Sens tytułu "Przedwiośnie" a "Granica"10. Rola tytułu literackiego ''PRZEDWIOŚNIE'' a ''GRANICA''. ''Przedwiośnie'' --znaczenie dosłoiwne:przedwiośnie to pora roku, najczęściej występuje w Europie, pora przesilenia zimowo-wiosennego, jest to wstęp do wiosny, pora poprzedzająca wiosnę, duże wahania atmosferyczne, zmiany pogodowe, z dnia na dzień jest cieplej, okres trudny dla ludzi - ''przednówek'' - brak świerzego pożywienia. --znaczenie metaforyczne: ''Przedwiośnie'' możemy rozpatrywać w kategoriach zmia jakie zachodziły w Polsce niepodległej. Były to zarówno zmiany negatywne jak i pozytywne. Polska była osłabiona wewnętrznie ze względu na rozbicie partii politycznych, skłócenie. W kraju zbliżonym do zachodnich demokracjii parlamentarnych, a pod względem społecznym w państwie o ustroju kapitalistycznym rozgorzały walki i spory o władzę, które doprowadziły do rozbicia sił politycznych. W Polsce możemy zaobserwować niepokojącą sytuację ekonomiczno-gospodarczą. Obserwujemy zjawisko dewaluacji pieniądza, hiperinflację, spadek waluty i brak rozwoju technicznego. Rosło bezrobocie i wzmagała się fala strajków. żeromski celowo nadał tytuł ''Przedwiośnie'' gdyż uważał, że obok czynników negatywnych zostaną przeprowadzone demokratyczne reformy. Z pozytywów możemy wyróżnić:1rozwój przemysłu (COP,port w Gdyni) 2rozwój eksportu 3centralizacja władzy państwowej,objęcie władzy prezydenckiej przez Piłsudskiego, którego program opierał się na założeniach narodowowyzwoleńczych. żeromski optynistycznia zapatrywał się na zmiany społeczno-polityczne w Polsce, czego symbolem jest ciepły, wschodni wiatr, który niesie zmiany. ''Granica'' Tytuł powieści ma wiele symbolicznych znaczeń, które możemy rozpatrywać w następujących kategoriach: społeczno-obyczajowych, moralnach i filozoficznych. Granica społeczno-obyczajowa:1.granica społeczno-obyczajowa występuje wśród mieszkańców kamienicy C. Kolichowskiej (proletariat robotniczy, bezrobotni, zubożałe mieszczaństwo)2.granica widoczna w Boleboży - relacje mieszczaństwa do chłopów. Granica moralna. Granicę moralną przekroczli: Ziembiewicz (romans z Justyną), Bogutówna (aborcja), Biecka (tolerująca ''zło''), matka syna aprobująca romanse syna i ojca. Granica filozoficzna. Ksiądz Czerlan, Karol, Wąbrowski. Racje metafizyczne: nie da się rozumem i instynktem poznać tajemnic istnienia.

Sens tytułu "Przedwiośnie" a "Granica"

Materiały

"Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego W roku 1578 ukazała się w Warszawie w druku \"Odprawa posłów greckich\", wystawiona poprzednio na scenie dworskiej z okazji zaślubin Jana Zamoyskiego z Krystyną Radziwiłłówną. Próbując sił na polu tragedii renesansowej Kochanowski podjął ambitne zadanie literackie, odległe, zdawałoby się od natury jego talentu. \"Odprawa...\" stanowi dokume...

Cena i marża - wyjaśnienie KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN I MARŻ: CENA jest elementem marketing mix, za pomocą którego przedsiębiorstwo chce osiągnąć złożone cele, zaspokoić oczekiwania nabywców oraz wyróżniać się na rynku. FUNKCJE • Profilująca odróżnianie się od konkurencji i tworzenie określonego wizerunku cenowego • Regulacyjna oznacza wielkość obrotu ...

Promocja sprzedaży produktu Promocja sprzedaży Promocja sprzedaży jest obecnie jedną z podstawowych i rozwijających się form aktywizacji sprzedaży. Promocja sprzedaży polega na zastosowaniu takich środków, które skłaniają konsumentów do zakupu określonego produktu. Promocja sprzedaży jest działaniem nakłaniającym (zachęcającym) nabywców do zakupu poprzez zachęty o charakt...

Cechy poezji młodopolskiej w wierszach Kasprowicza 42. „Charakterystyczne cechy poezji młodopolskiej na przykładzie wybranych wierszy Kasprowicza” Pierwszy okres twórczości Jana Kasprowicza, nosi silne piętno naturalistyczne i pozytywistyczne. Kasprowicz był rzecznikiem skrzywdzonych i poniżonych, w szczególności biedoty wiejskiej. W twórczości jego wyraźne są wpływy naturalizmu, ...

W jaki sposób pisarze odrodzenia wyrażali swoją troskę o przyszłość ojczyzny? 20. W jaki sposób pisarze odrodzenia wyrażali swoją troskę o przyszłość ojczyzny? Epoka odrodzenia rozwijała się pod wpływem prądów umysłowych: humanizmu i reformacji. Przeświadczenie, że \"nic, co ludzkie\", nie może być obce człowiekowi, połączone z dążeniem do ulepszania, modyfikowania istniejącego porządku świata, znalazło swój wyraz ta...

Znaczenie przypowieści "O siewcy" „O siewcy” Człowiek wyszedł na pole by zasiać ziarna. Jedno upadło na drogę i zostało wydziobane przez ptaki, drugie upadło na skałkę i zostało wypalone przez słońce, trzecie zostało zagłuszone przez ciernie, ale te które padły na glebę wydały plony: 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny. Ziarnem jest słowo boże, a glebą wszyscy ludzie, ...

Mechanizm działania futures - przykład Jako przykład można przedstawić kontrakt gotówkowy na dolary amerykańskie. Wartość kontraktu opiewa na 250000 USD, a kurs złotego w dniu zawarcia kontraktu (7 XII) wynosi 4.00 zł/USD. Jak już wcześniej wspomnieliśmy w przypadku kontraktów futures inwestorzy nie muszą posiadać gotówki równej wielkości kontraktu, wpłacają do izby rozrachunkowej...

Monitorowanie zapasów MONITOROWANIE ZAPASÓW Firmy utrzymują wiele różnych pozycji zapasów. Nie wszystkie pozycje powinny być obserwowane z taką samą uwagą. Koszty monitorowania są przeważnie wysokie, a zatem powinno się postępować zgodnie z zasadą 20/80, co oznacza konieczność skoncentrowania się na tych pozycjach, których koszt utrzymywania lub koszt braku zapasów ...