Młodzież XXI wieku i jej problemyŻyjemy w XXI wieku . W naszych czasach młodzież ma wiele problemów,nie mogąc ich rozwiązać sięgają po narkotyki i alkohol. Lecz wiele młodych ludzi wpada w nałogi przez towarzystwo w którym przebywa. Koledzy namawiają do tego „pierwszego razu” : Spróbuj, po tym poczujesz się lepiej.Po tym pierwszym razie z pewnością będą następne. Aż w końcu wpada się w nałóg, który w krótkim czasie prowadzi do zmian psychicznych, osłabienia własnej woli i do degradacji społecznej. Narkomania często prowadzi na drogę przestępczą. Kiedy trochę zaczyna brakować pieniędzy, rozpoczyna się domową produkcję narkotyków, lecz później i to nie wystarcza, zaczyna się fałszować recepty aż w końcu dochodzi do ciężkich przestępstw w celu zdobycia narkotyku. Śmiertelność ludzi uzależnionych jest bardzo wysoka umierają oni zazwyczaj na skutek przedawkowania lub zarażeniem się wirusem HIV. Metody leczenia są nieskuteczne. Najczęściej zmiany psychiczne i uzależnienia są nieodwracalne Wiele młodych ludzi sięga również po alkohol. W Polsce ponad 4.5 mln. ludziNadużywa alkoholu z tego około 700 tys. jest uzależnionych. Alkoholizm prowadzi do zmian fizycznych w organizmie, jest to jednak najbardziej widoczne u nastolatków, która od najmłodszych lat sięga po alkohol. Alkohol wywołuje ogromne zaburzenia psychiczne. Ludzie którzy są uzależnieni od alkoholu nie potrafią się odnaleźć. Zamykają się w sobie, więcej czasu spędzająsamotnie. Wszyscy się od nich odwracają. Po kilku latach nałogu ich życie stacza się na samo dno, tracą wszystko : rodzinę, przyjaciół, dom. Ostatnie pieniądze wydają na „ tanie wina”. Gdy zabraknie im już całkiem pieniędzy, zaczynają kraść. Ich życie toczy się na ulicy. Śpią pod mostem, lecz gdy przyjdzie zima chowają się na stacjach i w piwnicach, stamtąd są wyganiani,Nie mają się gdzie podziać. Próbują znaleźć pracę i zerwać z nałogiem, na krótki czas im się to udaje. Zaczynają nawiązywać nowe kontakty. Lecz w większości przypadków po pewnym czasie, gdy zarobię trochę pieniędzy, zaczynają znowu pić, w końcu „ wylatują z roboty ” i wracają znowu na ulicę. Od początku zaczynają kraść, wstępować do gangów ulicznych. Zapadają w długi. Jeżeli nikt ich nie poratuje ich życie będzie przekreślone. Taki człowiek nic nie osiągnie w życiu. Jednak nie tylko młodzi ludzie nadużywają alkoholu. Często zdaża się tak, że starszy człowiek, w sile wieku wpada w naług za namową innych. I w rezultacie dzieje się z nim to samo co z młodzieża.Moim zdaniem dzisiejsza młodzież ma o dużo więcej pokus niż kiedyś.Starsze pokolenia powinny bardziej dbąć o nastolatów i przesytrzegać ich przed Tymi pokusami i „półapkami życiowymi”. Jednak młodzież powinna sama bardziej uważać na alkoholizm i narkotyki. Jednak najważniejsze jest to aby nie dać namówić się na ten pierwszy raz.

Młodzież XXI wieku i jej problemy

Materiały

Groteska sposobem ujęcia rzeczywistości Groteska staje się dość popularną metodą pokazania rzeczywistości w XX-leciu Powieści groteskowe, zachowując pewną dozę realizmu, zderzają ją z całkowitym bezsensem i nielogicznością, a także pokazywanie i wyolbrzymianie pewnych zdarzeń z użyciem kontrastu: realizm-fantastyka, tragizm-komizm, logika-bezsens (np. w \"Mistrzu i Małgorzacie\" ta...

Jan Kochanowski jako poeta, ojciec, człowiek Jan Kochanowski – człowiek, ojciec, poeta – przedstaw swoje refleksje na przykładzie utworów Lektura utworów pióra Jana Kochanowskiego jest zapewne najlepszym sposobem zapoznania się z polskim renesansowym humanizmem. W dziełach tego autora wyraźnie odbijają się filozofie epoki, problemy i światopogląd prawdziwego człowieka odro...

Proces społeczny - pojęcie, klasyfikacja PROCES SPOŁECZNY - względnie jednorodna seria zjawisk społecznych powiązanych zależnościami przyczynowymi lub strukturalno-funkcjonalnymi, które przebiegają wzdłuż jakiejś “osi”. Klasyfikacja procesów społecznych: 1. procesy intrapersonalne - zachodzące w osobowości człowieka; 2. procesy interpersonalne: a. między dwiema jednostkami - pows...

Obraz i ocena szlachty w "Panu Tadeuszu" Obraz i ocena szlachty Szlachta polska nie jest warstwą jednolitą. Mickiewicz przedstawia bogatszych jej przedstawicieli (domownicy i goście dworu w Soplicowie) a także zubożałych mieszkańców dobrzyńskiego zaścianka (m.in. Maciek Dobrzyński, Bartek Prusak, Maciej Chrzciciel). Ponad tymi grupami postawiona jest magnateria (nieżyjący stolnik ...

Nazwy własne w utworach polskich pozytywistów Pozytywistyczna literatura nie dba o lokalizację akcji w konkretnej rzeczywistości. Opisy wprowadzające czytelnika w świat przedstawiony wyglądają zazwyczaj tak: „Miasto M... zbudowane na wysokiej górze, ma kilka wąskich i krętych ulic, które spuszczają się w dół, prowadzą do szerokiego koryta, jednej z największych rzek w kraju…...

Historia i przebieg wojny trojańskiej "Iliada" Historia wojny trojańskiej i jej przebieg(“Iliada”) Podczas wesela Tetydy i Pleusa bogini Eris rzuciła między siedzące boginie złote jabłko z napisem “dla najpiękniejszej”. Powstał spór, a sędzią w tej sprawie został Parys. Wybrał Afrodytę, która obiecała mu w nagrodę Helenę. Młodzieniec przyjehał do Sparty i porwał żo...

Postacie kobiet w "Świętoszku" Temat: Molier \"Świętoszek\" - postacie kobiece w utworze. W komedii Moliera pt. “Świętoszek” ogromną rolę prócz postaci męskich, odgrywały kobiety, które przyczyniły się w dużym stopniu do ujawnienia prawdy o nieuczciwym i podstępnym Świętoszku. Pierwszą postacią a zarazem najbardziej kontrowersyjną, była starsza kobieta, ...

Wartość i moralność pracy WARTOŚĆ I MORALNOŚĆ PRACY. Praca ludzka jest podstawą życia gospodarczego oraz przedmiotem, do którego odnosi się moralność, a moralność społeczna w szczególności. Problematyka pracy ludzkiej jest ściśle powiązana z kwestiami sensu istnienia, szcz꬜cia, losu ludzkiego, a także postępu społecznego, sprawiedliwości. Toteż występuje ona w ...