Onufry Zagłoba - charakterystykaTEMAT: Onufry Zagłoba - typowy sarmata XVII wieku. Wygląd zewnętrzny: Stary, ale jeszcze jak Tur. Jedno oko bielmem przykryte, biała broda, twarz czerwona, na czole szeroka blizna, przez którą widać kość czaszki. Popularny, bo lubowano się w jego dowcipie i fortelach. Przekonał Rocha Kowalskiego, że jest krewniakiem, upił go, przebrał się w jego odzież i sprowadził pomoc. Sprytny, przebiegły, skłonny do niewybrednych żartów, np. nakłaniał Sapiehę, by jadł siemię konopne, gdyż olej idzie do głowy i mądrości przybywa. Nieustannie się przechwala. Opowiadał, że książe Jeremii słuchał jego rady i wygrywał, a z Januszem Radziwiłem był razem w szkole i lekcje za niego odrabiał. Trzymali się razem, bo woleli konia niż łacinę. Burłeja największego hetmana po Chmielnickim pokonał (usiekł), zwycięstwa Wołodyjowskiego przypisuje sobie, gdyż powtarza, że to jego uczeń. Szczyci się nawet sukcesami u kobiet, przechwala się, a jest podszyty tchórzem. Kiedy trzeba walczyć, zasłania się wiekiem. Boi się ośmieszenia, gdy go obsiadły małpy i wziął je za diabły, wzywał pomocy. Nazywano go małpim królem. Chcąc zmazać złe wrażenie walczył zaciekle. Lubi przezwiska. Do dzieci Skrzetuskich mówi: smyku, żuku, knocie; o Szwedach powiada szelmy, pończoszniki, rybojady, wszarze. Często zachowuje się jak awanturnik. Janusza wprost nazywa Judaszem, potrafi podburzyć tłum. Przemawia w Kiejdanach na uczcie podburzając przeciw księciu, powtarza: „Kto ma szablę, ten ma prawa”, W obozie Sapiehy zamierzał uprowadzić część wojska. W Warszawie podburzył przeciw królowi szlachtę z powodu podpisanej kapitulacji. W obawie kary długo się potem ukrywał. Zagłoba chętnie i dużo pije. Pijany jest na uczcie w Kiejdanach, pijany jako regimentarz. Popisuje się swoim pijaństwem. Podczas ostatniej uczty w Wodoktach wznosi toast za nieskończony trud pana Andrzeja i pana Michała „Siła ludu poległa, muszą więc przysporzyć Rzeczypospolitej nowych obywateli”. Jest wobec siebie bezkrytyczny. Kiedy wybrano go regimentarzem robi przegląd wojska niczym hetman. Poczuł w ręku władzę, zachowywał się jak władca, lubi pochlebstwa. Od razu chciał mieć kancelarię, pieczęć, równał się z Sapiehą. Kiedy jednak bezpośrednio się z nim zetknął był uniżony. Jest optymistą, powtarza: „nie ma takowych terminów, z których by się można przy boskich auxiliach podnieść nie można”. Cechy pozytywne Zagłoby: spryt, przebiegłość, oddanie w przyjaźni, humor, dowcip, umiejętność znalezienia wyjścia w każdej sytuacji. Cechy negatywne: samochwała, tchórz, pijak, gaduła, warchoł, krzykacz, niewybredny w żartach, awanturnik, bezkrytyczny wobec siebie, nie szanuje autorytetów.

Onufry Zagłoba - charakterystyka

Materiały

Gatunki literackie średniowiecza Legenda - dosłownie „czytanka\", utwór nasycony motywami niezwykłości i cudowności. Ukazuje obrazy z życia świętych i męczenników. Posiada cechy hagiograficzne i parenetyczne. (zbiory: Jakub z Voragine „Złota legenda\" oraz „Legenda austriacka\") Pieśń - wiersz zdaniowo-rymowy, początkowo nie przestrzegał jednakowego rozmi...

"Chłopi" Reymonta jako epos chłopski Wyjaśnij, dlaczego powieść \"Chłopi\" Władysława Reymonta uznana została za epos chłopski. Życie chłopów było częstym tematem powieści i nowel pozytywistycznych (B. Prus - nowela \"Antek\", powieść \"Placówka\", H. Sienkiewicz - nowele \"Janko Muzykant\", \"Szkice węglem\"), ale utwory te odsłaniały tylko fragmenty życia chłopskie...

"Nie-Boska komedia" jako dramat Pierwsze wydanie \"Nie-Boskiej komedii\" ukazało się anonimowo w Paryżu w 1835r. Dramat składa się z czterech aktów, z których dwa pierwsze określane są jako dramat rodzinny, i przedstawiają poglądy Krasińskiego na poezję I romantycznego poetę. Druga część dramatu, akty trzeci I czwarty poruszają problematykę społeczno-historyczną, ukazują ob...

Zaprzeczenie renesansowej koncepcji sztuki - barok RENESANS BAROK UMIAR – Znaleźć właściwą miarę w życiu i sztuce, pamiętać, że w życiu radości przeplatają się z cierpieniem. Być rozważnym, nie popadać w rozpacz ani przesadę. Cieszyć się z tego co ofiarował nam los. BOGACTWO – korzystać ze wszystkich dostępnych nam środków wyrazu. Rozwijać kunszt słowny. Nie unikać przesady. W szt...

Hierarchia potrzeb A. Maslowa Hierarchia potrzeb A. Maslowa Maslow widzi motywację człowieka jako hierarchię pięciu grup potrzeb (w kolejności za-spakajania);  Fizjologicznych - potrzeby powietrza, wody, jedzenia i płci.  Pewności - potrzeby bezpieczeństwa, porządku, braku lęku tub zagrożenia.  Przynależności (społeczne) - potrzeby miłości, uczuci...

William Szekspir - wybitny dramaturg WILLIAM SZEKSPIR (1564-1616) Wybitny dramaturg angielski uchodzący za twórcę nowożytnego teatru. Był aktorem, dramaturgiem aż stał się dyrektorem. Gdy się wzbogacił stworzył grupę teatralną “The Globe”. Odgrywała ona jego sztuki. Napisał ich około 37. komedie “Sen Nocy Letniej”, “Wieczór trzech króli...

Kochanowski wobec ruchu egzekucyjnego Jan Kochanowski wobec ruchu egzekucyjnego Obraz codziennego życia Polaków w literaturze renesansowej. “Krótka rozprawa…\" MRzN - społeczeństwo skłócone - kler leni się, nie wypełnia swoich obowiązków - chłopstwo - biedne, uciśnione “O poprawie Rzeczypospolitej\" AFM - dużo biednych i żebraków - brak opieki nad starcam...

Konkurencja międzybankowa Konkurencja międzybankowa Pobudzenie konkurencji było jednym z podstawowych celów reform w systemie finansowym. W ciągu lat następowała stopniowa zmiana charakteru konkurencji – z form prostych, głównie cenowych, przez rozwój sieci, do form rywalizacji jakościowej, poprzez szerszy zakres i komplementarność produktów, elastyczność i dopa...