Gatunki dydatktycznegatunki dydaktyczne bajka Jako samodzielny gatunek literacki w literaturze europejskiej bajka ukształtowała się w starożytnej Grecji. Szczególne znaczenie miała w twórczości Ezopa, na wpół legendarnego poety frygijskiego z w. VI p.n.e. Bajki Ezopowe maiły charakter ludowy, w literaturze poslkeij tłumaczył je Biernat z Lublina na pocz. XVI w. W literaturze rzymskiej najwybitniejszym twórca bajek był Fedrus (w I n.e.). Motywy przezeń wprowadzone weszły na stałe do repertuaru bajkopisarzy, odnajdujemy je w twórczości La Fontaine’a, Kryłowa, Krasickiego i Mickiewicza. Bajka jest swego rodzaju przypowieścią na temat ludzkich sytuacji, charakterów i postaw Owe sytuacje, charaktery i postawy nie są zindywidualizowane, przeciwnie, mają znaczenie jako uogólnienie ludzkich doświadczeń. Najczęstszymi bohaterami bajek są zwierzęta. Ich nazwa zastępuje rozbudowaną charakterystykę, w sposób jednoznaczny sugerując ten zespół cech, o który bajkopisarzowi chodzi, np. lew - męstwo, lis - chytrość, mrówka - pracowitość, itp. Bajki w których obraz pewnej sytuacji jest rozbudowany, przybiera postać miniaturowej charakterystyki (bajki La Fontaine’) to bajki narracyjne . Kiedy zaś pisarz dąży do maksymalnej zwięzłości, nie przedstawia akcji, lecz jedynie lapidarnie notuje jakieś zdarzenie, z którego wynika określony sens moralny (niektóre bajki Krasickiego) wówczas mamy do czynienia z bajką epigramatyczna. Sens moralny bajki najczęściej podany jest w postaci morału. satyra Charakter satyryczny może mieć praktycznie każdy gatunek literacki, bowiem właściwości satyry są związane ze szczególnym stosunkiem twórcy do rzeczywistości społecznej. Jest to stosunek nacechowany silnym krytycyzmem. Pisarz dąży do ośmieszenia opisywanych zjawisk poprzez wyolbrzymienie ich wewnętrznych przeciwieństw i dysproporcji. Satyra jednak nie ogranicza się jednak do uchwycenia istoty śmieszności zjawiska, cechuje ja agresywność wobec ośmieszanych faktów. W związku z tym posługuje się metodą karykatury. Satyra ukształtowała się w starożytności i jako osobny gatunek literacki zaistniała w Rzymie. Najwybitniejszymi satyrykami byli: Lucyliusz (II w. p.n.e.), Horacy (I w. p.n.e.) i Juwenalius (I w. p.n.e.). Satyrę pojmowano jako utwór wierszowany, oparty na ściśle przestrzeganych miarach wierszowych (Horacy wykorzystywał heksametr). Takie rozumienie gatunku przetrwało aż do XVIII w.

Gatunki dydatktyczne

Materiały

Co to jest stres? Stres jego źródła i przebieg: a) stres: niespecyficzna reakcja organizmu na wszelkie stawiane mu wymagania środowiskowe lub zagrożenie jednostki. Lub jest to reakcja organizmu na tak zwaną sytuację stresową, czyli na działanie czynników (stresorów), które wywołują nadmierne obciążenie systemu samoregulacji psychologicznej i wzbudzają stan nap...

Motyw piękna w literaturze Piękno Piękno - Zespół cech takich jak propor¬cja kształtów, harmonia barw, dźwię¬ków, który sprawia, że coś budzi za¬chwyt. Piękno może też mieć charakter moralny, dotyczyć wewnętrznej dosko¬nałości. W literaturze ideał piękna zwy¬kle zależy od estetycznych poglądów epoki, choć może być kształtowany w opozycji do nich....

Czynniki kształtujące grupe społeczną Grupa społeczna – czynniki ją kształtujące; 1. komunikacja między członkami grupy, 2. uporządkowanie interakcji, przybierające formę struktury, ról i układów społecznych, 3. podzielanie przez członków grupy pewnych norm, celów i wartości, 4. musi istnieć poczucie przynależności do grupy oraz wyrażanie jej poprzez zasadę odrębności od...

"Antygona" jako utwór ponadczasowy Uniwersalny to inaczej ponadczasowy. Przymiotnik ten odnosi się do dramatu Sofoklesa pt.: Antygona Zawiera on treść obrazującą istotę problemów życia ludzkiego, dotyczącą czasów, w których utwór powstał oraz dziejów współczesnych i przyszłych. Najważniejszym zagadnieniem, które pojawia się w Antygonie jest odwieczny dylemat sprawowania władzy, ...

Bohaterowie, których rozumiem, podziwiam, oskarżam W kregu milosci i nienawisci - o bohaterach literackich, których rozumiem, podziwiam, oskarzam. Obiektem zainteresowania literatury od poczatków jej istnienia byl czlowiek - bohater literacki wraz ze swymi problemami, zyciowymi dylematami i przezywanymi konfliktami. Czytelnik zas, sledzac losy literackich bohaterów ksztaltowal swe opinie o n...

Marzenia i rozgoryczenie w powieści Żeromskiego "Przedwiośnie" Marzenia i rozgoryczenie Żeromskiego dotyczą sytuacji poltycznej i ekonomicznej Polski. Po I wojnie światowej Polska zyskała niepodległość po 123 latach niewoli, ale cóż to za niepodległość skoro w państwie nadal panuje głód, nędza i powszechny bałagan. Autor w trzech częściach powieści: \"Szklane domy\", \"Nawłoć\" i \"Wiatr od wschodu\" prz...

Streszczenie " Nie-boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego CZĘŚĆ PIERWSZA Wprowadzenie Autor wyraża tu cierpienie, które przenika duszę poety oraz przeklina nieszczęsny los tych ludzi, którzy przeżywając poezję decydują się wyrazić ją w słowach i \"wydać na marną rozkosz ludziom\". Pośrednio poeta potępia tu samą poezję, która \"tych gubi, którzy się jej poświęcili\". *** Osoby: Anioł Stróż....

Charakterystyka i ocena społeczeństwa polskiego w "Weselu" 94. Sąd nad społeczeństwem polskim w \"Weselu\" Stanisława Wyspiańskiego. \"Wesele\" S. Wyspiańskiego jest dramatem symbolicznym i narodowym. Utwór powstał w okresie Młodej Polski i wyrósł z bacznej oraz wnikliwej obserwacji życia ówczesnego społeczeństwa polskiego. Stanisław Wyspiański, autor dramatu, to postać wyjątkowa w naszej...