. Spotkanie z Petroniuszem i wyznanie o miłości do Ligi. 3. Pomoc Petroniusza. 4. Wizyta u Aulusa Plaucjusza. 5. Rozkaz cezara , porwanie Ligi, u Akte. 6. Uczta u Nerona. 7. Spotkanie z Popeą. 8. Ucieczka dzięki Ursusowi. 9. Śmierć córki Nerona. 10. Cezar z dworem wyjeżdża do Grecji. 11. Poszukiwania ...

Co to jest gongoryzm? Gongoryzm- inaczej Kulturyzm- podstawowy kierunek w poezji baroku hiszpańskiego, reprezentowany przede wszystkim przez L.Góngorę. Operował niezwykłym słownictwem, powstającym czesto z przekształcenia słów greckich i łacińskich, kładł główny nacisk na szeroko rozbudowane konstrukcje metaforyczne, pełne niezwyklości i zaskakujących niespodzianek. ...

Losy Macieja Boryny 1. Maciej jest wdowcem (pochował dwie żony) „-Już dwie żony pochował” (strona 15*) 2. Ma 58 lat. „-Kpicie czy co ?... A dyć na Zielną skończyłem pięćdziesiąt i osiem roków” (strona 28) 3. Druga żona zmarła pół roku wcześniej... „Boryna szedł coraz wolniej (...) , a potem przypomnienie nieboszczki , co ją...

Koszty faktoringu Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z faktoringu, należy przeprowadzić dokładną kalkulację. Może się przecież okazać, że zysk z tytułu przyspieszonego otrzymania środków będzie mniejszy niż poniesione koszty związane z faktoringiem. Należy zwrócić uwagę, czy opłaty pobierane są przez faktora z góry (w chwili przelewu wierzytelności), czy ...

Pojęcie stylizacji językowej Stylizacja językowa i jej odmiany Stylizacja polega na świadomym wprowadzeniu do stylu utworu literackiego środków językowych, właściwych językowi dawnych epok - jest to wprowadzenie do utworu elementów gwarowych, środowiskowych. Rodzaje stylizacji: • archaizacja • stylizacja gwarowa - dialektyzacja • stylizacja na jęz...

Okrucieństwo dziedzica w "Zapomnieniu" Okrucieństwo dziedzica Pan Alfred jest człowiekiem bezwzględnym, okrutnym, wyniosłym. Pomiędzy nim a Obalą jest przepaść nie do pokonania. Dziedzic traktuje chłopa jako gorszego od siebie, nie próbuje zrozu¬mieć motywacji jego działania, interesuje go tylko utrata własności i chęć ukarania złodzieja. Wyprawa na kaczki staje się mniej ...

Stosunek do tradycji i kultury w wierszy "Herostrates" Stosunek do tradycji i kultury oraz odrzucenie tradycji romantycznej w wierszu “Herostrates\" “Herostrates\" - jest to wiersz, w którym poeta podejmuje polemikę z tradycją romantyczną, pragnie dokonać przewartościowania mitów narodowych w związku z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Autor wyraża swój niepokój, lęk o ojczyznę, ...

Troska o losy ojczyzny w polskim oświeceniu Główną ideą oświecenia był krytycyzm wobec instytucji politycznych i społecznych, Kościoła i dotychczasowego systemu nauczania. Postawę tę wspierały prądy filozoficzne, a więc racjonalizm, który przywiązał szczególną wagę do roli rozumu w poznaniu prawdy, oraz empiryzm kładący nacisk na doświadczenie. Epokę cechował optymizm poznawczy, wiara w p...