"Psalmy przyszłości"- cechy polemikiKrasiński napisał swój cykl "Psalmy Przyszłości" jako polemiczną odpowiedź na broszurę Henryka Kamieńskiego "O prawdach żywotnych narodu polskiego", wydaną pod pseudonimem Filareta Prawdowskiego; zawarte tu poglądy o walce narodowo wyzwoleńczej (ma mieć charakter rewolucji społecznej, z główną rolą ludu, a to, bo uciskanie, wyzyskiwanie i z tego powodu stawianie problemów na drodze rewolucji ludowej) Krasiński potraktował (podobnie jak resztę propagandy TDP) jako nawoływanie do rzezi szlachty; w psalmach swych, wydanych również pod pseudonimem, tu: Spirydion Prawdzicki, zaproponował w zamian: zajęcie się walką z piekłem (wrogiem i wadami), a nie szlachtą, doskonalenie przez cierpienie, sojusz szlachta-lud na zasadzie chrześcijańskiej miłości bliźniego, ale z duchową, przewodnią rola szlachty w dziele odrodzenia narodu (i walce o niepodległość); stanowisko to jest proste do wyjaśnienia: Krasiński jako przedstawiciel arystokracji (mimo, że orientuje się w jej wadach - "Nie-boska komedia"), wszelkie przemiany społeczne, a zwłaszcza rewolucje uważa za wielkie zagrożenie dla jego pozycji, tak finansowej, jak i ogólnej; ogólnie rzecz biorąc, jest to proces niszczący; Na to Słowacki zareplikował "Odpowiedzią na...", wydaną bez jego zgody, ale anonimowo, w której zawarł apoteozę ludu i jego walki - krytykuje tu Krasińskiego za jego strach przed wyzwoleniem sił ludu i jego brak poczucia wspólnoty z ludem; prezentuje także swoją genezyjską ideę ducha wiecznego rewolucjonisty, który nieustannie burzy stary porządek społeczny też: uznaje przewrót społeczny, nieuchronnie wiążący się z bólem i cierpieniem za coś koniecznego i wiążącego się z postępem; Łatwymi do zauważenie cechami wypowiedzi polemicznej są anonimowość, względnie ukrywanie się za pseudonimem; jeśli chodzi o adresata, to o ile Kamieński zaprezentował swoje poglądy w formie rozprawy filozoficznej, a Krasiński w poetyckiej formie skierowanej ogólnie do czytelnika, o tyle Słowacki zwraca się bezpośrednio do mówiącego w "Psalmach...";

"Psalmy przyszłości"- cechy polemiki

Materiały

Czym jest miłość? 34. MIŁOŚĆ Miłość – uczucie najtrudniejsze i najpiękniejsze. Głębokie i piękne. Potrafi dać radość i szczęście, ale potrafi i zabić. Tworzy i niszczy. Nie umiemy powiedzieć, czym jest, ma tak wiele twarzy. Czasem trwa długo, czasem tak prędko umiera, traci swą moc. Czasem się zmienia; jakże okrutna jest siostra miłości, nienawiść... ...

Jacek Soplica jako nowy typ bohatera Adam Mickiewicz przedstawił zupełnie nową postawę polskiego bohatera romantycznego w swym ostatnim z największych arcydzieł - w poemacie zatytułowanym \"Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie ...\". Jego akcja rozgrywa się w latach 1811-1812 w Soplicowie - zamożnym folwarku szlacheckim do którego nie dotarły jeszcze przemiany historyczne teg...

Biografia św. Franciszka Święty Franciszek jest jedną z najbardziej znanych postaci w hagiografii chrześcijańskiej, kochany i podziwiany w całym świecie, i to nie tylko przez chrześcijan. Osoba świętego Franciszka inspirowała pisarzy, poetów, literatów, artystów, historyków, polityków, reformatorów, rewolucjonistów, a nawet hipisów. Potomni nadali mu różne imiona: d...

Streszczenie - Hymny Jana Kasprowicza Dies Irae Pod koniec XIX wieku Jan Kasprowicz znalazł się pod przemożnym wpływem niemieckiego ekspresjonizmu. Był to prąd literacki, który formułował zadania sztuki w nowy sposób. Artysta mianowicie nie miał odtąd naśladować rzeczywistości, ale przekazywać świat wewnętrzny człowieka. Ekspresjoniści sięgali do tradycyjnej symboliki, stosowali ...

Polityka cen w przedsiębiorstwie Cenotwórstwo jest integralnie związane z realizowaną przez przedsiębiorstwo strategią marketingową. Opatrując zespół środków realizacji strategii przedsiębiorstwa terminem „polityka”, całokształt działań zmierzających do określenia w niej miejsca i roli ceny oferowanego produktu określa się mianem polityki cen. Biorąc pod uwagę sze...

Sens buntu w wybranych utworach literackich \"Aby istnieć, człowiek musi się buntować\" (Albert Camus). Zastanów się nad źródłami i sensem buntu wybranych bohaterów literackich; oceń ich postawy. Dawno, dawno temu młody członek pewnego stada, wbrew ostrzeżeniom rodziców, zbliżył się do płonącego drzewa. Nie było go jeszcze na świecie, gdy jego krewni uciekali przed wielkim pożarem....

Pojęcia renesansu i baroku Humanizm – prad umyslowy, skupiajacy swe zainteresowanie na czlowieku. H glosili potrzebe poznania jednostku ludzkiej.Haslem przewodnim H. Staly się slowa Terencjusza : „Czlowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce”. H. Stoi w opozycji do średniowiecznej filozofii i scholastyki, H. glosili wiare w filozofie rozumu a p...

Tragedia postaw Kordiana, Konrada, Judyma i Wokulskiego Tragedia postaw Kordiana, Konrada, Judyma i Wokulskiego. Kordian: Najbardziej tragicznym momentem w życiu Kordiana nie jest wcale chwila, gdy Laura odtrąca jego miłość, ani ta, gdy strzela do siebie, ani nawet gdy wygłasza swój monolog na Mont Blanc, czy jest uwięziony z wyrokiem śmierci. Nie. Tragizm to sytuacja, z której nie ma wyjścia, tr...