Metody walki z konkurencjąMetody walki z konkurencją Obok klasycznych usług reklamowych zamierzamy oferować usługi zupełnie nowe lub prawie nie znane jeszcze w naszym kraju, między innymi:  Reklamę i promocję rynkową typu businesstobusiness, czyli skierowaną do firm oraz instytucji - obecnych i przyszłych partnerów rynkowych.  Produkcję najnowszego rodzaju reklam telewizyjnych infomercials. Te trwające od 4 do 30 minut spoty doprowadziły do prawdziwego przełomu w promocji rynkowej na świecie.  Lokowanie produktów w filmach fabularnych i widowiskach telewizyjnych (product placement). SIŁA PÓŁ GODZINY, CZYLI INFOMERCIALS W NATARCIU. W reklamie powoli, ale nieubłaganie przemija epoka pamięci. Jeszcze do niedawna sądzono, że jeśli klient pamięta o produkcie, będzie go brał pod uwagę w czasie dokonywania zakupów. Jak się jednak okazuje, jest to tylko pobożne życzenie. Przekaz reklamowy rzeczywiście odnosi skutek, jeśli potrafi wpłynąć na sposób myślenia, a więc struktury poznawcze odbiorcy. Dominującą formą kontaktów producenta z klientem w "epoce pamięci" były w telewizji krótkie spoty, których długość z dekady na dekadę dramatycznie się zmniejszała ze względu na rosnące koszty czasu antenowego, kupowanego do celów komercyjnych. W latach sześćdziesiątych przeciętna reklama telewizyjna w USA trwała 60 sekund - na początku lat dziewięćdziesiątych 30 sekund, a ostatnio coraz częściej widzimy spoty trwające dwadzieścia sekund, a nawet krócej. Co można osiągnąć w tym czasie? Co najwyżej trafić do pamięci poprzez liczne powtórzenia takiej reklamy, ryzykując dodatkowo znudzenie i frustrację odbiorcy wskutek procesu zużycia się reklamy. Coraz częściej w telewizji pojawiają się już jednak spoty z nowej "epoki" - "epoki procesów poznawczych". Nazywają się "infomercials" (połączenie słowa "commercial" oznaczającego reklamę telewizyjną oraz słowa "information"). Trwają od 2 do 30 minut i przypominają (jeśli są dostatecznie długie) programy telewizyjne. Istotą tego gatunku jest prezentowanie dużej ilości ciekawej informacji przez odpowiednio długi czas, przyjęcie punktu widzenia klienta oraz kreowanie atmosfery zabawy. W latach dziewięćdziesiątych powstała idea "nowoczesnego" infomercials. Stworzył ją między innymi Tim Hawthorne, autor książki o wszystko mówiącym tytule: "Siła 30 minut". Od tego momentu zaczęły powstawać w zawrotnym tempie agencje specjalizujące się w nowej formie reklamy telewizyjnej. Zrzeszone w National Infomercial Marketing Association - które szybko z amerykańskiego stało się stowarzyszeniem międzynarodowym - prowadzą od dwóch lat natarcie o globalnym charakterze, którego efekty już widać. Na nakręcenie infomercials coraz częściej decydują się producenci znanych marek, takich jak ostatnio Apple, Jaguar, Nissan, Panasonic, Braun czy Time Life. Krótkie infomercials pojawiają się również obok tradycyjnych spotów telewizyjnych w zwykłych pasmach reklamowych. Zrozumienie nowej formy reklamy telewizyjnej jest - moim zdaniem - bardzo ważne. Dla wielu firm i agencji może oznaczać przejście do epoki prawdziwie efektywnego wykorzystania telewizji w reklamie... REKLAMA DLA RYNKOWYCH PARTNERÓW NAPRAWDĘ SIĘ OPŁACA! Do znajdywania i podtrzymywania kontaktów handlowych z partnerami rynkowymi nie wystarczą rozmowy telefoniczne, korespondencja i techniczne opisy produktów. Potrzebna jest również reklama i promocja rynkowa. Firmy poszukujące surowców i półproduktów, państwowe i prywatne instytucje dokonujące zakupów na dużą skalę, czy sieci dystrybucji i handlu to przede wszystkim ludzie, którzy w swoich decyzjach ulegają emocjom tak samo, jak zwykli klienci. Z myślą o nich w krajach zachodnich tworzy się specjalny rodzaj reklamy reklamę typu businesstobusiness. Wydatki na ten cel są czasami większe od wydatków na działania promocyjne skierowane do konsumentów. Nic dziwnego. Znalezienie właściwego partnera rynkowego (na przykład długoletni kontrakt rządowy), zapewnia firmie duże zyski, stabilność finansową i pewną niezależność od wahań koniunkturalnych. Reklama typu businesstobusiness rządzi się jednak bardzo specyficznymi prawami. Nie wolno przenosić do niej wzorów reklam skierowanych do konsumenta. Nasza agencja jako jedna z nielicznych Agencji Reklamowych w Polsce ma dopomóc klientom w przyjęciu właściwej strategii nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z rynkowymi partnerami. Naszym zdaniem, jest to bardzo opłacalna inwestycja w przyszłość firmy. PRODUKTY W FILMACH: NIEZWYKŁA SZANSA DLA REKLAMODAWCÓW. Produkty są naturalnym elementem prawie każdego scenariusza filmowego, zwłaszcza którego akcja toczy się w czasach współczesnych. Jak w prawdziwym życiu otaczają bohatera i mogą pomóc w kreowaniu wizerunku bohatera, ponieważ konsumpcja jest przedłużeniem stylu życia i osobowości oraz jednym z podstawowych wyznaczników statusu społecznego. Dlatego akcja filmu pozwala na bardzo silne oddziaływania na konsumenta, bez obawy, że odczyta on reklamowe intencje twórców filmu. Jak widzimy w filmach zachodnich, znane marki nie tylko pojawiają się w tle jako rekwizyty, czy wspominane są przez bohaterów. Czasami mają kluczowe znaczenie dla akcji filmowej, jak ostatnio telefon komórkowy Nokia w filmie Święty. Nasza agencja jako jedna z pierwszych na naszym rynku chce zaoferować profesjonalne lokowanie produktów w filmach i widowiskach telewizyjnych. Mamy zamiar zdobyć całe konieczne zaplecze ku realizacji tego celu:  porozumienia z najlepszymi polskimi producentami filmowymi;  porozumienia z największymi Agencjami Reklamowymi w kraju;  specjalistyczną wiedzę z dziedziny psychologii reklamy i zachowań konsumenta;  wiedzę i praktykę związaną z wprowadzeniem koniecznych modyfikacji do pierwotnego scenariusza;  biegłą pomoc prawną w tej zupełnie nowej dla polskiego środowiska prawniczego dziedzinie.

Metody walki z konkurencją

Materiały

Koncepcja świata i człowieka w balladach i Dziadach LUDOWA KONCEPCJA ŚWIATA I CZŁOWIEKA W BALLADACH I DRUGIEJ CZ.”DZIADÓW” ADAMA MICKIEWICZA. W 1822 roku w Wilnie Mickiewicz wydał „Ballady i romanse”, w których nawiązał do twórczości ludowej wykorzystując pieśni, podania i legendy ludowe, a także zasady ludowej moralności. W otwierającej tom rozprawce „O POEZJI ROMA...

Michał Bułhakow – życie i twórczość Michał Bułhakow – życie i twórczość Autor słynnej powieści Mistrz i Małgorzata jest twórcą ciągle na nowo odkrywanym i budzącym wielkie zainteresowanie badaczy literatury i czytelników gustujących w lekturze wymagającej od nich pewnego wysiłku intelektualnego. Długie lata Michał Bułhakow był dramaturgiem odrzucanym przez teatr, nie t...

Problem społeczny w nowelach pozytywizmu 3. Problem nierówności społecznej, wyzysku robotników, biedy miast i nędzy bezrobotnych: - Bolesław Prus \"Kamizelka\" - dramat miłości małżeńskiej urzędnika i nauczycielki, \"Katarynka\" - nieszczęście żyjącej w kamienicy niewidomej dziewczynki wyzwala odruch dobroci u egoistycznie dotąd postępującego pana Tomasza. Te dwie nowele ukazują ubo...

Analiza poziomu, struktury i rotacji zapasów ANALIZA POZIOMU, STRUKTURY I ROTACJI ZAPASÓW Zapasy zapewniają ciągłe działanie przedsiębiorstwa we wszystkich fazach gospodarki. Działanie i decyzje związane z pozyskaniem, utrzymaniem i wykorzystywaniem w przedsiębiorstwie określa się mianem gospodarki zapasami. Zapasy ocenia się w dwóch formach jako. 1. Bezwzględną wielkości zapasów wyr...

"Legenda o Przemysławie II" - szczegółowny opis „Legenda o Przemysławie ll ” Był rok 1295. Na dworze, niedawno koronowanego, króla Przemysła ll trwały przygotowania do wielkiej uroczystości, wydawanej na cześć rocznicy zaślubin jego z Ryksą. Z racji przynależności Przemysła ll do najwyższej elity władzy europejskiej, pochodzącej od Karola Wielkiego , pierwszego cesarza Zach...

Charakterystyka generała Rozłuckiego w "Echa leśne" Charakterystyka zdrajcy – generała Rozłuckiego Generał został tu przedstawiony jako Polak, który dla swojej ka¬riery w armii rosyjskiej z wielkim zaangażowaniem ściga rodaków – powstańców, a nawet zdolny jest posłać na śmierć bratanka, którego wychowywał. W postawie Rozłuckiego jest jednak pęknięcie. Z jed¬nej strony ...

Sztuka w mitologii Mity spotyka się w każdym zakątku świata. Te niesamowite historie wciąć pobudzają wyobraźnię, mimo że dziś nikt nie traktuje ich poważnie. Mity są w dużym stopniu wykorzystywane przez sztukę i ją ukształtowały w różnych jej dziedzinach. Dostojny charakter sztuki greckiej związany był z religią Greków, która przedstawia bogów i boginie jako obdar...