Cechy dramatu Różewicza - KartotekaCechy dramatu Różewicza. „Kartoteka", utwór z roku 1959, to dramaturgiczny debiut poety. Bohater dramatu jest kimś bez nazwiska i indywidualnych rysów. Autor nazywa go „Bohaterem". Dramat składa się z luźnych scen, Przez pokój bohatera, który leży niemal przez cały czas bezczynnie w łóżku, przechodzą różne postacie. W konwencji nieuporządkowanych wspomnień, przemieszania odległych w czasie wydarzeń, często zupełnie banalnych, poznajemy fragmenty życiorysu bohatera. Na pozór konwencja, przyjęta przez autora przypomina zasadę budowy dramatu romantycznego. Gorzkie doświadczenia bohaterów prowadziły jednak do odnalezienia wielkiej idei. Bohater „Kartoteki" przyjmuje postawę abnegacji. Nie obchodzą go żadne idee, nie chce nikomu przewodzić. Programowo zostaje bezczynny. Życie toczy się obok niego. Dominującą kategorią artystyczną jest tu groteska. Świat ukazany jest wynaturzony, choć zarazem przedstawione sytuacje wydaję się znane, codzienne. Sparodiowane zostaję konwencje literackie, symbole kultury, uznane wartości. Bohater staje się antybohaterem, pustym w środku. Nie kreuje swego świata, sam jest przez niego kreowany. Niewarta zachodu jest nawet samobójcza śmierć. W czasie rozwoju akcji staje się oczywiste, że spoza groteski wyziera głęboki tragizm. Bohater odrzuca wszelkie działanie, ponieważ jest człowiekiem zniszczonym psychicznie przeżyciami wojny, doświadczeniami lat 70tych, pustką obecnej egzystencji. Jest przedstawicielem pokolenia, na które historia wywarła tragiczne piętno. Jest jednym z wielu, dlatego nie ma nazwiska, indywidualnych rysów. . „Kartoteka" Artysta stworzył przejmujący obraz zaniku samoświadomości oraz rozpadu osobowości współczesnego człowieka • Czyni bohaterem dramatu człowieka (każdego), którego biografię ilustrują nie powiązane wzajemnie sceny • Surrealistycznemu w istocie przesuwaniu się kolejnych teatralnych obrazów towarzyszy brak podmiotowości i tożsamości bohatera; jest on pozbawiony twarzy, imienia, wieku, zawodu • Autor operuje - skrótem - powtórzeniami - metaforą - nieoczekiwanymi skojarzeniami i pointami - prozaizmami „ Kartotekę" charakteryzuje również otwarta kompozycja dramaturgiczna; utwór zespala rozmaite konwencje i gatunki sceniczne: obok wspomnianego już moralitetu nawiązuje di poetyki groteski, parodii, dramatu poetyckiego Podobnie jak i w jego poezji, tak i w dramatach najpierw dominowała obsesja wojenna („Kartoteka"), później rozrachunki z literaturą, obecne zresztą już w „Kartotece", ale jeszcze silniejsze w dramacie „Na czworakach" lub katastroficzne wizje zagłady współczesnej cywilizacji w sztuce „Stara kobieta wysiaduje" , czy też obsesje sexu („Białe małżeństwo").

Cechy dramatu Różewicza - Kartoteka

Materiały

Test z finansów międzynarodowych 1. Kurs stały może istnieć w gospodarce, w której: a) brak rynku walutowego b) funkcjonuje rynek walutowy c) brak oficjalnego rynku walutowego, ale istnieje tzw. „czarny rynek” 2. Oficjalne podwyższenie kursu danej waluty względem innych walut to: a) rewaluacja b) rewaloryzacja c) aprecjacja 3. Cena 1, 100 lub 1000 jednos...

Motyw ofiary jako człowieka poszkodowanego w literaturze Ofiara - człowiek poszkodowany_____ Ofiara - Człowiek poszkodowany, któ¬ry odczuł złe skutki czegoś, bezradny wobec czegoś, wobec czyjejś przemocy. Biblia (ST) -1) Abel jest ofiarą zazdro¬ści swojego brata. 2) Józef pada ofiarą niesłusznych oskarżeń żony Putyfara i zostaje uwięziony. 3) Żona Lota jest ofiarą własnej ciekawości albo m...

Katastroficzne wizje w utworach XX wieku \"Przedwiośnie\" Stefana Żeromskiego - Katastroficzny obraz rewolucji, której autor był zdecydowanie przeciwny. Zarzucał jej grabieże i mordy, niszczenie wszelkich wartości. Uważał, że rewolucja nie tworzy, ale wyłącznie niszczy. Szczególnie obawiał się rewolucji ze wschodu, bał się zagrożenia, jakie komunistyczna Rosja niosła dla młodej niepodl...

Arkadia jako "mała ojczyzna" w literaturze polskiej 2.Temat: Arkadia, „mała ojczyzna”, centrum polskości, mikrokosmos... o różnych funkcjach dworu ziemiańskiego w literaturze polskiej. Dwór stał się w literaturze polskiej symbolem życia szlacheckiego i ziemiańskiego, oazą życia rodzinnego, kultywowania tradycji, swoistym znakiem Polski. W małym majątku znajduje się odbicie niemal...

Twórczość Tadeusza Boy-Żelińskiego TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI Tadeusz Żeleński żył w gronie cyganerii. Kompan Przybyszewskiego. Był nimi zauroczony. W miarę czasu ten styl bycia tracił na spontaniczności. Wypaczenie idei modernizmu. Tadeusz chcąc zachować pamięć o pierwszych latach “Znaszli ten kraj” pod pseudonimem Boy. W 1905 roku był znanym autorem i satyrykiem. Był j...

"Makbet" - bohaterowie 2. Bohaterowie tragedii. W większości utworów Szekspir przedstawia losy zamożnych warstw społeczeństwa; często nawet królów. Przykładami na to mogą być bohaterowie \"Makbeta\": Dunkan - król szkocki, Malkolm i Donalbein - jego synowie, Makbet i Banko - wodzowie zwycięskiej armii, panowie szkoccy: Makduf, Lennox, Rosse, Menteith, A...

Krzysztof Kamil Baczyński jako poeta przeklęty Poeta przeklęty – patron „czarnej poezji” Jak wspominaliśmy, wielu młodych poetów, rozpoczynających po wojnie swoją drogę artystyczną, czuło się spadkobiercami wartości bronionych przez Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. U jednych były to wprost wypowiadane wyznania lub czytelne aluzje, w przypadku innych można mówić tylko o...

Społeczeństwo obywatelskie - co to jest Pojecie często pomijane przez współczesnych socjologów, uprawiane raczej przez dysydentów politycznych (Polska, Czechy, Węgry). Byli oni aktywną mniejszością, stąd zanik rozwoju teorii społeczeństwa obywatelskiego. Pojęcie to było słabo zdefiniowane, jako społeczeństwo bez gospodarki. Przyjmowane było jako postać antypaństwowa. Najnowsza koncepc...