Życiorys Mickiewicza - I okresŻYCIORYS ADAMA MICKIEWICZA OKRES WLEŃSKO - KOWIEŃSKI DATA WYDARZENIE 24.XII.1798 Urodziny Adama Bernarda Mickiewicza w Zaosiu lub Nowogródku (Wielkie Księstwo Litewskie). Rodzice - Mikołaj Mickiewicz (szlachcic herbu Poraj, bez majątku; adwokat) i Barbara Majewska. Adam miał jeszcze starszego o 2 lata brata, Franciszka. 1801 r. Narodziny Aleksandra - brata Adama Mickiewicza. 1804 r. Narodziny brata Adama, Jerzego. 1805 r. Narodziny brata Antosia (zmarł, mając 5 lat). 1807 r. Adam wraz z Franciszkiem zaczyna uczęszczać do szkoły oo. Dominikanów w Nowogródku. 1810 r. Śmierć Antosia. 1811 r. Adam pisze w szkole w Nowogródku pierwsze wypracowanie napisane wierszem, pod wrażeniem pożaru, który spustoszył część Nowogródka. Franciszek ratuje w pożarze życie ojca. 16.III.1812 Umiera ojciec Mickiewicza; cała rodzina i jego przyjaciele pogrążeni są w rozpaczy. 16.VI.1812 Napoleon wkracza do Nowogródka, aby przepędzić wojska rosyjskie. 28.VI.1812 Napoleon wyjeżdża do Wilna; porażka w walce z Rosjanami. 1815 r. Ukończenie szkoły; studia w Wilnie. 12.IX.1815 Mickiewicz przyjeżdża do Wilna; zamieszkanie u księdza dziekana Józefa Mickiewicza. 1816 r. Po I roku studiów, obejmujących fizykę, chemię, algebrę, łacinę i grekę, Adam uzyskał stopień kandydata filozofii. 1817 r. Adam przenosi się na wydział nauki literatury i sztuk wyzwolonych; studiował lit. Starożytną i historię powszechną, poetykę i retorykę. Nauczyciele: Jan Śniadecki (matematyka i astronomia), Jędrzej Śniadecki (chemia), Niemiec Gotfryd Ernest Groddeck (filologia), Leon Borowski (teoria literatury), Joachim Lelewel. Zaprzyjaźnia się z Tomaszem Zanem, Janem Czeczotem, Józefem Jeżowskim, Onfrydem Pietraszkieiwczem i Franciszkiem Malewskim; wchodzi do Towarzystwa Filomatów (Miłośników Nauki) i Towarzystwa Filaretów (Miłośników Cnoty).Utwory: "Pani Anieli", "Kartofle", "Zima miejska"; tłumaczy "Darczankę"; rozpoczyna tłumaczenie "Dziewicy orleańskiej" Woltera 1818 r. W "tygodniku Wileńskim" ukazuje się "Zima miejska" - pierwszy opublikowany wiersz Mickiewicza. Na posiedzeniu Towarzystwa Filomatów Adam odczytuje wiersz "Już się z pogodnych niebios". Odmowa wydania paszportów Mickiewiczowi i Jezowskiemu. 1819 r. Mickiewicz zdaje egzamin magisterski. Lato 1819 r. Adam Mickiewicz wraz z Tomaszem Zanem przyjeżdża do Tuhanowicz (okolice boru płużyńskiego i Świtezi, powiat nowogródzki); poznaje tam 19-letnią Marylę Wereszczakównę (jej bracia to Michał i Józef). Zbliżyła ich do siebie najprawdopodobniej lektura "Nowej Heloizy". Jednak Maryla jest narzeczoną hrabiego Wawrzyńca Puttkamera, który był oficerem armii Napoleońskiej, a aktualnie obywatelem powiatu lidzkiego. Jest też starszy i bogatszy od Mickiewicza. Mickiewicz zagłębia się w lekturach Goethego, Byrona, Rosseau. Wrzesień 1819 Objęcie posady nauczycielskiej w Kownie. Romans z żoną doktora kowieńskiego, panią Kowalską. 1920 r. Powstają utwory: "Pieśń Filaretów", "Oda do młodości" (najogólniejszy program ideowy).

Życiorys Mickiewicza - I okres

Materiały

Czynniki kształtujące grupe społeczną Grupa społeczna – czynniki ją kształtujące; 1. komunikacja między członkami grupy, 2. uporządkowanie interakcji, przybierające formę struktury, ról i układów społecznych, 3. podzielanie przez członków grupy pewnych norm, celów i wartości, 4. musi istnieć poczucie przynależności do grupy oraz wyrażanie jej poprzez zasadę odrębności od...

Tristan i Izolda jako para kochanków wszechczasów Utwór wywodzi się z opowiadań ludów Celtyckich, z czasów gdy powstawały opowieści Okrągłego Stołu. Przerabiany przez Germanów, Franków, znany był wyłącznie w wersji ustnej. W XII i XIII w. powstały liczne jego wersje pisane, do naszych czasów zachowane we fragmentach. Joseph Bédier w 1900 r. przetłumaczył ocalałe zapiski, tworząc w ten sposó...

Rozrachunek z życiem: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida Po lekturze pierwszych utworów polskiego romantyzmu zastanawiający jest fakt konieczności czynienia rozrachunku z życiem. A jednak młodzieńcze ideały szybko przekreślił czas, nowe wydarzenia historyczne, doświadczające tak polski naród, jak i samych poetów. Pierwszego Mickiewicza doświadzyła gorycz niespełnienia wasnych idei, skierowanych do ...

Podłoże społeczno - polityczne baroku PODŁOŻE SPOŁECZNO – POLITYCZNE: W epoce baroku doszło do znaczących przemian o charakterze społeczno – religijnym oraz licznych wojen [ m.in. wojna trzydziestoletnia 1618 – 1648 ]. Renesansowe nurty reformacyjne uległy załamaniu, Kościół podjął próby reorganizacji i jednocześnie starał się odzyskać swoją dawną pozycję. ...

Pieśni Kochanowskiego i nawiązanie do Horacego . NAWIĄZANIA DO TWÓRCZOŚCI HORACEGO W PIEŚNIACH J. KOCHANOWSKIEGO. Horacy podejmował zawsze aktualne problemy ludzkiej kondycji w świecie, propaguje ideały moralne i polityczne. Jej trzon stanowią Carmina (pieśni), w których poeta wyznaje i propaguje filozofię Epikura wzbogacając ją. Wprowadza pesymistyczne spojrzenie na życie - tragiczne odczu...

Aktualność bajek Krasickiego „I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa” („monachomachia”) Te słowa Ignacego Krasickiego nie pochodzą wprawdzie z „Bajek”, lecz świetnie ukazują siłę broni, jaką jest ośmieszenie. W „Bajkach” śmiech jest groźny, choć nie dotyczy nikogo konkretnego. Autor wys...

"Jeśli masz dwie drogi do wyboru wybieraj zawsze trudniejszą dla siebie" - postulat heroizmu w literaturze XX w. „JEŚLI MASZ DWIE DROGI DO WYBORU WYBIERAJ ZAWSZE TRUDNIEJSZĄ DLA SIEBIE” - POSTULAT HEROIZMU MORALNEGO W LITERATURZE XX WIEKU. I Wiek XX - czasem gwałtownych przemian społeczno-politycznych wpływających na kształtowanie się światopoglądu, kanonów postępowania i wartości. 1. - Europa na przełomie wieków: a) nastroje katastrofi...

Krytyka rzeczywistości w "Żeńcach" i obraz wsi w "Pieśni świętojańskiej o Sobótce" 11. Elementy krytyki rzeczywistości XVI w. w \"Żeńcach\" Szymona Szymonowica, a wyidealizowany obraz wsi w \"Pieśni świętojańskiej o Sobótce\". \"Żeńcy\" Szymona Szymonowica to sielanka. Jej treść, z punktu widzenia cech gatunku, jest nietypowa, przedstawia bowiem pracę pańszczyźnianą, buduje obraz niedoli chłopa. O sielankowym charakterze utwo...