Wyjaśnienie pojęć: transport i lokalizacjaTRANSPORT + ŁĄCZNOŚĆ = KOMUNIKACJA TRANSPORT – PRZENOSZENIE RZECZY MATERIALNYCH I PRZESYŁAENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ. ŁĄCZNOŚĆ – PRZESYŁANIE RZECZY NIEMATERIALNYCH (INFORMACJI, OBRAZU, DŹWIĘKU). KRYTERIA TRANSP. – ODLEGŁOŚĆ WYRAŻANA JEST W JEDNOSTKACH MIARY, CZASU (SZLAKI W GÓRACH) LUB JEST ODLEGŁOŚĆ EKONOMICZNA (WYRAŻA CENĘ ZA PRZEMIESZCZENIE TOWARU (TAXI) FORMY TRANSP. – 1- T.LĄDOWY (KOLEJOWY, SAMOCHODOWY), 2- T.WODNY (ŚRÓDLĄDOWY-ŻEGLUGA REGULARNA LINIOWA I Ż. NIEREG. TRAMPING; MORSKI), 3- T.LOTNICZY (POWIETRZNY, KOSMICZNY), 4- T.PRZESYŁOWY (RUROCIĄGOWY, ENERGETYCZNY). TRANSP. KOLEJOWY – ZRODZIŁ SIĘ W XIX w. W ZWIĄZKU Z JEGO ROZWOJEM TRZEBA BYŁO WPROWADZIĆ STREFY CZASOWE (3600:24h=CO 150 ZMIANA O 1h) GLIMISH (W.BRYTANIA) – GMP – I STREFA CZASOWA. POLSKA-CZAS ŚRODKOWOEUROPEJSKI. MIĘDZYNARODOWA GRANICA ZMIANY DATY JEST WZDŁUŻ PACYFIKU (POŁUDNIK 180) – WSCH. ROSJI/ZACHÓD ALASKI. MIERNIK – GĘSTOŚĆ SIECI KOLEJOWEJ (DŁUGOŚĆ LINI KOLEJOWEJ NA 100 KM2 POWIERZCHNI). W OSTATNICH LATACH SPADA, GDYŻ ZAMYKA SIĘ LOKALNE LINIE KOLEJOWE. GĘSTOŚĆ SIECI SAMOCHODOWEJ WZRASTA. GĘSTOŚĆ AUTOSTRAD: NIEMCY–12.000 KM, FRANCJA-8.000 KM, POLSKA-300 KM, LITWA-350 KM. DUŻĄ ROLĘ ODGRYWA WYMIANA MIĘDZYNARODOWA (USŁUGI, INF.) BILANS HANDLOWY- TO ZESTAWIENIE WARTOŚCI EKSPORTU I IMPORTU W DANYM KRAJU. (GDY EKSPORT JEST WIĘKSZY-BILANS DODATNI). BILANS PŁATNICZY-RO ZESTAWIENIE WSZELKICH NALEŻNOŚCI I WIERZYTELNOŚCI DANEGO KRAJU. POLSKA MA B.HANDL. I PŁ.-UJEMY.

Wyjaśnienie pojęć: transport i lokalizacja

Materiały

Co to jest komunikacja społeczna Komunikacja społeczna Interakcje społeczne to inaczej wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek, które charakteryzuje określony cel oraz skierowanie ku innym ludziom. Jest to podstawowy element komunikacji społecznej, którą możemy podzielić na: werbalną i niewerbalną. Komunikacja niewerbalna to wyrażanie komunikatów po przez mowę ciała. K...

Opcja sprzedaży - kontrakt opcyjny Opcja sprzedaży może być traktowana jako kontrakt odwrotny w stosunku do opcji zakupu. Jeżeli opcja zakupu daje jej nabywcy prawo do zakupu akcji (lub innych aktywów) w przyszłości po z góry ustalonej cenie, to opcja sprzedaży daje prawo do sprzedaży akcji ( aktywów ) po ustalonej z góry cenie. Wartość opcji sprzedaży w momencie wygaśnięci...

Orzeszki ziemne, oliwka, palma kokosowa - uprawa • ORZESZKI ZIEMNE: uprawiane są w klimacie gorącym i stosunkowo suchym (opady 400- 800mm/rok), opady potrzebne są w momencie wzrostu, ale nie w czasie zbiorów. Producenci: - Chiny, Indie, Nigeria, USA, Indonezja, Brazylia, Argentyna. • OLIWKA: drzewo długowieczne, owocuje przez 200 lat, z niej otrzymuje się najbardziej ...

Scjentyzm, ewolucjonizm, utylitaryzm - wyjaśnienie pojęć 1. Wyznaczniki światoglądu europejskiego (scjentyzm, ewolucjonizm, utylitaryzm). Pozytywizm wywodził się z nurtu filozoficznego oświecenia, który przeciwstawiał się metafizyce, a więc wwszelkim teoriom idealistycznym, nienaukowym, trudno przyswajalnym przez umysł ludzki, a budował wiedzę o świecie na badaniu faktów dostępnych rozumowi i sprawdz...

Twórczość Mickiewicza dla narodu polskiego Mickiewicz był duchowym przywódcą naszego narodu w okresie niewoli. Zagrzewał Polaków do walki o niepodległość, sławił poświęcenie dla ojczyzny, bohaterstwo, piętnował zaś ugodowość wobec zaborców oraz zdradę własnego narodu. Poszukiwał wciąż najskuteczniejszych form (metod) walki, a po klęsce listopadowej przekonywał jednoznacznie o potrzebie w...

Tematyka nowel pozytywizmu Pierwsze formy epickie pojawiły się w starożytności i literaturze orientalnej. Nowożytne wzorce zaistniały u progu renesansu - \"Decameron\" Giovanniego Boccacia i \"Nowele przykładne\" Miguela Cervantesa. W połowie XIX w. wyodrębniły się dwie formy - nowela właściwa i nowela-opowiadanie. Pierwsza to krótki utwór epicki, którego akcja koncentruj...

Interpretacja prologu IIcz. Dziadów Interpretacja prologu. Każdy element struktury dramatu jest nośnikiem głównej treści utworu. Struktura czasowa ma charakter obrzędowy, od cierpienia i śmierci do zmartwychwstania. Miejsce akcji prologu i sceny pierwszej - klasztor Bazylianów zamieniony na więzienie stanowe - desakralizacja miejsca świętego. Cierpienie ma charakter mistyczny...

Kompozycja "Romea i Julii" Kompozycja utworu Romeo i Julia to tragedia pięcioaktowa. Akcja utworu toczy się w Weronie i Mantui. Rody Kapuletów i Montekich mają swoje siedziby (i grobowce) w Weronie – tam rozgrywa się większość zdarzeń. Funkcję ekspozycyjną spełnia scena bójki służących umieszczona na początku utworu. Czytelnik dowiaduje się, że jej podłożem je...