"Latarnik" - dzieje głównego bohateraDzieje głównego bohatera Henryk Sienkiewicz w noweli zatytułowanej Latarnik przedstawił losy jednego z wielu polskich emigrantów - Skawińskiego. Pierwszym ważnym wydażeniem w jego życiu był udział w powstaniu listopadowym. Po jego upadku tak jak i inni Polacy musiał wyjechać z kraju by uniknąć aresztowania. Całkiem nieoczekiwanie znalazł się w Hiszpanii. Wierny swoim ideałom wziął udział w tamtejszej wojnie domowej. Następnie podjął walkę zbrojną w powstaniu na Węgrzech. Dalsze losy zaprowadziły go do Stanów Zjednoczonych gdzie był zwolennikiem zniesienia niewolnictwa. Szukając środków do życia na uchodźstwie rozpoczął pracę na wielorybniku. Statek zatonął. Skawiński stał się poszukiwaczem złota w Autralii a następnie diamentów w Afryce. Nie przyniosło to jednak żadnych zysków. Kłopoty finansowe skłoniły go do pracy jako żądowy strzelec zawodowy w Indiach Wschodnich. Gdy zebrał dostateczną ilość pieniędzy udał się do Kalifornii i założył tam farmę. Jednak inwestycja ta upadła. Nie mając stałej pracy, pływając po Amazonce handlował z dzikimi Brazylijczykami. Pewnego razu jego tratwa wywróciła się i ledwo uszedł z życiem. Przez długi czas błąkał się samotnie po puszczy. Znowu próbował osiedlić się w Stanach Zjednoczonych. Wybudował kuźnię w Arkansas ale spłonęła ona w pożarze miasta. Zdarzyło mu się również być więzionym przez Indian. Nastęną próbą osiągnięcia stabilizacji życiowej było założenie fabryki cygar w Hawanie. Tym razem padł ofiarą nieuczciwego wspólnika. Po tych przeżyciach jego losy zaczęły się odmieniać. Skawiński przyjął bowiem posadę latarnika w Aspinwall. Spędzał cały czas na małej, skalistej i bezludnej wysepce na której stała latarnia. Wszystko się układało dobrze do czasu kiedy to otrzymał pocztą zakupione wcześniej książki - dzieła literatury polskiej. Zagłębił się wtedy w lekturze i całkowicie zapomniał o swych obowiązkach. Stracił pracę i jego tułaczka potoczyła się dalej. Losy Skawińskiego są pozornie ciekawe i urozmaicone lecz życie jego nie buło łatwe, typowe dla polskich emigrantów. Nie mógł znaleść miejsca na ziemi gdzie nie tęskniłby za krajem ojczystym. Nawet w latarni potrafił przenieść się myślami do Polski i zapomnieć o otaczającej go rzeczywistości. Patriotyzm ponownie skazał go na tułaczkę.

"Latarnik" - dzieje głównego bohatera

Materiały

Czym jest sens życia - psychologia a) teoria bytu V.Frankla - trzy wymiary : bytu nie sposób ująć w rzutowaniu na jedną płaszczyznę, często zapomina się o aspekcie duchowym b) motywacja wg Frankla: - wcześniejsze teorie motywacji są słuszne, ale niepełne. Opisują osoby niedojrzałe albo stare - dla człowieka dojrzałego motywem jest wola sensu, czyli nadawanie sensu temu co go ...

Społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe Społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe Społeczeństwo pierwotne (plemienne): - stosunkowo małe - byt materialny oparty na rolnictwie, zbieractwie, myślistwie, rybołówstwie itp. - technika wytwarzania oparta na manualnej pracy ludzkiej - podział ról społecznych ze względu na płeć - wysoka pozycja ludzi starych - kultura...

Krótkie streszczenie "Powrotu posła" Streszczenie. Akt I. Sc.1: Rzecz dzieje się w domu Podkomorzego na wsi w czasie zawieszenia obrad Sej-mu Czteroletniego, jesienią 1790 r. Pokojowa Agata i lokaj Jakub rozmawiają o gościach swoich państwa: Staroście Gadulskim, jego drugiej żonie i Szarmanckim, starającym się o rękę Teresy, córki Starosty z pierwszego małżeństwa (wychowującej się...

Definicja pojęć biblijnych: agrafa, alegoria, apokryf, biblia pauperum, przypowieść, psalm, symbol Agrafa - pozakanoniczne (spoza Pisma Św.) powiedzenia Jezusa. Alegoria - motyw lub zespół motywów, którego znaczenie rozpatrywane jest na dwóch poziomach: jawnej (tekst) i ukrytej (domyślnej), jednoznacznie interpretowanej. Przykłady alegorii, np.: anioł, diabeł. Apokryf - pozakoanoniczne Ewangelie, zalezione w Quomran i powstałe między II...

Technopolia - definicja TECHNOPOLIA – skupienie w jednym miejscu działalności przemysłowych, uniwersytetów oraz instytucji otoczenia biznesu. Chodzi o efekt SYNERGII, czyli wzajemnego oddziaływania. Technopolia utożsamiane są terytorialnie z jednostkami osadniczymi złożonej skali, będącymi centrami innowacji technologicznej inicjującej proces rozwoju regionu....

Swobodny przepływ osób - wyjaśnienie Swobodny przepływ osób Mieszkańcy Wspólnoty mają zapewnione prawo do pracy, osiedlenia się, życia, korzystania ze świadczeń socjalnych oraz do minimum pomocy na rzecz integracji w wybranym przez siebie kraju bez względu na przynależność państwową. Swoboda poruszania się pracowników obejmuje prawo do:  przyjmowania zaoferowane...

Okoliczności powstania "Pamiętnika z powstania warszawskiego" Okoliczności powstania utworu Pamiętnik z powstania warszawskiego przedstawia obrazy z okresu od l sierpnia do 9 października 1944 r., układające się w relację o zagładzie miasta prowadzoną z perspektywy cywila. Utwór wyrósł z osobistych doświadczeń autora, który w opisywanym przez siebie okresie przebywał w Warszawie. Od czasu przeżywania...

Krótka charakterystyka fraszek Kochanowskiego Fraszki są to drobne utwory wierszowane, najczęściej o treści żartobliwej, humorystycznej znane już w antyku. Ich nazwa pochodzi z języka włoskiego (frasca) i oznacza gałązkę. Bohaterami fraszek Kochanowskiego są zwykli, przeciętni ludzie, których wady, np. ciągoty do alkoholu, traktowane są z przymróżeniem oka. \"O żywocie ludzkim\" We frasz...