Zwykły człowiek bohaterem nowel PrusaTEMAT: Prosty człowiek bohaterem nowel Bolesława Prusa. Bolesław Prus (Aleksander Głowacki) (1847÷1912) syn dworskiego urzędnika, ur. w Hrubieszowie wcześnie osierocony, wychowywany przez krewnych, jako uczeń gimnazjum wziął udział w powstaniu styczniowym, był ranny w potyczce, więziony na zamku w Lublinie. Po zwolnieniu zdał maturę, podjął studia matematyczne w Szkole Głównej. Przerwał je ze względów finansowych, podjął pracę w fabryce Lilpopa. Pierwsze artykuły publikował w czasopismach podpisywał je Bolesław Prus. Wstydził się tej działalności. Publikował w pismach „Niwa”, „Opiekun domowy”, „Kurier Warszawski”. Sam redagował dziennik „Nowiny”. W 1875r. poślubił Oktawię Trembińską. Podróżował niewiele (Niemcy, Szwajcaria, Francja). W 1897r. obchodzono jubileusz 25-lecia pracy pisarza. Zmarł nagle nad rękopisem „Przemiany”. Pochowany na Powązkach, na nagrobku napis „Serce serc”. Nowele: „Sieroca dola”, „Szkatułka babki”, „Przygoda Stasia”, „Grzechy dzieciństwa”, „Anielka”. Powieści: „Placówka”, „Lalka”, „Emancypantki”, „Faraon”, „Dzieci”, „Przemiany”. „Antek”. Urodził się we wsi nad Wisłą w bardzo biednej rodzinie. We wsi panowało zacofanie i zabobon, świadczy o tym los Rozalki włożonej do pieca na trzy zdrowaśki. Antek był dzieckiem zdolnym, wysłano go do szkoły, zbyt głośno mówił be, wysłano go do pracy przy kuchni. Nauczyciel domagał się zapłaty, matka nie miała pieniędzy, więc posłano go do kowala. Zbyt szybko wyuczył się zawodu, podkuł konia pod nieobecność kowala, więc go wyrzucono. Od wczesnego dzieciństwa interesował Antka wiatrak za Wisłą. Pytał matkę co to jest, nie miała dla niego czasu, więc przepłynął na drugi brzeg i wszystko dokładnie obejrzał. Miał uzdolnienia, potrafił rzeźbić. Był nieurodzaj, głód, więc wysłano Antka w świat. W związku z hasłem pracy u podstaw omawia autor problem marnowania talentów i niemożność kształcenia się uzdolnionych dzieci. „Katarynka”. Pan Tomasz to były adwokat, człowiek bogaty, znawca sztuk kolekcjonował obrazy, organizował koncerty i nie znosił katarynek. Przysyłano mu je złośliwie, więc opłacał stróża by nie wpuszczał kataryniarzy. W domu naprzeciw obserwował dwie panie i 8-letnią dziewczynkę. Kobiety pracowały, dziecko siedziało zwykle w oknie bawiąc się niezdarnie lalką. Zauważył jak dziewczynka patrzyła prosto w słońce, domyślił się, że jest niewidoma. Zmienił się stróż, zjawił się kataryniarz, pan Tomasz chciał go przepędzić, ale zauważył jak niewidoma tańczy i śmieje się. Zapłacił więc za wpuszczanie katarynek, postanowił zająć się dzieckiem i opłacić lekarzy. Była szansa odzyskania wzroku, gdyż jego utrata była rezultatem choroby. „Kamizelka”. Narrator w mieszkaniu naprzeciw obserwuje małżeństwo. W kwietniu było ich troje. Pan, pani, służąca. Pan pracował w biurze, przynosił dokumenty do domu, pracował czasem do północy. Pani dawała lekcje, a wieczorami szyła. Na spacer wychodzili tylko w niedzielę. W lipcu pan zaziębił się, dostał krwotoku, lekarz zalecił wyjazd na wieś, ale nie było funduszy. Chociaż żona wzięła więcej lekcji i dłużej szyła. Mąż zauważył po kamizelce, że chudnie. Aż raz niespodziewanie stwierdził, że przytył skoro musiał poluźnić pasek. Kiedy umarł zlicytowano sprzęty. Kamizelkę kupił Żyd, a od niego nabył ją narrator. Okazało się, że pracowały przy niej dwie osoby. Pan przesuwał sprzączkę, by uspokoić żonę, pani skracała pasek. Prus zwraca uwagę na życie ludzi prostych, składa się ono tylko z ciągłej pracy i troski oraz krótkich chwil wypoczynku. Nawet miłość zmuszona jest do kłamstw. „Z legend dawnego Egiptu”. Władca Egiptu Ramzes miał już sto lat i był już u progu śmierci. Wtedy wezwał do siebie najmądrzejszego lekarza i rozkazał mu przyrządzić najmocniejsze lekarstwo, które mogło wyleczyć, albo zabić. Lekarz wahał się. Ale jednak podał mu je. Następcą Ramzesa miał być jego wnuk Horus. Wezwano go do sali faraonów, gdzie oczekiwano na śmierć władcy. Horus już zaczął wydawać rozkazy pisemne, które miały być ważne dopiero po dotknięciu ich pierścieniem. Wtedy to coś ukąsiło go w nogę. Nie przejął się tym. Wydawał dalsze rozkazy. Do sali wszedł lekarz który od razu zauważył bladość Horusa. Po obejrzeniu mu nogi stwierdził, że ukąsił go pająk jadowity i lada chwila może umrzeć. Wtem wbiegł do sali arcykapłan i zwiastował cud - „Ramzes odzyskał zdrowie”. „Marne są ludzkie nadzieje wobec wyroków boskich”.

Zwykły człowiek bohaterem nowel Prusa

Materiały

Geneza demokracji ateńskiej oraz jej dobrodziejstwa i niedogodności eby pisać o dobrodziejstwach lub niedogodnościach demokracji, tak młodej jak ateńska, trzeba najpierw po krótce przdstawić jej genezę... W pierwszych stuleciach pierwszego tysiąclecia p.n.e. na terenie dzisiejszej Grecji zaczeły powstawać państwa-miasta tzw. polis. Charakteryzowały się stosunkowo niewielkim obszarem i specyfiką rządów. Otóż n...

Klasy profesjonalno – menedżerskie - wyjaśnienie Klasy profesjonalno – menedżerskie Ukształtowanie się klas profesjonalno – menedżerskich ma swoje początki w rozwoju wielkich korporacji i zmian w strukturze posiadania z własności twardej umożliwiającej jednoczesne sprawowanie funkcji właściciela i przedsiębiorcy, w kierunku własności miękkiej, która rozdziela te 2 funkcje. Teorią...

Opis najazdu na Soplicowo Soplicowo zostało zdobyte. Sędzia i reszta mieszkańców dworu zostali uwięzieni w swych komantach. Hrabia ustawił straże pilnujące więźniów. Głodna i znudzona szlachta wszczęła przygotowania do wielkiej uczty zajazdowców. Rozpoczęła się straszliwa rzeź zwierząt i drobiu. Konewka wpada do kurnika. Dorodne ptaki zabija od razu, inne żywcem wiąże do...

Nawiązania średniowiecza do późniejszych epok NAWIĄZANIA W LITERATURZE EPOK PÓŹNIEJSZYCH “Bema pamięci żałobny rapsod” Nie jest to realny opis pogrzebu: nie pasują rekwizyty nie pasują postaci przenośnie płaczki Taki kondukt charakterystyczny był dla średniowiecza. Jest to pogrzeb stylizowany na pogrzeb rycerza. Dał wyraz uwielbienia Bemowi, nad...

Ocena wartości człowieka w "Nad Niemnem" Przedstaw kryteria oceny wartości człowieka w „Nad Niemnem” W powieści występuje normalny podział społeczeństwa na klasy. Dwór reprezentują: Benedykt Korczyński, Andrzejowa Korczyńska, Kirłowie. Natomiast do szlachty zaściankowej zaliczają się: Anzelm i Jan Bohatyrowiczowie. Arystokracja : Zygmunt Korczyński, Teofil Różyc, Boles...

Koncepcje człowieka idealnego a) koncepcja Rogers’a - pole fenomenologiczne: tworzą je wszystkie gromadzone doświadczenia. Ludzie mają tendencję do tworzenia „ja” z ograniczonej liczby doświadczeń. „Ja’ chromi się żeby informacje wyparte nie dostały się do świadomości. Cały czas jesteśmy zajęci utrzymywaniem nie realnego obrazu siebie. Niektórz...

Metoda korelacyjna, dobór losowy - definicja pojęć Metoda korelacyjna to metoda, w której mierzy się systematycznie dwie zmienne lub ich większą liczbę i oszacowuje się relację pomiędzy nimi (tj. w jakim stopniu można przewidzieć wartości jednej z nich na podstawie drugiej). Dobór losowy to sposób zapewniania reprezentatywności dla danej populacji wybranej do próby grupy osób gwarantujący, że ...

Forma w "Ferdydurke" \"Ferdydurke\" Gombrowicza jako rzecz o formie. Gombrowicz w swojej twórczości, wiele razy zajmował się tematem formy, rozumianej jako wszelkie sposoby wyrażania siebie, gesty czyny, mówienie, decyzje, postawa, styl i sposób bycia; czyli jest to ogólna postawa wobec życia i kształt, jaki przyjmuje człowiek wobec reszty świata Forma jest to ...