Streszczenie Mitu o PrometeuszuWedług niektórych podań to on ulepił człowieka "z gliny pomieszanej ze łzami" i dał mu duszę "z ognia niebieskiego, którego kilka iskier ukradł z rydwanu słońca". Ponieważ człowiek był bardzo słaby i nieporadny, tytan wykradł niebianom ogień i przekazał go ludziom oraz nauczył ziemian rozmaitych rzemiosł. Wówczas Hefajstos, na polecenie Dzeusa niezadowolonego z postępowania Prometeusza, stworzył przepiękną kobietę, Pandorę, która została obdarzona przez bogów wieloma przymiotami i zaprowadzona przed chatę Prometeusza. Tytan wyczuł podstęp i nie przyjął jej do siebie. Odradzał też innym udzielanie gościny Pandorze. Jednak brat Prometeusza, Epimeteusz (co znaczy - wstecz myślący), ożenił się z ową kobietą. Pandora miała przy sobie zamkniętą szczelnie beczkę, którą dostała od bogów jako posag i była bardzo ciekawa, co jest w środku. Wbrew radom brata, Epimeteusz dał się namówić do otwarcia pojemnika, z którego natychmiast wydostały się na świat choroby, troski i cierpienia. Prometeusz postanowił odpłacić za to bogom. Podzielił zatem zabitego wołu na dwie części, które położył osobno: mięso owinięte skórą oraz kości przykryte tłuszczem. Następnie poprosił, aby Dzeus wybrał tę część, którą ludzie mieli składać bogom w ofierze. Gromowładny wybrał tę drugą, myśląc, że pod tłuszczem znajduje się też delikatne mięso. Kiedy przekonał się, że lepsza część przypadła w ten sposób ludziom, wpadł w gniew i nie mogąc zmienić swego wyboru nakazał przykuć Prometeusza do skały Kaukazu, gdzie codziennie przylatywał wygłodniały orzeł, który wyjadał tytanowi ciągle odrastającą wątrobę. Dopiero w długi czas potem, przechodzący niedaleko tego miejsca Herakles zabił orła i uwolnił Prometeusza.

Streszczenie Mitu o Prometeuszu

Materiały

"Ogólniki" Cypriana Norwida Ogólniki Wiersz ten otwiera najbardziej znany cykl utworów Cypriana Nor¬wida Vade-mecum i pełni funkcję wprowadzenia do całego tomu (pełny zapis tytułu: Za wstęp. Ogólniki). Tytuł cyklu oznacza w języku łaciń¬skim Pójdź za mną i kojarzy się z nakazem kierowanym przez Chrystusa do Jego przyszłych uczniów. Zaproszenie do wspólnej w...

Motyw ucieczki w literaturze Ucieczka Ucieczka - Uciekanie skądś i przed czymś, nagłe opuszczenie jakiegoś miejsca, wydostanie się, schronienie gdzieś. W innym sensie może być rozu¬miana jako ucieczka przed samym sobą czy rzeczywistością. Biblia (ST) - 1) Lot, ostrzeżony przez wysłanników Boga, ucieka z płonącej Sodomy wraz z żoną i córkami. Został ocalony jako jedyn...

"Ludzie bezdomni" jako powieść modernistyczna \"Ludzie bezdomni\" Stefana Żeromskiego jako powieść modernistyczna. Epoka Młodej Polski określana jest też mianem modernizmu /od moderne - nowoczesny/ lub neoromantyzmu /pokrewieństwo z romantyzmem/. Powieści tej epoki nie dają tak szerokiego i plastycznego obrazu społeczeństwa, jaki dawały powieści poprzedniego - pozytywistycznego o...

Dobro a zło w życiu Dobro i zło. Biel i czerń. Prawda i fałsz. W pierwszej chwili wydają się te pojęcia przeciwstawnymi, ale gdy się głębiej nad tym zastanowimy, dochodzimy do wniosku, że tak naprawdę są bardzo do siebie podobne. Dlaczego ? Ponieważ wszystkie są wartościami względnymi, empirycznie niedefiniowalnymi. Nie znaczy to, że człowiek nie odróżnia bieli od...

Etapy strategicznego planowania marketingowego 1). Analiza sytuacji – jest to przegląd istniejącego w formie planu marketingowego. Zwykle obejmuje ona tak analizę otoczenia jaki i wszelkie zasoby „niemarketingowe” związane z planem marketingowym organizacji. Obejmuje również szczegółowy przegląd stosowanego w danym momencie przez firmę marketing-mixu tj. produkt, politykę c...

Dlaczego warto dbać o swoją markę Jeżeli nie wypracujemy sobie marek, to w momencie integracji z Unią Europejską polskie firmy będą stały na bardzo słabej pozycji. Oczywiście należy mieć produkt wysokiej jakości, nowoczesny i poszukiwany na rynku, ale nawet mając taki produkt, a nie mając wypracowanej jego marki, można nie przebić się wśród dziesiątek innych produktów konku...

Komunikacja perswazyjna - wyjaśnienie pojęcia Komunikacja perswazyjna – przekonywanie innych do swoich pomysłów, idei, metod działania. Zamiarem Nadawcy komunikatu jest przekonanie Odbiorcy. Aby było to możliwe przekaz powinien odwoływać się do zaspokojenia potrzeb Odbiorcy. W komunikacji perswazyjnej używa się argumentów racjonalnych jak i emocjonalnych. Większość argumentów zawiera ...

"Mała apokalipsa" - dlaczego taki tytuł? Dlaczego Konwicki nazwał swoją powieść polityczną właśnie „Małą Apokalipsą”? Najprościej byłoby powiedzieć, że dlatego, iż rzeczywistość, którą przedstawia, jest światem apokaliptycznym, zbliżającym się ku końcowi, zapowiadającym upadek - lecz świat ten jest mały, wręcz można powiedzieć prywatny, zatem i Apokalipsa jest mała. M...