"Antygona"- tekst muzuzlny czy bliski współczesnemu człowiekowi?"Antygona"-tekst muzualny cz bliski współczesnemu człowiekowi?(rozprawka) Jak bardzo różni się dzisiejszy wiek od starożytności?Cywilizacje bardzo szbko się rozwijają,nowe technologie,wyprawy na księżyc, czy to wszystko zmienia człowieka? CZłowiek śpieszy się coraz bardziej, ale ciągle jest taki sam. Przez wieki zmineniało się wszystko oprócz zachowań i charakteru człowieka. Dlatego uważam, że "Antygona jest utworem bliskim współczesnemu człowiekowi. Konflikt między dwoma równorzędnymi prawami: prawem boskim i ziemskimjest bardzo wyrażny w utworze, tak jak w dzisiejszym świecie. Antygona reprezentuje prawo boskie, uważa, że na pogrzeb sasługuje kazdy człowiek. Decyduje się wdrew woli Kreona pochować zwwłoki brata. Przedstawicielem prawa ziemskiego jest Kreon dla którego Pollinejkes jest zdrajcom, a więc wrogiem i dlatego nie należy mu się pogrzeb. Czy nie tay jest i dziś? Odwieczne kłótnie międzyreligią a prawem państwa cięgnom się do dziś. Niejednokrotnie słyszy się o zakazach kościoła które łamią ludzie. dziś tak jak Ismena obojętna była w sprawie brata, tak teraz niektórzy ludzie obojętnisą na amane przez człowieka normy kościoła. Dużo bardziej ludzie boją się sprzeciwić władcy i być obojętnym na swoje przekonania. Lecz znajdą się ludzie tacy jak Kreon "zaślepieni" swoimi prawami ziemskimi. Jest to pierwszy dowód na ponad czasowość utworu. Antygona była sama w całym mieście, spełniając swój bohaterski czyn w imię wartości jednostki ludzkiej. Sprzeciwiła się w ten sposób państwu które reprzentował Kreon. Król troszczył się o ład w Tebach. Powinien on pamiętać, żecelem państwa nie jest sobro jednego czlowieka a wsystkich ludzi, któży w nim żyją. Nie inaczej jest również dzisiaj. teraz jednak rzadko kto sam próbuje przdcistawić się władzompaństwa. Rządy kraju chcąc dobra obywateli karają "przestepców". Gdyby Kreon nie ukarł Antygony mógłby martwić się o podbne czyny z inicjatywy innych obywateli. Bohaterka utwoaru walczy o byt pozagrobowy dla umarłego brata, a jednocześnie o swój dobry koniec w życiu pośmiertnym. Dziś charakter sporów się zmienił, jednostki walczą o lebszy byt materialny by móc żyć dostatniej. Jednak konflikty te istnieją i sądzę, że nadal będom istnieć w przyszłych cywilizacjach. To jest kolejny dowód na potwierdzenie mojej tezy. Czy dziś któryś z przywódców kieruje się uczuciem? Wszyscy podążają za rozumem nie zważając na emocje. Kreon również nie mógł kierować się doznaniami. Nie mógł a raczej bał się, gdyż obawiał się plotek, które kążyłyby po Tebach. Stałby się wówczas w oczach poddanych słabym władcą, który uleł kobiecie. Władca Teb Wiedział, że nie możeułaskawić jej, nawet jeślirozumiał ból i miłość jaką dażyła brata. Antygona kierowała się miłością, tak mówiła do Kreona: " Współkochać przyszłam, nie współnienawidzić". Ismena mimo iż również była siostrą Polinejkesa nie przecistawiła się woli Kreona. Teraz wiele osób zrobiłoby tak samo, ale zawsze znajdzie se ktoś taki jak Antygona u którego uczucia przewyszają rozum. Tak jak wtedytylko Antygona tak dzisiaj, tylko kilka osób postanowiłoby przeciwstawić się władcy. Przewaga rozumu nad uczuciami jest kolejnym przykładem na słuszność tezy. "Antygona" jast zobrazowaniem charakterów ludzi współczesnych, gdyż przez wszystkie epoki ludzkie cechy prawie się nie zmieniły. Żyjemy według prawideł które istniały w starożytności. My także stajemy przed trudnymi wyborami i przeciwnościami losu: "A jednak tkwi w nas ten głód życia".

"Antygona"- tekst muzuzlny czy bliski współczesnemu człowiekowi?

Materiały

Byronizm - co to jest ? Byronizm - nazwa postawy pochodz¹ca od nazwiska Georga Byrona i zwi¹zana z jego ¿yciorysem (który przypomina nieco romantyczny) oraz bohaterami jego powieœci poetyckich, m.in. „Giaura\"; jest to postawa typowo romantyczna, wi¹¿¹ca siê z buntem wobec otaczaj¹cej rzeczywistoœci, indywidualno&...

Motywy romantyczne w literaturze Literatura pozytywizmu, choć z założenia opozycyjna do romantycznej, czerpała z niej motywy, przede wszystkim z powodu trwającej nadal niewoli. Powtarzającym się problemem jest walka wyzwoleńcza \"za wolność naszą i waszą\". Bohaterowie są uczuciowi, zindywidualizowani, głęboko przekonani o swojej misji. Widać go w sienkiewiczowskiej \"Trylog...

Problemy zawarte w poezji Szymborskiej W poezji Szymborskiej odnajdujemy prawdę o sobie i świecie, który nam zagraża. CECHY: - pointa - koncept, komizm językowy, - wykorzystanie języka - wieloznaczność, dowcip, gra słów, mowa potoczna, - intelektualizm - wyraża uczucie światopoglądowe przez ironię i drwinę, - metafora. Pytania: 1. Co jest najważniejszą informacją...

Streszczenie "Kamizelki" Bolesława Prusa Narrator doskonale pamięta historię małżeństwa z naprzeciwka. Wiedli spokojne, szare życie: \"Wstawali dość rano, pili herbatę z blaszanego samowaru i razem wychodzili do miasta. Ona na lekcje, on do biura. Był to drobny urzędniczek, który na naczelników wydziałów patrzył z takim podziwem jak podróżnik na Tatry. Za to musiał dużo pracować po ...

Aktywni zawodowo i bierni zawodowo - wyjaśnienie AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA ZAWODOWO I. Aktywni zawodowo 1. Pracujący – osoby w wieku 15 lat i więcej formalnie posiadające pracę przynoszącą dochód, w tym także osoby okresowo nie wykonujące pracy z powodu np.: choroby, urlopu, przerwy w działalności zakładu itp. 2. Bezrobotni – osoby formalnie nie posiadające pracy przynoszącej dochód...

Rola społeczna - pojęcie, czynniki ROLA SPOŁECZNA - system spójnych zachowań będących reakcją na zachowania i oczekiwania innych ludzi, przebiegających wg mniej lub bardziej wyraźnie ustalonego wzoru. Czynniki wpływające na realizację roli społecznej: 1. elementy bio- i psychogenne jednostki - mogą ułatwiać lub utrudniać wykonywanie pewnych ról; 2. wzór osobowy - określa zesp...

Przyczyny konfliktu w "Nad niemnem" DWA POKOLENIA W “Nad Niemnem” Przyczyny konfliktu • konflikt pokoleń : Benedykt  Witold • różnice ideowe Jedyny z braci Korczyńskich, a wszyscy trzej wzięli udział w powstaniu styczniowym, który pozostał w ojcowskim majątku, widział swój podstawowy obowiązek w utrzymaniu ziemi w swych rękach, ale po...

Analiza "Pan Cogito - powrót" Zbigniewa Herberta Pan Cogito – powrót Utwór ten został opublikowany w tomie Raport z oblężonego mias¬ta i inne wiersze, wydanym w Paryżu, w 1983 r. Interpretatorzy od¬najdują tu ton refleksji autobiograficznej. Herbert wyjeżdżał i wracał do kraju kilkakrotnie – w 1959, 1971 i na początku 1981 r. Pobyt na Zachodzie wiązał się z nowymi...