Bunt romantyczny w literaturze romantyzmuSzaleństwo i bunt w liter. romantycznej Bunt romantyczny : Jest to bunt wyrażający się w wielu dziedzinach : - ideologii (przeciw feudalnemu ustrojowi, magnaterii ) - estetyki (przeciw estetyce poprzedniej epoki) - obyczjowości (nowe stroje, fryzury) Od końca wieku XVIII poglądy i uczucia ludzi w całej Europie ulegały gwałtownym przemianom. Były one skutkiem wielkich wydarzeń historycznych oraz szybkiego rozwoju nauk. Dotychczasowy porządek świata został przewrócony do góry nogami - nie można przewidzieć przyszłości (krwawa rewolucja we Francji, wojny Napoleona), rozpadła się wiara we wszechmoc ludzkiego rozumu (racjonaliści z oświecenia byli bezradni wobec widocznych klęsk historycznych). Jedynym wyjściem wobec zawiedzionych nadziei osiemnastowiecznych filozofów było nowe, romantyczne spojrzenie na świat, które obali dawne reguły i sposoby poznawania świata. Toteż młodzi w całej Europie zbuntowali się przeciw zacieśnianiu horyzontów umysłowych człowieka do granic wyznaczonych przez poprzednie pokolenie. Zbuntowali się przeciw wszelkim zakazom, w życiu i sztuce. Dawali temu wyraz łamiąc zasady obyczajowe, pisząc namiętnie o miłości i rozpaczy, domagając się pełnej swobody dla myśli. Interesował ich nieskończony, ogromny świat. Chcieli wyobraźnią ogarnąć to, czego nie zdołała wyjaśnić nauka. Stawiali mnóstwo pytań, nie zrażając się tym, że nie potrafią znaleźć jednoznacznych odpowiedzi. Powoływali się bowiem na słowa Szekspira : "Są dziwy w niebie i na ziemi, o których nie śniło się waszym filozofom". W Polsce wobec ówczesnej sytuacji politycznej (zabory) bunt romantyczny odnosił się przede wszystkim do walki o wolność i gotowości do ofiarowania życia za ojczyznę - wyrażał się gwałtownym działaniem, bezkompromisowością i poświęceniem.

Bunt romantyczny w literaturze romantyzmu

Materiały

"Popiół i diament" - krótki opis JERZY ANDRZEJEWSKI „Popiół i diament” Andrzej Kossecki, Maciej Chełmicki, pod rozkazami majora Wagi. Puciatyccy, Teleżyński, Staniewiczowa - arystokracja Maciek Chełmicki zakochuje się w Krysi Rozbickiej. Ma zabić Szczukę. Szczuka ma znajomego Kalickiego, który poszedł w stronę spółdzielczości. Zarażeni śmiercią to A...

Zmiany w kapitale własnym Zestawienie zmian w kapitale własnym. Jedną z nowości, jakie niesie za sobą nowelizacja ustawy o rachunkowości, jest nałożenie na większe, podlegające corocznemu badaniu jednostki, obowiązku sporządzania nowego elementu sprawozdania finansowego, nazwanego zestawieniem zmian w kapitale własnym. Istotnym wymogiem UoR jest przedstawienie zmian ...

Słowniki języka polskiego Przedstaw znane ci słowniki języka polskiego. Kiedy i w jaki sposób z nich korzystasz? Słownikiem nazywamy zbiór wyrazów ułożonych i opracowanych według pewnej zasady, najczęściej alfabetycznie. Hasła są najczęściej objaśnione pod względem znaczeniowym i ilustrowane przykładami użycia. Wyróżniamy takie rodzaje słowników jak: • języka ...

Satyry Ignacego Krasickiego „Satyra prawdę mówi” Drugim ulubionym gatunkiem dydaktycznym I. Krasickiego była satyra. Jako nowy gatunek satyra ukształtowała się w starożytnym Rzymie (Horacy, Juvenalis), odżyła we Francji i w Anglii, a także w Polsce w czasach rozkwitu klasycyzmu. Na rodzimym gruncie głównym jej twórcą był Ignacy Krasicki. Utwory takie wych...

"Dziady" - okoliczności powstania Okoliczności powstania Dziadów Dziady to tytuł cyklu dramatycznego, na który składają się części zwane Dziadami kowieńsko-wileńskimi (II i IV) oraz drezdeńskimi (III). Określenia te wskazują miejsce powstania poszczególnych tekstów. II i IV część powstały w Kownie i Wilnie w latach 1820-1823 (pierwodruk w t. 2. Poezji, Wilno 1823). W t...

Motyw pielgrzyma Romantyczny pielgrzym - omów na znanych ci przykładach Romantyzm nawiązywał do tematyki średniowiecznej tak zakresie gatunku jak i w zakresie światopoglądowym. Motyw pielgrzyma średniowiecznego, którego celem było odwiedzanie miejsc świętych jest doskonałym materiałem literackim dla filozofii i twórczości romantycznej. Pojawia się w niej bohate...

Rozwój koncepcji systemowej Podejście systemowe. Początek rozwoju koncepcji systemowej datuje się na lata 1947-1950, kiedy austryjacki profesor biologii Ludwik von Bertalanffy opublikował swoje wykłady na temat teorii systemów. Jednak faktyczny rozwój nauki o systemach miał miejsce w 1956 roku, kiedy w USA L. von Bertalanffy założył towarzystwo naukowe badające systemy....

Wyjaśniene teorii autofirmacji i samopotwierdzania Teoria autoafirmacji to teoria sugerująca, że ludzie będą likwidować wpływ dysonansu wzbudzającego zagrożenie dla ich samooceny przez potwierdzanie swojej kompetencji w dziedzinie, która nie jest związana z zagrożeniem. Teoria samopotwierdzania to teoria sugerująca, że ludzie posiadają potrzebę potwierdzania swojego pojęcia Ja, bez względu na ...