"Jak lodu szybka" - krótka interpretacja wierszaJak lodu szybka Na Twym sercu ta miłość leży czysta jak lodu szybka I widać przez nią każde serca poruszenie I wiem już I Ty wiesz Że żadne przysięgi pisane na klęczkach I żadne serafiny gnieżdżące się w koronie Stworzyciela Nie sprowadzą nas na ziemię Jerzy Harasymowicz Wiersz "Jak lodu szybka" jest dziełem polskiego poety współczesnego Jerzego Harasymowicza, który przez krytykę uznawany jest jako ten, który przyczynił się do odnowienia poezji polskiej po 1956r. Poeta jest znany przede wszystkim z liryk karpackich, niejednokrotnie wykorzystywanych jako słowa do piosenek. Pomimo największej ilości napisanych przez niego wierszy o tematyce karpackiej znalazło się również miejsce dla utworów miłosnych, takich jak na przykład powyższy wiersz. Podmiot mówiący w tym dziele zwraca się do osoby przez niego ukochanej o czym świadczy apostrofa w pierwszym wersie wiersza "Na twym sercu (...)". Miłość przyrównuje do tafli lodu, która jak to piękne uczucie jest krystalicznie czysta. Szklana przeźroczystość sprawia że każdy wie kiedy jest to prawdziwe uczucie. Miłość jest tak wielka że osoba jest zdolna do największych poświęceń, nawet do złamania przysiąg. Żadna siła nie jest też w stanie rozdzielić pary kochanków. Serafiny, czyli najwyższe anioły, występują tutaj jako obraz siły, która i tak nie może rozłączyć zakochanych. Miłość powoduje odcięcie zakochanych od zwykłego otaczającego nas świata, tworzą własny świat do którego nikt nie ma wstępu i chcą pozostać w tym stanie jak najdłużej. Wiersz pomimo swych niewielkich rozmiarów niesie ze sobą wiele treści. Środki stylistyczne wzbogacają nasze odczucia podczas czytania tego utworu. Już sam tytu

"Jak lodu szybka" - krótka interpretacja wiersza

Materiały

Szczegółowa analiza kosztów Szczegółowa analiza kosztów wg podstawowych przekrojów strukturalnych. Przekroje analizy. Szczegółową analizę kosztów, jej kierunki i zakres wyznaczają m.in. następujące przesłanki: 1. przekroje ewidencji i rachunku kosztów stosowane w danym przedsiębiorstwie 2. znaczenie danego składnika kosztów w kształtowaniu kosztów całkowitych 3. zakre...

Co to jest apostrofa? Apostrofa - bezpośredni, patetyczny zwrot do osoby, bóstwa, personifikowanie idei lub przedmiotu występujący najczęściej w przemówieniu lub uroczystym utworze poetyckim, np. odzie, a kreujący postać fikcyjnego adresata, zazwyczaj wyraziście odmiennego od rzeczywistego. Zaliczana na figur retorycznych.

Bohater skazany na samotność lub samotny z wyboru Bohater skazany na samotność lub samotny z wyboru. „ Zapłacił za to rodzinnemu miastu dozgonnym wygnaniem exulaiw wszystkich czasów wiedza jaka to cena \'\' Właśnie ten cytat z pięknego wiersza Z. Herberta pt. ,, Dlaczego klasycy \'\' uważam za godny, by nim rozpocząć dyskusje o samotności i osamotnieniu. Być może jest cos, co łączy w...

Organizacja przedsiębiorstwa międzynarodowego Na pewnym etapie zaawansowania procesów internacjonalizacji przedsiębiorstwa cele, które chce ono osiągnąć w sferze międzynarodowej, przekraczają możliwości ich realizacji przez dział handlu zagranicznego. Powstaje w związku z tym konieczność dokonania odpowiednich zmian organizacyjnych. Zmiany te mogą polegać na wyraźnym oddzieleniu działalnośc...

Problematyka wsi w nowelach pozytywistycznych 1. Problematyka społeczna wsi: - Henryk Sienkiewicz \"Szkice węglem\" - opowieść o tragedii w rodzinie Rzepów, która została spowodowana przez pisarza Zołzikiewicza; krytyka układu szlachta - lud, ukazanie ciemnoty ludu, jego panicznego strachu przed urzędem, co może doprowadzić do tragedii, postulat zmiany stosunku klas wyższych i bardziej w...

Kompozycja pieśni Jana Kochanowskiego Kompozycja Najbardziej niezwykłe jest to, że Kochanowski ustala wzorzec, nie mając w zasadzie poprzedników w polskiej poezji. Prekursorstwo pisarza zaznacza się nie tylko w zakresie gatunku, ale także modelu wiersza – polskiego sylabowca. Wiersz sylabiczny – wiersz realizujący zasady regularnego systemu wersyfikacyjnego zwa...

Klasycyzm oświeceniowy Twórcy i założenia konwencji klasycystycznej we Francji, jej wpływ na literaturę polskiego oświecenia. Oświeceniowy klasycyzm nawiązywał do tradycji, kładł nacisk na zagadnienia społeczne. Wyznaczał poezji cele utylitarne, stawiał przed nią zadania dydaktyczno-moralizatorskie, wyrastające z przekonania o ogromnej roli słowa jako narzędzia oddzi...

Krótka charakterystyka utworu "Ogród fraszek" OGRÓD FRASZEK (Wacław Potocki) \"Ogród fraszek\" tworzy 1800 utworów rozmaitej wielkości i treści (o czym mówi dziwaczny i bardzo rozbudowany tytuł - \"Ogród ale nie plewiony, bróg, ale co snop to innego zboża\" itd. wypełniający całą stronicę). W zebranych tu fraszkach autor porusza tematy polityczne, społeczne, obyczajowe, moralne. Pię...