Powszechnie używane związki frazeologicznePowszechnie Używane związki frazeologiczne. 1. Niedźwiedzia przysługa – wyrządzić komuś krzywdę bez intencji, złej woli 2. Mieć węża w kieszeni – być skąpym 3. Ikarowy lot – śmiałe plany, które mogą skończyć się tragicznie. 4. Budować zamki na lodzie – snuć nierealne marzenia 5. Prawo pięści – bezprawie, prawo silniejszego 6. Szukać ze świecą – o czymś rzadkim, niespotykanym 7. Syzyfowa praca – bezsensowna, nie przynosząca rezultatów praca 8. Puszka Pandora – zbiór, źródło zła, kłopotów nieszczęść 9. Wieża Babel – zgromadzenie ludzi mówiących różnymi językami 10. Stroić sobie żarty – kpić, żartować sobie z kogoś, czegoś 11. Łamać sobie głowę – rozwiązywać trudne zagadnienia, szukać rozwiązania 12. Gruszki na wierzbie – nierealne projekty, obietnice 13. Zachodzić w głowę – zastanawiać się nad czymś intensywnie 14. Mieć złote serce – być dobrym, szczerym 15. Umywać ręce – nie przyjmować odpowiedzialności za kogoś 16. Obiecać złote góry – obiecywać wielkie korzyści 17. Zacierać ręce – cieszyć się złośliwie 18. Dotknąć do żywego – bardzo kogoś zrazić 19. Ręce opadają – rezygnacja nie można nic zrobić 20. Nastała zła godzina – niepomyślny okres dla kogoś 21. Wziąć coś na ząb – przekąsić coś 22. Mieć końskie zęby – mieć wielkie, długie zęby 23. Dostać w zęby – być uderzonym w twarz 24. Nie mieć nic w zębach – nic nie jeść 25. Mieć dębowe uch – nie mieć słuchu muzycznego 26. Nalać sobie wody w uszy – mieć złe doświadczenia życiowe 27. Urwało się ucho cierpliwości – ktoś stracił cierpliwość 28. Owijać prawdę w bawełnę i niedomówień – przedstawiać prawdę za pomocą półsłówek 29. Wilcze prawo – przemoc, bezprawie, prawo silniejszego 30. Byś prawą ręką – być pomocnikiem, zastępcą 31. Chodzić jak zbłąkana owca – chodzić bez celu, nieprzytomnie 32. Mieć wypisane na czole – cechy człowieka rzucają się w oczy 33. Chylić przed kimś czoła – oddać przed kimś cześć, uszanowanie 34. Świecić czołem – być narażonym na publiczny wstyd 35. Puknąć się w czoło – zastanowić się 36. Woda sodowa uderza do głowy – mieć o sobie wygórowane mniemanie 37. Pleść androny – mówić dużo i bez sensu 38. Szukać wiatru w polu – o czymś, o kimś nie dając się odnaleźć 39. Oddać coś w czyjeś ręce – powierzyć coś komuś 40. Świecić pustkami w kieszeniach – nie mieć pieniędzy 41. Psie figle – niewyszukane żarty 42. Stanęło w martwym punkcie – coś napotkało przeszkody do nie pokonania 43. Dostać małpiego rozumu – wygłupić się, rozrabiać 44. Wtykać nos w nie swoje sprawy - zajmować się cudzymi sprawami 45. Słomiany ogień – krótkotrwały zapał 46. Łabędzi śpiew – ostatnie przesłanie, ostatnie dzieło 47. Posmarować komuś rękę – dać łapę 48. Mieć psi węch – być sprytnym, mieć intuicję 49. Pięta Achillesa – czyjaś słaba strona 50. Stroić się w pawie pióra – puszyć się, nadymać 51. Biega jak kot z pęcherzem – nie może sobie znaleźć miejsca, wszędzie go pełno 52. Z krwi i kości - rdzenny, rodowity, prawdziwy, autentyczny 53. Patrzeć jak ciele na malowane wrota – gapić się bezmyślnie 54. Wyjść obronną ręką - wyjść szczęśliwie 55. Stary wróbel – człowiek doświadczony

Powszechnie używane związki frazeologiczne

Materiały

Rachunki bieżące - definicja Rachunki bieżące Służą do gromadzenia środków oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Rachunek bieżący jest równocześnie rachunkiem czekowym od chwili wydania posiadaczowi książeczki czekowej. Rachunki bieżące mają podstawowe znaczenie dla podmiotów gospodarczych. Wpływają na nie należności od odbiorców za sprzedawane towary i świadczon...

Dokumenty spedycyjne i przewozowe DOKUMENTY SPEDYCYJNE I PRZEWOZOWE Zlecenie spedycyjne jest to dokument wystawiany przez eksportera lub importera zlecający spedytorowi zorganizowanie przewozu określonego towaru. Zleceniodawca określa w nim zakres czynności, które winien wykonać spedytor np. zgłoszenie do odprawy celnej, ubezpieczenie towaru, zorganizowanie kontroli jakośc...

Refleksje po lekturze Nałkowskiej i Borowskiego Człowiekowi, który wychował się w czasie pokoju, w normalnym świecie, trudno jest pojąć ogrom okrucieństwa wojny, trudno zrozumieć sadyzm niemieckich oprawców. Jedną z wielu metod likwidacji faktycznych bądź potencjalnych wrogów totalitarnego reżimu, zarówno w systemie faszystowskim, jak i komunistycznym były obozy pracy. O istocie totalitaryzmu...

Opis kierownika ds. Marketingu Kierownik ds. Marketingu Przełożony: Dyrektor handlowy Podwładni:  asystent Zastępstwo: asystent Cel stanowiska: Głównym celem Kierownika ds. Marketingu jest koordynowanie prac wszystkich kierowników regionalnych i zbieranie informacji uzyskanych przez nich na przydzielonym im rynku oraz odpowiednia reakcja na te informacje. Poza...

Wyjaśnienie pojęć: system, struktura, gospodarka narodowa SYSTEM, STRUKTURA, PROCES Co to jest system – to zbiór elementów i zbiór relacji zachodzących między tymi elementami. Systemy mogą mieć różną strukturę i skalę. Mogą składać się z obiektów kosmicznych, komórek, fabryk, domów, miast, regionów a także równań matematycznych. Skalę systemu określa stopień złożoności a nie jego wielkość fiz...

Porównanie wersji powstania świata i człowieka na podstawie mitologii a biblii Według mitologii, w której opisane są wierzenia starożytnych Greków, narodziny świata wyglądały następująco. Z wielkiego Chaosu wyłoniły się dwa bóstwa: Uranos - Niebo i Gaja - Ziemia. Z ich związku narodzili się tytani, cyklopi i sturęcy hekatonchejrowie. Niezadowolony ze szkaradnego i okrutnego potomstwa ojciec strącił je w czeluście Tartar...

Werter i Giaur - podobieństwa i różnice Romantyzm to epoka, która nad wszystko eksponuje uczuciowość oraz tragizm postaci. Są to cechy, które charakteryzują Wertera i Giaura, dwóch bohaterów romantycznych, którzy choć diametralnie różnią się od siebie, postępują zgodnie z zasadami romantyzmu. Werter ukazuje nam się jako człowiek egzaltowany i wrażliwy, a przy tym niesłychanie prostol...

Esej - wyjaśnienie esej - (franc. essai=próba) wypowiedź o tematyce literackiej publicystycznej lub filozoficznej, wyróżniająca się swobodnym, osobistym tonem oraz dbałością o formę; od rozprawy (wypowiedzi naukowej lub filozoficznej prezentującej wyczerpująco materiał dowodowy) esej różni się większą elastycznością formy, sięganiem po środki literacki...