Protest kultury szlacheckiej i magnackiejOPOZYCJA KULTURY SZLACHECKIEJ I MAGNACKIEJ Autor ubolewa nad zachowaniem szlachty oraz nad wychowywaniem młodych Polaków za granicami kraju, przez co stawali się obcy Polsce, nie znali polskich realiów, tracili więź z ojczyzną. Uczuciom tym dał wyraz w utworze "Fortes poloni, equites boni". "Wedle złej, teraźniejszej, szlachcic jeden mody, Wyprawił syna w obce dla nauk narody." Boleje nad tym, że zapomniano o polskiej tradycyjnej więzi z końmi, o tym, że to Polacy powinni uczyć inne narody rzemiosła jeździeckiego a nie na odwrót. Potocki martwi się, że Polacy zapomnieli o swych zaletach i umiejętnościach i że bezmyślnie naśladują modę z innych krajów. "(…)O, wieczna ojczyzny sromoto ! Do Rzymu, albo raczej gdzie na wschodnie światy , Piękniej, bo niźli frezy, ujeżdżać bachmaty. Polakówże, co prawie na koniu się rodzą, Koniem, piszą, granice ojczyste rozwodzą, Niemcy albo Francuzi konia uczyć mogą(…)" Zwraca on także uwagę na to, że młodzież polska w obliczu tragicznej sytuacji wewnętrznej państwa wyjeżdżają zagranicę, by pobierać nauki w słynnych paryskich szkołach i kształcić się na kulturalnych obywateli europejskich o nienagannych manierach. " Mistrzami Marsa bywszy, postrzygli się w żaki, Kiedy jako po szkołach, jakby wojny w domu Nie mieli, po Paryżach włóczą się bez sromu?" Problem wyjazdu młodej szlachty porusza także w utworze "Na chłopów podgórskich". Również tu poddaje krytyce sens podróży młodych Polaków. "Po cóż do cudzych z młodu szlachta jeździ krajów? Żeby mogli nawyknąć tamtych obyczajów. Że na chłopów podgórskich nieprzystępne Włochy, Do bliskich Węgier chodzą na podobne fochy.(…) Czemuż różną nagrodę swej wędrówki znają? Szlachtę czczą honorami, a chłopów wieszają."

Protest kultury szlacheckiej i magnackiej

Materiały

Los człowieka w "Micie Syzyfa" W jaki sposób Albert Comus przedstawia los człowieka w “Micie Syzyfa”? Albert Comus stwierdził, że szczęście siłą rzeczy rodzi się z odkrycia absurdalnego. Jednak, czy nie jest to błędne stwierdzenie? Czy Alrert Comus miał racje wypowiadając to zdanie? Wiem jedno: szczęście i absurd są to stwierdzenia nierozerwalne. Nie mogą one ist...

Polisa - dokument ubezpieczeniowy, rodzaje Polisa ubezpieczeniowa jest umową pomiędzy ubezpieczającym, czyli płacącym składki a ubezpieczycielem, czyli Towarzystwem Ubezpieczeniowym. W myśl tej umowy Towarzystwo Ubezpieczeniowe przejmuje ryzyko w zamian za składkę ubezpieczeniową. Rodzaje polisy: • Polisa jednorazowa inaczej indywidualna lub pojedyncza jest umową ubezpiecze...

Tułaczka Odyseusza --------TULACZKA ODYSEUSZA----------------------------------------------------------------------- Penelopa-zona Odyseusza Laertes-ojciec Odyseusza Telemach-syn Odyseusza Lotofagowie-mieszkancy krainy,w ktorej zamiast zboza rosly lany lotosow o wybornym smaku Polifem-syn Posejdona,najpotezniejszy z cyklopow zamieszkujacych urodzajna wyspe na...

Romantyzm w Anglii IV. Romantyzm w Anglii - William Szekspir - prekursor angielskiego preromantyzmu, stworzył nowy typ teatru i dramatu; przez romantyków był uznany prekursorem nowego nurtu - Samuel Richardson - autor utworów sentymentalnych (np.: \"Klaryssa, czyli historia młodej damy\", \"Pamela, czyli cnota nagrodzona\"), - James MacPherson - autor \"P...

Efekt zysku-straty - psychologia Efekt zysku-straty to zjawisko polegające na tym, że tym bardziej lubimy daną osobę, im więcej wysiłku musieliśmy włożyć w zmianę jej pierwotnej opinii o nas (tj. nie lubiani na początku znajomości teraz jesteśmy lubiani), natomiast tym mniej lubimy daną osobę, im więcej jej pierwotnej sympatii straciliśmy (tj. jeżeli na początku znajomości nas...

Legendy ateńskie --------LEGENDY ATENSKIE------------------------------------------------------------------------- Kekrops-pierwszy krol atenski,wyszedl wprost z lona ziemi,zagospodarowal sie na Akropoli,ktora otoczyl murami Pandion-krol atenski,za ktorego panowania wybuchla wojna z Tebami Tereus-krol Tracji wezwany przez atenczykow Prokne-corka Pandiona,kt...

Wpływ antyku w różnych dziedzinach życia Kultura europejska jako kultura śródziemnomorska (wpływy antyku i Biblii). Wpływy antyku w różnych dziedzinach życia. Z dwóch starożytnych źródeł wypływa kultura europejska: z kultury judeochrześcijańskiej i grecko-rzymskiej. Europejską wspólnotę kulturową tworzy przede wszystkim chrześcijaństwo, którego korzenie tkwią głęboko w Biblii, w k...

Przyroda w balladach Mickiewicza Potęga natury w świetle ballad A. Mickiewicza. Przyroda w balladach A. Mickiewicza potrafi sprzyjać ludziom, ale także niemiłosiernie karać tych, którzy na to zasłużyli. Potęga sił natury przeraża człowieka w swojej bezwzględności i przypomina, że nie sposób uniknąć kary, jeśli popełniło się grzech. W balladzie Świteź natura jest egzekutorem, k...