Ocena postawy Tomasza JudymaOcena postawy Judyma: 1) Judym przeciw klice. Klikę stanowią zarówno lekarze warszawscy jak i administracja sanatorium w Cisach. Lekarze w Warszawie uważają, że wykonują sumiennie obowiązki, a pracę społeczną traktują jak zasługę, a nie obowiązek. Judym zarzuca im, że nie obchodzą ich przyczyny chorób, powinni walczyć o higienę, myśleć o tym do jakich warunków wracają wyleczeni. Domaga się od lekarzy, by zmówili się między sobą i odmówili udzielania pomocy, a postawili warunki. Taka koncepcja to utopia o której sam Żeromski pisze, że to mrzonki. A Judym zamiast pozyskiwać sobie otoczenie, zraża kolegów arogancką postawą. Lekarze utrzymują dodatkowo, że Judym nie ma rodziny, dlatego tak rozumuje, zmieni zdanie gdy będzie odpowiadał za bliskich. W Cisach dyrekcja zabrania mówić o malarii, właściciele bronią stawów, bo przynoszą dochód, kiedy Judym mówi im prawdę zraża ich ambicję, zagrożony jest też ich autorytet, w dodatku nakłada się konflikt pokoleń. Judyma traktują jak bezczelnego młodzika i intruza. Gdy organizuje szpital przyjmują to z pobłażaniem, ale gdy mówi o malarii każą mu milczeć. Judym działa z pasją, naraża się, a kiedy widzi jak szlam ze stawów spuszczony jest do rzeki ogarnia go „szewska pasja”. Klnie ordynarnie, nazywa Krzywosąda starym osłem i wrzuca go do stawu, niweczy wszystko co dotąd osiągnął, musi zaczynać od początku. Nie rezygnuje jednak na każdym etapie ma nowe koncepcje i pomysły. 2) Judym przeciw hedonizmowi. Postawy hedonistyczne można obserwować w powieści u Natalii i Karbowskiego. Natalia całkowicie zatraca się w miłosnej namiętności, wszystko inne przestaje być dla niej ważne. Karbowski myśli tylko o tym by być eleganckim, wykwintnym, lekko zdobywać kobiety i pieniądze. Taki świat fascynuje każdego, ulega także Judym. Jest zafascynowany Natalią, zazdrości Karbowskiemu, nigdy nie zbliża się do kobiet z wielkiego świata, jedynie o nich marzył. Po przybyciu do Cisów uległ wewnętrznej słabości, pochłonęło go życie towarzyskie, leczył kokietujące go, znudzone kuracjuszki. Dopiero reakcja Natalii przypomina mu gdzie jest jego miejsce i dopiero wtedy przypomina sobie, że istnieje chora biedota. Można więc postawić pod znakiem zapytania jego poświęcenie, nie wiadomo jakby się zachował gdyby Natalia mu sprzyjała. 3) Judym a bieda. Na sposób bycia Judyma wyraźny wpływ ma jego pochodzenie. Ma kompleks niższości, myśl o proletariackim pochodzeniu powoduje, że ma poczucie małej wartości w towarzystwie bywa nieśmiały i niezgrabny, jest też ustępliwy ale tylko do momentu kiedy się nie zirytuje. Kompleks niższości daje znać o sobie wtedy, gdy nie pytany podkreśla swoje pochodzenie. Chce jakby z góry zapobiec, by go o to nie spytano i nie zlekceważono. Wobec środowiska z którego się wywodzi zachowuje się dwojako. Z jednej strony jest to litość z drugiej odraza, odczuwa to zwłaszcza na Krochmalnej i w Zagłębiu. Kiedy idzie Krochmalną współczuje biedocie, ale też ogarnia go fałszywy wstyd, że w takim środowisku go znają. Musi opierać się pokusie, by nie wrosnąć w świat posiadaczy i zapomnieć o rodzimej dzielnicy nędzy. 4) Judym a obowiązek społeczny. Jako lekarz dostrzega fatalny stan zdrowotności biedoty wynikający z warunków życia. Uważa, że ma obowiązek pomagać skrzywdzonym. Są trzy fazy i trzy metody jego działań: • utopijny program głoszony w Warszawie, który mówi „zmówmy się między sobą, nie leczmy, zmuśmy kapitalistów do ustępstw”; • działalność filantropijna w Cisach; odwołuje się do dobrej woli dziedziczki i administracji sanatorium licząc na osuszenie stawów, czyli likwidacji przyczyn malarii; • rewelacyjne działania w Zagłębiu; mówi tu Judym, że zamierza „rozwalić te śmierdzące nory”; nie ma jednak jasnej odpowiedzi jak chce to zrobić, ale daje fakt, że przejmuje kontakty Korzeckiego; 5) Judym a Joanna. W Joasi widział „siostrę - człowieka, rozum i serce, istotę ze swej dziedziny, swego kręgu (…) gdzie trudzą się braterskie duchy”. Mimo to uznał ostatecznie, że Joanna pochodzi z innego świata i nigdy nie zrozumie prawdziwych problemów biedoty „Widzisz, ja jestem z motłochów z ostatniej hołoty, ty nie możesz mieć wyobrażenia jaki to motłoch (…) jesteś z innej kasty”. Judym boi się jednak bardziej siebie, niż pochodzenia Joanny, gdyż obawia się, że założywszy rodzinę będzie myślał o najbliższych, a nie o obcych. Obawia się, że zrodzi się w nim „nasienie dorobkiewicza”, a ma do spłacenia „dług przeklęty wobec klasy z której wyszedł”. Żeby oddać się bez reszty pomocy biednym postanawia zostać sam. Mówi „nie mogę mieć ani ojca, ani matki, ani żony, ani jednej rzeczy którą bym przycisnął do serca z miłością, dopóki z oblicza ziemi nie znikną te podłe zmory. Muszę wyrzec się szczęścia”. 6) Judym romantyk. Ma wyraźne cechy typowego bohatera romantycznego. Od wczesnej młodości jest samotny, jako lekarz - odrzucony przez środowisko. Samotność wynika także z jego wyboru, odtrąca Joannę, by spłacić dług. Jest wyobcowany, zagubiony w środowisku, źle się czuje zarówno wśród biedoty, jak i bogaczy. Działa w pojedynkę, gotów poświęcić się bez reszty sprawie, w którą wierzy. Przegrywa, ale nie ustępuje, wciąż zaczyna od nowa. Takie postępowanie określane jest jako inteligencki prometeizm. Bohater nie potrafi obojętnie przejść obok krzywdy, gotów jest narażać siebie, by pomóc skrzywdzonym.

Ocena postawy Tomasza Judyma

Materiały

Cechy poezji Tadeusza Różewicza Tadeusz Różewicz zakwestionował tradycyjne wzorce liryczne, ponieważ uznał, że po Oświęcimiu niemożliwa jest poezja rozumiana jako niezachwiana wiara w człowieka i świat. Słowo straciło swą dawną moc, język okazał się kaleki. Wiersze ukazują stan świadomości i kondycję moralną człowieka doby apokaliptycznej. Poeta w imię prawdy wybiera tonac...

Wzorce osobowe w literaturze renesansu 21. Scharakteryzuj wzorce osobowe zaszyfrowane w literaturze renesansu. Literatura odrodzeniowa nie tworzyła wzorców osobowych - ideałów człowieka na wzór piśmiennictwa średniowiecznego. Jednak dostarczała człowiekowi swej epoki wielu dobrych rad i pouczeń. Utwory literackie adresowane były przede wszystkim do szlachty - najprężniejszej war...

Powszechnie używane związki frazeologiczne Powszechnie Używane związki frazeologiczne. 1. Niedźwiedzia przysługa – wyrządzić komuś krzywdę bez intencji, złej woli 2. Mieć węża w kieszeni – być skąpym 3. Ikarowy lot – śmiałe plany, które mogą skończyć się tragicznie. 4. Budować zamki na lodzie – snuć nierealne marzenia 5. Prawo pięści – bezprawie...

Władza jako przywilej, obowiązek czy przekleństwo ? Władza to przywilej, obowiązek czy przekleństwo? Rozpoczynając rozważania nad problemem czy władza jest obowiązkiem, przywilejem czy też przekleństwem, warto się najpierw zastanowić, czym jest władza w ogóle. Zwykle określamy ją jako możliwość kierowania innym człowiekiem bądź grupą ludzi i konieczność brania odpowiedzialności za podejmowan...

Wiersz "Póki my żyjemy" - krótki opis JULIAN PRZYBOŚ „Póki my żyjemy”. Wiersz ukazał jak wielkim wstrząsem dla polaków była wojna. Wiersz jest opowiadaniem. Element zagrożonego nieba ukazuje straszne niebezpieczeństwo, jakim jest najazd hitlerowców. Apokaliptyczna wizja końca śwaita. Poeta ukazuje konieczność obrony „błągam o karabin jak skazaniec o łaskę”....

Panorama życia ludzi na wsi w "Chłopach" “Chłopi” jako epopeja wsi Powieść ta jest panoramą życia ludzi wsi: obrzędy, prace, utwór o życiu wsi. Syntezę zapewnia: znajomość środowiska umiejętność syntetycznego ujęcia problemów wsi obiektywizm pisania prezencji zagadnień realizm trójwymiarowa obserwacja - jednoczesność scen - ich symultaniczność ...

Obraz społeczeństwa Nipuanów Obraz idealnego społeczeństwa Nipuanów W społeczeństwie nipuańskim brakowało kodeksu karnego, kłamstw, obłudy, chorób, przestępczości. Ludzie żyli w idealnej anarchii, harmonii, prowadzili zdrowy tryb życia, codziennie pracowali, pomagali sobie, brakowało u nich pieniądza. „(...) Nie masz u Nipuanów słów wyrażających kłamstwo, kradz...

Życie i śmierć w poezji Reja i Kochanowskiego Czym jest życie i śmierć? Czy po ciężkim i długim życiu czeka nas coś jeszcze? Pytania te są oczywiste dla wszystkich tych, którzy myślę. Któż przecież nie chciałby wiedzieć co się z nim stanie, kiedy zakończy tę męczącą egzystencję? Ludzi takich na pewno trzeba by szukać bardzo długo, a i tak efekt nie byłby zapewniony. Z tego powodu tak częste...