Co to jest marka- znaczenieMarka to nazwa, termin, symbol lub ich kombinacja stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy lub ich grupy lub wyróżnienia ich spośród konkurencji. Marka zatem identyfikuje sprzedawcę lub producenta. Z mocy prawa o znakach zastrzeżonych, sprzedawcy przyznaje się wyłączne prawa do użycia marki w nieokreślonym czasie , co odróżnia ją od patentu i prawa autorskiego które wygasają. W istocie marka stwarza obietnice sprzedawcy ciągłego dostarczania konkretnego zbioru , cech, korzyści i usług nabywcy. Najlepsze marki oznaczają gwarancję jakości. Marka jest jednak o wiele bardziej skomplikowanym symbolem. Może posiadać aż sześć znaczeń: • cechy. Marka z początku kojarzy się z pewnymi cechami. Tak więc mercedes kojarzy się z drogim, dobrym , trwałym samochodem o wysokim prestiżu i wysokiej wartości w przypadku odsprzedaży. Firma może użyć jednej lub więcej tych cech celem promocji samochodu. Przez lata mercedes używał sloganu reklamowego: „Samochód skonstruowany jak żaden inny na świecie” .To służyło jako podstawa innych zalet samochodu. • korzyści: marka to więcej niż zbiór cech. Klienci nie kupują cech tylko korzyści. Cechy muszą zostać przełożone na korzyści funkcjonalne lub emocjonalne: „Nie będę musiał kupować samochodu przez kilka lat”. Wysoka cena samochodu przekłada się na korzyść emocjonalną : „Będę czuł się ważny i podziwiany” . Cech dobrej konstrukcji jest przełożona na korzyść funkcjonalną i emocjonalną : „ Jestem bezpieczny w razie wypadku”. • wartości. Marka mówi też o wartościach dostarczanych przez producenta. Mercedes zapewnia wysokie usługi, bezpieczeństwo, prestiż itd. Kierownik marki musi wyłowić grupy nabywców poszukujących tych wartości. • kultura. Marka może dodatkowo reprezentować pewną kulturę. Mercedes reprezentuje niemiecką kulturę: dobrą organizację, wydajność, jakość. • osobowość. Marka może sugerować pewną osobowość. Gdyby marka była osobą ,zwierzęciem lub obiektem z czym by się wam kojarzyła ? Mercedes może kojarzyć się z rozsądnym szefem ( osobą ), lwem – królem zwierząt ( zwierzęciem ) lub pięknym pałacem ( obiektem ) czasem może przybrać osobowość znanej osoby publicznej. • użytkownik. Marka sugeruje rodzaj klienta kupującego i użytkującego produkt. Zdziwiłby nas widok 20-letniej sekretarki prowadzącej mercedesa. Raczej spodziewalibyśmy się ujrzeć 55-letniego dyrektora. Użytkownicy to ci, którzy respektują wartości, kulturę i osobowość produktu. Wszystko wskazuje że marka to skomplikowany symbol , jeżeli firma traktuje markę jako nazwę to nie rozumie jej istoty. Problem polega bowiem na stworzeniu zbioru głębokich znaczeń dla marki: nazywanych marką głęboką. Na drugim biegunie mamy do czynienia z marką płytką. Mercedes to marka głęboka, ponieważ rozumienie jej znaczenia w sześciu powyższych wymiarach. Audi to marka mniej głęboka , ponieważ nie tak łatwo można uchwycić związane z nią korzyści, osobowość profil nabywców. Znając sześć poziomów znaczenia marki należy wybrać na którym oprzeć jej tożsamość. Błędem byłoby promowanie tylko cech danej marki . Po pierwsze nabywca nie jest tak zainteresowany cechami jak korzyściami płynącymi z danej marki. Po drugie, konkurencja może łatwo skopiować te cechy. PO trzecie, cechy mogą się zdewaluować, z czasem szkodząc marce zbyt z nimi związanej. Jednak nawet promocja oparta na jednej lub kilku korzyściach jest ryzykowna. Załóżmy , że mercedes wybiera jako główną cechę wysokie osiągi i nagle pojawia się kilka marek konkurencyjnych lub nabywcy nie przywiązują do nich wielkiego znaczenia. Mercedesowi potrzebna jest swoboda aby móc podkreślać nowe walory. Najtrwalszymi wyróżnikami marki są jej wartość kultura i osobowość. Definiują one istotę marki. Mercedes oznacza więc „wysoką technologię, osiągi , sukces”. Byłoby błędem wprowadzanie na rynek taniego samochodu pod marką mercedes. Osłabiłoby to wartości i osobowość jaką mercedes budował przez lata. MARKA to oczekiwania klientów względem produktu. Te oczekiwania mogą być różne. Możemy oczekiwać bardzo dobrego produktu, który zaspokaja nasze potrzeby. Możemy również oczekiwać, że produkt jest tani, ale w miarę dobry. Produkty tanie również mogą być markowe. Marka to nie tylko domena gigantycznych koncernów, ale także szewca czy piekarza. Markowa może być piekarnia, a nawet przychodnia lekarska. Hasło kampanii „Zadbaj o swoją markę” dotyczy więc wszystkich – od najmniejszych, rodzinnych firm do wielkich, międzynarodowych koncernów.

Co to jest marka- znaczenie

Materiały

Elementy autobiograficzne w "Innym Świecie" Elementy autobiograficzne Książka jest wynikiem przeżyć samego autora i przedstawia to, co sam widział, usłyszał od innych więźniów i zapamiętał. Fakty, osoby, nastroje oddają atmosferę dni spędzonych w obozie, są jednak zesta¬wione i ukazane z troską o literackie walory utworu. W każdej części czytelnik ma świadomość, że relację kszt...

Barok u Naborowskiego Barokowe kontrasty u Daniela Naborowskiego D.Naborowskiego można śmiało nazwać poetą, który łączy barokową formę wiersza (z całym wymaganym w tej epoce wyrafinowaniem, kunsztem i zaskoczeniem) z istotną poważną tematyką. Jest ona typowa dla baroku, koncentruje się ona na zagadnieniach: człowiek - kim jest, czym jest ludzkie ciało a czy...

Co to jest symbol? Symbol taki motyw lub zespół motywów, który, poza znaczeniem dosłownym i konkretnym w obrębie świata utworu, przekazuje równocześnie znaczenie wyższego rzędu, ogólniejsze, abstrakcyjne, nasycone treściami filozoficznymi lub religijnymi. Odbiór symbolu wymaga dwustopniowej interpretacji semantycznej: zlokalizowania określonej całości (postaci, p...

"Mała apokalipsa" - kompozycja utworu Kompozycja Utwór przedstawia kilkanaście godzin z życia głównego bohatera (jeden dzień) od przebudzenia i wizyty znajomych do momentu tuż przed realizacją przekazanego przez nich polecenia. Przez cały czas trwania akcji narasta napięcie wzmagane wątpliwościami pisarza co do słuszności decyzji o niezwykłej manifestacji. Spalenie się bohate&...

Gwałtowny przyrost ludności Eksplozja demograficzna – gwałtowny przyrost ludności Duży przyrost ludności na świecie modyfikuje znacznie strukturę ludności na świecie. Jest dużo ludności młodej (grupa przedprodukcyjna). Ta grupa ludzi wymaga dużo inwestycji – szkoły, szpitale... (są to inwestycje nieprodukcyjne). W momencie gdy ta grupa dojdzie do wieku pro...

Człowiek i natura w literaturze polskiej 10. Człowiek i natura (przyroda) w literaturze polskiej - na podstawie wybranych epok. Natura to bardzo ważny element świata gwarantujący jego stałtabelość i stabilizację wszelkiego życia. Odwieczny, zgodny z naturą i prawami przyrody porządek świata nadaje życiu ludzkiemu sens i znaczenie. Człowiek jest częścią natury. Przyroda towarzyszy mu w...

Preliminarz obrotów gotówkowych PRELIMINARZ OBROTÓW GOTÓWKOWYCH Z finansowego punktu widzenia funkcjonowanie przedsiębiorstwa w krótkich odcinkach przejawia się ciągłym dwustronnym ruchem środków pieniężnych: wpływami i wydatkami. Oba kierunki ruchu gotówki nakładają się w czasie. W związku z tym firma musi zwracać szczególną uwagę na to, aby być w każdym momencie wypłacal...

Kapitał obrotowy - znaczenie Kapitał obrotowy finansuje majątek obrotowy przedsiębiorstwa i może składać się z kapitału własnego oraz kapitałów obcych (pożyczonych, czyli długu). Dobór źródeł finansowania majątku obrotowego, a więc i struk¬tury kapitału obrotowego, zależy od zmienności zapotrzebowania przed¬siębiorstwa na aktywa obrotowe i od przyjętej przez przed...