Charakterystyka "Wojny Chocimskiej" PotockiegoWOJNA CHOCIMSKA (Wacław Potocki) "Wojnę chocimską" autor ukończył w 1670 roku. Po temat sięgnął Potocki do roku 1621, kiedy to wojsko polskie pod wodzą Karola Chodkiewicza w ciągu pięciu tygodni mężnie opierało się dużo liczniejszej armii tureckiej i mimo śmierci wodza zmusiło Turków do wycofania się z Polski. Tę bohaterską obronę Chocimia i ofiarność patriotyczną naszych żołnierzy stawiał autor za wzór współczesnemu sobie pokoleniu, które jak wiemy, nastręczało wielu powodów do krytyki. Głównym źródłem wiedzy o wojnie chocimskiej były dla poety pamiętniki Jakuba Sobieskiego, ojca króla Jana III. Nie korzystał z nich jednak w sposób niewolniczy, lecz próbował ożywić ów materiał przez plastykę zarysu sylwetek wodzów i znamienitszych rycerzy biorących udział w tej wyprawie, oraz przez żywe opisy batalistyczne. Wplata też w tok opowiadania swoje uwagi na temat życia mu współczesnego w postaci tzw. dygresji (odbieganie od tematu dla wypowiedzenia swych poglądów, lub dokonania uwag często nawet luźno związanych z tematem). Zestawiał z dawną tężyzną szlachecką zniewieściałość, patriotyzm z obojętnością na losy kraju XVII-wiecznej szlachty. Patriotyzmem właśnie przepoił swój poemat, wkładając w usta bohaterów mowy świadczące o ukochaniu ojczyzny i wielkim poczuciu honoru rycerskiego. Poemat składa się z 10 części, z których dwie pierwsze opowiadają o przygotowaniach wojennych, następne opisują każdy dzień przebiegu wojny, aż do wszczęcia układów i rozejścia się wojsk. Styl "Wojny chocimskiej" odznacza się wielką barwnością i plastyką dzięki przewadze wyrażeń onkretnych nad abstrakcyjnymi, oraz sięganiu do mowy potocznej. Tylko w omentach uroczystych, jak np. w inwokacji czy zakończeniu poematu, oraz w rzemowach bohaterów (np. mowa Chodkiewicza) podejmuje autor styl odniosły i wówczas popada w charakterystyczną dla epoki przesadę, żywając długich i zawikłanych okresów zdaniowych, omówień, przenośni itp.

Charakterystyka "Wojny Chocimskiej" Potockiego

Materiały

Funkcje i etapy kontroli marketingowej Funkcje kontroli marketingowej a) diagnostyczna (ocena dotychczasowego działania służb marketingowych oraz ustalenie objawów i przyczyn niedociągnięć); b) prognostyczna (dostarczenie informacji do prognozowania zjawisk rynkowych); c) regulacyjna (dostarczenie informacji do działań korygujących). Etapy kontroli marketingowej 1. Ustalen...

Stuart Mill twórca teorii utylitaryzmu Stuart Mill Stworzył teorię filantropijnego utylitaryzmu. Według niego każdy człowiek powinien być użyteczny społecznie, dzięki temu zmniejszają się antagonizmy klasowe. scjentyzm Zaufanie do nauki, która miała być jedynym kryterium poznania. Stosowanie tych samych zasad naukowych w odniesieniu do badania jakiejkolwiek dziedziny wiedzy....

Kompozycja, narracja i język w "Chłopach" Reymonta Kompozycja, narracja, język Reymont zajął się tematem wsi i życiem chłopów. Dostrzegł on pewien moment dziejowy i chciał go ukazać w książce. Przełom XIX i XX wieku to różne procesy zachodzące na wsi. Dawna struktura wsi przestaje się liczyć, odchodzi w przeszłość. Pojawiają się ludzie bardziej światli, rozwinięci narodowościowo, mający żą...

Naturalizm w "Chłopach" W utworze wyraźnie widać wpływ naturalizmu. 1. Bohaterowie podlegają prawu przyrody: • podział na pory roku podkreślający związek z naturą; • zmiany w przyrodzie wpływają na zmiany wśród ludzi, np. budzi się do życia przyroda i rodzą się dzieci; • z porami roku związana obrzędowość; 2. Miłość pokazana jako instynkt (zachow...

Problemy polityczne w "Zbytki polskie" i "Pospolite ruszenie" Problemy polityczne. „Zbytki polskie”. Polscy panowie - szlachta i księża żyją wystawnie, nad stan, jeżdżą karetami sześciokonnymi, mają liczną służbę, w rodowej liberii, a nawet prywatne armie. Panie i panowie noszą kosztowne szaty, najdroższe futra, są obwieszeni perłami i diamentami. Domy to pałace, gdzie ściany są wybite brokat...

Poezja młodopolska - inspiracje Inspiracją dla poezji młodopolskiej stały się wiersze Charles\'a Baudelaire\'a, Paula Verla-ine\'a i Jeana-Arthura Rimbauda. Baudelaire w tomie \"Kwiaty zła\" ukazywał podłość i zwierzęcość ludzkiej natury, brnącej w grzech i upadek. Drwił z moralności, przedstawiał perwersyjną erotykę. W turpistycznym wierszu \"Padlina\" użył kontrastu międz...

Wokulski i Rzecki - rola w utworze Początkowo utwór miał mieć tytuł \"Trzy Pokolenia\", ale ponieważ autorzy nie lubią podawać tematyki utworu wprost, więc przy pierwszej okazji zmienił tytuł; ten oryginalny tytuł miał odnosić się do pokazania trzech kolejnych pokoleń społeczeństwa polskiego: romantyków, pozytywistów i pokolenia przejściowego; Rzecki jest przedstawicielem najs...

Cechy charakterystyczne rokoka CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ROKOKA Nurt ten obejmuje obyczajowość, styl życia i sztukę (malarstwo). Styl ten zrodził się we Francji. Miłowano huczne zabawy, przepych, nadmiar. W sztuce objawiał się jako zwrot ku miniaturyzacji. Tematyką stała się miłość (ale konwencjonalna). Dbano o wytworność i elegancję. Styl ten znalazł uznanie na dworach królew...