Bank handlowy jako sponsorBank Handlowy jest jednym z tych polskich banków , których działalność sponsorska prowadzona jest według sprawdzonych i profesjonalnych zasad. Co roku ustala się dziedziny zaangażowania sponsorskiego. Działalność tę prowadzi centrala banku i jego oddziały. Decyzję podejmuje zarząd banku oraz dyrektorzy oddziałów w porozumieniu z terenowymi organami administracyjnymi i samorządowymi. Celem banku jest dotarcie do ściśle określonej grupy docelowej , umacnianie klientów w przekonaniu , że bank jest odpowiednim partnerem , że jest to instytucja godna zaufania , ale i przyjazna itd. Z opublikowanych raportów Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga , założonej przez Bank Handlowy , wynika , że w 1997 i 1998 r. wydano na działalność programową i dotacje po ok.3 mln. zł . Nie ma jednak informacji o sumach sponsorskich wydawanych przez sam bank , bez pośrednictwa fundacji. Jedną z dziedzin wspieranych przez fundację są programy badawcze i publikacje , szczególnie z dziedziny bankowości i finansów . Duże kwoty przeznaczono na badania w dziedzinie terapii nowotworowej , badania nad mózgiem oraz szkolenia lekarzy z warszawskiego hospicjum dla dzieci .. Bank Handlowy współpracuje od pewnego czasu z AIESEC . Podpisano umowę na realizacje wielu projektów edukacyjnych , wykładów i konferencji. Zasadą jednak jest, że bank finansuje tylko poszczególne, odpowiednio uzasadnione projekty. Bank jest współorganizatorem corocznych targów pracy AISEC w kilkunastu ośrodkach akademickich w Polsce. Ponadto aktywnie uczestniczy w Międzynarodowym Programie Wymiany Praktyk. Bardzo ważnym zadaniem fundacji jest wsparcie licznych inicjatyw lokalnych , na co przeznacza się ok. 35 % pieniędzy. Przeznaczono je m.in. dla szpitali w Kaliszu , Opolu , Kielcach , Bielsku-Białej i Katowicach , dla szkół w byłym woj. elbląskim , Gdańsku, Lublinie , ok. 300 tys. zł przekazano szkołom łączności w Łodzi , Legnicy i Wrocławiu , a ponad 500 tys. zł dla szkół w regionach najbardziej dotkniętych powodzią w 1997 r. Fundacja oraz Bank Handlowy są od wielu lat sponsorami kultury. Sponsorował wystawy promujące krajową kulturę w polskich ośrodkach kultury za granicą, m.in. w Berlinie, Budapeszcie, Sztokholmie i Wiedniu. W 1993 roku rozpoczął sponsorowanie Festiwalu Muzyki Dawnej oraz Festiwal filmowy. Współpracował a Warszawską Operą Kameralną oraz z wieloma innymi instytucjami kulturalnymi.

Bank handlowy jako sponsor

Materiały

Ludzkie dramaty w"Chłopach" Dramaty ludzkie w Chłopach. Magda - wyrzucona od organistów rodzi dziecko na mrozie, ono umiera, a ona zastaje pozbawiona godności Witek - sierota z Warszawy, bity mieszka w stajni, śpi pod kożuchem. Brakuje mu osób bliskich, ratuje przyjaźń z Kubą. Ksiądz zabiera mu bociana. Tereska - związana z Mateuszem po powrocie męża uzyskuj...

Polemika między zwolennikami klasycyzmu a młodych romantyków Polemika pomiędzy zwolennikami klasycyzmu (do tej grupy należało starsze pokolenie uczonych i literatów, m.in. Jan Śniadecki, Kajetan Koźmian, L.Osiński, Franciszek Dmochowski), a orientacją młodych romantyków (Kazimierz Brodziński, Maurycy Mochnacki, Adam Mickiewicz). Spór rozegrał się w latach 1818-1830. Reprezentatywne głosy w tej sprawie to ...

Propozycje reform dla Sejmu Czteroletniego Reforma edukacji, bo historia dalsza zależy od aktualnego systemu edukacji społeczeństwa Dziedziczność tronu bo wpływy zewnętrzne Ograniczenie władzy magnaterii, bo to oni doprowadzili Polskę na skraj upadku Wolność chłopu bo to też człowiek, a wyżywi się, bo pan będzie musiał z nim zawierać umowy o dzierżawę gruntów

Barok w Polsce Barok w Polsce W epoce literackiego baroku polskiego można wyróżnić trzy okresy; ? wczesny barok ? rozkwit kultury barokowej ? zmierzch baroku. Wczesny barok przypada na ostatnie dwudziestolecie XVI i początek XVII wieku. W tym okresie tworzy jeszcze Kochanowski , Szymon Szymonowic. Pierwsze lata kontrreformacji owocują literaturą ...

Charakterystyka klasy robotniczej w "Ludziach bezdomnych" Język klasy robotniczej Grupy nie formalne to te co oficjalnie nie istnieją Żargon to język charakterystyczny dla danego środowiska Gwara fleksyjna - zmiany w końcówkach (dzieciami - dziećmi) Gwara leksykalna - odmienne znaczenie specyficznego słownictwa (Bryndza = bieda, facet = mężczyzna, drynda=dorożka, tachać=włóczyć, zruga...

Streszczenie wierszy Juliusza Słowackiego Hymn (Smutno mi Boże...) Wiersz ten powstał w czasie podróży morskiej poety do Aleksandrii, w roku 1836. Juliusz Słowacki był emigrantem, skazanym na życie z dala od ojczyzny. Sporo podróżował, między innymi do Włoch, Grecji, Egiptu czy Palestyny, co jedynie potęgowało poczucie oddalenia od kraju ojczystego. Hymn jest jednym z najbardziej zna...

Klęska Kordiana - dlaczego ? W dramacie Juliusza Słowackiego pod tytułem \"Kordian\" poeta opisuje pokolenie podejmujące walkę o niepodległość. Uosobieniem tych młodych ludzi biorących udział w powstaniu listopadowym jest główny bohater o imieniu Kordian. Jego racje moralne, z którymi się boryka przedstawione są (w scenie spiskowej) przez dwie osoby: Kordiana i Prezesa. Te ...

Zarządzanie przez delegowanie uprawnień Zarządzanie przez delegowanie uprawnień Typy kierowników niechętnych delegowaniu uprawnień: 1. egoiści 2. „konie robocze” 3. niedoświadczeni 4. niepewni Przeszkody w skutecznym delegowaniu: I. związane z kierownikiem:  niechęć, brak poczucia bezpieczeństwa, brak uzdolnień kierowniczych. II. związane z podwładnymi: ...