"Psalmy przyszłości"- cechy polemikiKrasiński napisał swój cykl "Psalmy Przyszłości" jako polemiczną odpowiedź na broszurę Henryka Kamieńskiego "O prawdach żywotnych narodu polskiego", wydaną pod pseudonimem Filareta Prawdowskiego; zawarte tu poglądy o walce narodowo wyzwoleńczej (ma mieć charakter rewolucji społecznej, z główną rolą ludu, a to, bo uciskanie, wyzyskiwanie i z tego powodu stawianie problemów na drodze rewolucji ludowej) Krasiński potraktował (podobnie jak resztę propagandy TDP) jako nawoływanie do rzezi szlachty; w psalmach swych, wydanych również pod pseudonimem, tu: Spirydion Prawdzicki, zaproponował w zamian: zajęcie się walką z piekłem (wrogiem i wadami), a nie szlachtą, doskonalenie przez cierpienie, sojusz szlachta-lud na zasadzie chrześcijańskiej miłości bliźniego, ale z duchową, przewodnią rola szlachty w dziele odrodzenia narodu (i walce o niepodległość); stanowisko to jest proste do wyjaśnienia: Krasiński jako przedstawiciel arystokracji (mimo, że orientuje się w jej wadach - "Nie-boska komedia"), wszelkie przemiany społeczne, a zwłaszcza rewolucje uważa za wielkie zagrożenie dla jego pozycji, tak finansowej, jak i ogólnej; ogólnie rzecz biorąc, jest to proces niszczący; Na to Słowacki zareplikował "Odpowiedzią na...", wydaną bez jego zgody, ale anonimowo, w której zawarł apoteozę ludu i jego walki - krytykuje tu Krasińskiego za jego strach przed wyzwoleniem sił ludu i jego brak poczucia wspólnoty z ludem; prezentuje także swoją genezyjską ideę ducha wiecznego rewolucjonisty, który nieustannie burzy stary porządek społeczny też: uznaje przewrót społeczny, nieuchronnie wiążący się z bólem i cierpieniem za coś koniecznego i wiążącego się z postępem; Łatwymi do zauważenie cechami wypowiedzi polemicznej są anonimowość, względnie ukrywanie się za pseudonimem; jeśli chodzi o adresata, to o ile Kamieński zaprezentował swoje poglądy w formie rozprawy filozoficznej, a Krasiński w poetyckiej formie skierowanej ogólnie do czytelnika, o tyle Słowacki zwraca się bezpośrednio do mówiącego w "Psalmach...";

"Psalmy przyszłości"- cechy polemiki

Materiały

Okupacja w twórczości Borowskiego "Pożegnanie z Marią" Okupacyjna rzeczywistość w świetle opowiadania Tadeusza Borowskiego \"Pożegnanie z Marią\" Tadeusz Borowski należy do pokolenia szczególnie tragicznie doświadczonego przez historię. Ludzie urodzeni na początku lat dwudziestych naszego wieku (Borowski urodził się w 1922) byli pierwszymi po wielu latach Polakami, którzy urodzili się i wychowali...

Co to jest heksametr? Bohaterowie spod Troi są wyolbrzymieni - są herosami, a nawet półbogami (Achilles - syn bogini Tetydy). Obok nich występują bogowie, którzy rządzą światem, decydują o losach ludzi, ale biorą udział w bitwie i jak ludzie odnoszą w niej rany. heksametr - wiersz bohaterski, związany ze zjawiskiem iloczasu (występowania głosek długich i krótkich; Č...

Controlling i analiza kosztów Controlling i analiza kosztów Jest to poszerzony pakiet monitoringu, oparty na kontroli realizacji biznes¬planu, a także zarządzaniu budżetowym. Program wspomaga stopniowe wprowadzenie decyzyjno- odpowiedzialnościowego rachunku kosztów. Pozwala tworzyć hierarchiczne wykresy Du-Ponta. liczne analizy, w tym wskaźnikową w układzie biegunowym...

Mark Edelman w "Zdążyć przed Panem Bogiem" TEMAT: Powstanie w getcie w relacji Marka Edelmana. Hanna Krall (1939) Urodzona w Warszawie, ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Lata 1955-56 w redakcji „Życia Warszawy”, 1966-69 korespondentka redakcji pisma „Polityka”. Praca w redakcji „Tygodnika powszechnego” (Jerzy Turowicz). Report...

Kierowanie potencjałem ludzkim zarządzanie- odnosi się do rzeczy kierowanie - odnosi się do ludzi Kierowanie ludźmi, polityka kadrowa, polityka personalna są pojęciami tożsamymi. W historii kierowania potencjałem ludzkim można wyróżnić trzy okresy: 1. od roku 1900 do końca II wojny światowej (1945) kierowanie ludźmi sprowadzało się głównie jedynie do manipulowania płaca...

Poezja grecka i rzymska Do najwybitniejszych poetów tego okresu należeli: - Safona - poetka żyjąca na wyspie Lesbos, gdzie pisała pieśni weselne, hymny, pieśni miłosne. Poetka miała duże znaczenie dla jej współczenych, określali ją krótkim mianem\"Poetka\". Ważna była rola mecenasa i opiekuna, którą Safona przyjęła dla gromady dziewcząt, żyjących na wyspie Lesbos. Z...

Motyw walki - przykłady utworów MOTYW WALKI: 1. Homer \"Iliada\". 2. \"Pieśń o Rolandzie\". 3. Jan Kochanowski \"Odprawa posłów greckich\". 4. Wacław Potocki \"Transakcja wojny chocimskiej\". 5. Ignacy Krasicki \"Monachomachia\". 6. Adam Mickiewicz \"Pan Tadeusz\". 7. Stefan Żeromski \"Przedwiośnie\". 8. Ignacy Witkiewicz \"Szewcy\". 9. Literatura wo...

"Mistrz i Małgorzata" jako traktat o kondycji artysty i jego stosunku do własnej twórczości Mistrz i Małgorzata\" to powieść ukazująca szerokim kręgom czytelników sytuację w Rosji porewolucyjnej. Twórczość artystyczna dozwolona była tam jedynie słownie. W rzeczywistości nie pozwalała na wykroczenie poza siatkę zakazów, nakazów i obwarowań teorii socrealizmu. Skrajny dogmatyzm, tworzenie w myśl wytycznych opanowały środowisko artystó...