Rodzaje literackieRODZAJE LITERACKIE (gatunki literackie) EPIKA – to rodzaj literacki obejmujący utwory, w którym przedstawione są zdarzenia zmyślone lub prawdziwe. Opowiada je narrator opisujący postacie bohaterów. Zdarzenia składają się na fabułę utworu. Może ona zawierać jeden (nowela) lub kilka (powieść) wątków. Wątek to układ wydarzeń związanych z określoną postacią lub zagadnieniem. Moment szczytowego napięcia akcji, poprzedzający jej rozwiązanie i decydujący o rozwoju wydarzeń, to punkt kulminacyjny. LIRYKA – to rodzaj literacki obejmujący utwory, których treścią osobiste uczucia, nastroje i refleksje autora. Lirykę wyróżnia poetycki język przykuwający naszą uwagę pojedynczymi słowami i sformułowaniami: utwór najczęściej podzielony jest na wersy i zwrotki. Osobę wypowiadającą nazywamy podmiotem lirycznym (ja liryczne), a formą wypowiedzi – monologiem lirycznym. DRAMAT – to rodzaj literacki obejmujący utwory przeznaczone do wystawiania na scenie. W utworach dramatycznych nie istnieje nadrzędny podmiot literacki (jak narrator w epice). Tekst składa się z monologów i dialogów uzupełnionych wskazówkami dla reżysera (didaskaliami). Utwór podzielony jest na akty, sceny i odsłony. Przedstawione w nich wydarzenia tworzą akcję. PODZIAŁ RODZAJE LITERACKIE EPIKA LIRYKA DRAMAT a. Powieść („Lalka”) b. epopeja („Pan Tadeusz”) c. opowiadanie („Anielka”) d. pamiętnik („Pamiętniki” Paska) e. baśń („Królowa Śniegu”) f. bajka („Przyjaciele”) g. powieść poetycka („Grażyna”) a. tren („Treny” Kochanowskiego) b. pieśń („Pieśń o Rolandzie”) c. hymn („Czego chcesz od nas Panie”) d. elegia („Elegia o chłopcu polskim”) e. fraszka („Na pobożność”) a. komedia („Zemsta”) b. tragedia („Romeo i Julia”) c. dramat właściwy („Niemcy”) d. szopka („U szopy”) e. opera („Halka”) f. musical („Metro”)

Rodzaje literackie

Materiały

Akcja pod arsenałem - opis sytuacji OPOWIADANIE Z OPISEM SYTUACJI- „AKCJA POD ARSENAŁEM” Pewnej marcowej nocy gestapo aresztowało Heńka. W jego notatkach znaleziono adres Rudego, który był jego przyjacielem. W nocy, 23 marca, Rudy zostaje aresztowany i przewieziony na Pawiak. Po przeszukaniu mieszkania i wstępnych przesłuchaniach Niemcy nabrali przeświadczenia ...

Duchowość baroku Duchowość barokowa: -epoka powstała w wyniku odnowy życia religijnego po zakończeniu soboru trydenckiego, z drugiej strony nastąpił kryzys świadomości religijnej, -rozwój nauki i filozofii, subiektywizm, sceptycyzm, relatywistyczna krytyka świata, pojęcie nieskończoności świata, -konflikt pomiędzy naukowym widzeniem świata a reli...

Co to jest sonet? sonet wywodzący się ze średniowiecza gatunek liryczny; utwór o ściśle określonej wersyfikacji: 2 strofy czterowersowe o rymach abba abba i 2 trzywersowych o rymach cdc dcd lub cde cde. Kompozycja jego jest zwykle dwudzielna: 2 pierwsze strofy opisują jakieś zjawisko, np. krajobraz lub opowiadają o jakimś wydarzeniu, 2 kolejne bezpośrednio wyra...

Gatunki literackie Młodej Polski Typowe gatunki literackie: - powieść młodopolska - dramat naturalistyczny - dramat symboliczny - dramat ekspresjonistyczny

Zarządzanie marketingowe - wyjaśnienie Zarządzanie marketingowe obejmuje wszelką działalność przedsiębior¬stwa zorientowaną na zaspokojenie potrzeb klienta i wiąże się z kreowaniem wewnątrz firmy tzw. orientacji marketingowej. Orientacji tej służy wykorzy¬stanie w procesie zarządzania instrumentów marketingu mix, tworzenie stra¬tegii marketingowych i budowa planu marke...

Konflikt - rodzaje, formy Konflikt w organizacji i otoczeniu społecznym Konflikt - spór co najmniej dwóch osób lub grup społecznych wynikający z zajmowania odmiennych pozycji, odmiennych celów lub uznawanych wartości. Nie jest tak, że konflikt jest zjawiskiem szkodliwym; może mieć również charakter pozy-tywny. Analiza przyczyn konfliktu dowodzi, że w organizacji konf...

Funkcje i etapy kontroli marketingowej Funkcje kontroli marketingowej a) diagnostyczna (ocena dotychczasowego działania służb marketingowych oraz ustalenie objawów i przyczyn niedociągnięć); b) prognostyczna (dostarczenie informacji do prognozowania zjawisk rynkowych); c) regulacyjna (dostarczenie informacji do działań korygujących). Etapy kontroli marketingowej 1. Ustalen...

Ważne lektury z polskiego - opis a...b...c... Eliza Orzeszkowa \"A...B...C\" to opowiadanie zaadresowane do inteligencji, zawierające wyraźny nakaz \"pracy u podstaw\". Bohaterką jest młoda dziewczyna, Joanna Lipska, córka nauczyciela, mieszkająca w \"wielkim mieście wielkich Niemiec\". Ojciec, czego autorka wyraźnie powiedzieć nie mogła, brał być może udział w powstaniu s...