Problematyka "Małej Apokalipsy" i "Folwarku Zwierzęcego"Tematyka „Małej Apokalipsy" i „Folwarku Zwierzęcego" „Mała apokalipsa" Konwicki Problematyka utworu: • polityczna - autor stworzył powieść, w której ukazał rozpad totalitarnego systemu. Polityka jest wszechobecna. Wszędzie rozwieszone są transparenty przypominające ludziom wielkość PRL. „Mała apokalipsa" jest protestem przeciwko panującemu ustrojowi, stanowi panoramiczną wizję totalitarnego świata, jest ośmieszeniem władzy i jej krytyką. • społeczna - Konwicki ukazuje realistyczny obraz życia narodu polskiego. Społeczeństwo codziennie na nowo staje twarzą w twarz z beznadziejną, szarą rzeczywistością. Władza doprowadziła kraj do nędzy, co spowodowało, iż powstała przepaść między dygnitarzami a zwyczajnymi ludźmi. Totalitarne rządy, wszechobecna kontrola, brak poczucia bezpieczeństwa rozchwiały społeczne wizje. Panujący system odcisnął na ludziach nieodwracalne piętno • filozoficzna - bohater przez całe życie starał się być wolnym, doszedł jednak do wniosku, że wolność zyskuje się tylko poprzez śmierć. Zabijając się człowiek uwalnia się od grzechów, czyli od służalczości, zdrady, prywaty i zniechęcenia. Wędrówka bohatera jest poszukiwaniem prawdy o życiu, a akt samospalenia stanowi jedną z możliwości dotarcia do prawdy. • moralne - Konwicki ukazuje świat, w którym nie ma żadnych wartości - czas. Przestrzeń, wartości moralne, zasady życia społecznego uległy destrukcji. Autor ukazuje społeczeństwo zniewolone, nie mogące odróżnić podstawowych wartości moralnych i społecznych. „Folwark zwierzęcy" Orwell Warto przestrzec przed zawężaniem recepcji tego utworu do alegorii konkretnego konfliktu społecznego. Z pewnością bowiem można się w utworze dopatrzyć przesłania bardziej uniwersalnego. Jest to bowiem błyskotliwa i sarkastyczna, wyostrzona powiastka filozoficzna, przedstawiająca w alegorycznej formie reguły i sposoby zawłaszczenia władzy w społeczeństwach, w których stopień rozwoju społeczno - gospodarczego silnie uzależnia jednostkę od podziału dóbr niezbędnych do egzystencji. I oto w takich warunkach zrodzić się może władza totalitarna. Utwór stawia szereg pytań. Odpowiedzi na nie stają się niezbędne dla konstrukcji systemu stosunków międzyludzkich w każdym miejscu i czasie. Czy człowiek nie jest w stanie stworzyć sobie i innym sprawiedliwego ustroju? Czy idea równości jest mrzonką, wymysłem ideologów? Czy zawsze rządzić będą jednostki, czy wśród równych są równiejsi? Czy warto przelewać krew, aby po obaleniu dyktatury dojść do punktu wyjścia?

Problematyka "Małej Apokalipsy" i "Folwarku Zwierzęcego"

Materiały

Prus jako publicysta TEMAT: Bolesław Prus jako publicysta. Twórczość rozpoczął Prus od publicystyki. Były to humorystyczne obrazki i wierszyki zebrane w tomie „To i owo”. Przez 40 lat pisał felietony pod wspólnym tytułem „Kroniki tygodniowe”. Wydane w formie książkowej dałyby 30 grubych tomów. Tematyka felietonów zróżnicowana: społeczna, o...

Pochodzenie powieści XVIII w. to czas bujnego rozwoju powieści. Swoje początki znajduje ona w takich formach wypowiedzi jak pamiętnik, dziennik. Jest podstawowym nowożytnym gatunkiem epickim. Powieść cechuje rozwinięta, wielowątkowa fabuła, narracyjność - świat przedstawiony prezentowany jest przez narratora. Początkowo jest to narracja ostentacyjnie autorska, konwe...

Pozytywizm - gatunki literackie, prądy 13. „Wymień gatunki literackie uprawiane w wybranej przez ciebie epoce. Jakiemu prądowi literackiemu one służyły?” Pozytywizm wywodził się z nurtu filozoficznego oświecenia, który przeciwstawiał się metafizyce, a więc wszelkim teoriom idealistycznym, nienaukowym, trudno przyswajalnym przez umysł ludzki, a budował wiedzę o świecie...

Analiza "Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz" Zbigniew Herbert Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz Wiersz pochodzi z tomu Pan Cogito (1974). Wskazany w tytule bohater liryczny w tekście wiersza przyjmuje funkcję podmiotu. Obserwacja własnej twarzy jest próbą poszukiwania siebie samego, osobistych, indywidualnych rysów, niepowtarzalnych cech. Utwór rozpoczyna się pytaniem: Kto pisał nasze twarze...

Wizja człowieka i świata w "Księdze Koheleta" Wizja człowieka i świata w “Księdze Koheleta” Treścia tej księgi są rozważania nad sensem życia ludzkiego. Autor nie znajduje odpowiedzi na pytanie jak jest droga do prawdziwego szczęścia. Stwierdza tylko, że szczęścia nie przynoszą ani bogactwa, ani słowa, ani używanie rozkoszy, ani też wysławiana mądrość i wiedza. Często w utwor...

Klasycyzm w wierszu "Curriculum vitae" Odwołanie do klasycyzmu. \"Curriculum vitae\" (krótki życiorys). Jest to biografia artystyczna poety. Dzieciństwo (pierwsze próby literackie) to nieśmiałe pomysły i naśladowanie innych. Mimo to przyjmowane były życzliwie, bo przez ludzi bliskich. Młodość artystyczna to pierwsze publikacje. Debiut miał miejsce w okresie modernizmu, dlatego podd...

Inwentaryzacja zasobów i walorów - metoda oceny Inwentaryzacja zasobów i walorów Metoda oceny: 1. Metoda geobotaniczna 2. Metoda bonitacyjna (punktowa) 3. Metoda badania sprawności środowiska 4. Metoda przetwarzania informacji geograficznej Ad 1. Metoda geobotaniczna – (z łac. geo - ziemia, botanika – roślinność) metoda ta wykorzystuje zdolność roślin, które reagują na środ...

Etyka reklamy - wyjaśnienie ETYKA REKLAMY. Reklama jest nieodłącznym elementem działalności go¬spodarczej - i warunkiem jej rozwoju oraz efektywności. Toteż istnieje wiele publikacji poświęconych istocie, celom, rodzajom, technikom skutecznej reklamy. Istnieje też wie¬le publikacji poświęconych etyce reklamowej, istnieją wyodrębnione z całości etyki biznesu kode...