Powszechnie używane związki frazeologicznePowszechnie Używane związki frazeologiczne. 1. Niedźwiedzia przysługa – wyrządzić komuś krzywdę bez intencji, złej woli 2. Mieć węża w kieszeni – być skąpym 3. Ikarowy lot – śmiałe plany, które mogą skończyć się tragicznie. 4. Budować zamki na lodzie – snuć nierealne marzenia 5. Prawo pięści – bezprawie, prawo silniejszego 6. Szukać ze świecą – o czymś rzadkim, niespotykanym 7. Syzyfowa praca – bezsensowna, nie przynosząca rezultatów praca 8. Puszka Pandora – zbiór, źródło zła, kłopotów nieszczęść 9. Wieża Babel – zgromadzenie ludzi mówiących różnymi językami 10. Stroić sobie żarty – kpić, żartować sobie z kogoś, czegoś 11. Łamać sobie głowę – rozwiązywać trudne zagadnienia, szukać rozwiązania 12. Gruszki na wierzbie – nierealne projekty, obietnice 13. Zachodzić w głowę – zastanawiać się nad czymś intensywnie 14. Mieć złote serce – być dobrym, szczerym 15. Umywać ręce – nie przyjmować odpowiedzialności za kogoś 16. Obiecać złote góry – obiecywać wielkie korzyści 17. Zacierać ręce – cieszyć się złośliwie 18. Dotknąć do żywego – bardzo kogoś zrazić 19. Ręce opadają – rezygnacja nie można nic zrobić 20. Nastała zła godzina – niepomyślny okres dla kogoś 21. Wziąć coś na ząb – przekąsić coś 22. Mieć końskie zęby – mieć wielkie, długie zęby 23. Dostać w zęby – być uderzonym w twarz 24. Nie mieć nic w zębach – nic nie jeść 25. Mieć dębowe uch – nie mieć słuchu muzycznego 26. Nalać sobie wody w uszy – mieć złe doświadczenia życiowe 27. Urwało się ucho cierpliwości – ktoś stracił cierpliwość 28. Owijać prawdę w bawełnę i niedomówień – przedstawiać prawdę za pomocą półsłówek 29. Wilcze prawo – przemoc, bezprawie, prawo silniejszego 30. Byś prawą ręką – być pomocnikiem, zastępcą 31. Chodzić jak zbłąkana owca – chodzić bez celu, nieprzytomnie 32. Mieć wypisane na czole – cechy człowieka rzucają się w oczy 33. Chylić przed kimś czoła – oddać przed kimś cześć, uszanowanie 34. Świecić czołem – być narażonym na publiczny wstyd 35. Puknąć się w czoło – zastanowić się 36. Woda sodowa uderza do głowy – mieć o sobie wygórowane mniemanie 37. Pleść androny – mówić dużo i bez sensu 38. Szukać wiatru w polu – o czymś, o kimś nie dając się odnaleźć 39. Oddać coś w czyjeś ręce – powierzyć coś komuś 40. Świecić pustkami w kieszeniach – nie mieć pieniędzy 41. Psie figle – niewyszukane żarty 42. Stanęło w martwym punkcie – coś napotkało przeszkody do nie pokonania 43. Dostać małpiego rozumu – wygłupić się, rozrabiać 44. Wtykać nos w nie swoje sprawy - zajmować się cudzymi sprawami 45. Słomiany ogień – krótkotrwały zapał 46. Łabędzi śpiew – ostatnie przesłanie, ostatnie dzieło 47. Posmarować komuś rękę – dać łapę 48. Mieć psi węch – być sprytnym, mieć intuicję 49. Pięta Achillesa – czyjaś słaba strona 50. Stroić się w pawie pióra – puszyć się, nadymać 51. Biega jak kot z pęcherzem – nie może sobie znaleźć miejsca, wszędzie go pełno 52. Z krwi i kości - rdzenny, rodowity, prawdziwy, autentyczny 53. Patrzeć jak ciele na malowane wrota – gapić się bezmyślnie 54. Wyjść obronną ręką - wyjść szczęśliwie 55. Stary wróbel – człowiek doświadczony

Powszechnie używane związki frazeologiczne

Materiały

Społeczeństwo polskie w "Satyrach" Krasickiego 33. Społeczeństwo polskie XVIII wieku w \"Satyrach\" J. Krasickiego. Początek oświecenia, czyli lata przed wstąpieniem na tron Stanisława Augusta Poniatowskiego, nazywa się czasami saskimi, które charakteryzuje najlepiej powiedzenie: \"Za Króla Sasa - jedz, pij i popuszczaj pasa.\" Lata panowania Augusta II Mocnego (Sasa) i jego syna Aug...

Cechy dramamaturgii Szekspira Cechy dramaturgii Szekspira: mistrzostwo w kreśleniu charakteru człowieka (dramat psychologiczny) i miotających nim sprzecznych uczuć (dramat ludzkich namiętności). nastrój grozy i niesamowitości (sceny wizyjne i fantastyczne). zerwanie z trzema jednościami rezygnacja z chóru sceny zbiorowe w tle akcji przyroda (z...

Miłość tematek utworów Naborowskiego i Morsztyna Miłość jako temat utworów D.Naborowskiego i J.A.Morsztyna. Jan Andrzej Morsztyn- \"Do panny\"; \"Cuda miłości\"; \"Do trupa\". Poeta przedstawia w nich miłość jako uczucie dokonujące wielkich cudów, posiadające wielką moc (\"Cuda miłości\"), jednak nie zawsze potrafiącą poruszyć serce ludzkie (\"Do panny\"). Miłość niespełniona może sprawiać...

Cechy dramatu Różewicza - Kartoteka Cechy dramatu Różewicza. „Kartoteka\", utwór z roku 1959, to dramaturgiczny debiut poety. Bohater dramatu jest kimś bez nazwiska i indywidualnych rysów. Autor nazywa go „Bohaterem\". Dramat składa się z luźnych scen, Przez pokój bohatera, który leży niemal przez cały czas bezczynnie w łóżku, przechodzą różne postacie. W konwencji ...

Motyw śmierci 38. Motyw śmierci i jego różne oblicza na podstawie wybranych utworów Śmierć od zawsze stanowiła ważną część rozważań europejskich pisarzy. Odkąd tylko pojawiło się słowo pisane, ludzie snuli rozważania nad jej sensem oraz nad losami człowieka po śmierci. Na przestrzeni wieków kobieta z kosą była wybawicielką od ziemskiego cierpienia, jak i kar...

Postacie "Zemsty" - krótki opis Postacie: Pierwszoplanowe: • Cześnik Maciej Raptusiewicz: w Polsce do końca XVIII w. urzędnik dworski opiekujący się piwnicą królewską, usługujący królowi przy stole biesiadnym. Później już tylko urząd tytularny i takowy pełni bohater. Jednak w hierarchii urzędniczej zajmuje wysokie, 9 miejsce. Jest również bratem starosty a \"qua opieku...

Stosunki społeczne w "Krótkiej rozprawie..." Informacja o autorze. Urodził się w 1505 r. w Żórawnie koło Halicza (Ruś Czerwona) w rodzinie szlacheckiej. Uczęszczał do szkół we Lwowie i Krakowie, ale nie ukończył ich, gdyż nie przejawiał wtedy zainteresowania nauką. Braki w wykształceniu uzupełniał jako samouk. Pobyt w Sandomierzu na dworze Jana Tęczyńskiego skłonił Reja do pracy nad sob...

Społeczeństwo polskie w oczach pisarzy Młodej Polski i XX-lecia SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE W OCZACH PISARZY MŁODEJ POLSKI I XX-LECIA I. Zmiany w widzeniu poszczególnych klas społecznych i próba ich zespolenia. 1. Młoda Polska - epoką, w której dekadenckie przyzwolenie na rezygnację przeplata się z nastrojami agitacji do walki o wzniosłe idee. 2. Żeromski dokonuje rewizji przyczyn narodowego dramatu: - stwor...