Funkcja i kompozycja dramatu GreckiegoFunkcja i kompozycja dramatu Greckiego. Twórcą form teatralnych z pierwszym aktorem był Tepis- pierwszy autor dramatu. Ajschylos - wprowadził II aktora. Sofokles - wprowadził III aktora. Eurypides - najwyżej ceniony tragik. Stworzył tragikomedię i rozbudował motywy uczuciowe, pomniejszył rolę bóstw. Na Eurypidesie kończy się rozwój tragedii, przechodzący wyraźną ewolucję od pierwotnego półreligijnego oratorium do wykształcenia tragedii świeckiej. Istotą tragedii jest konflikt tragiczny - polega na istnieniu przeciwstawnych, równorzędnych racji, pomiędzy którymi nie sposób dokonać wyboru. Katharasis (oczyszczenie) - związane z rolą teatru. To wstrząs uczuciowy, oczyszczenie duszy widza z win, wyzwolenie. Widz przeżywa litość i trwogę, patrząc na akcję tragedii. Naszą litość wzbudza nieszczęście człowieka niewinnego, natomiast trwogę - nieszczęście człowieka, który jest do nas podobny. Ironia tragiczna - polega na zderzeniu rzeczywistej sytuacji bohatera z tym co wie on na własny temat np. popełnia zbrodnię, czyn, który wynika z niewiedzy. Budowa dramatu prolog (wstęp) - dialogowy, zarysowywał sytuację w punkcie wyjściowym fabuły (aktor wygłaszał zapowiedź tragedii). parados - pierwsza pieśń chóru, zawiera opis sytuacji w jakiej rozpoczyna się tragedia (wejście chóru na scenę). epeisodion - sceny dialogowe i monologi postaci (czyli epizod - część akcji). stasimon - pieśń chóru, która przeplata się z epeisodion, komentująca pieśń chóru (komentarz chóru). kommos - liryczny dialog między główną postacią a chórem. exodos - pieśń wyjściowa chóru (wyjście chóru). Tragizm łączy się z konfliktem wynikającym z przeciwieństwa dwóch racji pomiędzy którymi nie można wybrać. Każde posunięcie bohatera prowadzi go do katastrofy. Fatum - los, przepowiednia wpływająca na los bohatera. Najważniejsze momenty akcji to : - perypetia - szczytowy punkt, przełom w akcji dramatycznej - katastrofa. W tragedii antycznej chór był podzielony na dwa półchóry: strofer - mówił, wypowiadał się; anitstrofer - odpowiadał. Cała starożytność obowiązywał ten podział.

Funkcja i kompozycja dramatu Greckiego

Materiały

Wpływ techniki na współczesnego człowieka Kiedy w 1926r. Szkocki inżynier John Logie Baird prezentował swój najnowszy wynalazek - telewizor - zapewne nie wiedział jakš on uzyska popularnoœć. Dziœ u progu XXI wieku telewizja jest w każdym domu i nie jest już niczym nadzwyczajnym. Prze te siedemdziesišt lat maszyna Bairda bardzo się zmieniła. Jednš z innowacji jakie wprowadzono były taœmy...

Obraz społeczeństwa w "Lalce" Charakterystyka społeczeństwa “Lalka” ukazuje obraz społeczeństwa polskiego, jego warstw, środowisk, grup zawodowych w latach siedemdziesiątych XIX wieku. W powieści grupy te prezentowane są przez swych przedstawicieli. Poznajemy miejsca ich zamieszkania, spacerów, tematy ich rozmów. Arystokracja (Tomasz i Izabela Łęccy, ba...

Poglądy młodych pozytywistów a starych romantyków Spór pomiędzy romantykami a pozytywistami Już w romantyzmie literatura dążyła do roli przewodniczki narodu, a poeta przywódcy. W pozytywizmie też. Ale tu podstawa poezji to rzetelna wiedza, nie natchnienie. Aby pisać trzeba mieć tę wiedzę ponieważ pisarz miał edukować. Literatura miała uczyć. Młodzi studenci Szkoły Głównej to ludzie marząc...

Bohater i jego konflikt racji osobistych i społecznych 6. Konflikt racji osobistych i społecznych w sumieniu bohatera literackiego na podstawie wybranych utworów. Tworząc literaturę pisarze mają przede wszystkim na uwadze czytelników, odbiorców swojej twórczości. Przemawiają do współczesnych im, do rodaków, do ludzi żyjących w tej samej epoce i zbiorowości, ale również tworzą z myślą o następ...

"Inny Świat"- czas i miejsce akcji Czas i miejsce akcji Książka powstała w ciągu roku. Obejmuje wydarzenia, które roze¬grały się kilka lat wcześniej – jest więc retrospektywną relacją z trud¬nego okresu spędzonego w sowieckim łagrze. Akcja utworu toczy się od lata 1940 r. (areszt w Witebsku) do czerwca 1945 r. (spotkanie z dawnym współwięźniem w Rzymie). S...

Opinia wyrażona w utworach Tadeusza Różewicza i Ernesta Brylla Czy zgadzasz się z opinią wyrażoną w utworach Tadeusza Różewicza i Ernesta Brylla ? \"Prawa i obowiązki\" Tadeusza Różewicza oraz utwór Ernesta Brylla łączy wspólny wątek tematyczny - upadek Ikara oraz reakcja otoczenia na tę tragedię. Obydwa wiersze nie nawiązują bezpośrednio do mitu, lecz do jego interpretacji malarskiej, pędzla flamandzki...

Reformacja w Polsce Reformacja w Polsce Liczba polemiczno - wyznaniowych pism wzrastała tak szybko, że w Polsce jeszcze w 1520 r. wyszły dwa zakazy (edykty) królewskie zabraniające przywożenia ich do Rzeczypospolitej, zwłaszcza dzieł Lutra. Jak się jednak okazuje z dalszych u nas postępów reformacji (od śmierci Zygmunta Starego), rozporządzenia takie niewiele po...

Zjawiska i motywy baroku Temat: Barok - Zjawiska i motywy. Śmierć przemijanie, szatan-typowe motywy sztuki i lite -ratury. Zwrot ku Bogu i religii wobec przeczucia kruchości i przemijalności życia ludzkiego. Filozofowie B. Franciszek Bacon(An) Novum Organum. Błażej Pascal(Fr) Człowiek jako krucha trzcina, rozumna, lecz poddana wichrom wszechświata. Teoria i...