Ogólna charakterystyka bohaterów ZemstyJednymi z głównych bohaterów komedio-dramatu A. Fredry pt. " Zemsta " sa Cześnik Maciej Raptusiewicz oraz Rejent Milczek. Obydwu bohaterów różni ich zachowanie oraz postępowanie wobec siebie oraz innych ( Już na samym poczštku utworu, czytający zauważają, że nazwiska obu bohaterów dokładnie odzwierciedlajš ich zachowanie ). I tak na przykład Rejent (majšcy na nazwisko Milczek) jest dorobkiewiczem, palestrantem (pracownikiem aparatu sprawiedliwości), a dominujš w nim cechy "zawodowe" jak np. : układność, pokora, obłuda, umiejętność słuchania innych. Natomiast Cześnik Raptusiewicz jest jakby jego przeciwieństwem (piszę "jakby", gdyż oprócz tego mają wiele cech wspólnych) ponieważ jest : raptowny, gwałtowny, impulsywny, porywczy itp. Sam sposób mówienia oraz zachowanie się Cześnika i Rejenta są różne. Cześnik jest osobš bardzo nerwową, często uderza pięścić w stół, wymachuje szabelką, którą nosi zawsze przy sobie (zazwyczaj przypiętą do paska), często także krzyczy oraz gestykuluje rękoma, a co do sposobu mówienia to Cześnik używa najczęściej zdań krótkich (można powiedzieć "potocznych"), używa słownictwa dosadnego, lubi także często się wysławiać (co robił najczęściej nieporadnie), jego powiedzonkiem, często używanym jest : ,,mocium panie". Rejent Milczek jest bardziej spokojny, rzadko traci panowanie nad sobš (w przeciwieństwie do Cześnika), jest człowiekiem bardzo pobożnym, mówi cicho oraz wolno, często się wygrażając, używa zwrotu : "niech się dzieje wola Boża". Ich cechy charakteru (uosobienie) także się różniły. Cześnik jest bardzo często zapalczywy, zawzięty, mściwy, pewny siebie, często działa bez żadnego namysłu, mimo to był kulturalny czego także wymaga od swoich rozmówców. Podczas, gdy Rejent jest bardziej przebiegły, chytry oraz obłudny. Rejent jest także bardziej opanowany i skryty od Cześnika, chociaż w niektórych fragmentach utworu widać jego zawziętość i upór. Rejent jest bardzo "dystyngowany" wobec kobiet. Z niektórych fragmentów utworu możemy także wywnioskować wiek oraz wyglšd tychże bohaterów i tak np. z niektórych fragmentów dowiadujemy się o tym, iż Czeœnik jest kawalerem w podeszłym wieku, któremu dajš się we znaki choroby starcze (reumatyzm, bóle żołądka, podagra). Rejent dawniej piastował ważny urząd, wieku niestety nie da się dokładnie określić, był właścicielem wsi i połowy zamku, jego stan cywilny : wdowiec. Mimo, że bohaterów więcej rzeczy różni niż łączy mają oni także wiele cech wspólnych, tak na przykład : obydwoje sš wyrachowani, leniwi, egoistyczni w stosunku do innych, samolubni, przywišzani do swych majątków. Wspólną cechą zarówno Rejenta i Cześnika jest także pycha, fałszywa duma i fałszywe poczucie humoru. Ponadto Cześnikiem rządzi szlachecka "buta" oraz bujny temperament. Cześnik ponadto jest ogromnie zazdrosny (w tekście można ujrzeć fragmenty wyraśnie pokazujące, że Cześnik byłby w stanie zastrzelić człowieka dla zyskania chwilowej satysfakcji). intryganta oraz autora niezbyt fortunnego listu miłosnego. A co do Rejenta to pod jego obliczem kryła się szlachecka zawziętość. Chcąc pogrążyć Cześnika, zaczął wmawiać murarzom, że miał miejsce zamach na jego życie. W podejmowaniu decyzji głównie kieruje się honorem szlacheckim. Mimo, że różni ich wiele cech to myślę, że jak na Cześnik już w młodości walczył w obronie ojczyzny jako żołnierz konfederacji barskiej. Ponadto w scenie pisania listu poznajemy Cześnika jako tamte lata to wcale nie wyróżniali się oni ze szlacheckich rodzin

Ogólna charakterystyka bohaterów Zemsty

Materiały

"Odprawa posłów greckich" jako utwór uniwersalny Kwestia odpowiedzialności władcy i obywateli za państwo. Zagładzie Troi są winni są sami jej obywatele, zaś pretekst Heleny jest tylko czynnikiem przyspieszającym upadek owego państwa. \"Odprawa posłów Greckich\" jest utworem uniwersalnym, gdyż odnosi się do każdego państwa, w którym nad poczuciem solidarności górę bierze prywata, przekupstw...

Program ideowy romantyzmu Krótkim podsumowaniem romantyzmu może być jego program ideowo - artystyczny. Program ideowy romantyzmu europejskiego obejmuje: - umiłowanie wolności człowieka; każda jednostka ma prawo do swobody i niezależności (indywidualizm); - patriotyzm; hasła Rewolucji Francuskiej weszły do programu romantyków (Za naszą i waszą wolność), walka z prze...

"Kordian" - sąd nad Polską „Kordian” Juliusza Słowackiego jest sądem nad Polską, Krytyczną oceną jej najnowszej historii, a szczególnie szlacheckiej tradycji. Zdaniem poety historia polski to dzieje grzechów. Pycha i anarchia doprowadziły do upadku kraju, a uczucie zemsty było przyczyną powstania przeciwko zaborcy. Klęska walczących zrodziła rozpacz. Juliusz S...

"Rękawiczka" Schillera - romantyczne cechy w utworze Dokonując analizy ballady Schillera \"Rękawiczka\", zwróć uwagę na romantyczne cechy utworu Balladę \"Rękawiczka\" napisał Friedrich Schiller. Jest on przedstawicielem romantyzmu niemieckiego i drugim, obok Johanna Wolfganga Goethego, poetą, który kształtował w tamtym okresie świadomość polskich romantyków. Powiastka \"Rękawiczka\" to utw...

Wiersze Juliana Przybosia Julian Przyboś „Gmachy\" konstruktywizm - wyraz zachwytu nad konstrukcjami architek. „Poeta - wykrzyknik ulicy\" - metafora odległych skojarzeń metafora musi być oryginalna i nowoczesna, nie zbanalizowane, utarte myśli zestawić dotąd nie zestawione pojęcia, odległe od siebie kiedyś opiewał, teraz wykrzykuje, słyszany w wielkom...

Liryka romantyczna a klasycystyczna \"Pieśń IX\" J. Kochanowskiego - klasycystyczny model poezji - dominują reguły klasyczne - normy gatunku, którym podporządkowany był temat wypowiedzi, język i styl utworu (wzniosły w hymnie, patetyczny w odzie, zabawny we fraszce, melancholijny w trenie i elegii) - istotną cechą poetyki klasycystycznej jest wyrazistość podmiotu i puenty li...

Różne sposoby ukazywania świata i człowieka w utworach literackich Refleksyjnie, żartobliwie, groteskowo. Twoje rozważania o różnych sposobach ukazywania świata i człowieka w wybranych utworach literackich. Na przełomie epok zarówno pisarze, jak i poeci ukazywali swych bohaterów wraz z otaczającym ich światem. W Średniowieczu i Baroku człowiek był tylko kruchą istotą rozdartą między wartościami niebieskimi...

Analiza "Róża" Tadeusza Różewicza Róża Utwór z tomu Niepokój (1947) rozpoczyna stwierdzenie Róża to kwiat / albo imię umarłej dziewczyny. Tytuł jest homonimem, wnosi dwa znaczenia użytego w nim wyrazu. Obydwa są zupełnie różne, a nawet przeciwstawne. Kwiat kojarzy się z pełnią życia, bogactwem koloru, przepychem kształtu, tymczasem imię zmarłej wywołuje smutek, przygnębien...