"Campo di Fiori" i "Plac kwiatowy" - krótka interpretacjaCZESŁAW MIŁOSZ „Campo di Fiori” „Plac Kwiatowy” poeta mówi o obojętności ludzi wobec bohaterstwa, cudzego nieszczęścia, cierpienia czy śmierci. Na placu Campo di Fiori przed wiekami został stracony Giordano Bruno. Mimo egzekucji życie w mieście toczyło się normalnie. Podobnie w Warszawie w czasie okupacji, przy dźwiękach wesołej muzyki kręciła się w piękny, wiosenny wieczór karuzela, natomiast zza murów getta dobiegały salwy wystrzałów. Tak więc ludzie najchętniej zapominają o bohaterach, "mijają męczeńskie stosy" a ludzie umierają w samotności. Ukazał Miłosz moralne i psychologiczne życie w niewoli. Dostrzegł poniżenie zbiorowości i człowieka. Jego obserwacje są pełne współczucia oraz dystansu i ironii. Unika patosu. Wiersz jest podzielony na dwie części. Pierwsza zawiera opisy, druga morał. Pierwsza część odwołuje się do 1600 roku, do spalenia na stosie filozofa Giordana Bruna przez Wielką Inkwizycję. Te odległe obrazy łączy podobieństwo obojętności ludzkiej, podobieństwo zachowania się tłumu. Nietolerancja jest siłą sprawczą tragedii ludzi i narodu. Poeta zaskakuje ostrym kontrastem. Zderza ze sobą obrazy tragiczne i radosne, tętniące życiem „dziewczynom wiatr rozwiewa suknie” - na karuzeli, obok w Getcie rozgrywa się dramat. Druga część zawiera refleksje autora. Miłosz myśliciel i moralista przeżywa koszmar okupacji. Szuka wytłumaczenia tragicznych zdarzeń. Tym wytłumaczeniem są nietolerancja oraz obojętność wobec cierpienia innych. Skazaniec jest zawsze samotny, dzieli go przepaść od otoczenia. Miłosz odwołuje się do odległej epoki, Bruno zginął bo ludzie go nie rozumieli, upłynęły wieki a ludzie nie dojrzeli. Ich język jest obcy i Miłosz wyraża opinię że Żydzi byli zawsze elementem obcym w narodzie polskim, stąd może ta obojętność. Mimo tego, wiersz ma wydźwięk optymistyczny. Budzi go fakt, że obok obojętnych tłumów jest przecież poeta, artysta, który wznieci bunt. Nie pozwoli zapomnieć męczeńskich stosów. Najlepsi będą się zawsze buntować przeciwko zbrodniarzom ludzkości. Tym wiersze poeta wystawił pomnik prześladowanym . Autor podejmuje próbę ocalenia człowieka, jego system wartości wyrasta z doświadczeń wojny i okupacji. „ Ja jednak wtedy myślałem | O samotności ginących | O tym, kiedy Giordano | Wstępował na rusztowanie, | Nie znalazł w ludzkim języku | Ani jednego wyrazu, | Aby nim ludzkość pożegnać, | Tę ludzkość która zostaje”.

"Campo di Fiori" i "Plac kwiatowy" - krótka interpretacja

Materiały

Rozwój ośrodków kulturalnych w oświeceniu Zasadniczym początkiem rozwoju instytucji życia kulturalnego było otwarcie w Warszawie Biblioteki Załuskich, jednej z niewielu w Europie bibliotek publicznych. Ogniskowała ona życie umysłowe stolicy, prowadząc jednocześnie prace bibliograficzne i edytorskie. Drugim ważnym wydarzeniem, o którym należy wspomnieć, było założenie przez prekursora...

Interpretacja pozostałych scen II cz. Dziadów Do tej kwestii ustosunkowuje się Mickiewicz w drugiej scenie III części \"Dziadów\". W I części \"Wielkiej Improwizacji\" Konrad opisuje się jako genialnego, obdarzonego nadprzyrodzoną mocą poetę. Widzimy samotnego więźnia z szalonym obliczem, w głębi zaś pojawiają się postacie metafizyczne prowadzące walkę o duszę bohatera. Autor dotyka kwest...

Analiza "Wróble" Krzysztofa Baczyńskiego Wróble Rzadko w poezji Baczyńskiego znajdziemy zapis takiej chwili radości, niemal niezmąconej. Źródłem tej radości jest początkowa prosta obserwacja – Baczyński zapisuje chwilę bezrefleksyjnego, nie¬frasobliwego „bycia na świecie”. Poeta po prostu jest, patrzy na świat, czuje się jego cząstką i to poczucie sprawia m...

Komedia satyryczna, romantyczna, bulwarowa Początek nowożytnym formom dał renesans. W toku rozwoju komedii nowożytnej skrystalizowało się szereg odmian tematyczno-kompozycyjnych: komedia sytuacji, a w jej obrębie komedia intrygi komedia charakterów komedia satyryczna, w jej obrębie komedia obyczajowa i komedia polityczna W XVI - XVII w. ukształtowały się dwa zasadnicze modele komedi...

Szkoła stosunków międzyludzkich Szkoła stosunków międzyludzkich (human relations). W latach 1923-1933 Elton Mayo przeprowadził badania nad zachowaniem ludzi w procesie pracy oraz ich motywami. Eksperyment polegał na podziale pracowników na dwie grupy: doświadczalną i kontrolną, a jego celem było ustalenie wpływu na pracę poszczególnych czynników (oświetleni, przerwy w pracy...

"Mała apokalipsa" - czas i miejsce akcji Czas i miejsce akcji Akcja Malej apokalipsy rozgrywa się w ciągu jednego dnia w War¬szawie. Czas jej trwania nie został jednak precyzyjnie określony. Czytelnik dowiaduje się, że jest rok 1979, potem pojawiają się inne da¬ty, np. 1980,1999. Czas historyczny wyznaczają wymienione na transparentach rocznice PRL: 35-, 40-, 50- lub 60...

Refleksje po przeczytaniu poezji młodopolskiej Nastroje panujące w poezji Młodej Polski - moje refleksje po przeczytaniu wybranych utworów literackich Młoda Polska to epoka literacka trwająca od około 1890 do 1919 roku. Pojawiały się nowe zjawiska, tendencje, filozofie, postawy. Człowiek schyłku XIX wieku czuł się zagubiony w otaczającej go rzeczywistości – z jednej strony r...

Trzy aspekty konfliktu w "Antygonie" . Istota konfliktu tragicznego w ,,Antygonie\". Trzy aspekty konfliktu. W utworze tym konflikt między Antygoną a królem Kreonem jest istotą tragedii i nosi nazwę konfliktu tragicznego. Polega na zderzeniu się przeciwstawnych, równorzędnych racji, pomiędzy którymi nie można dokonać wyboru i dlatego każde posunięcie bohatera prowadzi go do ka...