"Estera" - streszczenie książkiW potężnym królestwie Persji kolejnych władców cechuje żądza podbojów. Po klęsce Dariusza I pod Maratonem w 490 roku p.n.e. staje się jasne, że podbicie Grecji będzie w następnych latach najwyższym priorytetem władców perskich. Następca Dariusza, Kserkses, zdaje się być jednak mniej skłonny do podboju Hellady. Czy tak jest w rzeczywistości? Zakochany z wzajemnością w pięknej Waszti, wydaje się nie widzieć świata poza nią. Decyduje się nawet na likwidację haremu na swym dworze. Książka Estera autorstwa Ellen Gunderson Traylor, opowiada właśnie o dziejach perskiego imperium za panowania Kserksesa. Niestety, w końcu i jego zaślepiła chęć podporządkowania sobie Grecji. Podczas przygotowań do wojny całkowicie zapomina o ukochanej Waszti. Gromadzi olbrzymią armię, buduje wspaniałą flotę i pewny pokonania Greków organizuje kilkumiesięczne przyjęcie dla ponad 40 tys. gości. Pod sam koniec pijackiej uczty wzywa do siebie Waszti, przekonany, że tylko widok jego pięknej żony jest wystarczającą nagrodą za lojalną służbę jego kompanów. Waszti odmawia, gdyż prawo do widzenia królowej ma tylko król. Lecz ten, pijany, za nieposłuszeństwo ukochanej żony skazuje ją na wygnanie. Gdy budzi się rano, nie ma już odwrotu od tej decyzji. Król jest zrozpaczony, popada w apatię. Gdy ponosi klęskę w wojnie z Grecją, wydaje się, że już nic go nie pocieszy. Jednakże po jakimś czasie eunuchowie króla postanawiają coś wymyślić, aby król był znowu królem. Namawiają go do znalezienia sobie nowej żony. Rozpoczynają się poszukiwania najpiękniejszych dziewic z całej Persji do królewskiego haremu. Król nie zdaje sobie sprawy z faktu, że krzywdzi w ten sposób wiele młodych dziewcząt nie wspominając o ich rodzinach. Podczas tego polowania na dziewice, z pewnej żydowskiej rodziny - wielu Żydów było obywatelami Persji - zostaje uprowadzona młoda Żydówka. Udaje jej się utrzymać w tajemnicy pochodzenie oraz fakt, że jej ojciec, Mardocheusz, jest głównym inwentaryzatorem królewskiego pałacu. Uroda Hadassy, gdyż tak na imię było młodej Żydówce, szybko zostaje zauważona. Przez Hegaja, nadzorcę królewskiego haremu, zostaje nazwana Esterą. Gdy zostaje wytwornie ubrana i zaprowadzona do Kserksesa jako kolejna "zabawka", król ma wrażenie, że widzi Waszti. Szybko bierze ślub z Hadassą i wydaje się, że wszystko wróciło do normy. Jednak nie dla Hadassy i jej ojca, Mardocheusza. Ten popada w konflikt z królewski wezyrem Hamanem. Pochodzenie Hamana z plemienia Amalekitów, odwiecznych wrogów Izraela, których Jahwe kazał wytępić, nie pozwala Żydowi na oddanie mu czci choćby przez pokłon. Zachowanie Mardocheusza doprowadza Hamana do furii. Podstępnie wykłada królowi, że w państwie jest wielu wrogów królestwa. Nie wiedząc, że chytry wezyr ma na myśli całą mniejszość żydowską w Persji, król daje Hamanowi pełnomocnictwo w walce z nimi. Haman ze wspólnikami wyznacza więc wkrótce datę pogromu Żydów. Tymczasem Żydzi na czele z Mardocheuszem protestują. Pewnego dnia, gdy król nie może zasnąć, prosi jednego z eunuchów o przeczytanie fragmenty "Księgi Wielkich Czynów" będącej swego rodzaju kroniką cesarstwa. Przypomina sobie, jak Żyd Mardocheusz uratował króla, ostrzegając go przed spiskiem poddanych. Uświadamia też sobie, że Mardocheusz nie został za ten czyn nagrodzony. Pyta Hamana co powinno się zrobić dla człowieka, który uratował króla. Wezyr odpowiada, że powinno się takiego wiernego poddanego oprowadzać we wspaniałym orszaku przez całe miasto. To właśnie Hamanowi przypada więc niechcący "zaszczyt" takiego wywyższenia swego wroga. Tej zniewagi nie może mu już darować. Ponieważ król wciąż ma nadzieję, że Estera go pokocha, więc gdy ta prosi o zorganizowanie uroczystej kolacji, na której miałby być obecny królewski wezyr, król łudzi się, że może to wreszcie początek gry miłosnej ze strony jego żony. Jednakże królowej przyświeca całkiem inny cel. Na tej kolacji Hadassa stawia wszystko na jedną kartę. Wyjawia królowi zarówno zdradziecki plan Hamana jak i swe żydowskie pochodzenie. Przyznaje się także, że jej ojciec to królewski inwentaryzator. Król natychmiast każe powiesić Hamana na szubienicy przygotowanej uprzednio przez wezyra dla Mardocheusza. Mianuje też Mardocheusza swym nowym wezyrem. Król, pomimo swej nieograniczonej władzy, nie zmusza Hadassy do pozostania przy sobie. Uświadamia sobie, że widział w niej tylko odbicie dawnej miłości, miłości do Waszti, którą wciąż kocha. Postanawia ją odszukać i prosić o wybaczenie. Estera przez szereg poświęceń uratował swój naród, a także doprowadziła do wypełnienia się nakazu Jahwe, zabijając ostatniego potomka Amalekitów. Podsumowując, książka bardzo mi się podobała, gdyż opowiada żywym i przystępnym językiem znaną historię biblijną, co sprawia, iż czyta się ją jak powieść przygodową. Niewykluczone, że sięgnę po podobną lekturę w przyszłości. (To podsymowanie oczywiście nie jest konieczne, z razie potrzeby można je zmmienić)

"Estera" - streszczenie książki

Materiały

Co to są definicje normatywne? Definicje normatywne – akcentują podporządkowanie się zachowań ludzkich normom, wartościom i modelom. Wzory, modele i zasady wartościowania są traktowane jako elementy konstytutywne kultury, a podporządkowanie się tymże normom jako właściwość zachowań kulturowych. Kultura jest tu pojmowana jako zespół norm obowiązujących członków danej spo...

Krótka interpretacja wiersza "Prośba o wyspy szczęśliwe" \'\'Prośba o wyspy szczęśliwe\'\' Wiersz jest ucieczką podmiotu lirycznego od rzeczywistości w krainę wyobraźni, fantazji i pięknych marzeń, na tytułowe szczęśliwe wyspy: \'\'A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź, wiatrem łagodnym jak kwiaty, zacałuj...\'\' Jest to zarazem propozycja skierowana do odbiorcy, aby porzucić troski codziennego życ...

Poglądy młodych pozytywistów a starych romantyków Spór pomiędzy romantykami a pozytywistami Już w romantyzmie literatura dążyła do roli przewodniczki narodu, a poeta przywódcy. W pozytywizmie też. Ale tu podstawa poezji to rzetelna wiedza, nie natchnienie. Aby pisać trzeba mieć tę wiedzę ponieważ pisarz miał edukować. Literatura miała uczyć. Młodzi studenci Szkoły Głównej to ludzie marząc...

Rodzaje centrów handlowych RODZAJE CENTRÓW HANDLOWYCH (Ośrodków) 1. wielofunkcyjne ośrodki handlowe • zlokalizowane na obszarach miast mające zróżnicowaną sieć handlową np. hipermarket + dom towarowy • powierzchnia sprzedażowa ok. 100 000 m2 • szeroki asortyment oferowanych towarów • zróżnicowany poziom świadomych usług 2. ośrodki handlowe...

Dobro i zło - pochodzenie i miejsce w mitologii greckiej i Piśmie Św. Pojęcie dobra i zła w Biblii wiąże się z upadkiem pierwszych ludzi : Adama i Ewy, i grzechem pierworodnym. Zerwanie jabłka z drzewa to właśnie zdobycie wiedzy o tym, co dobre i złe. Od tego momentu człowiek jest zmuszony do odróżniania i dokonywania świadomych wyborów. Staje się również za te wybory odpowiedzialny. Ponieważ jednak ludzka natura ...

Gatunki dydatktyczne gatunki dydaktyczne bajka Jako samodzielny gatunek literacki w literaturze europejskiej bajka ukształtowała się w starożytnej Grecji. Szczególne znaczenie miała w twórczości Ezopa, na wpół legendarnego poety frygijskiego z w. VI p.n.e. Bajki Ezopowe maiły charakter ludowy, w literaturze poslkeij tłumaczył je Biernat z Lublina na pocz. XVI w. W...

Skutki globalnegp ocieplenia Większość naukowców jest zgodna co do tego, że ocieplania klimatu ulega przyspieszeniu, a skutki zmian mogą być coraz dotkliwsze. Lodowce zaczną topnieć, przez co poziom mórz się podniesie i słona woda zaleje nisko położone tereny nadmorskie. Nastąpi przesuniecie obszarów rolniczych. Pogoda stanie się bardziej kapryśna, a sztormy gwałtowniejsz...

Obraz wsi w utoworach Żeromskiego i Reymonta Wieś w utworach Żeromskiego i Reymonta Spojrzenie na wieś w utworach Reymonta i Żeromskiego jest bardzo różne, co wynika z różnych intencji pisarskich obu autorów. Stefan Żeromski, którego nazywano sumieniem Polaków, za cel postawił sobie ukazanie rodakom najbardziej żywotnych problemów społecznych, moralnych, narodowych i poszukiwał drogi ich ...