"Latarnik" - dzieje głównego bohateraDzieje głównego bohatera Henryk Sienkiewicz w noweli zatytułowanej Latarnik przedstawił losy jednego z wielu polskich emigrantów - Skawińskiego. Pierwszym ważnym wydażeniem w jego życiu był udział w powstaniu listopadowym. Po jego upadku tak jak i inni Polacy musiał wyjechać z kraju by uniknąć aresztowania. Całkiem nieoczekiwanie znalazł się w Hiszpanii. Wierny swoim ideałom wziął udział w tamtejszej wojnie domowej. Następnie podjął walkę zbrojną w powstaniu na Węgrzech. Dalsze losy zaprowadziły go do Stanów Zjednoczonych gdzie był zwolennikiem zniesienia niewolnictwa. Szukając środków do życia na uchodźstwie rozpoczął pracę na wielorybniku. Statek zatonął. Skawiński stał się poszukiwaczem złota w Autralii a następnie diamentów w Afryce. Nie przyniosło to jednak żadnych zysków. Kłopoty finansowe skłoniły go do pracy jako żądowy strzelec zawodowy w Indiach Wschodnich. Gdy zebrał dostateczną ilość pieniędzy udał się do Kalifornii i założył tam farmę. Jednak inwestycja ta upadła. Nie mając stałej pracy, pływając po Amazonce handlował z dzikimi Brazylijczykami. Pewnego razu jego tratwa wywróciła się i ledwo uszedł z życiem. Przez długi czas błąkał się samotnie po puszczy. Znowu próbował osiedlić się w Stanach Zjednoczonych. Wybudował kuźnię w Arkansas ale spłonęła ona w pożarze miasta. Zdarzyło mu się również być więzionym przez Indian. Nastęną próbą osiągnięcia stabilizacji życiowej było założenie fabryki cygar w Hawanie. Tym razem padł ofiarą nieuczciwego wspólnika. Po tych przeżyciach jego losy zaczęły się odmieniać. Skawiński przyjął bowiem posadę latarnika w Aspinwall. Spędzał cały czas na małej, skalistej i bezludnej wysepce na której stała latarnia. Wszystko się układało dobrze do czasu kiedy to otrzymał pocztą zakupione wcześniej książki - dzieła literatury polskiej. Zagłębił się wtedy w lekturze i całkowicie zapomniał o swych obowiązkach. Stracił pracę i jego tułaczka potoczyła się dalej. Losy Skawińskiego są pozornie ciekawe i urozmaicone lecz życie jego nie buło łatwe, typowe dla polskich emigrantów. Nie mógł znaleść miejsca na ziemi gdzie nie tęskniłby za krajem ojczystym. Nawet w latarni potrafił przenieść się myślami do Polski i zapomnieć o otaczającej go rzeczywistości. Patriotyzm ponownie skazał go na tułaczkę.

"Latarnik" - dzieje głównego bohatera

Materiały

Przykłady literatury wojny i okupacji na podstawie słów Jana Pawła II Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji. Często, żyjąc w swoim własnym świecie, nie zdajemy sobie sprawy z okrucieństwa jakie panuje w otaczającym nas świecie. Często również ...

Odordzenie - wyjaśnienie nazwy Epoka, w dziejach kultury zwana renesansem, rodowodowo związana z Włochami, nosi nie włoskie, lecz francuskie miano renaissance, co oznacza dokładnie odrodzenie. Nazwą tą, jako terminem historyczno-literackim, posłużyli się świadomie dopiero uczeni XIX w., określając nią zjawisko odrodzenia literatury antycznej i odnowienia studiów starożytnych ...

Odrodzenie, humanizm i reformacja - pojęcia Odrodzenie (renesans) - z fran. Renaissance. jako nazwy epoki użyto tego terminu dopiero w XVIII wieku we Francji - początkowo dla określenia zapożyczeń i wzorów włoskich w sztuce francuskiej. Jako termin historycznoliteracki służył początkowo dla określenia czasów panowania Franciszka I, kiedy nastąpiło \"odrodzenie literatury dotąd lekcew...

Pieśni Kochanowskiego i nawiązanie do Horacego . NAWIĄZANIA DO TWÓRCZOŚCI HORACEGO W PIEŚNIACH J. KOCHANOWSKIEGO. Horacy podejmował zawsze aktualne problemy ludzkiej kondycji w świecie, propaguje ideały moralne i polityczne. Jej trzon stanowią Carmina (pieśni), w których poeta wyznaje i propaguje filozofię Epikura wzbogacając ją. Wprowadza pesymistyczne spojrzenie na życie - tragiczne odczu...

Dzieje Tezeusza --------DZIEJE TEZEUSZA-------------------------------------------------------------------------- Ajgeus (Egeusz)-krol Attyki,olciec Tezeusza Ajtra-krolewna z Trojzeny,matka Tezeusza Skiron-zrzucal podroznych ze skaly do morza,pokonal go Tezeusz Sinnis-mordowal ludzi przywiazujac ich do dwoch drzew i rozrywajac,pokonal go Tezeusz Prokrustes...

Powieść pozytywistyczna Powieść pozytywistyczna brała wzorce z realistycznych powieści romantycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego i Józefa Korzeniowskiego. Początkowo miała charakter tendencyjny; ograniczona założeniami utylitaryzmu i schematyczna w środkach wyrazu. Autorzy tworzyli kreacje bohatera-pozytywisty (najczęściej inżyniera, lekarza, prawnika). Później poja...

Propozycje reform w okresie Sejmu Czteroletniego Reforma edukacji, bo historia dalsza zależy od aktualnego systemu edukacji społeczeństwa Dziedziczność tronu bo wpływy zewnętrzne Ograniczenie władzy magnaterii, bo to oni doprowadzili Polskę na skraj upadku Wolność chłopu bo to też człowiek, a wyżywi się, bo pan będzie musiał z nim zawierać umowy o dzierżawę gruntów

Ocena słuszności dokonywania swojego wybory bohaterów utworów Stefana Żeromskiego: Doktor Piotr, Tomasz Judym i Cezary Baryka Stefan Żeromski jest jednym z najwybitniejszych pisarzy minionej epoki. Był on najgłębiej związany z polską historią, kulturą i całym polskim losem. Podejmował najtrudniejsze problemy życia społecznego. Odsłaniał skomplikowany chrakter walk narodowowyzwoleńczych i dociekał przyczyn ich klęski. Z przejmującą prawdą ukazywał przykłady krzywdy i nę...