Krótka charakterystyka średniowieczaCharakterystyka ŚREDNIOWIECZA Gdy w roku 476 upadło Cesarstwo Zachodniorzymskie, narodził się nowy, tajemniczy świat, zaludniony przez wielbiących Boga świętych, potężnych feudałów, dzielnych rycerzy i piękne damy. Przez budowniczych katedr, uczonych, męczenników i pracowitych kopistów. Alchemików i rzezimieszków. Trędowatych. To świat średniowiecza, epoki ducha, która zwraca ludzkie myśli ku Bogu i nakazuje myśleć o zbawieniu. W Europie mówi się jednym językiem i słucha jednej władzy papieskiej. Nie znaczy to, że panuje pokój – wręcz przeciwnie. Walczą między sobą królowie i książęta. Walczą jednocześnie obrani papieże i papież z cesarzem. Kolejne wyprawy wyruszają do Ziemi Świętej. Krucjata przeciw katarom pustoszy Prowansję. Rabusie czyhają na handlowych szlakach, czarownice i heretycy płoną na stosach. Żyjąc w średniowiecznej Europie, nie sposób nie myśleć o śmierci. Wojny, zarazy, głód dziesiątkują ludność. Codzienna egzystencja pełna jest trudu i bólu – toteż nie tylko powtarza się słowa memento mori, przypominające o nieuchronności końca, ale i uświadamia poprzez obrazy dancemacabre demokratyzm śmierci: wszak do straszliwego Tańca poprosi ona każdego... Średniowiecze ma jednak i inne oblicze. Może to być twarz znużonego zakonnika, który pracowicie przekłada tekst Biblii na łacinę. Rzeźbiarza, modelującego w drewnie twarz Madonny. Kronikarza, zapisującego historię swego narodu czy poety, opiewającego bohaterskie czyny rycerzy. Na ogół nie znamy imion tych twórców, którzy służyli nie próżnej sławie, lecz Bogu. Historia zapamiętała niewielu; znamy Wincentego Kadłubka, Wita Stwosza, Franciszka Villona, Hieronima Boscha...Doceniamy głębię myśli św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu. Kim jednak był autor Bogurodzicy? Kto napisał piękne strofy Lamentu świętokrzyskiego? Spod czyjego pióra wyszły Kazania świętokrzyskie?... Wiele zabytków kultury średniowiecza przepadło na zawsze. Runęły w gruzy zamki i kościoły, rozkradziono obrazy, spalono przepięknie iluminowane kodeksy. Ale ta ciekawa epoka żyje w naszej pamięci. Bliscy nam są święty Aleksy i święty Franciszek.Znamy tragiczny los świętego Wojciecha. Podziwiamy odwagę Rolanda i współczujemy Tristanowi i Izoldzie. Fascynuje nas tajemnicze piękno świątyni romańskiej i strzelistość gotyckiej katedry. Próbujemy zrozumieć średniowiecze – tysiąc lat historii Europy. I niemal połowę naszej. Czyż nie dlatego artyści ciągle do tej epoki powracają, szukając w niej piękna i prawdy?

Krótka charakterystyka średniowiecza

Materiały

W jaki sposób pisarze odrodzenia wyrażali swoją troskę o przyszłość ojczyzny? 20. W jaki sposób pisarze odrodzenia wyrażali swoją troskę o przyszłość ojczyzny? Epoka odrodzenia rozwijała się pod wpływem prądów umysłowych: humanizmu i reformacji. Przeświadczenie, że \"nic, co ludzkie\", nie może być obce człowiekowi, połączone z dążeniem do ulepszania, modyfikowania istniejącego porządku świata, znalazło swój wyraz ta...

Ameryka Północna - opis AMERYKA PÓŁNOCNA – wiadomości encyklopedyczne Kontynent na półkuli zach., pn. część Ameryki; od zachodu Amerykę Północną oblewa O. Spokojny, od pn. — O. Arktyczny, od wsch. — O. Atlantycki z Zat. Meksykańską i M. Karaibskim na pd.; na pd. łączy się z Ameryką Południową, na pn.-zach. oddzielony od Azji Cieśn. Beringa; część A...

Wielkość i tragizm powstań narodowych w literaturze polskiej Powstania – zrywy niepodległościowe Polaków są niezmiernie istotnym tematem naszej literatury. Nie można się temu dziwić, ponieważ zabory, okupacja – tragiczne dzieje narodu – zaowocowały takim właśnie biegiem wypadków, a wydarzenia takie, jak powstanie kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, warszawskie musiały znaleźć odbic...

"Kandyd" jako opowiastka filozoficzna \"Kandyd\" jest jedną z najgłośniejszych powiastek filozoficznych Woltera, wydaną w 1759 roku. Opowiastka filozoficzna to taka, w której autor ustosunkowuje się do pewnych filozofii. Ten utwór wymierzony jest w optymistyczny nurt filozofii oświecenia. Kandyd ( z fr. candid - uczciwy, poczciwy ) i jego mistrz Pangloss są zwolennikami tej filozofi...

Program reform w satyrze "Do króla" Satyra \"Do króla\" jest poświęcona racjom obozu królewskiego, do którego przyznawał się I. Krasicki. Autor pozornie zgadza się z sarmackimi oskarżycielami króla, równocześnie ośmieszając ich, a tym samym głosząc pochwałę monarchy. Krasicki podkreśla tu zasługi króla na polu sztuki i kultury, pomijając jednak dziedzinę polityki. Zdaje się rozumi...

Obraz społeczeństwa po powstaniu styczniowym - pozytywizm Klęska powstania styczniowego oznaczała drugie już przekreślenie szansy na wyzwolenie drogą zbrojnej walki; w tej sytuacji narodziły się hasła pracy organicznej mającej doprowadzić do pogłębienia samoświadomości narodowej i rozkwitu gospodarczego; jednak twórcy idei pozytywistycznych nie brali pod uwagę rzeczywistości, która nie była aż tak siel...

Typy bohaterów romantycznych 6. Typy bohaterów romantycznych Typy bohaterów romantycznych (literatura europejska): - bohater bajroniczny - uosabia romantyczne konflikty moralne i namiętności; twórca: Jerzy Gordon Byron; typ ten widoczny w \"Giaurze\"; główny bohater mści się na mordercy kobiety, którą kochał i później dręczą go wyrzuty sumienia, chroni się on przed zni...

Dzieje Konrada Wallenroda Dzieje Konrada Wallenroda bohatera powieści poetyckiej A. Mickiewicza. Mały pięcioletni chłopiec zostaje porwany przez Krzyżaków z płonącego miasteczka litewskiego od rodziców którzy zginęli podczas najazdu. Jest to właśnie przyszły Konrad Wallenrod. W niewoli dano mu imię Walter von Stadion i nazwisko Alf. Został wychowany na dworze samego ...