Problem winy, odpowiedzialności i wierności ideałom w "Lordzie Jimie"Problem winy, odpowiedzialności i wierności ideałom moralnym w "Lordzie Jimie" Josepha Conrada. Główny bohater, Jim, jest młodym, szlachetnym i pełnym ideałów człowiekiem, który zaciąga się jako kapitan na statek pasażerski 'Patna'. W momencie zagrożenia życia całej załogi i pasażerów (800 pielgrzymów) Jim znajduje się w rozterce, bo wie, że powinien ratować pasażerów, ale chęć życia okazuje się silniejsza i ucieka ze statku wraz z całą, pozbawioną skrupułów załogą. Cudem 'Patna' nie tonie i zostaje odholowana przez jednostkę francuską. Wszyscy oficerowie tego nieszczęsnego wypadku zostają postawieni przed sądem, oskarżeni oraz skazani. Od samego początku Jim ma wyrzuty sumienia i świadomość, że sprzeniewierzył się własnym ideałom. Jeszcze w okresie dzieciństwa interesował się literaturą, która rozbudziła w nim potrzebę bycia bohaterem. Wręcz stał się niewolnikiem tych marzeń. Dzięki zdecydowanej postawie, w czasie rozprawy, młodzieniec zyskał przychylność jednego z sędziów (Brierly), który proponuje mu ucieczkę i ukrywanie się do momentu ucichnięcia sprawy. Jim odrzuca pomoc, bo wie, że musi ponieść karę za swe czyny. Jim został pozbawiony dyplomu oficerskiego. Aby zrehabilitować się w oczach ludzi podejmuje się wielu zadań wymagających nie lada odwagi i brawury. Narażając życie próbuje odkupić swoje winy, ale wszędzie dościga go przeszłość i w końcu ktoś wspomina o historii 'Patny'. Jim przez całe życie musi odczuwać konsekwencje jednego czynu w swojej karierze. Ma świadomość sprzeniewierzenia się swoim ideałom i własnym wyobrażeniom o sobie. W końcu młodzieniec trafia do maleńkiego państewka malajskiego Patusan i tam już pozostaje, bo nikt z tubylców nie zna przecież jego przeszłości. Szybko zaskarbia sobie szacunek i uznanie Malajów dzięki swej odwadze i brawurze. Zawierz przyjaźń z synem naczelnika plemienia (Doramin) Dain Warris'em. Po krótkim czasie Jim zostaje przywódcą plemienia i dostaje przydomek lorda. Niestety szczęście bohatera nie trwało długo, bo biali ludzie pod dowództwem Browna postanawiają złupić plemię wykorzystując Jima, a ściślej mówiąc jego naiwności i łatwowierności. W wyniku napadu białych ginie Dain. Jim jest świadom, że znów częściowo przyczynił się do tragedii, tylko tym razem zginęło wielu ludzi włącznie z jego najlepszym przyjacielem. I znowu nasz bohater chce spojrzeć w oczy sprawiedliwości i staje przed obliczem Doramina mówiąc "Przyszedłem tutaj w żałobie... Przyszedłem gotów na wszystko i bez broni". Oszalały z bólu po stracie syna naczelnik plemienia zabija Jima. Joseph Conrad pokazuje nam życiowe sytuacje bez wyjścia. Każde rozwiązanie pociąga za sobą straszne konsekwencje. Pobudki działania bohatera zawsze były szlachetne, ale nigdy nie odnosi sukcesu. Z pewnością można go nazwać postacią tragiczną i twierdzić, że winą nieszczęść jest zły los, ale równie dobrze można uznać, że poniesiona w konsekwencji śmierć jest karą za zły wybór jeszcze z tragedii 'Patny'. Można się także pokusić o wniosek, że nadmierna wiara w nieomylność, własne możliwości i ideały była powodem złych wyborów Jima.

Problem winy, odpowiedzialności i wierności ideałom w "Lordzie Jimie"

Materiały

Inspiracje biblijne w literaturze i sztuce późniejszych epok TEMAT 4: Inspiracje biblijne w literaturze i sztuce późniejszych epok. Biblia jest jednym z podstawowych źródeł kultury europejskiej, zarówno w sferze religijno-moralnej, jak i w sferze inspiracji artystycznych. Dla ludzi wierzących Biblia jest Świętą Księgą, zbiorem prawd objawionych i przy-kazań uczących jak żyć. Przez kościoły stała się j...

Legenda o św. Aleksym jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej W bardzo słownikowy sposób średniowieczem możemy nazwać epokę rozciągającą się między starożytnością, a czasami odrodzenia. Dokładne ramy czasowe trudno ustalić, jednakże przyjęło się czas rozpoczęcia epoki jako upadek cesarstwa zachodniorzymskiego ( 476 r. n.e. ) , a za jej koniec zdobycie Konstantynopola przez Turków ( 1453 r. ) . Jednak ...

Symbole apokalipsy Symbole Apokalipsy Abaddon- anioł przepaści, sprawca zagłady. Alfa i omega- pierwsza i ostatnia litera greckiego alfabetu, początek i koniec, symbol chrystusa , skrót drogi rodzaju ludzkiego od Edenu do sadu ostatecznego. Babilon- miasto zła przeciwstawione naowemu Jeruzalem także nierządnica.Baranek-ten symbol przypomina że chrystus został zł...

Wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa Wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa Płynność finansowa przedsiębiorstwa oznacza zdolność firmy do regulowania zobowiązań w wymaganych terminach. W praktyce najczęściej stosuje się następujące wskaźniki: Wskaźnik bieżącej płynności odzwierciedla podstawowe relacje, jakie powinny zachodzić miedzy majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa ...

Motyw Rosji w literaturze Rosja Rosja (zarówno carska, jak i radziecka) była wielokrotnie przywoływana w utworach literackich. Obraz kraju stanowił tło dla opisywanych wydarzeń bądź też był punktem wyjścia dla roz¬ważań o zmianach zachodzących w rze¬czywistości rosyjskiej. Niekiedy Rosja traktowana była jako główny bohater dzieła literackiego. A.S. Puszkin &#...

Globalne ocieplenie i jego wpływ na zwierzęta i rośliny Globalne ocieplenie zmienia warunki życia roślin i zwierząt. Gatunki, którym nie uda się dostosować, będą musiały zginąć. Zmiany klimatu- wcześniejsze wiosny, krótsze łagodniejsze zimy- wymuszają na zwierzętach i roślinach zmianę sposobu życia. Zwyciężą te gatunki, które szybko dostosują się do nowego otoczenia. Do zmian klimatycznych doskonale...

Motyw grobu w literaturze Grób Grób - Może być wykopanym w ziemi dołem, gdzie grzebie się ciało/ciała zmarłego/zmarłych lub urną z prochami albo też stanowi go nasyp ziemny (cza¬sami obmurowany) w miejscu, gdzie ktoś jest pochowany (kopiec, kurhan, mogiła). Biblia (NT) - Miejsce złożenia ciała Chrystusa: zdjąwszy ciało, obwinął je prześcieradłem, a położył je w...

Wpływ systemu totalitarnego na kształtowanie psychiki człowieka Moczarski ukazuje na przykładzie biografii Stroopa jak faszyzm wciąga swą machinę młodego człowieka, eksponuje i rozwija cechy „potrzebne” , a wykorzenia i niszczy wrażliwość i ludzkie uczucia. Psychika Stroopa staje się szufladkowa – z jednej strony jest on ojcem kochającym swoje dzieci, uważa się za dobrego męża, żołnierza. Z...