Konrad Wallenrod - dziennik AldonySzczęśliwe życie na Litwie. Dzieciństwo i młodość spędziłam na Litwie. Nigdy mi niczego nie brakowało, zawsze byłam otoczona wiankiem służących. Wychowałam się w dostatkach, ponieważ ojciec mój, Kiejstut, był księciem litewskim. Mój kraj ojczysty był bardzo waleczny, byłam i ciągle jestem z niego dumna. Naszym największym wrogiem byli Krzyżacy. Z jednej z wojen z Zakonem nasze wojsko przywiozło ze sobą jeńców. Wśród nich był też nasz rodak, którego Krzyżacy za młodu porwali. Był to Walter Alf. Moje serce "rosło" gdy słuchałam jego przejmujących opowieści. Długie godziny spędzaliśmy ze sobą, razem płakaliśmy, śmialiśmy się. Nasze uczucie pomału rodziło się. W Walterze urzekła mnie jego ogromna wiara w Boga, dlatego postanowiłam przyjąć chrześcijaństwo. Oczom mojego ojca nie uciekła nasza miłość, która pomiędzy nami rosła, toteż pobłogosławił nas na nową drogę życia. Odtąd żyłam w szczęściu i miłości z Walterem, który dla Krzyżaków był Konradem. Myślałam, że nic naszych więzi nie zniszczy. Niestety nasze szczęście nie trwało długo, oboje ze zgrozą patrzyliśmy na klęski naszych wojsk. Mąż wpadł na szalony, a zarazem tragiczny pomysł zemsty na Krzyżakach. Postanowił wrócić do Zakonu i tam zamieszkać, aby snuć swój lisi plan zemsty. Na moje prośby, błaganie i rozpacze odpowiedział: "Jesteś wolna, jesteś wdową po wielkim człowieku, który dla dobra ojczyzny wyrzekł się - nawet i ciebie !". Bardzo to przeżyłam i zabolało mnie to, gdyż tak na prawdę nie myślał o mnie. Postąpił egoistycznie, choć pewnie myślał, iż czyni dobrze. Postanowiłam już nigdy nie wychodzić ponownie za maż, tylko wstąpić do klasztory. Dopiero u bram klasztoru wyjawił mi swą tajemnicę, której miałam nikomu nie zdradzać. Mój ukochany opuścił mnie... Smutne życie w kraju wrogów. Jednak ja udałam się za nim do obcej krainy i samotnie zamieszkałam w wieży. Teraz mój Walter, jako Konrad Wallenrod, odwiedzał mnie pod oknem samotni. Nigdy nie ukazaliśmy się sobie w całej postaci, tylko prowadziliśmy długie rozmowy. Było to dla mnie przykre i męczące. Konrad po wypełnieniu swego lisiego planu, chciał abyśmy razem wyruszyli w "strony ojczyste". Po tylu latach rozłąki, nie mogłam mu się pokazać w tak złym stanie. Chciałam, aby zapamiętał mnie taką, jaką byłam za młodu. Oprócz tego przysięgłam Bogu, iż nie opuszczę swojej samotni. Bardzo kocham Boga i złamanie tego przyrzeczenia byłoby dal mnie wielką raną w sercu. Uczucia moje nigdy nie zmienią się w stosunku do mojego męża. Pewnej nocy przyszedł do mnie Konrad i poprosił o ostatnią pamiątkę ode mnie oraz o to, abym codziennie patrzyła w okno jego komnaty. Gdy zgaśnie płomień, będzie to oznaka, iż mój luby został zdemaskowany przez zakonników. Prawie przez całe swe życie miałam wątpliwości co do uczuć Waltera. Czy on, będąc zarazem takim egoistą, bohaterem, mógł mnie prawdziwie kochać ? Nie wiem. Być może czas rozwieje me wątpliwości...

Konrad Wallenrod - dziennik Aldony

Materiały

Socjologia ogólna - funkcje Funkcje socjologii: • poznawcza • organizatorska Wg Maleckiego socjologia pełni nast. funkcje: • diagnostyczna - jak jest? • ideologiczna - jakie cele formułuje ta dyscyplina wiedzy? • prognostyczna - jak będzie w przyszłości wyglądało zjawisko? Wg A. Podgóreckiego: • diagnostyczna, •...

Tematy i gatunki literackie w baroku Tematy i gatunki literackie charakterystyczne dla baroku - najtrudniejszym i wymagaj¹cym najwiêkszego kunsztu gatunkiem poetyckim Baroku jest oczywiœcie sonet; drugim gatunkiem jest epopeja Twórcy epoki: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Jan Chryzostom Pasek, Molier, Wac³aw Potocki, Wiliam Shakespare, Utwory ...

Przepowiednia końca ludzkości w "Szewcach" Proroctwo końca cywilizacji w “Szewcach\" “Szewcy\" nie realizują w pełni Czystej Formy. Zawierają bowiem wyraźne przesłania ideologiczne. Okazuje się, że dramat nie jest jedynie surrealistycznym bełkotem, ale tekstem gdzie pod powierzchnią, pozornie nie zobowiązujących, śmiesznych działań postaci kryją się głębsze sensy. Każe uch p...

Metody oceny projektów inwestycyjnych Proste metody oceny projektów inwestycyjnych Inwestycje to nakłady kapitałowe ponoszone na różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu przyniesienie określonych efektów. Efekt to zarówno wzrost zysku, cash – flow, rozszerzenie produkcji, modernizacja technologii, wzrost udziału na rynku, przyrost wartości firmy, poziomu konkurencyjnoś...

Problematyka "Quo Vadis" HENRYK SIENKIEWICZ QUO VADIS (problematyka) Tytuł pochodzi z legendy: pytanie Quo vadis Domine? (łac. Dokąd idziesz panie?) miał zadać św. Piotr napotkanemu Chrystusowi. On odpowiedział, że idzie zastąpić w męczeństwie. Za-wstydzony apostoł zawrócił do miasta, aby zostać ukrzyżowanym. Mamy tu postacie historyczne (Neron, Seneka, Tigellin...

Instytucjonalizacja etyki Instytucjonalizacja etyki—do metod instytucjonalizacji etyki zalicz się: kodeks postępowania w firmie, komitety ds. Etyki, biura rzeczników, komisje orzekające, programy szkolenia etycznego i analizy zagadnień społecznych  Analiza zagadnień społecznych – sprawozdanie opisujące działalność firmy w określonej dziedzinie,...

Życie i śmierć w poezji Reja i Kochanowskiego Czym jest życie i śmierć? Czy po ciężkim i długim życiu czeka nas coś jeszcze? Pytania te są oczywiste dla wszystkich tych, którzy myślę. Któż przecież nie chciałby wiedzieć co się z nim stanie, kiedy zakończy tę męczącą egzystencję? Ludzi takich na pewno trzeba by szukać bardzo długo, a i tak efekt nie byłby zapewniony. Z tego powodu tak częste...

"Mała apokalipsa" - dlaczego taki tytuł? Dlaczego Konwicki nazwał swoją powieść polityczną właśnie „Małą Apokalipsą”? Najprościej byłoby powiedzieć, że dlatego, iż rzeczywistość, którą przedstawia, jest światem apokaliptycznym, zbliżającym się ku końcowi, zapowiadającym upadek - lecz świat ten jest mały, wręcz można powiedzieć prywatny, zatem i Apokalipsa jest mała. M...