Życiorys Mickiewicza - I okresŻYCIORYS ADAMA MICKIEWICZA OKRES WLEŃSKO - KOWIEŃSKI DATA WYDARZENIE 24.XII.1798 Urodziny Adama Bernarda Mickiewicza w Zaosiu lub Nowogródku (Wielkie Księstwo Litewskie). Rodzice - Mikołaj Mickiewicz (szlachcic herbu Poraj, bez majątku; adwokat) i Barbara Majewska. Adam miał jeszcze starszego o 2 lata brata, Franciszka. 1801 r. Narodziny Aleksandra - brata Adama Mickiewicza. 1804 r. Narodziny brata Adama, Jerzego. 1805 r. Narodziny brata Antosia (zmarł, mając 5 lat). 1807 r. Adam wraz z Franciszkiem zaczyna uczęszczać do szkoły oo. Dominikanów w Nowogródku. 1810 r. Śmierć Antosia. 1811 r. Adam pisze w szkole w Nowogródku pierwsze wypracowanie napisane wierszem, pod wrażeniem pożaru, który spustoszył część Nowogródka. Franciszek ratuje w pożarze życie ojca. 16.III.1812 Umiera ojciec Mickiewicza; cała rodzina i jego przyjaciele pogrążeni są w rozpaczy. 16.VI.1812 Napoleon wkracza do Nowogródka, aby przepędzić wojska rosyjskie. 28.VI.1812 Napoleon wyjeżdża do Wilna; porażka w walce z Rosjanami. 1815 r. Ukończenie szkoły; studia w Wilnie. 12.IX.1815 Mickiewicz przyjeżdża do Wilna; zamieszkanie u księdza dziekana Józefa Mickiewicza. 1816 r. Po I roku studiów, obejmujących fizykę, chemię, algebrę, łacinę i grekę, Adam uzyskał stopień kandydata filozofii. 1817 r. Adam przenosi się na wydział nauki literatury i sztuk wyzwolonych; studiował lit. Starożytną i historię powszechną, poetykę i retorykę. Nauczyciele: Jan Śniadecki (matematyka i astronomia), Jędrzej Śniadecki (chemia), Niemiec Gotfryd Ernest Groddeck (filologia), Leon Borowski (teoria literatury), Joachim Lelewel. Zaprzyjaźnia się z Tomaszem Zanem, Janem Czeczotem, Józefem Jeżowskim, Onfrydem Pietraszkieiwczem i Franciszkiem Malewskim; wchodzi do Towarzystwa Filomatów (Miłośników Nauki) i Towarzystwa Filaretów (Miłośników Cnoty).Utwory: "Pani Anieli", "Kartofle", "Zima miejska"; tłumaczy "Darczankę"; rozpoczyna tłumaczenie "Dziewicy orleańskiej" Woltera 1818 r. W "tygodniku Wileńskim" ukazuje się "Zima miejska" - pierwszy opublikowany wiersz Mickiewicza. Na posiedzeniu Towarzystwa Filomatów Adam odczytuje wiersz "Już się z pogodnych niebios". Odmowa wydania paszportów Mickiewiczowi i Jezowskiemu. 1819 r. Mickiewicz zdaje egzamin magisterski. Lato 1819 r. Adam Mickiewicz wraz z Tomaszem Zanem przyjeżdża do Tuhanowicz (okolice boru płużyńskiego i Świtezi, powiat nowogródzki); poznaje tam 19-letnią Marylę Wereszczakównę (jej bracia to Michał i Józef). Zbliżyła ich do siebie najprawdopodobniej lektura "Nowej Heloizy". Jednak Maryla jest narzeczoną hrabiego Wawrzyńca Puttkamera, który był oficerem armii Napoleońskiej, a aktualnie obywatelem powiatu lidzkiego. Jest też starszy i bogatszy od Mickiewicza. Mickiewicz zagłębia się w lekturach Goethego, Byrona, Rosseau. Wrzesień 1819 Objęcie posady nauczycielskiej w Kownie. Romans z żoną doktora kowieńskiego, panią Kowalską. 1920 r. Powstają utwory: "Pieśń Filaretów", "Oda do młodości" (najogólniejszy program ideowy).

Życiorys Mickiewicza - I okres

Materiały

Cechy odrodzenia KANON ZASAD POETYCKICH (CECHY ODRODZENIA) wyzwolenie się z ciemnoty interesowanie się jednostką ludzką (jako wartość, godne zainteresowania). powrót do wzorców kultury (sztuki obyczajów) antycznej - utwory Platona, Horacego itp. afirmacja życia

Romantyzm - Twórcy i ich dzieła oraz ocena epoki Ocena epoki Znaczenie romantyzmu w historii literatury polskiej jest wielkie z powodu spuścizny ogromu arcydzieł, jaki po sobie pozostawił. Jako zjawisko europejskie mówi się o nim, iż był epoką postępową. Ów postęp polegał na odkryciu, iż istota ludzka nie składa się jedynie z rozumu i materii, ale również ze sfery uczuciowej, której analizowa...

Żyto i Jęczmień - uprawa • JĘCZMIEŃ: zboże głównie pastewne, używane w przemyśle piwowarskim, wykorzystywane jako pasza dla trzody chlewnej, wykorzystywany jako roślina alimentacyjna w krajach o złych warunkach klimatycznych, jego uprawa sięga najdalej na północ, toleruje nawet gleby bielicowe. W Syrii uprawa jęczmienia zajmuje 40%grunt...

Geneza oświecenia Geneza oświecenia w Polsce związana jest z kryzysem sarmatyzmu oraz jego politycznymi i kulturalnymi skutkami. Należy do nich zaliczyć szlachecki republikanizm i parlamentaryzm za wszystkimi narosłymi przez wieki deformacjami. Krytykowano także literaturę bezkrytyczną i pełną ozdobnego pustosłowia. Bezprzykładna anarchia, pozorny charakter szlac...

"Confiteor" - pozycja artysty i hasło "sztyka dla sztuki" 3. Program artystyczny w \"Confiteorze\" Przybyszewskiego (pozycja artysty, hasło \"sztuka dla sztuki\"). W 1899 r. na łamach krakowskiego \"Życia\" ukazał się słynny artykuł Przybyszewskiego pt. \"Confiteor\", w którym hasło \"sztuka dla sztuki\" postawiło sztukę na niebosiężnym piedestale, a z artysty uczyniło jej kapłana. Według Przybyszewsk...

Co to jest cywilizacja - szczegółowy opis Zanim poddamy analizie słowo cywilizacja zwróćmy uwagę, że historia tego słowa przebiegała prawie zupełnie paralelnie do historii słowa kultura. I ono oznaczało najpierw proces doskonalenia się jednostki, z nieco silniejszym być może nieco akcentem na umiejętność ludzkiego obcowania. Kant na przykład wprowadził takie oto rozróżnienie: „ Lu...

Co to jest społeczeństwo Społeczeństwo jest zbiorowością ludzką, ale jest pojęciem szerszym, jest wyodrębnione ze zbiorowości społecznej oraz jest definiowane strukturalnie i funkcjonalnie. Wg Jana Szczepańskiego SPOŁECZEŃSTWO to dopełniające się i krzyżujące się formy życia zbiorowego, współwy-stępujące i mające część wspólną członków w ramach narodu, państwa czy ...

Przypowieści biblijne Nowego Testamentu Moralizatorski charakter przypowieści biblijnych Nowy Testament rozpoczynają cztery Ewangelie spisane przez Apostołów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Autorzy ukazują kolejne fakty z działalności Jezusa Chrystusa wśród ludzi, przede wszystkim opisują zdarzenia cudowne i przedstawiają naukę Mistrza zawartą najczęściej w formie przypowieści...