Filozofia antykuFilozofia wyjaśnia genezę świata, powstanie człowieka, zawiera niepisany kodeks postępowania w stosunkach międzyludzkich. W starożytnej Grecji ( a potem w Rzymie ) wytworzyły się dwa poglądy (nurty) filozoficzne: - człowiek i świat powstał wskutek czynnika materialnego. - człowiek i świat powstał wskutek czynnika niematerialnego. Nasłynniejsi filozofowie greccy: 1. Demokryt 2. Arystoteles 3. Sokrates 4. Platon 5. Erastotenes 6. Eudokos 7. Teofrast Dwa najslynniejsze nurty filozoficzne: 1. Stoicyzm. Najbardziej wpływowa doktryna zachodnio-antycznego świata, do czasów chrześcijańskich. Tworzyło ją trzech wybitnych filozofów: Zenon z Kition (założyciel szkoły stoików, około 300r. p.n.e.), Kleon (szkoła podupada) i Chryzyp (bardzo szczegółowo rozwinął filozofię, pozostawił wiele pism). Etyka w/g stoików: - niezależność od natury, ale i zgodność z nią - kult dla natury, która ma osobowość boską (jest doskonała) - mędrzec - ktoś, kto ma cnotę, nie zabiega o dobra zewnętrzne, bo one są niepewne (można je stracić) - dobra wewnetrzne są pewne, gdyż zależą tylko od człowieka Dobra wewnętrzne: - mądrość - cnota zależne tylko od siebie - niezależność = wolność - szczęście Dobra zewnętrzne = obojętne: - godne odrzucenia - godne wyboru: duchowe ( talent, pamięć, bystrość umysłu, postępy w wiedzy) cielesne ( samo życie ) zewnętrzne ( rodzina, miłość ludzka, uznanie, pochodzenie, status społeczny) Stoicy od Sokratesa przejęli zasadę, że "Co rozumne to dobre, co dobre to rozumne." Cnotę uznali za najwyższe dobro wewnętrzne, na które składają się rozsądek i wiedza. Stwierdzili ponadto, iż dobra intencja, niezależnie od skutków, daje czyn cnotliwy, a zła, nawet, gdy działanie przyniosło porzytek, pociąga za sobą czyn zły. Maksymalizm etyczny - cnota nie jest stopniowalna albo się ją ma, albo nie. Nie ma stanów pośrednich. Nie uznawali współczucia (współczujący jest jak lekarz, który nie leczy bo wie, że to może zaboleć pacjenta).Ich egoizm opierał się na zasadzie: "nie tyle wszystko dla mnie, co nie wszystko dla ciebie. Ideał mędrca: - dobry - żyje w zgodzie z naturą - mądry, rozumny - szczęśliwy - wolny (niezależny) - bogaty (duchowo). Człek będący przeciwieństwem tego ostatniego to głupiec. Cechy stoika: - surowość, powaga - hiperkonserwatyzm - trzeźwość umysłu - beznamiętność optymizm łatwego osiągnięcia dobra najwyższego - cnoty. 2. Epkureizm. Doktryna filozof. wymyślona przez Epikura z Samos. W 306r p.n.e. zakłada własną szkołę w Ogrodzie. Żył prosto i moralnie. lepsze = cel życia życie jest radością - radością niezawodną = carpe diem przyjemności przyjemności zewnętrzne gorsze = środek zagłuszania cierpienia Najlepiej nie mieć potrzeb, bo można ich nie zaspokoić. fizyczne (potrzebne, np.: jedzenie) przyjemności zewnętrzne duchowe (lepsze) Podstawowa "dewiza" epikurejczyków: "O ile nie pogwałcisz praw, nie natuszysz dobrych obyczajów, nie zasmucisz bliżniego, nie nadwyrężysz ciała, nie utracisz środków koniecznych do życia, to używaj jak chcesz, wedle swojej ochoty." - rozumny egoizm. Cnota i rozum nie były wartościami samymi w sobie, tylko sposobami osiągnięcia szczęścia. Cztery powiedzenia epikurejczyków: "Bogowie nie są straszni" "Śmieć jest niczym." "To, co jest dobre jest łatwe do zdobycia" "To, co jest złe jest łatwe do zniesienia." Gradacja wartości. przyjemność - mądrość - cnota - przyjaźń Hedonizm - skrajny epikureizm - ludzie dążą do przyjemności. Hednonizm jest etyczny i psychologiczny.

Filozofia antyku

Materiały

Problematyka noweli pozytywistycznych Pozytywiści w swoich nowelach poruszali szereg tematów nurtujących ówczesne społeczeństwo. Najczęstszym tematem były problemy pouwłaszeniowej wsi, katastrofalne warunki życia dzieci zarówno w mieście, ja i na wsi oraz sprawy narodowe. Poza tym pojawia się kwestia emancypacji kobiet i asymilacji Żydów. Pisarze wprowadzając bohatera dziecięcego ch...

Program epoki baroku Zenon Przesmycki-Miriam w artykule \"Maurycy Maeterlinck i jego stanowisko we współczesnej poezji belgijskiej\" zarzucał filozofii pozytywistycznej minimalizm poznawczy i rezygnację z określania miejsca człowieka w naturze. Sztuka \"wielka\", nieśmiertelna powinna być symboliczna i odkrywać świat poprzez intuicję - być \"sztuką dla sztuki\", \"w...

"Przedwiośnie" pytaniem o przyszłość ojczyzny Cezary, główny bohater utworu, przybywszy z rewolucyjnego Baku do nowej Polski, czuje się, jak wszyscy Polacy, odpowiedzialny za przyszłość swojej ojczyzny. Po bolesnej konfrontacji marzeń z rzeczywistością, po szukaniu szklanych domów, o których opowiadał mu ojciec, Cezary zrozumiał, że sytuacja Polski jest tragiczna. Przekonał się o tym, wi...

Tło historyczne w "Panu Tadeuszu" Tło historyczne Lata 1811-1812 to okres przygotowań i wymarszu Napoleona na Moskwę. Wielki aplauz dla francuskiego cesarza udziela się wszystkim, poza Maciejem Dobrzyńskim. Z takim samym uznaniem i szacunkiem spotyka się generał Jan Henryk Dąbrowski, twórca Legionów Polskich, które szkoliły się i zaprawiały w walkach prowadzonych przez Bona...

Poezja Juliana Tuwima - XX-lecie 1. Julian Tuwim • debiut “Czyhanie na Boga” w 1918r., “Sokrates tańczący” w 1919r. • poeta codzienności “Poezja” T. chce być jednym z wielu zwyczajnych ludzi (pisał o zwykłym człowieku i jego otoczeniu) “Nie chcę być przewodnikiem, Chętnie w tłum się wcisnę, Będę Ultimus inter pares&...

"Pan Tadeusz" - czas i miejsce akcji Czas i miejsce akcji Akcja Pana Tadeusza rozgrywa się latem 1811 roku, w porze żniw. Wydarzenia ukazane w dziesięciu pierwszych księgach składają się na obraz życia w Soplicowie w ciągu pięciu dni. Kolejny etap akcji, przedstawiony w dwu ostatnich księgach, przypada na dwa dni wiosny 1812 r., kiedy na Litwę wkraczają oddziały zbrojne: fran...

"Jeśli masz dwie drogi do wyboru wybieraj zawsze trudniejszą dla siebie" 93. „JEŚLI MASZ DWIE DROGI DO WYBORU WYBIERAJ ZAWSZE TRUDNIEJSZĄ DLA SIEBIE” - POSTULAT HEROIZMU MORALNEGO W LITERATURZE XX WIEKU. I Wiek XX - czasem gwałtownych przemian społeczno-politycznych wpływających na kształtowanie się światopoglądu, kanonów postępowania i wartości. 1. - Europa na przełomie wieków: a) nastroje katas...

Filozofia reengineering REENGINEERING = ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM. To filozofia i strategia działania innowacyjnego. To koncepcja projektowo - menadżerska radykalnej restrukturyzacji techniczno – organizacyjnej zakładająca projektowanie procesów możliwie jak najbardziej całościowych, przy wykorzystaniu technik informacyjnych oraz współczesnych urządzeń autom...