"Ferdydurke" powieścią groteskową6. ''FERDYDURKE jako powieść groteskowa'' Groteska w ''Ferdydurke'' polega na ukazaniu form przerażających, osobliwych, wyolbrzymionych, monstrualnych, ekscentrycznych- w scenie ''pojedynku na miny''. Józio jest świadkiem próby wyzwolenia się z formy, jaką jest pojedynek na miny między Miętusem a Syfonem, zaskoczony ''zgwałceniem przez uszy '' Syfona i ogólną bijatyką czyli ''kupą'' symbolizującą katastrofę, bałagan i bezradność. Walka z formą jest z góry skazana na niepowodzenie.---Józio-człowiek dorosły, występuje w kostiumie ucznia, by z powrotem znaleźć się w szkole, odkrywać schematy: formę ucznia, belfra, pensjonarki. W szkole uczniowie popadali w naiwność i niedojrzałość prezentując swój bunt przeciwko schematycznemu nauczaniu. Postaciami groteskowymi jest również rodzina Młodziaków, a przede wszystkim ich córka Zuta. Jest to nowoczesna pensjonarka, a jej nowoczesność przejawia się w sposobie życia, stylu ubierania się, uprawianych sportach. Była osobą chłodną i bezczelną, a przejęła te formy z zachodu. Lekceważyła literaturę, profesora, pewna swoich postanowień. Była dziewicą, lecz u niej niew było to oznaką pruderii, lecz stało się zaletą. Potrafiła zawsze wygrywać i stawiać na swoim.

"Ferdydurke" powieścią groteskową

Materiały

Cechy władcy doskonałego WŁADCA DOSKONAŁY troszczy się o kraj i o poddanych dobry rycerz dobry chrześcijanin (miłosierny) sprawiedliwy i wyrozumiały bronił granic szybkość podejmowania trudnych decyzji dobro ogółu przedkłada nad dobro własne Przyczyny wykreowania takich wzorców osobowych kościół zyskiwał władzę i wzbogacał ...

Miłość silniejsza w literaturze Miłość silniejsza niż śmierć Miłość silniejsza niż śmierć - Topos ten bierze początek z mitu o Orfeuszu i Eurydyce. Orfeusz był synem trac¬kiego boga rzeki Ojagrosa i muzy poezji Kaliope. Był doskonałym śpiewakiem, muzykiem i poetą. Gdy jego ukochana żona umarła od ukąszenia żmii, zstąpił do Hadesu, gdzie swoją grą oczarował cały świat pod...

Giaur - opis postaci \" .ty byłaś, ty jesteś najbardziej umiłowanym szaleństwem mego serca. \" Powieść poetycka \"Giaur\" lorda Bajrona jest to opowieść o samotnym, tajemniczym młodzieńcu, który znalazł się w Grecji opanowanej przez Turków. Nikt nie zna jego imienia ani przeszłości. \"Giaur\" oznacza po prostu innowiercę i nazwany tak został z punktu widzenia...

Wiersze Zbigniewa Herberta - cechy, przykłady Wiersze Zbigniewa Herberta są bardzo cenione i wciąż czytane. Część literaturoznawców skłonna jest umieszczać Herberta w nurcie klasycznym - zwłaszcza, że poeta ten wciąż odwołuje się do trwałych mitów i wartości kultury, które stanowią o łączności pokoleń. Herbert tworzy poezję intelektualną, związaną z tradycją - stąd jego XX-wieczny klasycyzm...

Teoria motywacji F. Herzberga Teoria motywacji F. Herzberga - teoria dwuczynnikowa Teoria ta sugeruje, że zadowolenie i niezadowolenie ludzi z pracy kształtują się pod wpływem dwóch niezależnych zestawów czynników - czynników motywacji i czynników higieny psychiczne). Czynniki wpływające na kontinuum zadowolenia - nazywane czynni-kami motywacji - są związane konkretnie z tr...

Literatura religijna i świecka w średniowieczu Literatura średniowieczna dzieliła się na literaturę religijną i świecką. Literatura religijna obejmowała, rzecz jasna znacznie większy zakres gatunków od literatury świeckiej. W skład tej pierwszej wchodziły: - Hagiografia - żywoty świętych - Liryka religijno - kościelna - pieśni maryjne, pasyjne, oraz wszelkie utwory okolicznościowe ...

Kim jest socjolog? Socjolog – taki przedstawiciel dyscypliny naukowej, który jest przede wszystkim bezstronnym obserwatorem, ktoś kto dąży do poznania społeczeństwa w sposób zdyscyplinowany, nie może kierować się własnym systemem wartości, bo dyscyplina ta ze swej istoty jest naukowa. Socjo-log zajmuje się np. problemem posłuszeństwa syna ojcu, społeczną org...

Co to jest kurs walutowy ? Kurs walutowy jest najważniejszą normą sterującą handlem zagranicznym. Przez kurs walutowy powszechnie rozumie się stosunek, w jakim doko¬nuje się wymiany określonej ilości danej waluty na jednostkę innej waluty. W gospodarce rynkowej kurs walutowy jest zatem ceną pieniądza zagranicz¬nego, która może być efektywnie płacona w walucie ...