"Estera" - streszczenie książkiW potężnym królestwie Persji kolejnych władców cechuje żądza podbojów. Po klęsce Dariusza I pod Maratonem w 490 roku p.n.e. staje się jasne, że podbicie Grecji będzie w następnych latach najwyższym priorytetem władców perskich. Następca Dariusza, Kserkses, zdaje się być jednak mniej skłonny do podboju Hellady. Czy tak jest w rzeczywistości? Zakochany z wzajemnością w pięknej Waszti, wydaje się nie widzieć świata poza nią. Decyduje się nawet na likwidację haremu na swym dworze. Książka Estera autorstwa Ellen Gunderson Traylor, opowiada właśnie o dziejach perskiego imperium za panowania Kserksesa. Niestety, w końcu i jego zaślepiła chęć podporządkowania sobie Grecji. Podczas przygotowań do wojny całkowicie zapomina o ukochanej Waszti. Gromadzi olbrzymią armię, buduje wspaniałą flotę i pewny pokonania Greków organizuje kilkumiesięczne przyjęcie dla ponad 40 tys. gości. Pod sam koniec pijackiej uczty wzywa do siebie Waszti, przekonany, że tylko widok jego pięknej żony jest wystarczającą nagrodą za lojalną służbę jego kompanów. Waszti odmawia, gdyż prawo do widzenia królowej ma tylko król. Lecz ten, pijany, za nieposłuszeństwo ukochanej żony skazuje ją na wygnanie. Gdy budzi się rano, nie ma już odwrotu od tej decyzji. Król jest zrozpaczony, popada w apatię. Gdy ponosi klęskę w wojnie z Grecją, wydaje się, że już nic go nie pocieszy. Jednakże po jakimś czasie eunuchowie króla postanawiają coś wymyślić, aby król był znowu królem. Namawiają go do znalezienia sobie nowej żony. Rozpoczynają się poszukiwania najpiękniejszych dziewic z całej Persji do królewskiego haremu. Król nie zdaje sobie sprawy z faktu, że krzywdzi w ten sposób wiele młodych dziewcząt nie wspominając o ich rodzinach. Podczas tego polowania na dziewice, z pewnej żydowskiej rodziny - wielu Żydów było obywatelami Persji - zostaje uprowadzona młoda Żydówka. Udaje jej się utrzymać w tajemnicy pochodzenie oraz fakt, że jej ojciec, Mardocheusz, jest głównym inwentaryzatorem królewskiego pałacu. Uroda Hadassy, gdyż tak na imię było młodej Żydówce, szybko zostaje zauważona. Przez Hegaja, nadzorcę królewskiego haremu, zostaje nazwana Esterą. Gdy zostaje wytwornie ubrana i zaprowadzona do Kserksesa jako kolejna "zabawka", król ma wrażenie, że widzi Waszti. Szybko bierze ślub z Hadassą i wydaje się, że wszystko wróciło do normy. Jednak nie dla Hadassy i jej ojca, Mardocheusza. Ten popada w konflikt z królewski wezyrem Hamanem. Pochodzenie Hamana z plemienia Amalekitów, odwiecznych wrogów Izraela, których Jahwe kazał wytępić, nie pozwala Żydowi na oddanie mu czci choćby przez pokłon. Zachowanie Mardocheusza doprowadza Hamana do furii. Podstępnie wykłada królowi, że w państwie jest wielu wrogów królestwa. Nie wiedząc, że chytry wezyr ma na myśli całą mniejszość żydowską w Persji, król daje Hamanowi pełnomocnictwo w walce z nimi. Haman ze wspólnikami wyznacza więc wkrótce datę pogromu Żydów. Tymczasem Żydzi na czele z Mardocheuszem protestują. Pewnego dnia, gdy król nie może zasnąć, prosi jednego z eunuchów o przeczytanie fragmenty "Księgi Wielkich Czynów" będącej swego rodzaju kroniką cesarstwa. Przypomina sobie, jak Żyd Mardocheusz uratował króla, ostrzegając go przed spiskiem poddanych. Uświadamia też sobie, że Mardocheusz nie został za ten czyn nagrodzony. Pyta Hamana co powinno się zrobić dla człowieka, który uratował króla. Wezyr odpowiada, że powinno się takiego wiernego poddanego oprowadzać we wspaniałym orszaku przez całe miasto. To właśnie Hamanowi przypada więc niechcący "zaszczyt" takiego wywyższenia swego wroga. Tej zniewagi nie może mu już darować. Ponieważ król wciąż ma nadzieję, że Estera go pokocha, więc gdy ta prosi o zorganizowanie uroczystej kolacji, na której miałby być obecny królewski wezyr, król łudzi się, że może to wreszcie początek gry miłosnej ze strony jego żony. Jednakże królowej przyświeca całkiem inny cel. Na tej kolacji Hadassa stawia wszystko na jedną kartę. Wyjawia królowi zarówno zdradziecki plan Hamana jak i swe żydowskie pochodzenie. Przyznaje się także, że jej ojciec to królewski inwentaryzator. Król natychmiast każe powiesić Hamana na szubienicy przygotowanej uprzednio przez wezyra dla Mardocheusza. Mianuje też Mardocheusza swym nowym wezyrem. Król, pomimo swej nieograniczonej władzy, nie zmusza Hadassy do pozostania przy sobie. Uświadamia sobie, że widział w niej tylko odbicie dawnej miłości, miłości do Waszti, którą wciąż kocha. Postanawia ją odszukać i prosić o wybaczenie. Estera przez szereg poświęceń uratował swój naród, a także doprowadziła do wypełnienia się nakazu Jahwe, zabijając ostatniego potomka Amalekitów. Podsumowując, książka bardzo mi się podobała, gdyż opowiada żywym i przystępnym językiem znaną historię biblijną, co sprawia, iż czyta się ją jak powieść przygodową. Niewykluczone, że sięgnę po podobną lekturę w przyszłości. (To podsymowanie oczywiście nie jest konieczne, z razie potrzeby można je zmmienić)

"Estera" - streszczenie książki

Materiały

Leasing w gospodarce polskiej Leasing w Polsce funkcjonuje od 1990r i wpisał się już w mapę polskiej gospodarki, jednak nie wszyscy mają świadomość jaką rolę pełni leasing w naszym kraju. Leasing stał się faktem w naszej rzeczywistości to dzięki tej formie finansowania inwestycji nastąpił ogromny rozwój gospodarczy, co w konsekwencji musiało pomnożyć wpływy do budżetu. W...

Publicyści okresu oświecenia Publicystyka polskiego oświecenia wyrastała z jednej strony z odczucia konieczności zreformowania przestarzałego ustroju Rzeczpospolitej, z drugiej zaś jego zaplecze stanowiły filozoficzne prądy (utylitaryzm). Jednym z pierwszych utworów tego typu było dzieło Stanisława Konarskiego \"O skutecznym rad sposobie\". Publicystyka koncentrowała się na...

Krótkie streszczenie "Grażyny" Działo się to w 14 wieku na Litwie.Była noc.W świetle kśiężyca widać było stare gotyckie zamczysko. Do bram zamku zajechało trzech posłów krzyżackich.Żądali oni natychmiastowego widzenia z Księciem Litaworem.Gdy sługa oznajmił iż pan śpi posłowie pokazali mu pierścień i powiedzieli że książe będzie wiedział o co chodzi.Kazano więc obudzić Romual...

Streszczenie "Krótkiej rozprawy między trzema osobami..." Mikołaja Reja Na wstępie autor zachęca do zwrócenia uwagi na treść dzieła i do wykorzystania zawartych tu uwag i spostrzeżeń dla polepszenia sposobu życia czytelnika. Utwór napisany jest w formie dialogu zawierającego spór pomiędzy Panem, Wójtem i Plebanem, którzy kolejno zabierają głos skarżąc się na swe kłopoty i niedole, ale przede wszystkim wytykając sobi...

Przyrost naturalny i rzeczywisty PRZYROST NATURALNY – PRZYROST RZECZYWISTY Zmiany liczby ludności tak w regionach jak i krajach są regulatorem dynamiki przyrostu naturalnego oraz ruchów migracyjnych. PRZYROST NATURALNY – w danym okresie czasu (rok) różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Podana jest w przeliczeniu na 1 tysiąc mieszkańców (wie...

Wskaźniki zadłużenia przedsiębiorstwa Wskaźniki zadłużenia przedsiębiorstwa Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa wynika z oceny wielkości, dynamiki zmian i struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. Głównym problemem w tym zakresie jest oszacowanie poziomu zainwestowanych w przedsiębiorstwo kapitałów obcych. Wysoki udział kapitałów własnych w strukturze pasywów świadczy o silnych podst...

Poezja po 1956 r - poeci i przykłady POEZJA PO ROKU 1956 Zbigniew Herbert - „O Troi” - „Nike, która się waha” - „Przesłanie pana Cogito” - „Raport z oblężonego miasta” - „Pan Cogito i pop” Miron Białoszewski - „O obrotach rzeczy” - „Podłogo, błogosław!” - „Szare eminencje zachwyt...

Bohaterowie "Chłopów" Reymonta Zbiorowość jako bohater Na pierwszym planie powieści znajduje się więc zbiorowość, jej życie, obyczaje, praca, normy moralne, świadomość społeczna i narodowa. Zbiorowość staje się często bohaterem prezentowanym bezpośrednio-jako gromada niezróżnicowana osobowo. Mówi się o niej „naród”, „młodź”, „lud”. Gr...