Co to jest marka- znaczenieMarka to nazwa, termin, symbol lub ich kombinacja stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy lub ich grupy lub wyróżnienia ich spośród konkurencji. Marka zatem identyfikuje sprzedawcę lub producenta. Z mocy prawa o znakach zastrzeżonych, sprzedawcy przyznaje się wyłączne prawa do użycia marki w nieokreślonym czasie , co odróżnia ją od patentu i prawa autorskiego które wygasają. W istocie marka stwarza obietnice sprzedawcy ciągłego dostarczania konkretnego zbioru , cech, korzyści i usług nabywcy. Najlepsze marki oznaczają gwarancję jakości. Marka jest jednak o wiele bardziej skomplikowanym symbolem. Może posiadać aż sześć znaczeń: • cechy. Marka z początku kojarzy się z pewnymi cechami. Tak więc mercedes kojarzy się z drogim, dobrym , trwałym samochodem o wysokim prestiżu i wysokiej wartości w przypadku odsprzedaży. Firma może użyć jednej lub więcej tych cech celem promocji samochodu. Przez lata mercedes używał sloganu reklamowego: „Samochód skonstruowany jak żaden inny na świecie” .To służyło jako podstawa innych zalet samochodu. • korzyści: marka to więcej niż zbiór cech. Klienci nie kupują cech tylko korzyści. Cechy muszą zostać przełożone na korzyści funkcjonalne lub emocjonalne: „Nie będę musiał kupować samochodu przez kilka lat”. Wysoka cena samochodu przekłada się na korzyść emocjonalną : „Będę czuł się ważny i podziwiany” . Cech dobrej konstrukcji jest przełożona na korzyść funkcjonalną i emocjonalną : „ Jestem bezpieczny w razie wypadku”. • wartości. Marka mówi też o wartościach dostarczanych przez producenta. Mercedes zapewnia wysokie usługi, bezpieczeństwo, prestiż itd. Kierownik marki musi wyłowić grupy nabywców poszukujących tych wartości. • kultura. Marka może dodatkowo reprezentować pewną kulturę. Mercedes reprezentuje niemiecką kulturę: dobrą organizację, wydajność, jakość. • osobowość. Marka może sugerować pewną osobowość. Gdyby marka była osobą ,zwierzęciem lub obiektem z czym by się wam kojarzyła ? Mercedes może kojarzyć się z rozsądnym szefem ( osobą ), lwem – królem zwierząt ( zwierzęciem ) lub pięknym pałacem ( obiektem ) czasem może przybrać osobowość znanej osoby publicznej. • użytkownik. Marka sugeruje rodzaj klienta kupującego i użytkującego produkt. Zdziwiłby nas widok 20-letniej sekretarki prowadzącej mercedesa. Raczej spodziewalibyśmy się ujrzeć 55-letniego dyrektora. Użytkownicy to ci, którzy respektują wartości, kulturę i osobowość produktu. Wszystko wskazuje że marka to skomplikowany symbol , jeżeli firma traktuje markę jako nazwę to nie rozumie jej istoty. Problem polega bowiem na stworzeniu zbioru głębokich znaczeń dla marki: nazywanych marką głęboką. Na drugim biegunie mamy do czynienia z marką płytką. Mercedes to marka głęboka, ponieważ rozumienie jej znaczenia w sześciu powyższych wymiarach. Audi to marka mniej głęboka , ponieważ nie tak łatwo można uchwycić związane z nią korzyści, osobowość profil nabywców. Znając sześć poziomów znaczenia marki należy wybrać na którym oprzeć jej tożsamość. Błędem byłoby promowanie tylko cech danej marki . Po pierwsze nabywca nie jest tak zainteresowany cechami jak korzyściami płynącymi z danej marki. Po drugie, konkurencja może łatwo skopiować te cechy. PO trzecie, cechy mogą się zdewaluować, z czasem szkodząc marce zbyt z nimi związanej. Jednak nawet promocja oparta na jednej lub kilku korzyściach jest ryzykowna. Załóżmy , że mercedes wybiera jako główną cechę wysokie osiągi i nagle pojawia się kilka marek konkurencyjnych lub nabywcy nie przywiązują do nich wielkiego znaczenia. Mercedesowi potrzebna jest swoboda aby móc podkreślać nowe walory. Najtrwalszymi wyróżnikami marki są jej wartość kultura i osobowość. Definiują one istotę marki. Mercedes oznacza więc „wysoką technologię, osiągi , sukces”. Byłoby błędem wprowadzanie na rynek taniego samochodu pod marką mercedes. Osłabiłoby to wartości i osobowość jaką mercedes budował przez lata. MARKA to oczekiwania klientów względem produktu. Te oczekiwania mogą być różne. Możemy oczekiwać bardzo dobrego produktu, który zaspokaja nasze potrzeby. Możemy również oczekiwać, że produkt jest tani, ale w miarę dobry. Produkty tanie również mogą być markowe. Marka to nie tylko domena gigantycznych koncernów, ale także szewca czy piekarza. Markowa może być piekarnia, a nawet przychodnia lekarska. Hasło kampanii „Zadbaj o swoją markę” dotyczy więc wszystkich – od najmniejszych, rodzinnych firm do wielkich, międzynarodowych koncernów.

Co to jest marka- znaczenie

Materiały

Postrzeganie świata w czasach baroku Widzenie świata: • powrót \"dance makabre\" - dualizm • religijny pietyzm - dążenie do osiągnięcia wewnętrznego pokoju, rezygnacja z aktywności do zjednoczenia z Bogiem

Cechy piśmiennictwa średniowiecznego Cechy piśmiennictwa: Ekspansja chrześcijaństwa i dominacja Kościoła w życiu społeczno-kulturalnym warunkowały religijny charakter literatury jak i całej sztuki. Anonimowość - poczucie godności twórcy, jego wyjątkowości i sławy a nawet nieśmiertelności, wykształcił dopiero renesans. Średniowiecze natomiast ceniło chwał...

Co to jest onomatopeja? Onomatopeja - imitowanie za pomocą dźwięków mowy zjawisk akustycznych. Np. “miauczeć”, “kukułka”. Z reguły wyrazy dźwiękonaśladowcze wyróżniają się fonetycznie spośród ogółu słownictwa danego języka dzięki nietypowym połączeniom fonemów, np. “pst!”, “dzyń!”. Obok onomatopei słuchowych istnieją rów...

Filozofia stoicka i franciszkańska w "Przedśpiew" . Filozofia stoicka i franciszkańska. \"Przedśpiew\". Podmiot liryczny portretuje siebie jako humanistę. W tekście wprost odwołuje się do myśli Terencjusza: \"Nic co ludzkie nie jest mi obce\", przyznaje się też do związku z humanizmem z XVI w. Zwłaszcza z Kochanowskim. Mówi o sobie, że ceni władzę, piękno przyrody i sztuki, ceni też zabawę, a...

Nawiązania średniowiecza do innych epok 1. NAWIĄZANIA DO NASTĘPNYCH EPOK Wraz z zakończeniem epoki wartości jej nie znikają lecz istnieją dalej. Kultura nie istnieje tylko w jednym okresie literackim. Nawet gdy kierunek jest inny niż te, które dominują. Współczesna poetyka uznaje ascetyzm za ideę egoistyczną: “Opowieść małżonki św. Aleksego” Żona go kocha lecz nie rozu...

Koncepcja poety i poezji w różnych epokach Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach ANTYK Horacy - “Exegi Monumentum” - oznacza “stawiam sobie pomnik”. - podejmuje temat nieśmiertelności poety i poezji, - twórczość, poezja daje poecie sławę i nieśmiertelność, - “non omnis moriar” (nie wszystek umrę) - zostanie po mnie sława i poezja. Wedł...

Scenariusz do filmu biograficznego o Adamie Mickiewiczu SCENARIUSZ FILMU BIOGRAFICZNEGO ADAMA MICKIEWICZA SCENA I – urodziny 1. Perspektywa Zaolsia – śnieg, zaspy, spokój, cisza, nastrojowa muzyka, jasno około godziny 13.00 2. Zbliżenie na dworek, który jest ośnieżony. 3. Widok wnętrza patrząc przez okno. Widać: choinkę, prezenty, stół wigilijny. 4. Przyjazd ojca na saniach. Jest...

Krótka analiza wiersza "Na oczy królewny angielskiej, która była za Fryderykiem, falcgrafem reńskim, obranym królem czeskim" \"Na oczy królewny angielskiej, która była za Fryderykiem, falcgrafem reńskim, obranym królem czeskim\"- jest to wiersz będący opisem piękna i mocy spojrzenia królewny angielskiej. Podmiot porównuje jej oczy do pochodni, gwiazd, słońca, nieba i bogów. Jednak ze względu na różne uczucia, które jej wzrok budzi, żadne z powyższych określeń nie pasu...