Życie bohatera romantycznego - etapyŻywot bohatera romantycznego podzielić można na trzy etapy: I. Młodość. Jest to człowiek wrażliwy, najczęściej poeta, samotny, nie rozumiany przez ludzi, wyobcowany i nieszczęśliwie zakochany. To typ Gustawa z IV cz. "Dziadów". Owładnięty uczuciem, nadwrażliwy, przez co jeszcze silniej odczuwa odrzucenie przez ukochaną i skrzywdzony przez sztywne reguły tego świata zmierza ku etapowi drugiemu. II. Metamorfoza Punkt bardzo ważny w życiu bohatera romantycznego - chwila przeistoczenia się z nieszczęśliwego kochanka, zapatrzonego tylko we własny problem w bojownika o sprawę ogólną. Jest to moment często zaznaczony przez samobójstwo i zmianę imienia - pojawia się Konrad. Metamorfoza w "Dziadach" zaznaczona jest szczególnie wyraźnie - bohater zapisuje na ścianie celi "Umarł Gustaw - narodził się Konrad". III. Etap walki o wielką, ogólną ideę. Tu właśnie mamy do czynienia z właściwym bohaterem cz. III "Dziadów". Konrad walczy o sprawę przyszłości swego narodu. Teraz charakteryzuje bohatera prometeizm (poświęcenie się dla dobra ogółu), tytanizm (próby podjęcia ogromnego wysiłku dla dobra sprawy), mesjanizm (rola Mesjasza, poświęcającego się dla idei) a nawet zdolność do popełniania czynów karygodnych i nieetycznych, choć z reguły czyn taki posiada motywację, jaką są intencje bohate- ra. W przypadku Konrada prometeizm polega na walce z Bogiem w sporze o kształt świata i szczęście ludzi. Kreator - poeta wadzi się z kreatorem - Bogiem, przeciwstawiając miłość mądrości. Choć skazany jest na porażkę, bohater romantyczny ostatecznie okazuje się zwycięzcą. Nie osiąga postawionego sobie celu, lecz idea, w imię której walczył ostatecznie okazuje się zwycięska. Konrada, prócz buntu przeciwko Bogu, cechuje także silny indywidualizm. Konrad świadomy jest swej wielkości i niezwykłości, jest pełen dumy, a nawet pychy. To właśnie te cechy skłaniają Konrada do wygłoszenia Wielkiej Improwizacji. Jest to liryczny monolog Konrada, wyraz gwałtownej walki, jaką główny bohater toczy z Bogiem, z siłami ciemności i z własną słabością. Z Bogiem będzie Konrad walczył o "rząd dusz", o panowanie nad światem i ludzkością. Ten bunt przeciw Bogu zostaje wzniesiony w imię ludzkości, w imię miłości do ludzi. Jest to tak zwany bunt prometejski. Konrad najpierw przemawia do Boga, potem prosi, żąda, aż wreszcie wyzywa Stwórcę na pojedynek. Wszystko to jednak na próżno - Bóg milczy, nie odpowiada na stawiane mu przez Konrada zarzuty, pozostawia go samemu sobie i siłom ciemności. A siły ciemności to przede wszystkim Szatan i diabły, ktore czyhają na duszę bohatera, próbują doprowadzić go do stanu, w którym zacznie on bluźnić przeciwko Bogu. Niewiele brakuje do zwycięstwa Szatana. Konrad o mało nie nazywa Boga carem, pada jednak wcześniej zemdlony.

Życie bohatera romantycznego - etapy

Materiały

Miłość w średniowieczu i renesansie MIŁOŚĆ W LITERATURZE ŚREDNIOWIECZA I RENESANSU. Definicja miłości jest o tyle skomplikowana, że zależy od obiektu miłości np.: inna jest miłość do Boga, Ojczyzny, kobiety, czy potomstwa. Miłość średniowieczna to przede wszystkim miłość do Boga jako wartości najwyższej. Wszystko składa się na miłość do Boga. Związane jest to z postawami c...

Ideał człowieka wszystkich epok Poglądy na świat kształtowały się pod wpływem nowej filozofii. Pierwszym ideałem człowieka stał się asceta, człowiek umartwiający się lekceważący życie doczesne. Przykładem ascety może być św. Aleksy. Aleksy tytułowy bohater „Legendy o św. Aleksym” . To człowiek który opiera się wszelkim pokusom, porzucił dom, rodzinę, posiadły mająt...

"Renesans dramatyczny" - wyjaśnienie pojęcia Renesans dramatyczny obejmuje rodzące się niepokoje natury egzystencjalnej oraz niepokoje na tle sporów w kwestii spraw państwowych. Jan Kochanowski : Przeżycia jednostki wobec bezsilności, która towarzyszy człowiekowi. W cyklu trenów i we fraszce \"O żywocie ludzkim\" poeta zastanawia się nad sensem życia na ziemi. Martwi się, bo wie, że ...

Wycena firmy - metody METODY WYCENY FIRMY Potrzeba wyceny firmy: 1 – gdy zachodzi (istnieje) zamiar zbycia lub nabycia firmy; 2 – gdy właściciele chcą wiedzieć, ile firma jest warta. Metody wyceny firmy całej – MAJATKOWE: I. Wartość księgowa firmy – wartość aktywów odczytana z bilansu pomniejszona o zobowiązania. Problem nie istnieje jeśl...

Zasada racjonalnego wykorzystania wody : Bilans wody w kategoriach ekonomicznych: Z + P = H + S +R przychody = rozchody Z – retencja początkowa (wielkość pozostała z poprzedniego okresu bilansowego) P – opady atmosferyczne, które spadły bezpośrednio na teren bilansowania H – odpływ całkowity z obszaru bilansowania S – parowanie wód z ob...

W kręgu miłości i nienawiści - o bohaterach literackich, których rozumiem, podziwiam, oskarżam Obiektem zainteresowania literatury od początków jej istnienia był człowiek - bohater literacki wraz ze swymi problemami, życiowymi dylematami i przeżywanymi konfliktami. Czytelnik zaś, śledząc losy literackich bohaterów kształtował swe opinie o nich, klasyfikował na dobrych i złych, próbował analizować ich postępowanie, często stawiał siebie w ...

Rok Mickiewiczowski - opis Dlaczego biezacy rok jest rokiem Mickiewiczowskim. Bieżący rok nazywamy jest \"Rokie Mickiewiczowskim\", ponieważ obchodzimy dwusetną rocznicę urodzin wybitnego poety polskiego romantyzmu. A. Mickiewicz urodził się 24 XII 1798 r. w Zaosiu koło Nowogródka. Po ukonczeniu szkół dominikańskich w Nowogródku wstąpił w 1815 r. na Uniwersytet w Wilnie...

Co wpływa na lokalizację placówki LOKALIZACJA (odpowiada dystrybucji) decyduje o ilości sprzedanego towaru, o asortymencie, o wysokości czynszu, itp. Dotyczy: • lokalizacji sklepów w przestrzeni związana z pojęciem „merchadisingu” - wystawiania odpowiedniego towaru • lokalizacji towarów w sklepie (decyzje) 1. dot. lokalizacji ogólnej (ile sklepów ...