Rozwój bohatera romantycznego w twórczości Mickiewicza



Ewolucję koncepcji bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza łatwo zauważyć odwołując się do ogólnego schematu tej postawy. Bohater romantyczny był symbolem młodego człowieka pierwszej polowy XIX wieku. Możemy wyróżnić następujące cechy, które były dla niego charakterystyczne: - jego młodość określona była przez: samotność, poczucie wyobcowania wśród ludzi i bunt wobec świata, - miłość stanowiła dla niego uczucie tragiczne, bez szans powodzenia, - z reguły był on poetą i reprezentował romantyczną interpretację istnienia: dopuszcza irracjonalizm, metafizykę i mistycyzm, - punktem przełomowym w jego biografii jest samobójstwo, popełnione w wyniku zawodu miłosnego, - następuje w nim wielka metamorfoza, "umiera" i z nieszczęśliwego kochanka przeistacza się w bojownika o sprawę ojczyzny, - bohater prywatnie przegrywa, lecz jego idea pozostaje zwycieska. W pierwszym okresie twórczości Adama Mickiewicza bohater romantyczny był typowym przykładem postaci byronicznej. Takim bohaterem jest Konrad Wallenrod. Jego miłość realizuje się w małżeństwie i dopiero w skutek obowiązku walki staje się tragiczna. Konrad Wallenrod nie przechodzi dosłownej metamorfozy, a samobójstwo na końcu jest nieodwołalne. Czynem, który budzi dyskusję, bo dwuznacznym moralnie, zostaje zdrada przysięgi. W późniejszym okresie twórczości Adama Mickiewicza postacie z dzieł wieszcza można uznać za idealne przykłady typowego bohatera romantycznego. Za najlepszy dowód może posłużyć Gustaw - Konrad z "Dziadów". Młody człowiek jest szaleńczo zakochany, lecz zostaje odrzucony, bo jest zbyt nikłą partią. Nieszczęśliwy popełnia samobójstwo, a następnie przechodzi metamorfozę ("Umarł Gustaw, narodził się Konrad") i staje się "żołnierzem sprawy narodowej", spiskowcem i więźniem. W imię ojczyzny występuje nawet przeciwko Bogu, jego postawę charakteryzuje duma. Jako oręż pragnie on wykorzystać poezję. W miarę upływu czasu koncepcja bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza podlega dalszym zmianom. Najdojrzalszym bohaterem Adama Mickiewicza pozostaje niewątpliwie Jacek Soplica - ksiądz Robak z "Pana Tadeusza". W stosunku do Konrada bohater romantyczny przechodzi wyraźną ewolucję. Jacek Soplica nie jest już poetą, inna jest jego młodość i nie próbuje się zabić po miłosnym zawodzie. Pomimo licznych zmian związek z bohaterem romantycznym jest silny: podobnie jak poprzedni bohaterowie Soplica zamienia miłość na walkę i przechodzi metamorfozę przeistaczając się z dumnego szlachcica w skromnego księdza Robaka. Sama walka patriotyczna przybiera jednak odmienną formę - bohater działa jako emisariusz, nie jako wybitna jednostka. Gdy ksiądz Robak umiera w końcu utworu - umiera naprawdę, co można uznać za istotną różnicę. Jest to bohater najdojrzalszy, ponieważ bierze osobisty udział we własnej przemianie wewnętrznej, okazuje rozwagę w działaniu, poszukuje najskuteczniejszego sposobu walki, ma szacunek do innych ludzi, nie jest postacią przeindywidualizowaną, jest krytyczny wobec siebie, nigdy nie traci panowania nad sobą, ma zdolności pojednawcze, a przede wszystkim jego działalność ma większe szanse powodzenia od poprzedników.

Rozwój bohatera romantycznego w twórczości Mickiewicza

Materiały

Sytuacja polityczna w "Małej apokalipsie" Sytuacja polityczna Polska znalazła się pod rządami władzy komunistycznej uległej wobec presji Związku Radzieckiego. W sytuacji wielu niedostatków uderza rozmach świętowania kolejnego zjazdu partii oraz wypełniają¬ca wszystkie programy telewizji bezustanna transmisja z uroczysto¬ści. Ulicami ciągną pochody z odpowiednimi transpar...

Spisek w "Panu Tadeuszu" Spisek powstańczy Ksiądz Robak powraca na Litwę po długiej nieobecności w ojczyźnie, by wypełnić wolę Napoleona, tzn. przygotować naród do powstania, które wsparłoby działania armii francuskiej i polskiej kroczących na Moskwę. Należało uświadomić miejscową szlachtę, w jakim celu wojska przemierzają opanowane przez Rosję kraje. Trzeba było p...

Teorie motywacji a) Założenia: - aktywacja jako mobilizacja energii - aktywacja występuje zarówno w motywacji jak i w emocjach - pomiędzy pobudzeniem (aktywacją) a sprawnością działania istnieje krzywoliniowa zależność – prawa Yerkesa-Dodsona. b) Prawa Yerkesa-Dodsona (pyt. 46) - im większa aktywacja (motywacja) tym większa sprawność działania, ale...

Pojedynek Achillesa z Hektorem w "Iliadzie" Pojedynek Achillesa z Hektorem Pogrążony w żałobie Achilles postanawia pomścić śmierć Patroklosa. Odrzuca na bok emocje, które poróżniły go z Agamemnonem i w konsekwencji doprowadziły do utraty przyjaciela; odtąd żądza zemsty kieruje jego postępowaniem. Przy okazji warto podkreślić stosunek starożytnych do przyjaźni. Związek przyjaciół był ...

Sonety krymskie jako pamiętnik Mickiewicza z podróży \"Sonety krymskie\" - liryczny pamiętnik Adama Mickiewicza z podróży po Krymie. Adam Mickiewicz w czasie swojego pięcioletniego pobytu w Rosji kilkakrotnie odwiedził Krym. Zafascynowany przyrodą wschodu napisał cykl sonetów które zostały zebrane w jeden tom i wydane jako \"Sonety Krymskie\". Zbór ten zawiera też sporo przemyśleń, rozterek i t...

Wartości epoki Oświecenia Jakie wartości epoki Oświecenia przetrwały do dziś, a jakie okazały się pozorne. Epoka oświecenia w Europie przypada na wiek XVII, a jego rozkwit obejmuje wiek XVIII. Okres ten nazwano Oświeceniem, ponieważ przywiązywał on ogromną wagę do siły rozumu, jako światła i człowieka rozjaśniającego drogi poznania świata i człowieka. Epoka ta je...

Kultura a gospodarka - rola wiedzy ROLA WIEDZY Zgodnie z przyjętym stanowiskiem o wieloczynnikowym podłożu powstania kapitalizmu zajmiemy się teraz kolejnym obszarem szeroko rozumianej kultury. Będzie to szeroko rozumiana wiedza. W jej zakresie rozważymy rolę nauki, języka oraz wiedzy osobistej pojedynczego człowieka. Omawianych obecnie aspektów nie należy odnosić jedynie do ...

Główne kierunki i orientacje socjologiczne Teoria to powiązany zbiór pojęć i twierdzeń dostarczający wyjaśnień zjawisk i procesów w pewnym obszarze rzeczywistości społecznej, w której się obracamy. TEORIA: NAJOGÓLNIEJSZE IDEE (założenia ontologiczne metodologiczne) TWIERDZENIA (prawidłowości, zależności charakterystyczne dla życia zbiorowego) ZBIÓR OBSERWACJI (empiria, informac...