Sens tytułu "Przedwiośnie" a "Granica"10. Rola tytułu literackiego ''PRZEDWIOŚNIE'' a ''GRANICA''. ''Przedwiośnie'' --znaczenie dosłoiwne:przedwiośnie to pora roku, najczęściej występuje w Europie, pora przesilenia zimowo-wiosennego, jest to wstęp do wiosny, pora poprzedzająca wiosnę, duże wahania atmosferyczne, zmiany pogodowe, z dnia na dzień jest cieplej, okres trudny dla ludzi - ''przednówek'' - brak świerzego pożywienia. --znaczenie metaforyczne: ''Przedwiośnie'' możemy rozpatrywać w kategoriach zmia jakie zachodziły w Polsce niepodległej. Były to zarówno zmiany negatywne jak i pozytywne. Polska była osłabiona wewnętrznie ze względu na rozbicie partii politycznych, skłócenie. W kraju zbliżonym do zachodnich demokracjii parlamentarnych, a pod względem społecznym w państwie o ustroju kapitalistycznym rozgorzały walki i spory o władzę, które doprowadziły do rozbicia sił politycznych. W Polsce możemy zaobserwować niepokojącą sytuację ekonomiczno-gospodarczą. Obserwujemy zjawisko dewaluacji pieniądza, hiperinflację, spadek waluty i brak rozwoju technicznego. Rosło bezrobocie i wzmagała się fala strajków. żeromski celowo nadał tytuł ''Przedwiośnie'' gdyż uważał, że obok czynników negatywnych zostaną przeprowadzone demokratyczne reformy. Z pozytywów możemy wyróżnić:1rozwój przemysłu (COP,port w Gdyni) 2rozwój eksportu 3centralizacja władzy państwowej,objęcie władzy prezydenckiej przez Piłsudskiego, którego program opierał się na założeniach narodowowyzwoleńczych. żeromski optynistycznia zapatrywał się na zmiany społeczno-polityczne w Polsce, czego symbolem jest ciepły, wschodni wiatr, który niesie zmiany. ''Granica'' Tytuł powieści ma wiele symbolicznych znaczeń, które możemy rozpatrywać w następujących kategoriach: społeczno-obyczajowych, moralnach i filozoficznych. Granica społeczno-obyczajowa:1.granica społeczno-obyczajowa występuje wśród mieszkańców kamienicy C. Kolichowskiej (proletariat robotniczy, bezrobotni, zubożałe mieszczaństwo)2.granica widoczna w Boleboży - relacje mieszczaństwa do chłopów. Granica moralna. Granicę moralną przekroczli: Ziembiewicz (romans z Justyną), Bogutówna (aborcja), Biecka (tolerująca ''zło''), matka syna aprobująca romanse syna i ojca. Granica filozoficzna. Ksiądz Czerlan, Karol, Wąbrowski. Racje metafizyczne: nie da się rozumem i instynktem poznać tajemnic istnienia.

Sens tytułu "Przedwiośnie" a "Granica"

Materiały

Historia motta "Stare formy padają w ruiny" - oda do młodości Historia motta do \"Ody do młodości\". \"Stare formy padają w ruiny\" Motto \"Ody do młodości\" zostało zaczerpnięte przez Mickiewicza z wiersza Friedricha Schillera. Mickiewicz napisał swoją odę pod wpływem twórczości Schillera, a zwłaszcza jego \"Hymnu do radości\" (podr. str. 29) Później motto zostało usunięte z \"Ody do młodości\".

Twórczość Bolesława Leśmiana Świat poetycki Bolesława Leśmiana. Twórczość poetycka Bolesława Leśmiana wyrasta z założeń programowych Młodej Polski (symbolizm), lecz poeta nadaje jej cechy własne, niekiedy sprzeczne z młodopolskimi tendencjami (operowanie konkretami). Rozkwit talentu Leśmiana przypada na lata międzywojenne, choć poeta nie osiągnął sławy i rozgłosu. Mie...

Postawy i zmiany postaw ludzkich Postawy i zmiany postaw Postawy to względnie trwałe oceny ludzi, obiektów i pojęć. Wszystkie postawy mają komponent emocjonalny, poznawczy i behawioralny, chociaż mogą być oparte bar¬dziej na jednym z tych komponentów niż na pozostałych. Postawy można zmieniać na wiele różnych sposo¬bów. Jak pokazano w badaniach teorii dysonansu po...

Mit arkadyjski - Rej i Kochanowski Mit arkadyjski w twórczości Reja i Kochanowskiego U Kochanowskiego motyw arkadii pojawia się w pieśni Panny XII. Poeta wyraża tu pochwałę życia wiejskiego i stworzonego przez ten model typ egzystencji ludzkiej. Jest to ideał szlachcica, który prowadzi samowystarczalny pod względem materialnym tryb życia : Oracz pługiem zarznie w ziemię; ...

Groteskowy obraz świata w "Szewcach" Groteskowy obraz świata Wśród pojęć kojarzących się z najsłynniejszym dramatem S. I. Witkiewicza często wymienia się następujące: groteska, parodia, ironia, katastrofizm. Wszystkie pozostają ze sobą w związku, zaś na plan pierwszy wysuwa się groteska. Jest to kategoria estetyczna występu¬jąca w wielu dziedzinach sztuki, przejawiająca ...

Literatura średniowieczna jako obraz epoki PLAN: I. Wstęp: 1. Literatura średniowieczna jako obraz epoki 2. Dzisiejsze spojrzenie na średniowiecze II. Rozwinięcie: 1. Utwory o charakterze religijnym i filozoficzno-refleksyjnym, nie mogące podlegać ocenie: a.) \"Legenda o św. Aleksym\" - ideał świętego b.) \"Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmi...

Świat przedstawiony w Księdze Rodzaju a świat współczesny Porównaj świat przedstawiony przez Boga w Księdze Rodzaju i świat współczesny . Biblijny opis stworzenia świata zamieszczony jest w Księdze Rodzaju -Genesis . Na jej podstawie możemy mowić o monoteizmie w religji chrescijanskiej , gdzyz ukazuje ona jednego Boga , jako stworce swiata i czlowieka .We wspolczesnym swiecie istnieje wiele roznych re...

Konwencja literacka Konwencja literacka Konwencja literacka to jeden ze składników tradycji: zespół norm określających właściwości (tematyczne, kompozycyjne, stylistyczne) utworów danego typu, zaświadczony odpowiednio bogata praktyka pisarską i odpowiadający gustom jakiejś grupy czy warstwy publiczności literackiej.