Nawiązania, motywy i treść Apokalipsy św. JanaNawiązania do apokalipsy św Jana 1) Zygmunt Krasiński - wstęp do Nie-Boskiej Komedii - kataklizm jest tylko przejściowym etapem ku nowemu życiu. 2) Juliusz Słowacki - Uspokojenie - dzieje polityczne narodu, który z martwych wstanie do wolności 3) Jan Kasprowicz Dies irae (dzień gniewu) - wyobraźnia poetycka Kasprowicza wypełniła zapowiadane straszliwe sceny Sądu Ostatecznego szeregiem obrazów uszczegóławiających wygląd tego, co xxxxx się „końcem świata”. 4) Adam Mickiewicz cz. III Dziadów - widzenie ks. Piotra - apokaliptyczna stylizacja widzenia ks. Piotra. 5) Maria Pawlikowska - Jasnorzewska - Modlitwa - tematyka wojenna pisarki z okresu I i II w. św. xxxxxx wizji apokaliptycznych. 6) Czesław Miłosz - Piosenka o końcu świata Rzeczy ostateczne przyjdą niespodziewanie, a poprzedzą je apokaliptyczne znaki: trzęsienie ziemii, wojny. Poeta jest przekonany, że to co niezwykłe przechodzi cicho, bez rozgłosu w zwyczajnym biegu zdarzeń. Motywy 1) Baranek - symbol Chrystusa niewinnego i uwięzionego. Chce przez księgę żywota kierować wykonaniem wyroków Bożych. 2) Alfa i Omega - symbol Boga istniejącego bez początku i końca. 3) Księga zapieczętowana na 7 pieczęci - symbol wyroków Bożych w sprawie losów świata. 4) Czterej jeźdźcy - na białym koniu - symbolizyje zwycięstwo Ewangelii - na czerwonym koniu - symbolizuje wojnę - na czarnym koniu - symbolizuje głód - na trupio-bladym koniu - symbolizuje śmierć 5) Walka Szatana (Smoka) z Kościołem (Niewiasta). - Niewiasta symbolizuje Kościół, ew. M. Boską, Smok jet uosobieniem Szatana. 6) Motyw zjedzenia księgi - anioł zstępuje z nieba z otwartą książeczką. Prorok widzący całą sytuację chce to spisać na kartkach, ale głos z niega nakazuje mu zjeść książeczkę. Jest słodka w ustach, gorzka w żołądku. Symbolizuje prawdy xxxxxxx między Bogiem a człowiekiem. - są słodkie jak tylko mogą być słodkie słowa Pana; - są gorzkie, gdyż najgłębsza ich treść zawiera gorycz, xxxxxxx są trudne dla człowieka. Treść CZTERECH JEŹDŹCÓW APOKALIPSY Baranek łamie pierwszą pieczęć z pośród siemiu, którymi była zapieczętowana ks. przeznaczeń bożych. Wówczas św Jan słyszy głos pierwszego z czterech symbolicznych zwierząt: „Przyjć”. i widzi jeźdźca na koniu. Później w analogiczny sposób św. Jan zobaczył kolejnych trzech jeźdźców. Dano im władzę nad xxxxxx części ziemii, by xxxxxxxxxxxx NIEWIASTA I SMOK Na niebie ukazuje się wielki znak - Niewiasta xxxx w słońce, z księżycem u stóp, uwieńczona w koronę z dwunastu gwiazd i xxxxxxxxx, cierpiąc bóle i męki urodzenia. Zjawia się tez smok (7 głów, barwy ognia) i prześladuje Niewiastę, chcąc pożreć jej nowonarodzone dziecko. Niewiasta porodziła syna, który został uniesiony do Boga. Nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze Smokiem i jego aniołami. Smok poniósł klęskę i został strącony na ziemię.

Nawiązania, motywy i treść Apokalipsy św. Jana

Materiały

Historia wojny trojańskiej - relacje Jana Parandowskiego Historia wojny trojańskiej na podstawie relacji Jana Parandowskiego. Wprowadzenie Iliada została stworzona na kanwie mitu o jabłku niezgody, dotyczy wydarzeń związanych z wojną trojańską. Eris bogini niezgody rzuciła na stół jabłko z napisem \"Dla najpiękniejszej\". Trzy boginie: Hera, Atena i Afrodyta poprosiły Parysa o rozstrzygnięcie sp...

Treść i problematyka "Folwarku zwierzęcego" Treść: Treść \"Folwarku zwierzęcego\" George`a Orwella nie jest skomplikowana, jest dynamiczna, a niektórzy czytelnicy uważają, że jest zabawna. Jeśli tak - to tylko pozornie. Opowieść o tym, co wydarzyło się w folwarku pana Jonesa, zwanym Folwarkiem Dworskim, powinna bowiem być poważną nauczką dla wielu społeczeństw. Oto w tym właśnie folwar...

Rada europejska - co to jest RADA EUROPEJSKA - bywa mylona z Radą Unii Europejskiej, różnica polega na tym, że Rada Europejska jest instytucją Wspólnot Europejskich, natomiast Rada Unii Europejskiej jest samodzielną organizacją międzynarodową. Najważniejsze zagadnienia, którymi zajmuje się Rada to:  sytuacja ekonomiczna i monetarna,  problemy energetyczn...

"Wieczór autorski", "Kot w pustym mieszkaniu", "Nagrobek" - interpretacja wierszy TEMAT: Dystans wobec świata i siebie w twórczości W. Szymborskiej. „Wieczór autorski”. Gorzkie ironiczne refleksje spowodowane zestawieniem wieczoru autorskiego z meczem bokserskim. Na wieczorze autorskim 12 osób na sali, połowa przyszła, bo deszcz, a reszta to krewni. W pierwszym rzędzie siedzi staruszek, który drzemie i śni o t...

"Kandyd" - krytyczny obraz \"Kandyd\" jest jedną z najgłośniejszych powiastek filozoficznych Woltera, wydaną w 1759 roku. Opowiastka filozoficzna to taka, w której autor ustosunkowuje się do pewnych filozofii. Ten utwór wymierzony jest w optymistyczny nurt filozofii oświecenia. Kandyd ( z fr. candid - uczciwy, poczciwy ) i jego mistrz Pangloss są zwolennikami tej filozofi...

"Przedwiośnie" - interpretacja tytułu . Zinterpretuj tytuł powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”. „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego jest najbardziej dojrzałym utworem pisarza, który twórczość rozpoczął jeszcze w Młodej Polsce. Utworom nadawał często symboliczne tytuły: „Siłaczka”, „Zmierzch”, „Rozdziobią nas kruki, ...

Zasada marketingu i główne zadanie Naczelna zasada marketingu dążenie do realizacji ekonomicznych celów przedsiębiorstwa przez zadowolenie klienta. Główne zadanie marketingu zastosowanie najwłaściwszej w konkretnej sytuacji strategii wejścia na rynek już istniejący lub wykreowanie zupełnie nowego rynku, a następnie takie oddziaływanie na rynek, aby stał się on względnie tr...

Błędy językowe - jakie są najczęstsze Błąd językowy - odstępstwo od obowiązującej normy językowej, które wynikają z jej nieznajomości, pojawia się bez woli nadawcy wypowiedzi; także - przypadkowa i niepotrzebna innowacja językowa. Najczęściej są spotykane błędy ortograficzne i interpunkcyjne; one też są najbardziej uświadamianymi typami b.j. W mniejszym stopniu jest uświadamia...