Składniki środowiskaŚrodowisko przyrodnicze – to otaczająca nas przyroda Składniki środowiska: 1. Litosfera – jest to skorupa ziemska szeroko rozumiana, to wszystko, co jest na zewnątrz (rzeźba powierzchni) oraz pod powierzchnią (bogactwa mineralne). Powierzchnia zewnętrzna litosfery wynosi 510 mln. km2. 2. Atmosfera – najważniejsze w niej są: skład, procesy, pogoda. Klimat jest odpowiedzialny za szereg procesów gospodarczych (rolnictwo, budownictwo, transport). Atmosfera jest jednym z czynników życia. Obecnie istnieje szereg globalnych zagrożeń w atmosferze (emisja zanieczyszczeń do atmosfery) 3. Hydrosfera – woda stanowi 71% powierzchni Ziemi. Deficyt wody na Ziemi wynika z jej jakości, a nie ilości. Woda pojawiła się ze schnącej magmy ok. 6 – 7 mld. lat temu. Woda odgrywa ogromne znaczenie. Życie „wyszło” z wody. Pierwsze organizmy były związane z wodą. Pierwsze duże miasta, początki cywilizacji są związane z wodą. Hydrosfera może być: a) kontynentalna (dawniej była słodka, czysta, obecnie bardzo zanieczyszczona) b) oceaniczna 4. Pedosfera – zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej, ogromną rolę odgrywa w rolnictwie 5. Biosfera – fauna i flora. Świat organiczny jest bardzo bogaty, ale bardzo zniszczony. Obecnie istnieje tzw. księga czerwona – księga gatunków zagrożonych oraz księga zielona – gatunki chronione, które udało się zachować. W kategorii biosfery istnieją ścisłe powiązania. Świat organiczny wzajemnie się uzupełnia. Elementy środowiska są związane ze sobą. Występują tu zależności zwrotne. Zmiana jednego z elementów pociąga za sobą zmianę innych warunków

Składniki środowiska

Materiały

"Kariera" reklamy podprogowej \"Kariera\" reklamy podprogowej \"Kariera\" reklamy podprogowej rozpoczęła się w roku 1957, kiedy to James Vicary przekonał kino w Fort Lee, stan New Jersey, do wypróbowania nowego podejścia w sprzedaży napojów i prażynek. W czasie projekcji filmu wyświetlano przez trzy milisekundy (0,003 sekundy) co pięć sekund, na przemian napisy Drink Co...

Romantyczna i pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu w "Nad Niemnem" Odwołując się do powieści Orzeszkowej „Nad Niemnem” wyjaśnij, na czym polegała romantyczna i pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu. Młode pokolenie końca lat 60, które ujrzało na własne oczy klęskę powstania styczniowego, wystosowało protest wobec ideologii romantycznej, Młodzi byli już zniecierpliwienie irracjonalnymi koncepcja...

Streszczenie wierszy Bolesława Leśmiana Zmory wiosenne Jest to wiersz, który aż kipi radością życia, tętni gorącym, rozgrzanym oddechem wiosny. Utwór pisany jest dystychem, strofą dwuwersową, każda zwrotka zawiera po dwa - trzy zdania wykrzyknikowe lub rozkazujące. Sprawia to, że całość jest niezwykle dynamiczna, zarówno od strony formy, jak i treści: \"Biegnie dziewczyna lasem. Z...

Dokładna interpretacja "Dusiołka" Leśmiana \'\'Dusiołek\'\' W wierszu można odnaleźć wiele nawiązań literackich. Sama konwencja utworu to nawiązanie do wiejskich opowiadań ludowych, z których czerpał tematy do swoich ballad m.in. A. Mickiewicz. \'\'Dusiołek\'\' jest stylizowaną wiejską opowieścią o samej zmorze-Dusiołku, który ukazuje się Bajdale podczas snu. Jego postać została zac...

Motywy patriotyczne w literaturze 9. Motywy patriotyczne w literaturze polskiej Patriotyzm to wielkie słowo, wielkie a zarazem bliskie sercu każdego człowieka i obywatela. Oznacza umiłowanie kraju ojczystego, rodzinnej ziemi, a także gotowość poświęcenia się dla własnego narodu. Prawdziwą szkołą patriotycznych uczuć jest literatura polska, która niemal od samego początku wyraż...

Hutnictwo żelaza i stali - wydobycie, złoża HUTNICTWO ŻELAZA I STALI Jest najważniejszym działem metalurgii Światowa produkcja stali surowej: 800mln ton Najwięksi producenci: Chiny, Japonia, USA, Rosja, Niemcy, Korea pd., Włochy, Brazylia. Hutnictwo żelaza i stali w Polsce: Produkcja krajowa: 9mln ton Strukturę hutnictwa tworzą 24 huty. Koncentracja hutnictwa: - Huta ̶...

Wiersze W I E R S Z E A więc chcesz być kochany? Śmiałe to żądanie. Ale pomyśl przez chwilę, Czyś zasłużył na nie?! A... Gdy Cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, Nie tracę zmysłów, kiedy Cię zobaczę; Jednakże gdy Cię długo nie oglądam, Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam; I tęskniąc sob...

Tułaczka Odyseusza --------TULACZKA ODYSEUSZA----------------------------------------------------------------------- Penelopa-zona Odyseusza Laertes-ojciec Odyseusza Telemach-syn Odyseusza Lotofagowie-mieszkancy krainy,w ktorej zamiast zboza rosly lany lotosow o wybornym smaku Polifem-syn Posejdona,najpotezniejszy z cyklopow zamieszkujacych urodzajna wyspe na...