Wyjaśnienie pojęć: transport i lokalizacjaTRANSPORT + ŁĄCZNOŚĆ = KOMUNIKACJA TRANSPORT – PRZENOSZENIE RZECZY MATERIALNYCH I PRZESYŁAENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ. ŁĄCZNOŚĆ – PRZESYŁANIE RZECZY NIEMATERIALNYCH (INFORMACJI, OBRAZU, DŹWIĘKU). KRYTERIA TRANSP. – ODLEGŁOŚĆ WYRAŻANA JEST W JEDNOSTKACH MIARY, CZASU (SZLAKI W GÓRACH) LUB JEST ODLEGŁOŚĆ EKONOMICZNA (WYRAŻA CENĘ ZA PRZEMIESZCZENIE TOWARU (TAXI) FORMY TRANSP. – 1- T.LĄDOWY (KOLEJOWY, SAMOCHODOWY), 2- T.WODNY (ŚRÓDLĄDOWY-ŻEGLUGA REGULARNA LINIOWA I Ż. NIEREG. TRAMPING; MORSKI), 3- T.LOTNICZY (POWIETRZNY, KOSMICZNY), 4- T.PRZESYŁOWY (RUROCIĄGOWY, ENERGETYCZNY). TRANSP. KOLEJOWY – ZRODZIŁ SIĘ W XIX w. W ZWIĄZKU Z JEGO ROZWOJEM TRZEBA BYŁO WPROWADZIĆ STREFY CZASOWE (3600:24h=CO 150 ZMIANA O 1h) GLIMISH (W.BRYTANIA) – GMP – I STREFA CZASOWA. POLSKA-CZAS ŚRODKOWOEUROPEJSKI. MIĘDZYNARODOWA GRANICA ZMIANY DATY JEST WZDŁUŻ PACYFIKU (POŁUDNIK 180) – WSCH. ROSJI/ZACHÓD ALASKI. MIERNIK – GĘSTOŚĆ SIECI KOLEJOWEJ (DŁUGOŚĆ LINI KOLEJOWEJ NA 100 KM2 POWIERZCHNI). W OSTATNICH LATACH SPADA, GDYŻ ZAMYKA SIĘ LOKALNE LINIE KOLEJOWE. GĘSTOŚĆ SIECI SAMOCHODOWEJ WZRASTA. GĘSTOŚĆ AUTOSTRAD: NIEMCY–12.000 KM, FRANCJA-8.000 KM, POLSKA-300 KM, LITWA-350 KM. DUŻĄ ROLĘ ODGRYWA WYMIANA MIĘDZYNARODOWA (USŁUGI, INF.) BILANS HANDLOWY- TO ZESTAWIENIE WARTOŚCI EKSPORTU I IMPORTU W DANYM KRAJU. (GDY EKSPORT JEST WIĘKSZY-BILANS DODATNI). BILANS PŁATNICZY-RO ZESTAWIENIE WSZELKICH NALEŻNOŚCI I WIERZYTELNOŚCI DANEGO KRAJU. POLSKA MA B.HANDL. I PŁ.-UJEMY.

Wyjaśnienie pojęć: transport i lokalizacja

Materiały

Wizja końca świata w "Dies irae" Maciek Merski III a Temat: Krzyk duszy wobec zła – ekspresjonistyczna wizja końca świata w „Dies irae” Jana Kasprowicza. W Modernizmie dominował w Europie specyficzny styl pisania wierszy. Miały one w głównej mierze za pomocą gry świateł i pastelowych kolorów nagminnie występujących w opisach., wprowadzać czytelnika w melan...

Metoda zarządzania przez wyniki Metoda zarządzania przez wyniki ( Peter Drucker lata 60-te) – dziś najczęściej stosowana głównie w średnich i małych firmach (koncerny, holdingi, duże spółki). Polega na odchodzeniu od administracyjnych metod zarządzania na rzecz metod pośrednich (z reguły ekonomicznych) przy silnej tendencji i orientacji na wyniki działalności, będące za...

"Dziady" cz III - problemtyka Problematyka III cz. \"Dziadów\" Mickiewicza obejmuje wiele tematów; na pewno widać tu motywy wiążące się z aktualną, w tym czasie, sytuacją Polski, romantycznym ruchem patriotycznym, oraz, obowiązkowo, samymi ideami romantycznymi; wspomnę te najważniejsze wątki pojawiające się w tym utworze, a jest ich dużo, gdyż kompozycja utworu jest na tyle ...

Mechanizm FRA Kontrakt FRA jest zasadniczo obietnicą zapłaty/otrzymania określonej stopy oprocentowania w przyszłości, bez względu na wysokość obowią¬zującej w tym czasie rynkowej stopy procentowej. Są one zwykle wyko¬rzystywane przez pożyczkobiorców na rynku pieniężnym, aby ustalić stałą stopę oprocentowania, według której będą spłacać swe krót...

Organizacja powstania "Zielonego balonika" 3. Organizacja. Był to raczej klub artystów, który urządzał swoje wieczory od czasu do czasu, bez okolicznych terminów, o charakterze półimprowizowanym. Zebrania zaczynały się około północy, po premierze teatralnej, która z reguły odbywała się wówczas w soboty. Część „kabaretowa” trwała mniej więcej do trzeciej rano; część towarzy...

Zwolennicy reform "Powrotu posła" Zwolennicy reform Podkomorzy został przedstawiony jako godny naśladowania wzór cnót obywatelskich i rodzinnych. Nie poprzestaje na głoszeniu prore¬formatorskich poglądów, ale stara się wprowadzać je w życie na ile jest to możliwe. Przede wszystkim zadbał o odpowiednie wychowanie synów (por. koniec pierwszego aktu), z których żaden nie...

Manifestacja dekadentyzmu w poezji Przerwy-Tetmajera TEMAT: Manifestowanie dekadentyzmu w poezji Kazimierza Przerwy Tetmajera. K. P. Tetmajer (1865÷1940) ur. w Ludźmierzu koło Nowego Targu. Jego ojciec stracił majątek po powstaniu listopadowym, przeniósł się do Krakowa. Tu poeta ukończył gimnazjum, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później w Hajldelbergu (filozofia). Mieszkał w Krak...

Funkcje opisów w "Panu Tadeuszu" Funkcje opisów Pan Tadeusz to dzieło obfitujące w liczne opisy. Wiele z nich dotyczy przedmiotów-rekwizytów (np. róg Wojskiego albo serwis stołowy), strojów (sukienka Zosi, udziwniony kostium Hrabiego), ale najwięcej – przyrody (sad, warzywnik) i zjawisk naturalnych (wschód i zachód słońca, burza). Badacze epopei A. Mickiewicza dawno...