Problematyka "Małej Apokalipsy" i "Folwarku Zwierzęcego"Tematyka „Małej Apokalipsy" i „Folwarku Zwierzęcego" „Mała apokalipsa" Konwicki Problematyka utworu: • polityczna - autor stworzył powieść, w której ukazał rozpad totalitarnego systemu. Polityka jest wszechobecna. Wszędzie rozwieszone są transparenty przypominające ludziom wielkość PRL. „Mała apokalipsa" jest protestem przeciwko panującemu ustrojowi, stanowi panoramiczną wizję totalitarnego świata, jest ośmieszeniem władzy i jej krytyką. • społeczna - Konwicki ukazuje realistyczny obraz życia narodu polskiego. Społeczeństwo codziennie na nowo staje twarzą w twarz z beznadziejną, szarą rzeczywistością. Władza doprowadziła kraj do nędzy, co spowodowało, iż powstała przepaść między dygnitarzami a zwyczajnymi ludźmi. Totalitarne rządy, wszechobecna kontrola, brak poczucia bezpieczeństwa rozchwiały społeczne wizje. Panujący system odcisnął na ludziach nieodwracalne piętno • filozoficzna - bohater przez całe życie starał się być wolnym, doszedł jednak do wniosku, że wolność zyskuje się tylko poprzez śmierć. Zabijając się człowiek uwalnia się od grzechów, czyli od służalczości, zdrady, prywaty i zniechęcenia. Wędrówka bohatera jest poszukiwaniem prawdy o życiu, a akt samospalenia stanowi jedną z możliwości dotarcia do prawdy. • moralne - Konwicki ukazuje świat, w którym nie ma żadnych wartości - czas. Przestrzeń, wartości moralne, zasady życia społecznego uległy destrukcji. Autor ukazuje społeczeństwo zniewolone, nie mogące odróżnić podstawowych wartości moralnych i społecznych. „Folwark zwierzęcy" Orwell Warto przestrzec przed zawężaniem recepcji tego utworu do alegorii konkretnego konfliktu społecznego. Z pewnością bowiem można się w utworze dopatrzyć przesłania bardziej uniwersalnego. Jest to bowiem błyskotliwa i sarkastyczna, wyostrzona powiastka filozoficzna, przedstawiająca w alegorycznej formie reguły i sposoby zawłaszczenia władzy w społeczeństwach, w których stopień rozwoju społeczno - gospodarczego silnie uzależnia jednostkę od podziału dóbr niezbędnych do egzystencji. I oto w takich warunkach zrodzić się może władza totalitarna. Utwór stawia szereg pytań. Odpowiedzi na nie stają się niezbędne dla konstrukcji systemu stosunków międzyludzkich w każdym miejscu i czasie. Czy człowiek nie jest w stanie stworzyć sobie i innym sprawiedliwego ustroju? Czy idea równości jest mrzonką, wymysłem ideologów? Czy zawsze rządzić będą jednostki, czy wśród równych są równiejsi? Czy warto przelewać krew, aby po obaleniu dyktatury dojść do punktu wyjścia?

Problematyka "Małej Apokalipsy" i "Folwarku Zwierzęcego"

Materiały

Ustrój kapitalistyczny w "Zmierzchu" 2) Kapitalistyczny sposób gospodarowania. W „Zmierzchu” nowy dziedzic przekształca zdewastowany majątek w folwark przynoszący zyski. Zaostrza dyscyplinę za kradzież zwalnia z pracy Walka Gibałę, daje mu wilczy bilet. W rezultacie Walek musi wrócić do swego dziedzica i zgodzić się na każde warunki. Dziedzic zamierza oczyścić ze szlam...

Struktura "Wesela" Struktura utworu Wesele skupiało uwagę historyków literatury także na swoim kształcie literackim. Jest pod tym względem utworem wyjątkowym na tle dramaturgii okresu Młodej Polski, a nawet na tle twórczości Stanisława Wyspiańskiego. To nie sceny jasełkowe, to nie szopka, w której pojawiają się pary, by po zakończeniu swej „kwestii...

Skutki globalnegp ocieplenia Większość naukowców jest zgodna co do tego, że ocieplania klimatu ulega przyspieszeniu, a skutki zmian mogą być coraz dotkliwsze. Lodowce zaczną topnieć, przez co poziom mórz się podniesie i słona woda zaleje nisko położone tereny nadmorskie. Nastąpi przesuniecie obszarów rolniczych. Pogoda stanie się bardziej kapryśna, a sztormy gwałtowniejsz...

Giaur - opis postaci \" .ty byłaś, ty jesteś najbardziej umiłowanym szaleństwem mego serca. \" Powieść poetycka \"Giaur\" lorda Bajrona jest to opowieść o samotnym, tajemniczym młodzieńcu, który znalazł się w Grecji opanowanej przez Turków. Nikt nie zna jego imienia ani przeszłości. \"Giaur\" oznacza po prostu innowiercę i nazwany tak został z punktu widzenia...

Prekursorzy ideii humanizmu w Polsce PREKURSORZY IDEI HUMANIZMU W POLSCE KONRAD CELTIS niemiec, humanista znalazł się w Akademii Krakowskiej założył towarzystwo Humanistyczne pisał ody, elegie, epigramaty posługiwał się klasyczną łaciną FILIP BUONACCORSI (KALLIMACH) prześladowany przez papiestwo Włoch wykształcony, znał łacinę i posługiw...

Dokładna i krótka interpretacja wiersza " Z Tatr" Juliana Przybosia „Z Tatr\" „słyszę\" - ujawnia się sytuacja liryczna; obserwatorem, świadkiem zmysłowy charakter, ekspresyjny niewybuchły huk - paradoks; słyszy coś, co nie wydaje dźwięku wrzask wody - onomatopeja; nacechowane emocjonalnie emocje bo mogłoby się za chwilę coś groźnego wydarzyć huk - potencjonalny; woda wrzeszczy, bo obdzierana, ...

Żydzi w literaturze polskiej Temat Żydowski w literaturze polskiej. A. Mickiewicz - „Pan Tadeusz” Jankiel; Z. Krasiński - „Nieboska komedia” przechrzty władza; B. Prus - „Lalka” Szlaungbaum (ojciec i syn), Szuman: agresywność gospodarcza, antysemityzm, niemożność asymilacji; M. Konopnicka - „Mendel Gdański” próba asymi...

Zasady i poglądy w twórczości Norwida CREDO POETYCKIE (sformułowanie zasad, poglądów). Norwid był zdecydowanie młodszy od Mickiewicza i Słowackiego. To wpłynęło na kształt jego twórczości. Nie przeżył tragedii powstania listopadowego tak jak oni. Inaczej spostrzegał otaczającą go rzeczywistość, wydarzenia wokół których obracała się ówczesna twórczość innych. Norwid Był obok te...