Życie człowieka w środowisku - "Ferdydurke"TEMAT: „Od gęby i pupy nie ma ucieczki” - egzystencja człowieka w kulturze. Bohater pokazany w trzech środowiskach: szkolnym, mieszczańskim i ziemiańskim. W każdym pojawia się motyw gwałtu, jest on podstawą stosunków międzyludzkich np. Pinko - gwałt psycho-fizyczny wobec uczniów, Miętus na Syfonie itp. Pobyt na stancji u Młodziaków to w rozumieniu Pimki dalsze zapędzanie w młodość. O tym domu mówi, że jest nowoczesny, panuje tam wolność obyczajowa. Gości na wsi we dworze Hurleckich. Miętus jest opętany poszukiwaniem prawdziwej gęby, nie tej wytworzonej przez cywilizację i wychowanie ale prymitywnej, naturalnej, szczerej. Takim człowiekiem okazuje się parobek. Miętus chce się z nim pobratać, zmusza Walka by dał mu po gębie co w rezultacie prowadzi do bezczelności służby, która zaczyna wyśmiewać własnych państwa i zdradzać ich tajemnice. W rezultacie bratania uległ zniszczeniu stan równowagi co doprowadziło do kupy. Józio uciekł z Zosią, a więc wyzwolił się z uzależnień we dworze, ale popadł w następne uzależnienie czyli związek z Zosią. W powieści funkcjonują słowa kluczowe: Gęba - sposób reagowania, bycia, obliczony na reakcję drugiej osoby. Człowiek nigdy nie jest sobą zawsze kogoś gra; Pupa - odebranie samodzielności, indywidualizmu, celowe popychanie człowieka w niedojrzałość; Łydka - tężyzna fizyczna ale także podtekst seksualny, erotyzm. Zielony - niedorosły, niedojrzały; Forma - konwersacje, schematy, normy które jednostka przyjmuje jako wzór. Kupa - katastrofa, przewrót, chęć wyzwolenia się z uzależnień, element buntu Od gęby i pupy nie ma ucieczki, gdyż człowiek nigdy nie jest całkowicie wolny, nigdy nie może stać się niezależny od nikogo, nie może być sobą. Każdy przyjmuje sztuczną maskę i schemat myślany. Wszyscy udają przed wszystkimi, każdy gra nie jest szczery. Ludzie są nieautentyczni, upozowani, a jeśli nawet próbują się wyzwolić to popadają w inne uzależnienia, gdyż od formy nie ma ucieczki. Kulturę stworzył człowiek, a ona zamiast mu służyć zapanowała nad nim i go deformuje. Można próbować się bronić przed nadmiernym wpływem otoczenia, całkowicie wyzwolić się nie można.

Życie człowieka w środowisku - "Ferdydurke"

Materiały

Idea powieści historycznej na podstawie "Ogniem i mieczem" i "Potopu" Spór o prawdę historyczną w “Trylogii” nie miał właściwie w czasach jej pierwszego wydania praktycznie żadnego znaczenia dla poczytności tej powieści, która trafiła pod ludowe strzechy stając się - dla wielu - jedynym w zasadzie podręcznikiem narodowej historii, dokumentem sięgającym stuleci tradycji patriotycznych , świadectwem sił ...

14 zasad H. Fayola 14 zasad H. Fayola 1. Podział pracy. Im bardziej ludzie się wyspecjalizują, tym sprawniej mogą wykonywać swoją pracę. (przykład- współczesna linia montażowa) 2. Autorytet. Kierownicy muszą wydawać polecenia, aby praca była wykonywana. Autorytet formalny daje im prawo rozkazywania, ale nie zawsze zapewnia posłuszeń...

Obraz społeczeństwa polskiego - "Dziady" cz. III Obraz społeczeństwa polskiego w III cz. Dziadów W Dziadach zawarł autor charakterystykę społeczeństwa polskiego przedstawioną w scenach zbiorowych, grupujących postaci z różnych środowisk, o odmiennym podejściu do aktualnej sytuacji narodu. Scena VII pokazuje salon warszawski (jak podają historyczno-literackie źródła, chodzi o salon Kr...

Blaski i cienie sarmatyzmu Sarmatyzm jest pojęciem złożonym. Określa ono obyczajowość oraz kulturę duchową i umysłową Rzeczypospolitej szlacheckiej od schyłku wieku XVI, aż po czasy rozbioru. Z pojęciem tym kojarzy się również swoisty sposób bycia: rubaszność, bujność obyczaju, a także mentalność polskiej szlachty. Sarmatyzm można również opisywać w kategoriach ideologii ...

Wykorzystanie rachunku korelacji i regresji Praktyczne wykorzystanie rachunku korelacji i regresji W analizie korelacji najczęściej wykorzystywany jest współczynnik korelacji liniowej mierzący stopień ścisłości związku między dwiema zmiennymi, mówiącymi o kierunku korelacji i jej rozmiarze (natężeniu). Wykorzystanie korelacji wiąże się z następującymi problemami: - określenie celu i za...

Pochodzenie powieści XVIII w. to czas bujnego rozwoju powieści. Swoje początki znajduje ona w takich formach wypowiedzi jak pamiętnik, dziennik. Jest podstawowym nowożytnym gatunkiem epickim. Powieść cechuje rozwinięta, wielowątkowa fabuła, narracyjność - świat przedstawiony prezentowany jest przez narratora. Początkowo jest to narracja ostentacyjnie autorska, konwe...

Walka narodowowyzwoleńcza w twórczości Mickiewicza Problem walki narodowo - wyzwoleńczej w twórczości Adama Mickiewicza. Utwory polskich romantyków są nacechowane dużym patriotyzmem ze względu na sytuację w jakiej znalazła się Polska po roku 1918. Z pośród utworów Mickiewicza należy wymienić: \"Grażynę\", \"Konrada Wallenroda\", \"Redutę Ordona\", \"Dziady drezdeńskie\", \"Pana Tad...

Rodzina jako grupa społeczna Rodzina jako główna grupa społeczna Rodzina to grupa społeczna połączona więzami krwi, pokrewieństwa bądź adopcji Typy rodzin w historii: 1. rodzina patryjarchalna: - uprzywilejowana sytuacja mężczyzny, - wyłączna jego odpowiedzialność za byt i standard życia rodziny, - wyłączne prawo do podejmowania strategicznych decyzji - podział zad...