"Campo di Fiori" i "Plac kwiatowy" - krótka interpretacjaCZESŁAW MIŁOSZ „Campo di Fiori” „Plac Kwiatowy” poeta mówi o obojętności ludzi wobec bohaterstwa, cudzego nieszczęścia, cierpienia czy śmierci. Na placu Campo di Fiori przed wiekami został stracony Giordano Bruno. Mimo egzekucji życie w mieście toczyło się normalnie. Podobnie w Warszawie w czasie okupacji, przy dźwiękach wesołej muzyki kręciła się w piękny, wiosenny wieczór karuzela, natomiast zza murów getta dobiegały salwy wystrzałów. Tak więc ludzie najchętniej zapominają o bohaterach, "mijają męczeńskie stosy" a ludzie umierają w samotności. Ukazał Miłosz moralne i psychologiczne życie w niewoli. Dostrzegł poniżenie zbiorowości i człowieka. Jego obserwacje są pełne współczucia oraz dystansu i ironii. Unika patosu. Wiersz jest podzielony na dwie części. Pierwsza zawiera opisy, druga morał. Pierwsza część odwołuje się do 1600 roku, do spalenia na stosie filozofa Giordana Bruna przez Wielką Inkwizycję. Te odległe obrazy łączy podobieństwo obojętności ludzkiej, podobieństwo zachowania się tłumu. Nietolerancja jest siłą sprawczą tragedii ludzi i narodu. Poeta zaskakuje ostrym kontrastem. Zderza ze sobą obrazy tragiczne i radosne, tętniące życiem „dziewczynom wiatr rozwiewa suknie” - na karuzeli, obok w Getcie rozgrywa się dramat. Druga część zawiera refleksje autora. Miłosz myśliciel i moralista przeżywa koszmar okupacji. Szuka wytłumaczenia tragicznych zdarzeń. Tym wytłumaczeniem są nietolerancja oraz obojętność wobec cierpienia innych. Skazaniec jest zawsze samotny, dzieli go przepaść od otoczenia. Miłosz odwołuje się do odległej epoki, Bruno zginął bo ludzie go nie rozumieli, upłynęły wieki a ludzie nie dojrzeli. Ich język jest obcy i Miłosz wyraża opinię że Żydzi byli zawsze elementem obcym w narodzie polskim, stąd może ta obojętność. Mimo tego, wiersz ma wydźwięk optymistyczny. Budzi go fakt, że obok obojętnych tłumów jest przecież poeta, artysta, który wznieci bunt. Nie pozwoli zapomnieć męczeńskich stosów. Najlepsi będą się zawsze buntować przeciwko zbrodniarzom ludzkości. Tym wiersze poeta wystawił pomnik prześladowanym . Autor podejmuje próbę ocalenia człowieka, jego system wartości wyrasta z doświadczeń wojny i okupacji. „ Ja jednak wtedy myślałem | O samotności ginących | O tym, kiedy Giordano | Wstępował na rusztowanie, | Nie znalazł w ludzkim języku | Ani jednego wyrazu, | Aby nim ludzkość pożegnać, | Tę ludzkość która zostaje”.

"Campo di Fiori" i "Plac kwiatowy" - krótka interpretacja

Materiały

"Do obywatela Johna Brown" Cypriana Norwida Do obywatela Johna Brown Wiersz ten jest kolejnym przykładem odwoływania się do po¬stawy wybitnego człowieka – tym razem skazanego na śmierć ame¬rykańskiego farmera, który zorganizował powstanie mające na celu zniesienie niewolnictwa. Do obywatela Johna Brown i John Brown to dwa utwory Cypriana Norwida skierowane przeciwko ...

Przedstawiciele liryki rzymskiej i ich dzieła Przedstawicielami liryki rzymskiej są przede wszystkim: Horacy - (Quintus Horatius Flaccus 65 - 8r. p.n.e.) najwybitniejszy liryk starożytnego Rzymu. Uczestniczył w bitwie pod Filippi (42r. p.n.e.), a jego majątek został skonfikowany na rzecz weteranów. Wydał m.in. \"Epody\" (wiersze satyryczne), \"Satyry\", \"Pieśni\" i \"Listy\". Najbard...

Kilka nazw renesansu NAZWY EPOKI Renesans Nazwę epoce dał późniejszy włoski malarz, architekt i pisarz, Giorgio Vasari. Nazwa ta miała wyrażać przeciwstawienie nowej epoki czasom średniowiecza. Termin ten oznacza powrót do starożytności, do sztuki i filozofii antycznej oraz odrodzenie człowieka i kultury. Z początku używano tej nazwy w znaczeniu odrodzenia...

"Romantyczność" - cechy ballady Na przykładzie jednej z ballad A. Mickiewicza wykaż typowe cechy tego gatunku literackiego. (cechy ballady romantycznej). Jedną z programowych ballad A. Mickiewicza jest utwór pt. „Romantyczność”. Jest to udramatyzo-wana scenka, w której obłąkana dziewczyna Karusia rozmawia ze swoim zmarłym kochankiem, którego widzi co noc...

Wzory poezji tyrtejskiej w literaturze XIX i XX wieku Za pierwszego twórcę poezji tyrtejskiej uważny jest Tyrteusz, spartanin; autor ten, za najważniejsze uznawał cnoty związane z wojskiem (charakter samej Sparty); w zachowanym fragmencie wiersza \"Rzecz to piękna...\" formułuje pewne założenia, dotyczące prawego żołnierza i obywatela (w Sparcie każdy obywatel był żołnierzem); mianowicie powinien z...

Wędrówki Odysa w "Odyseji" Wędrówki Odysa (“Odyseja”) Tematem “Odysei” są dzieje tytułowego bohatera, który przeżywa niezwykłe przygody w czasie powrotu spod Troi do Italii. Trwało to 100 lat, a wracał on po 20 letniej nieobecności. Utwór składa się z 24 ksiąg. Poemat zaczyna się w V księdze od opisu wyprawy syna Odysa w poszukiwaniu ojca. Księg...

Opakowanie produktu - reklama Opakowanie produktu Opakowanie produktu pełni funkcje użytkowe i promocyjne. W ramach funkcji użytkowych opakowanie umożliwia porcjowanie produktu, jego transport i ochronę przed zniszczeniem i zepsuciem. W ramach funkcji promocyjnych zapewnia informacje, daje wrażenie estetyczne i umożliwia eksponowanie produktu. Jest wizytówką produktu. Na et...

Bogowie światła i powietrza w mitologii ========BOGOWIE SWIATLA I POWIETRZA============================================================== --------HELIOS----------------------------------------------------------------------------------- Helios-bog slonca,woznica slonecznego rydwanu Faeton-syn Heliosa i Klymeny Erydan-rzeka,do ktorej spadl Faeton Heliopolis-miasto slonca w Egipci...