Kreacjonizm w prozie polskiej i obcej XX wieku"Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza - konwencja mitów i symboli: sklepy cynamonowe - symbol poszukiwanego szczęścia, egzotyki i niedoścignionego pragnienia, epoki, która odeszła; ojciec - ptak; Adela - bóstwo zniszczenia, - przedstawienie rzeczywistości jako baśni - subiektywność odbioru każdego elementu, połączonego podświadomie z przeżyciami z okresu dzieciństwa (archetypy); dziecinne wyobrażenia o nim; zapis uczuć jednostki związanych z elementem rzeczywistości, - asocjacyjność metafor, - synestezja - połączenie doznań zmysłowych z obrazami tworzonymi przez umysł, - wprowadzenie do utworu rzeczy i zjawisk nadrealnych jako przykładu możliwych do wychwycenia przez każdego człowieka, kierującego się indywidualizmem, - odwrócenie hierarchii wartości - najważniejsze jest spontaniczne reagowanie na wydarzenia, - kreacjonizm jest podkreśleniem zdążania autora do zachowania tożsamości, indywidualizmu, a także własnego przetworzenia rzeczywistości, - zastosowanie groteski lirycznej dla oddania niepowtarzalności i "dziwności" nastroju, - odrzucenie mimetyzmu jako uniwersalnego spojrzenia twórcy na świat, - rezygnacja z ciągłości fabuły - czasoprzestrzeń konstruowana według uznania odbiorcy. "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza - motyw "zdziecinnienia" bohatera - podobnie jak w "Sklepach cynamonowych", - postaci ludzkie są uosobieniem cech charakteru i umysłowości: nauczyciele, rodzina Młodziaków, rodzice uczniów, uczniowie..., - konwencja groteski - sytuacja zagrożenia bohatera jest śmieszna, jak i przerażająca; konwencja "złego snu": wychowanie młodego pokolenia na ludzi niezdolnych do samodzielnego życia; ludzie są kukiełkami, marionetkami, - symbole: Pupa - zdziecinnienie, Gęba - opinia u innych, której nie można zmienić, zatracenie tożsamości, Łydka - instynkty, biologizm, sprzeciw wobec unifikacji, - schematyzm odczuwania i postępowania ludzi w mieście, na wsi i w rodzinie mieszczańskiej, - wykreowanie postaci bliskich obłędu jako dowód nienaturalności ludzkich zachowań i nielogiczności pobudek, - formy jako wykreowane przez ludzi nienaturalne prawidła współżycia, - neologizmy i "archaizacja" wypowiedzi ("Słowacki wielkim poetą był"). "Szewcy" Ignacego Witkacego - TO JEST DRAMAT, ale może się przydać. - dowolność kształtowania i odbioru świata przedstawionego (didaskalia), - groteskowość konwencji - wszystko jest możliwe; częste zmiany akcji (np. rewolucje); zmiany stylu wypowiedzi bohaterów ; bezsens niektórych dialogów; didaskalia częścią akcji utworu, - aluzyjność imion bohaterów, - teoria CZYSTEJ FORMY - maksymalne zdeformowanie świata; odejście od codziennych treści; sposób na odrodzenie teatru niezaangażowanego; wywołanie niepokoju, lęku metafizycznego. Odbiorca w obliczu Tajemnicy Istnienia, którą musi zgłębić indywidualnie. "Proces" Franza Kafki - konwencja koszmaru sennego, - abstrakcyjność lokalizacji czasowej i przestrzennej akcji, - kreacja samego procesu jako wpływu cywilizacji i urzędów na pojedynczego, często zagubionego człowieka, - proces parabolą ludzkiego losu - to nie my decydujemy o narodzinach, śmierci i samym przebiegu życia. Konieczność podporządkowania się z góry ustalonym prawom., - kreacja bohatera jako oskarżonego, którym może być każdy człowiek; ludzie zniszczeni są przez wieloletnie procesy, arogancja adwokata, - otwarta kompozycja dzieła. "Mistrz i Małgorzata" Michała Bułhakowa - wykreowanie postaci Wolanda, Asasella, Behemota, Helli... jako interpretacji biblijnych przekazów o twórcach zła ; występują oni także w płaszczyźnie realistycznej, - trzy przestrzenie: Moskwa, Jerozolima za czasów Chrystusa, przestrzeń fantastyczna, - hiperbolizacja: tragedia ludzi pod wszechwładzą systemu.

Kreacjonizm w prozie polskiej i obcej XX wieku

Materiały

Co to aukcje? AUKCJE Aukcje są to stale lub doraźnie organizowane publicznie licytacje towarów niejednorodnych występujących w postaci naturalnej. Aukcje prowadzi aukcjonator, aukcje są dostępne dla wszystkich, ale często przy zawarciu transakcji korzysta się z pośrednictwa maklerów aukcyjnych, gdyż lepiej znają technikę obrotu danym towarem i zwyczaje au...

Poglądy filozoficzne średniowiecza - w średniowieczu mamy trzy wielkie teorie filozoficzne, odwołujące się do roli człowieka i świata pod panowaniem Boskim, które w jakiś sposób porządkują wartości rządzące życiem człowieka, wszystkie jednak podporządkowują świat Bogowi (teocentryzm) scholastyka św. Anzelma: podporządkowany wierze, ale starał się tłumaczyć prawdy religijne (d...

Co oznacza słowo Biblia? Słowo Biblia pochodzi od greckiego biblios i dosłownie oznacza \"księgi\".

Krótka analiza "Próby" Michała Montaigne MICHAŁ MONTAIGNE (1533 - 1592) “Próby” Zbiór luźnych przemyśleń o życiu (charakter autobiograficzny). Był inspirowany przez starożytnych filozofów. Dzieło to stanowi główny dokument literatury renesansowego sceptycyzmu powiązanego z hedonizmem i stoicyzmem. Ma ona charakter antropocentryczny. Występuje tu afirmacja niezależności...

Obraz upadku Rzymu i narodzin chrześcijaństwa w "Quo vadis" Obraz upadku Rzymu i narodzin chrześcijaństwa Powieść H. Sienkiewicza stała się dziełem o światowej sławie, bardzo popularnym, powszechnie znanym. Jej uniwersalizm wiąże się niewątpliwie z podjętą tu problematyką. Autor pokusił się o przedstawienie atrakcyjnego literacko momentu w dziejach Wiecznego Miasta: Zniszczenie potęgi starożytnego ...

"Ludzie bezdomni" - dwór i czworaki w Cisach Dwór i czworaki w Cisach Społeczeństwo znanej uzdrowiskowej miejscowości jest inne, ale podobnie mocno zróżnicowane jak w stolicy. Pod względem ilościowym relacje są podobne: garstka bogaczy i decydentów przeciwstawiona jest znacznie bardziej licznej grupie wynędzniałych mieszkańców czworaków. Jak w Warszawie, tak też w Cisach bogaci ciesz...

"Medaliony" jako dokument zbrodni TEMAT: „Medaliony” dokumentem zbrodni hitlerowskich. Zofia Nałkowska była członkiem Miedzynarodowej Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich. W związku z tym uczestniczyła w przesłuchaniach, rozmawiała z oficerami, była w miejscach zbrodni. Rezultatem jest zbiór 8 szkiców o wspólnym tytule: „Medaliony”. Medalion to rod...

Zasada winy i kary w twórczości Mickiewicza \"Dziady\" części II i IV (wileńsko kowieńskie) Obserwujemy łączność świata żywych i umarłych poprzez uniwersalne prawdy; zasady winy i kary: \"Dziady \" część II to pogański obrządek wywoływania duchów: -duszyczki Józia i Rózi do spokoju brakuje im ziarnka goryczy, ponieważ w swoim życiu nie zaznały smutku, a zdaniem romantycznego poety p...