Życie człowieka w środowisku - "Ferdydurke"TEMAT: „Od gęby i pupy nie ma ucieczki” - egzystencja człowieka w kulturze. Bohater pokazany w trzech środowiskach: szkolnym, mieszczańskim i ziemiańskim. W każdym pojawia się motyw gwałtu, jest on podstawą stosunków międzyludzkich np. Pinko - gwałt psycho-fizyczny wobec uczniów, Miętus na Syfonie itp. Pobyt na stancji u Młodziaków to w rozumieniu Pimki dalsze zapędzanie w młodość. O tym domu mówi, że jest nowoczesny, panuje tam wolność obyczajowa. Gości na wsi we dworze Hurleckich. Miętus jest opętany poszukiwaniem prawdziwej gęby, nie tej wytworzonej przez cywilizację i wychowanie ale prymitywnej, naturalnej, szczerej. Takim człowiekiem okazuje się parobek. Miętus chce się z nim pobratać, zmusza Walka by dał mu po gębie co w rezultacie prowadzi do bezczelności służby, która zaczyna wyśmiewać własnych państwa i zdradzać ich tajemnice. W rezultacie bratania uległ zniszczeniu stan równowagi co doprowadziło do kupy. Józio uciekł z Zosią, a więc wyzwolił się z uzależnień we dworze, ale popadł w następne uzależnienie czyli związek z Zosią. W powieści funkcjonują słowa kluczowe: Gęba - sposób reagowania, bycia, obliczony na reakcję drugiej osoby. Człowiek nigdy nie jest sobą zawsze kogoś gra; Pupa - odebranie samodzielności, indywidualizmu, celowe popychanie człowieka w niedojrzałość; Łydka - tężyzna fizyczna ale także podtekst seksualny, erotyzm. Zielony - niedorosły, niedojrzały; Forma - konwersacje, schematy, normy które jednostka przyjmuje jako wzór. Kupa - katastrofa, przewrót, chęć wyzwolenia się z uzależnień, element buntu Od gęby i pupy nie ma ucieczki, gdyż człowiek nigdy nie jest całkowicie wolny, nigdy nie może stać się niezależny od nikogo, nie może być sobą. Każdy przyjmuje sztuczną maskę i schemat myślany. Wszyscy udają przed wszystkimi, każdy gra nie jest szczery. Ludzie są nieautentyczni, upozowani, a jeśli nawet próbują się wyzwolić to popadają w inne uzależnienia, gdyż od formy nie ma ucieczki. Kulturę stworzył człowiek, a ona zamiast mu służyć zapanowała nad nim i go deformuje. Można próbować się bronić przed nadmiernym wpływem otoczenia, całkowicie wyzwolić się nie można.

Życie człowieka w środowisku - "Ferdydurke"

Materiały

Obraz szkoły w "Ferdydurke" Obraz szkoły. 1. Dyrektor i nauczyciele. Dyrektor nosi mówiące nazwisko Piórkowski, można je wywodzić od pióra, pisania, biurokracji, ale też od zwrotu „obrastać w piórka”. Jest pewny swoich racji, siedzi „absolutnie i potężnie”. Józia uszczypnął w policzek, wziął pod brodę, a Józio zamiast zaprotestować ukłonił się. W ...

Przemiany społeczne i gospodarcze w Młodej Polsce Przemiany społeczne i gospodarcze: Po wojnie francusko - pruskiej w 1870 r. panował w Europie względny spokój i stabilizacja w stosunkach wielkich mocarstw. Dla większości państw była ta sytuacja objawem pozytywnym, lecz Polsce uniemożliwiała odzyskanie niepodległości. Nazywa się czasem ten okres \"zbrojnym pokojem\" (wiadomo było, że mocarst...

Dramat ojca i filozofia w "Trenach" Kochanowskiego - kiedy powsta³y treny, jaka sytuacja (œmieræ 3-letniej Urszulki, 1579) - 19 utworów spiêtych klamr¹ tematu, podobny do staro¿ytnego epicedium, poœwiêconemu osobie zmar³ej (pochwa³a, op³akiwanie, pocieszanie ¿ywych, ukojenie) - Jest to dramat dla trzech osób w jednej: Ojciec: strata ...

Idea narodowowyzwoleńcza - romantyzm Przez całą epokę romantyzmu naród polski znajdował się pod zaborami, więc twórcy mieli możliwość zaprezentować w literackiej formie wszystkie idee walki o niepodległość. U Mickiewicza pierwszą ważną pozycją jest \"Konrad Wallenrod\", powieść cofająca nas w średniowiecze do państwa będącego odwiecznym wrogiem sprawy polskiej. Autor sugeruje ze...

Oryginalność poezji Gałczyńskiego ORYGINALNOŚĆ POEZJI GAŁCZYŃSKIEGO K.I.G. to subtelny liryk, świetny satyryk i parodysta, mistrz poetyckiej miniatury, ostrej grotesti i drwiąco- lirycznego żartu, człowiek orginalny i zaskakujący w swych twórczych pomysłach. Jako jeden z najznakomitszych twórców polskich doby współczesnej zdobył sobie wielką popularność wśród szerokich rzesz ...

Zbigniew Herbert - życie i twórczość Zbigniew Herbert – informacje biograficzne Dorobek poetycki Zbigniewa Herberta należy do wysoko oce¬nianych, zarówno przez znawców jak i miłośników literatury. Poeta zaliczany jest do grona liderów w zakresie liryki współczesnej i bywa porównywany z wybitnymi autorami, jak Czesław Miłosz, Wisława Szymborska czy Tadeusz Różewicz....

Definicja uniwersalizmu i teocentryzmu CHARAKTERYSTYKA ŻYCIA POLITYCZNEGO I SPOŁECZNEGO 476 (upadek cesarstwa Rzymskiego)- 1492 (odkrycie Ameryki) W Polsce początek to rok 966. W średniowiecznej Polsce (i nie tylko) panował ustrój feudalny, którego istotnym elementem była pańszczyzna, czyli chłopski wyczerpujący obowiązek pracowania na pańskim polu. Duchowieństwo było najwię...

Społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe Społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe Społeczeństwo pierwotne (plemienne): - stosunkowo małe - byt materialny oparty na rolnictwie, zbieractwie, myślistwie, rybołówstwie itp. - technika wytwarzania oparta na manualnej pracy ludzkiej - podział ról społecznych ze względu na płeć - wysoka pozycja ludzi starych - kultura...