Klęska idealizmu w powieści - pozytywizmMotyw klęski idealizmu w powieści (trzy pokolenia idealistów, “non omnis moriar”). Idealiści wg pisarza to ludzie o określonej postawie wobec życia, dążący do celów wielkich i wzniosłych bez uwzględniania realnych możliwości społecznych. Ich najbardziej dotyka rozkład społeczny, wierzą w wielkość swych idei, ale działają w pustce, nie znajdują zrozumienia w swoim otoczeniu. Ich ideały, wartości i przekonania nie mają w tym społeczeństwie szans realizacji, nie ma w nim dla nich miejsca. Jednak to właśnie do nich odnoszą się słowa “non omnis moriar” (nie wszystek umrę), gdyż mimo porażki, coś po sobie pozostawiają. Wokulski, Ochocki, Rzecki- 3 pokolenia idealistów. Prus ukazał w powieści trzy pokolenia idealistów, będących przedstawicielami trzech pokoleń. Reprezentują oni różne postawy i żyją na przełomie dwóch epok (romantyzm i pozytywizm) oraz dwóch ustrojów (feudalnego i kapitalistycznego). Wokulski: • Cechy romantyka: brał udział w powstaniu styczniowym, kocha się beznadziejnie w Izabeli, idealizuje ukochaną, próbuje popełnić samobójstwo • Cechy pozytywisty: entuzjazm do wiedzy i postępu, umiejętność bogacenia się i działalność filantropijna Rzecki: • Romantyk • Patriota, gotowy do poświęceń • Idealista polityczny • Wierzył w Napoleona • Brał udział we Wiośnie Ludów • Najważniejsza dla niego była praca • Rzetelny i uczciwy • Naiwny i krótkowzroczny • Pisze pamiętnik • Umiera, gdy nie może dłużej pracować • Ideały, które wyznawał którym do końca służył okazały się niepotrzebne, musiał przegrać Ochocki: • Marzy o szczęściu ludzkości • Entuzjasta nauki i techniki, fanatyk wiedzy, urzeczony wizją Geista • Żyje w świecie naukowych utopii • Marzy o zbudowaniu machiny latającej • Wyrzekł się miłości i życia towarzyskiego • Opuszcza Polskę, nie znajdując tu warunków do pracy naukowej Idealiści ponieśli klęskę. Nie zrealizowali swoich marzeń i nie mogli żyć w społeczeństwie. Przyczyny: Rozkład społeczeństwa Przesądy klasowe Życie na styku dwóch epok Jedyne wyjście: śmierćRzecki  Wokulski (?)  wyjazdOchocki Najlepsi ludzie odchodzą z Polski. Zostają ludzie pochłonięci zarabianiem pieniędzy, którym brakuje idealizmu. Idealiści są potrzebni, aby społeczeństwo nie uległo rozkładowi.

Klęska idealizmu w powieści - pozytywizm

Materiały

Promocja a cena PROMOCA A CENA Cena – jest to wartość towaru wyrażona w pieniądzu, czyli kwota jaką klient musi zapłacić aby otrzymać dany produkt. Polityka cen zależy od rodzaju produktu oraz wielkości rynku docelowego. Przy ustalaniu ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, które ją kształtują. Czynniki kształtujące politykę cen muszą także byś ...

Portrety matek w literaturze 2. Portrety matek w literaturze Niewątpliwie najważniejszą rolą, jaką może spełniać kobieta jest rola matki, która wychowuje swe dzieci na szlachetnych i uczciwych ludzi, prawych obywateli, szczerych patriotów. To matka w głównej mierze kształtuje osobowość dziecka, wpływając na to, jakim będzie człowiekiem w dorosłym życiu. Każda prawdziwa mat...

Marketing przemysłowy - wyjaśnienie pojęcia Pojęcie marketingu przemysłowego jest różnie rozumiane. I tak na przykładzie Oksfordzkiego Słownika Marketingu jest on rozumiany jako marketing dóbr i usług w którym rynek potencjalny obejmuje raczej przedsiębiorstwa i organizacje niż ogół konsumentów, z kolei Moriss określa marketing przemysłowy jako działalność gospodarczą, która ułatwia p...

Streszczenie Bajek I.Krasickiego Wstęp do bajek Wstęp do bajek jest, zgodnie z sugestią zawartą w tytule, komentarzem do całego zbioru bajek a zarazem próbą określenia istoty bajki jako gatunku. Autor posłużył się tu przede wszystkim nagromadzeniem jednakowych struktur gramatycznych, wypełniających prawie cały utwór i wywołujących wrażenie monotonii. Po tych wyliczeniach, w ...

"Makbet" jako utwór o uniwersalnych prawdach Na czym polega nieśmiertelność „Makbeta”? Co możemy w nim uznać za uniwersalne prawdy? Na podstawie czego możemy określić ponadczasowość tego dzieła? Takich pytań można stawiać bez liku, ale odpowiedź jest jedna: Szekspir jest z całą pewnością twórcą wszechczasów. Moim zdaniem nikt nie jest w stanie znaleźć stosownych argumentów, aby...

Nawiązania "Balladyny" do twórczości Szekspira Demitologizacja romantycznych przekonań romantyczna miłość (w “Balladynie” nie ma jej, związku dusz, ideałów, wspólnych zainteresowań, uczucia aż do śmierci) mit arkadyjskiej przyrody (wieś to nie tylko sielanka, bliskość przyrody i jej nakazów, niebezpieczeństwo) ludzie nie są dobrzy, wrażliwi, szczerzy, p...

Patriotyczne utwory w renesansie Dla twórców epoki renesansu ojczyzna była sprawą bardzo ważną i wszyscy światli humaniści zabierali głos w jej sprawie. To właśnie oni najlepiej i najwyraźniej dostrzegali wszelkie zagrożenia, godzące w jej przyszłe losy. Jednym z twórców, dla którego ojczyzna była sprawą bardzo istotną, był Jan Kochanowski. Swój stosunek do ojczyzny wyrażał ...

Nowatorstwo i tradycja u Kochanowskiego Tradycja i nowatorstwo w poezji J. Kochanowskiego… Twórczość Jana Kochanowskiego rozpoczyna bardzo istotny rozdział W historii literatury polskiego odrodzenia. Jest to pisarz, który wprowadził naszą poezję do dziejów literatury ogólnoeuropejskiej, a więc wówczas - ogólnoświatowej. Z tego powodu nazwisko poety możemy stawiać tuż obok Kop...