Reformy w "Przedwiośniu"Temat: Program reform w "Przedwiośniu". Żeromski nie tylko pokazywał rażące kontrasty i biedę w Polsce, ale też szukał rozwiązań, podsuwał trzy różne koncepcje: 1. Mit szklanych domów. Krewny Baryków lekarz porzucił praktykę, by zająć się interesami, nad morzem wykupił wydmy, w korycie rzeki wykopał kanał, do którego skierował prąd morski. Energia wytwarzana w elektrowni uruchamiała hutę szkła, w której produkowano z piasku wydm. Ze szkła wytwarzano elementy domów, ogrzewanych wodą w zimie, a chłodzonych latem. W domu istniała idealna higiena, były projektowane przez artystów. Kolor i kształt zależne były od okolicy. Dla całej Polski energii mogła dostarczyć uregulowana Wisła. Ze szkła budowano głównie domy dla ludzi pracy, także szkoły i szpitale. Ta sielankowa wizja ma symboliczną wymowę. Chodzi Żeromskiemu o wykorzystanie czystej energii, a oparcie przemysłu na naturalnych miejscowych zasobach oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii. Jest to wizja idealnej gospodarki, w której ekonomia łączy się z estetyką. Postuluje Żeromski współpracę przemysłu z artystami (artystyczne wzornictwo), marzy by Polska była krajem nie tylko zasobnym, ale i pięknym. 2. Reformy Gajowca. W salonie wysokiego urzędnika ministerstwa skarbu wiszą portrety Mariana Bohusza, Stanisława Krzemińskiego i Edwarda Abrahamskiego, czyli zwolenników liberalnej gospodarki i spółdzielczości. Są wzorem dla Gajowca, który pisze książkę o nowożytnej Polsce, w której proponuje istotne reformy. Za najważniejsze uważa wzmocnienie armii dla bezpieczeństwa granic i zapewnienie porządku publicznego. Istotny element to powszechna oświata i reforma rolna poprzez wykupienie ziemi przez państwo. W dziedzinie gospodarki chodzi o stabilizację pieniądza. Gajowiec proponuje zmiany stopniowe, ewolucyjne. 3. Rewolucja. Pokazana jest w świetle zdecydowanie negatywnym, wydarzenia w Baku są przerażające. Na początku znikają towary, banki nie wypłacają oszczędności, bogaczy wyrzuca się z mieszkań. Nieustannie trwają wiece, mityngi, słychać przemówienie, wywleka się dostojników i morduje torturując, dochodzi do porachunków na tle narodowościowym i wyznaniowym. Ormianie mszczą się na Tatarach, wycinając ich w pień, na pomoc przychodzą Turcy, którzy wycinają Ormian. Jest tyle zabitych, że krew płynie ulicami, a woda morska zabarwiła się na czerwono. Zapanował straszny głód, tłumy żebraków kręciły się wokół wojska w nadziei na jakiś ochłap. Po Turkach przyszli Rosjanie, były nowe egzekucje, kary i gwałty. W całym kraju zamęt i bezprawie. Maszynista pociągu jedzie dalej po otrzymaniu okupu, w przechowalni ginie walizka i trzeba milczeć, by nie mieć kłopotów. Taki obraz rewolucji przeraża, stanowi ostrzeżenie dla wszystkich, którzy mają wpływ na wprowadzenie reform. Jeśli ich nie będzie w Polsce wydarzy się to samo co w Rosji.

Reformy w "Przedwiośniu"

Materiały

Zwierzęta występujące w Australii Świat zwierzęcy Obszar Australii zTasmanią iNową Gwineą tworzy pod względem zoogeogr. krainę australijską, oswoistej faunie, która wytworzyła się wskutek wczesnego (od początku trzeciorzędu) odizolowania Australii od innych kontynentów. Fauna kręgowców jest stosunkowo uboga, np. ssaki łożyskowe są reprezentowane przez nietoperze, psa dingo ini...

Cechy charakterystyczne rokoka CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ROKOKA Nurt ten obejmuje obyczajowość, styl życia i sztukę (malarstwo). Styl ten zrodził się we Francji. Miłowano huczne zabawy, przepych, nadmiar. W sztuce objawiał się jako zwrot ku miniaturyzacji. Tematyką stała się miłość (ale konwencjonalna). Dbano o wytworność i elegancję. Styl ten znalazł uznanie na dworach królew...

Kariera a moralność w "Granicy" i innych utworach różnych epok Kariera a moralność - temat ten był już poruszany przez wielu twórców. Począwszy od czasów najdawniejszych, a kończąc na współczesnych zagadnienie to fascynowało artystów, czego wyrazem są liczne utwory podejmujące ten temat: XX LECIE MIĘDZYWOJENNE: - Zofia Nałkowska \"Granica\" - bohater powieści Zenon Ziembiewicz wybrał w życiu drogę kar...

Idea bohaterstwa Bohater to człowiek, który wyróżnia się w sposób szczególny od szarej masy społeczeństwa. Stawia on sobie szlachetne cele, których realizacji nie podjąłby się żaden zwykły śmiertelnik. Sam wybiera drogę i za wszelką cenę dąży do wypełnienia swojej misji. Działania te nadają sens i kształt jego życiu. Idea bohaterstwa, formowana głównie przez li...

Scenariusz filmu "Szkice węglem" Senariusz do filmu pt \"Szkice lodem\" autor:Tomasz Sosiński alias \"MUCHA\" Rok 1970 daleki wschód Rosja, Irkuck, sroga zima,siedziba partii. Dwoje partyjnych ludzi:-Iwan Burak przewodniczący - Igor Zołzikiewicz sekretarz przewodniczacego Siedzą przy okrłgłym stole okrytym zielonym tanim materiałem kupionym od wędrownych handlaży Burak...

Tragiczny obraz ludzkiego losu w "Antygonie", "Odprawie posłów greckich" i "Makbecie" W państwie Kreona panował terror kierowany przez absolutnego władcę. Tragedia społeczeństwa polegała na niemożliwości przeciwstawienia się władcy bez tragicznych konsekwencji - sądu skazującego wszystkich nieomal na śmierć. Także przedstawiciele ludu - rada starszych - nie mieli odwagi przeciwstawić się, będąc posłusznymi marionetkami. I w takic...

Rodzaje literackie RODZAJE LITERACKIE (gatunki literackie) EPIKA – to rodzaj literacki obejmujący utwory, w którym przedstawione są zdarzenia zmyślone lub prawdziwe. Opowiada je narrator opisujący postacie bohaterów. Zdarzenia składają się na fabułę utworu. Może ona zawierać jeden (nowela) lub kilka (powieść) wątków. Wątek to układ wydarzeń z...

Achilles i jego tarcza TARCZA ACHILLESA Tarcza była częścią rycerskiego wyposażenia. Achilles pożyczył swoją zbroję i tarczę Patroklesowi. Matka Achillesa Tetyda zwróciła się z prośbą do Hefajstosa, by wykuł nową. Boski kowal wykuwa tarczę ze spiżu, cyny, złota i srebra. Realizuje swój artystyczny zamysł bez drżenia ręki, z ogromną precyzją. i osiąga wspaniałe efekty...