Jakość - istota i znaczenieISTOTA I ZNACZENIE JAKOŚCI. Jakość – to ogół cech produktów lub usług decydujących o ich zdolności do stwierdzonych i potencjalnych potrzeb. Wymiary jakości: 1. Wyniki – główne cechy funkcjonalne produktu np. przyspieszenie w samochodzie, wyrazistość obrazu w telewizorze, 2. Cechy – uwzględniają podstawowe cechy funkcjonalne produktu, 3. Niezawodność – prawdopodobieństwo bezusterkowego funkcjonowania przez określony czas, 4. Zgodność – stopień w jakim projekt wyrobu i cechy użytkowe spełniają określone normy, 5. Trwałość – miara długości życia produktu, 6. Łatwość obsługi – zbiór cech ułatwiających posługiwanie się produktem, szybkość i łatwość naprawy, 7. Estetyka – wygląd produktu, smak, zapach, odbiór w dotyku 8. Postrzegana jakość – jakość w opinii klienta. Powodem troski o jakość są: konkurencja, wydajność, koszty. Prekursorzy wdrażania systemów jakości w przedsiębiorstwie: • WALTER A. SHEWHART – wykorzystanie statystyki do poprawy jakości telefonów produkowanych w Laboratorium BELLA • W. EDWARD DEMING – jakość w oparciu o metody statystyczne i wykresy kontrolne; zapewnienie jakości wymaga przekształcenia całej organizacji • PHILIP B. CROSBY – bezusterkowa produkcja „zrób to od razu jak trzeba” • JOSEPH M. JURAN – zapewnienie jakości wymaga skupienia na akcentach, konkurencja między robotnikami szkodzi jakości • ARMAND V. FEIGENBAUM – praca nad poprawą jakości obniża koszty, inwestowanie w poprawę jakości przynosi większe korzyści niż inwestowanie w inne alternatywne dziedziny. Kompleksowe zarządzanie jakością – jest to strategiczne zaangażowanie najwyższego kierownictwa na rzecz zmiany całego podejścia do prowadzenia działalności gospodarczej, które uczyniłoby jakość najważniejszym czynnikiem we wszelkich poczynaniach organizacji. Zarządzanie jakością to także czynności kierownicze, których celem jest zapewnienie jakości wymaganej przez nabywców i zapewnienie przedsiębiorstwu oczekiwanych efektów ekonomicznych. Kompleksowe zarządzanie jakością jest to zaangażowanie strategiczne w skład, którego wchodzą: zaangażowanie pracowników, materiały, technologie, metody. Wszystko to prowadzi do poprawy jakości. Spirala jakości: Czynności wewnętrzne producenta: • Badanie rynku i opracowywanie koncepcji rozwojowej produktu, • Projektowanie konstrukcji (składniki producenta), • Organizowanie zaopatrzenia, • Projektowanie technologii i wytwarzania produktu, • Produkcja, • Kontrola produkcji, próby i badania produktów, • Pakowanie i przechowywanie produktów. Czynności w otoczeniu. Czynności nabywcy. • Sprzedaż i dystrybucja artykułów, • Instalowanie i umacnianie produktu, • Likwidacja i / lub wtórne wykorzystanie produktu.

Jakość - istota i znaczenie

Materiały

Twórczość Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej Poezja Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej to „absolutny słuch kobiecości” (opinia T. Kwiatkowskiego). Rozwiń i uzasadnij to stwierdzenie. Maria Pawlikowska - Jasnorzewska pochodziła ze sławnej rodziny Kossaków. Dziadkiem jej był malarz Juliusz Kossak, znakomity akwarelista malujący głównie sceny batalistyczne, historyczno - ro...

Współczesna młodzież - jaka jest ? Plan: I.Wprowadzenie 1.Jaka jest współczesna młodzież? 2.Co się dla niej liczy? II.Makbet 1.Przedstawienie postaci 2.Cel jego życia-władza 3.Metody walki-morderstwo 4.Dla dzisiejszej młodzieży liczy się także władza 5.Podsumowanie -postawa sama w sobie nie jest zła, środki użyte do jej osiągnięcia są niewłaściwe III.Andrzej Kmicic...

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej Motyw domu i rodziny pojawia się od najwcześniejszych wieków w literaturze polskiej. Oczywiście w różnych utworach i różnych epokach pełni zupełnie inne funkcje i przedstawiany jest w różny sposób. Po raz pierwszy pojawia się on w twórczości Jana Kochanowskiego, w jego znanej fraszce pt. Na dom w Czarnolesie. Jest to dom rodzinny, odziedziczo...

Krzysztof Kamil Baczyński - życie i twórczość Życie i twórczość Krzysztof Kamil Baczyński (pseudonim Jan Bugaj) urodził się 22 stycznia 1921, a zmarł 4 sierpnia 1944 r. w Warszawie. Większość opracowań prezentujących sylwetkę poety podaje choćby najbardziej skrócone informacje na temat jego rodziców – bo też ich wpływ na rozwój osobowości syna był ogromny. Ojcem Krzysztofa był S...

Umowy Repo - umowa odkupu Umowa repo, czyli umowa odkupu, to w rzeczywistości kredyt zabezpieczony, udzielony dealerowi skarbowych papierów wartościowych. Inwestor zakupuje część portfela skarbowych papierów wartościowych znajdującego się w posiadaniu dealera i jednocześnie umawia się z nim na odsprzedanie tych papierów w określonym dniu po uzgodnionej cenie . Umowy...

Krasicki jako nauczyciel XVIII wiecznego społeczeństwa Ignacy Krasicki to bez wątpienia najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia. Książe biskup warmiński- jest polskim przykładem umysłu oświeconego, twórcy utalentowanego i wykształconego, obdarzonego wyrafinowanym smakiem i talentem. Zwano go \"księciem poetów\". Cenił śmiech, obdarzony był poczuciem humoru, umiał władać dowcipem. To, co powiedzi...

Rola komedii i satyry w polskim oświeceniu Satyra miała jasno i dobitnie krytykować pewne postawy i zachowania oraz schematy poprzez wyśmianie i wyolbrzymienie; w ten sposób istniała możliwość uświadomienia szlachty i magnaterii, że coś robią nie tak i że należałoby coś zmienić (bo doprowadzi to do upadku Polski) Natomiast komedia, głownie publicystyczna, również koncentrowała się na ...

Szlachta polska w twórczości Ignacego Krasickiego Krasicki często zajmuje się krytyką zachowań szlachty; najwyraźniej widać to w jego satyrach krytykuje wiele aspektów sprawy: marnotrawstwo, lenistwo, hazard, lekkomyślność, zachwycenie cudzoziemszczyzną, konserwatyzm szlachecki (w tym sarmatyzm), no i oczywiście zachowania takie jak pijaństwo; \"Żona modna\" krytykuje wzorce zachodnie, modę ...