Reformy w "Przedwiośniu"Temat: Program reform w "Przedwiośniu". Żeromski nie tylko pokazywał rażące kontrasty i biedę w Polsce, ale też szukał rozwiązań, podsuwał trzy różne koncepcje: 1. Mit szklanych domów. Krewny Baryków lekarz porzucił praktykę, by zająć się interesami, nad morzem wykupił wydmy, w korycie rzeki wykopał kanał, do którego skierował prąd morski. Energia wytwarzana w elektrowni uruchamiała hutę szkła, w której produkowano z piasku wydm. Ze szkła wytwarzano elementy domów, ogrzewanych wodą w zimie, a chłodzonych latem. W domu istniała idealna higiena, były projektowane przez artystów. Kolor i kształt zależne były od okolicy. Dla całej Polski energii mogła dostarczyć uregulowana Wisła. Ze szkła budowano głównie domy dla ludzi pracy, także szkoły i szpitale. Ta sielankowa wizja ma symboliczną wymowę. Chodzi Żeromskiemu o wykorzystanie czystej energii, a oparcie przemysłu na naturalnych miejscowych zasobach oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii. Jest to wizja idealnej gospodarki, w której ekonomia łączy się z estetyką. Postuluje Żeromski współpracę przemysłu z artystami (artystyczne wzornictwo), marzy by Polska była krajem nie tylko zasobnym, ale i pięknym. 2. Reformy Gajowca. W salonie wysokiego urzędnika ministerstwa skarbu wiszą portrety Mariana Bohusza, Stanisława Krzemińskiego i Edwarda Abrahamskiego, czyli zwolenników liberalnej gospodarki i spółdzielczości. Są wzorem dla Gajowca, który pisze książkę o nowożytnej Polsce, w której proponuje istotne reformy. Za najważniejsze uważa wzmocnienie armii dla bezpieczeństwa granic i zapewnienie porządku publicznego. Istotny element to powszechna oświata i reforma rolna poprzez wykupienie ziemi przez państwo. W dziedzinie gospodarki chodzi o stabilizację pieniądza. Gajowiec proponuje zmiany stopniowe, ewolucyjne. 3. Rewolucja. Pokazana jest w świetle zdecydowanie negatywnym, wydarzenia w Baku są przerażające. Na początku znikają towary, banki nie wypłacają oszczędności, bogaczy wyrzuca się z mieszkań. Nieustannie trwają wiece, mityngi, słychać przemówienie, wywleka się dostojników i morduje torturując, dochodzi do porachunków na tle narodowościowym i wyznaniowym. Ormianie mszczą się na Tatarach, wycinając ich w pień, na pomoc przychodzą Turcy, którzy wycinają Ormian. Jest tyle zabitych, że krew płynie ulicami, a woda morska zabarwiła się na czerwono. Zapanował straszny głód, tłumy żebraków kręciły się wokół wojska w nadziei na jakiś ochłap. Po Turkach przyszli Rosjanie, były nowe egzekucje, kary i gwałty. W całym kraju zamęt i bezprawie. Maszynista pociągu jedzie dalej po otrzymaniu okupu, w przechowalni ginie walizka i trzeba milczeć, by nie mieć kłopotów. Taki obraz rewolucji przeraża, stanowi ostrzeżenie dla wszystkich, którzy mają wpływ na wprowadzenie reform. Jeśli ich nie będzie w Polsce wydarzy się to samo co w Rosji.

Reformy w "Przedwiośniu"

Materiały

"Nerwy" Cypriana Norwida XCV. Nerwy Czas powstania tego utworu nie został precyzyjnie określony. Przyjmuje się, że Norwid napisał go w okresie: 1862-65. Badacze twórczości poety kojarzą treść wiersza z wizytą autora u pani Glau¬brecht w towarzystwie Konstancji Górskiej, u której później bawił na obiedzie.28 Warunki życia emigrantki i jej małego dziecka wywoła...

Bohater romantyczny w utworach innych pisarzy Młodość, miłość, walka i fantazja to właśnie romantyzm. Nie rozum, lecz dusza i serce, nie księgi, lecz wiara są autorytetem. Romantyzm to czasy buntu młodych wobec starszych, przeciwko schematom. Czasy burzliwe i pełne emocji, czasy, w których samobójstwo z miłości nie było niczym niezwykłym. Nazwano tę epokę czasem burzy i naporów. Bohater ...

Utwory o tematyce miłosnej - "Tristan i Izolda", "Heloiza i Abelard" UTWORY O TEMATYCE MIŁOSNEJ “TRISTAN I IZOLDA” Tristan był synem króla Kornwalii. Jego rodzice zostali zabici podczas najazdu. Dotarł na wyspę króla Marka. Wysłał Tristana aby ten znalazł mu królową. W czasie powrotu Tristan i Izolda wypili napój miłosny i zakochali się w sobie. Spotykali się że sobą potajemnie. Kiedy król dowie...

Poezja Sępa-Szarzyńskiego M. Sęp-Sarzyński to poeta tworzący w latach siedemdziesiątych XVI wieku. Zmarł mając 31 lat. Jego twórczość stoi na pograniczu renesansu i baroku. Renesansowe zainteresowanie się człowiekiem jest połączone z refleksjami filozoficzno- religijnymi. Wyrazem rozdarcia wewnętrznego człowieka baroku, są występujące w jego sonetach motywy zwątpienia, o...

Średniowieczne formy teatralne - w średniowieczu uprawiano trzy różne formy teatralne, przeznaczone zwykle dla ogółu narodu; misteria: prezentowały zwykle jakiś fragment historii biblijnej, często opatrzonej jeszcze jakimiś dodatkowymi informacjami (legendami), w dość luźnej formie i z założeniem, że każdy doskonale orientuje się w okolicznościach przedstawionych wydarzeń...

Krótka interpretacja "O Panu Jezusie i zbójnikach" “O Panu Jezusie i zbójnikach” Pan Jezus szedł przez las ze świętym Piotrem, gdy wtem koło Luptowic napadli ich zbójcy, którzy kazali im iść z nimi. Jezus miał kłaść ogień i robić jedzenie, a Piotr nosić torby i rąbać drewno na opał. Mimo możliwości ucieczki, nie skorzystał z niej. Po drodze herszt nakarmił głodnego starca ostatnim...

System totalitarny w utworach XX wieku Jeśli dobrze rozumiemy pojęcie totalitaryzmu - od razu zauważymy, że stał się on tematem bardzo wielu utworów europejskich i polskich. Totalitaryzm to określenie systemów politycznych, które ingerują w osobiste życie człowieka i podporządkowują go odgórnym prawom, są oparte o rozbudowany system kontroli, oddziaływują poprzez strach i przemoc. Pr...

Interpretacja i symbolika "Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach" “Krzak dzikej róży w Ciemnych Smreczynach” Kasprowicz zrezygnował z opisu wsi i przeszedł do opisu górskiego. Prezentacja impresjonistyczna. Nagromadzenie się efektów dźwiękowych, kolorystycznych, dynamicznych. Gra świateł. Ukazano krajobraz w świetle słońca. Zmiana barw i odcieni. Cztery opisy jednego krajobrazu zmieniającego się...