"Estera" - streszczenie książkiW potężnym królestwie Persji kolejnych władców cechuje żądza podbojów. Po klęsce Dariusza I pod Maratonem w 490 roku p.n.e. staje się jasne, że podbicie Grecji będzie w następnych latach najwyższym priorytetem władców perskich. Następca Dariusza, Kserkses, zdaje się być jednak mniej skłonny do podboju Hellady. Czy tak jest w rzeczywistości? Zakochany z wzajemnością w pięknej Waszti, wydaje się nie widzieć świata poza nią. Decyduje się nawet na likwidację haremu na swym dworze. Książka Estera autorstwa Ellen Gunderson Traylor, opowiada właśnie o dziejach perskiego imperium za panowania Kserksesa. Niestety, w końcu i jego zaślepiła chęć podporządkowania sobie Grecji. Podczas przygotowań do wojny całkowicie zapomina o ukochanej Waszti. Gromadzi olbrzymią armię, buduje wspaniałą flotę i pewny pokonania Greków organizuje kilkumiesięczne przyjęcie dla ponad 40 tys. gości. Pod sam koniec pijackiej uczty wzywa do siebie Waszti, przekonany, że tylko widok jego pięknej żony jest wystarczającą nagrodą za lojalną służbę jego kompanów. Waszti odmawia, gdyż prawo do widzenia królowej ma tylko król. Lecz ten, pijany, za nieposłuszeństwo ukochanej żony skazuje ją na wygnanie. Gdy budzi się rano, nie ma już odwrotu od tej decyzji. Król jest zrozpaczony, popada w apatię. Gdy ponosi klęskę w wojnie z Grecją, wydaje się, że już nic go nie pocieszy. Jednakże po jakimś czasie eunuchowie króla postanawiają coś wymyślić, aby król był znowu królem. Namawiają go do znalezienia sobie nowej żony. Rozpoczynają się poszukiwania najpiękniejszych dziewic z całej Persji do królewskiego haremu. Król nie zdaje sobie sprawy z faktu, że krzywdzi w ten sposób wiele młodych dziewcząt nie wspominając o ich rodzinach. Podczas tego polowania na dziewice, z pewnej żydowskiej rodziny - wielu Żydów było obywatelami Persji - zostaje uprowadzona młoda Żydówka. Udaje jej się utrzymać w tajemnicy pochodzenie oraz fakt, że jej ojciec, Mardocheusz, jest głównym inwentaryzatorem królewskiego pałacu. Uroda Hadassy, gdyż tak na imię było młodej Żydówce, szybko zostaje zauważona. Przez Hegaja, nadzorcę królewskiego haremu, zostaje nazwana Esterą. Gdy zostaje wytwornie ubrana i zaprowadzona do Kserksesa jako kolejna "zabawka", król ma wrażenie, że widzi Waszti. Szybko bierze ślub z Hadassą i wydaje się, że wszystko wróciło do normy. Jednak nie dla Hadassy i jej ojca, Mardocheusza. Ten popada w konflikt z królewski wezyrem Hamanem. Pochodzenie Hamana z plemienia Amalekitów, odwiecznych wrogów Izraela, których Jahwe kazał wytępić, nie pozwala Żydowi na oddanie mu czci choćby przez pokłon. Zachowanie Mardocheusza doprowadza Hamana do furii. Podstępnie wykłada królowi, że w państwie jest wielu wrogów królestwa. Nie wiedząc, że chytry wezyr ma na myśli całą mniejszość żydowską w Persji, król daje Hamanowi pełnomocnictwo w walce z nimi. Haman ze wspólnikami wyznacza więc wkrótce datę pogromu Żydów. Tymczasem Żydzi na czele z Mardocheuszem protestują. Pewnego dnia, gdy król nie może zasnąć, prosi jednego z eunuchów o przeczytanie fragmenty "Księgi Wielkich Czynów" będącej swego rodzaju kroniką cesarstwa. Przypomina sobie, jak Żyd Mardocheusz uratował króla, ostrzegając go przed spiskiem poddanych. Uświadamia też sobie, że Mardocheusz nie został za ten czyn nagrodzony. Pyta Hamana co powinno się zrobić dla człowieka, który uratował króla. Wezyr odpowiada, że powinno się takiego wiernego poddanego oprowadzać we wspaniałym orszaku przez całe miasto. To właśnie Hamanowi przypada więc niechcący "zaszczyt" takiego wywyższenia swego wroga. Tej zniewagi nie może mu już darować. Ponieważ król wciąż ma nadzieję, że Estera go pokocha, więc gdy ta prosi o zorganizowanie uroczystej kolacji, na której miałby być obecny królewski wezyr, król łudzi się, że może to wreszcie początek gry miłosnej ze strony jego żony. Jednakże królowej przyświeca całkiem inny cel. Na tej kolacji Hadassa stawia wszystko na jedną kartę. Wyjawia królowi zarówno zdradziecki plan Hamana jak i swe żydowskie pochodzenie. Przyznaje się także, że jej ojciec to królewski inwentaryzator. Król natychmiast każe powiesić Hamana na szubienicy przygotowanej uprzednio przez wezyra dla Mardocheusza. Mianuje też Mardocheusza swym nowym wezyrem. Król, pomimo swej nieograniczonej władzy, nie zmusza Hadassy do pozostania przy sobie. Uświadamia sobie, że widział w niej tylko odbicie dawnej miłości, miłości do Waszti, którą wciąż kocha. Postanawia ją odszukać i prosić o wybaczenie. Estera przez szereg poświęceń uratował swój naród, a także doprowadziła do wypełnienia się nakazu Jahwe, zabijając ostatniego potomka Amalekitów. Podsumowując, książka bardzo mi się podobała, gdyż opowiada żywym i przystępnym językiem znaną historię biblijną, co sprawia, iż czyta się ją jak powieść przygodową. Niewykluczone, że sięgnę po podobną lekturę w przyszłości. (To podsymowanie oczywiście nie jest konieczne, z razie potrzeby można je zmmienić)

"Estera" - streszczenie książki

Materiały

Biografia Marii Dąbrowskiej Maria Dąbrowska (1889-1965) Maria Dąbrowska, z Szumskich, urodziła się 6.10.1889 w Russowie pod Kaliszem. Pochodziła z zubożałej rodziny ziemiańskiej - jej ojciec, powstaniec z 1863, był administratorem majątków ziemskich. W latach 1901 - 1905 uczyła się w prywatnej szkole Heleny Semadeniowej, a następnie w gimnazjum żeńskim. W 1905 wzięła ...

Oblężenie Troi --------OBLEZENIE TROI--------------------------------------------------------------------------- Peleus-ksiaze tesalski,ktory zakochal sie i ozenil z boginka morska,Tetyda Chejron-w jego pieczarze odbywalo sie przyjecie weselne,zastepowal panu mlodemu ojca,ofiarowal nowozencom wlocznie z jesionowego drzewa Posejdon-ofiarowal nowozencom pare...

Literatura baroku 1.Charakterystyka: 2.Literatura powszechna: a:) Molier - Świętoszek: to komedia klasycystyczna. Akcja rozgrywa się w Paryżu, w domu Orgona, ojca rodziny omotanego przez obłudnego Tartuffe’a (świętoszek). Tartuffe udając człowieka pobożnego, przepełnionego niemalże ascetyczną wiarą, opanowuje całkowicie umysł Orgona i zyskuje ogromny w...

Krótka analiza sonetów Sępa-Szarzyńskiego M. Sęp-Szarzyński (sonety) W sonetach majestatyczny porządek kosmosu, który znamy z Hymnu Jana Kochanowskiego przeradza się w chaos gwałtownych obrotów rozpędzonego nieba. „Ehej, jak gwałtem obrotne obłoki i Tytan prędki lotne czasy pędzą...” (Sonet I) Gorączkowy ruch przenika cały wszechświat: zarówno ten wielki – sferę g...

Sytuacja polityczna Polski w czasach baroku SYTUACJA POLITYCZNA POLSKI kryzys renesansowych ideałów humanistycznych: harmonii, ładu życia, umiejętności godzenia wartości ziemskich i wiecznych, tolerancji religijnej spadł autorytet Polski na arenie międzynarodowej dominacja szlachty i magnaterii upadek autorytetu władzy króla nastąpił oficjalny zakaz nabożeństw p...

Zasoby wodne w Australii Stosunki wodne Australia jest najuboższym pod względem zasobów wodnych kontynentem Ziemi; panujące tu często wyże baryczne są przyczyną zalegania suchych mas powietrza nad większą częścią kontynentu (tylko pn. część oraz wąskie pasy pobrzeża są poddane wpływom wilgotnych mas powietrza przynoszącym wysokie opady atmosf.), co powoduje, że ponad ...

Krótka charakterystyka hymnu "Smutno mi Boże" “Smutno mi Boże” Hymn ten powstał w czasie podróży Słowackiego na wschód. Podmiot liryczny opisuje swoje uczucia podczas podróży statkiem do Aleksandrii. Podkreśla piękno świata, postrzega przyrodę, zjawiska i wspaniałości natury, co świadczyć może o wrażliwości, o tym, że doznania estetyczne wpływają na doznania emocjonalne. Odcz...

Analiza "Elegia (obłoki lotne...)" Krzysztofa Baczyńskiego Elegia (Obłoki lotne...) Obłoki lotne, żagle uniesień, drzew przyjaciele na nieboskłonach. Głowa się chyli w ręce chropawe, gzowa bolesna, łakną ramiona. Ten ptak pod wami przepływający jest moim sercem, ciemny, wysoki. Jakże mam uciec do lasów złotych przed niepokojem, ptaki – obłoki? Jakże mam wrócić pełen żałości, niedokończ...