Zarządzane przez konfliktyZarządzane przez konflikty Konflikt - sytuacja społeczna w której zachodzi sprzeczność interesów, poglądów, lub postaw, jednostek lub grup społecznych współistniejących i współdziałających w określony miejscu i czasie. Dynamika konfliktów: A) Prywatny pojedynczy przedmiot sporu. B) Naruszenie równowagi stosunków. C) Ujawnienie się innych spornych zagadnień D) Pogłębianie się nieporozumień E) Druga strona wydaje się z gruntu zła F) Wysuwa się osobiste zrzuty wobec drugiej strony G) Konflikt uniezależnia się od pierwotnej przyczyny Podział konfliktów: I. pod względem uczestników konfliktu 1. o charakterze jednostkowym – osobisty konflikt ról; wewnętrzne sprzeczności 2. między ludzkie: a) jednostka – jednostka b) jednostka – grupa c) gruda – grupa II. ze względu na przedsiębiorstwo 1. komórek liniowych 2. komórek sztabowych Etapy Zarządzane przez konflikty: 1. organizowanie i stymulowanie konfliktu – zastosowanie różnych technik 2. redukowani konfliktu – techniki ograniczania konfliktów - mediatorzy 3. rozwiązywanie konfliktu – techniki: dominacja, kompromis, negocjacje Zalety Zarządzane przez konflikty 1. wykorzystywanie twórczej inicjatywy stron konfliktu 2. wyzwala drzemiący potencjał produkcyjny 3. zapobiega stagnacji 4. istnieje możliwość wyeliminowania podsystemu który celowo opóźnia rozwój firmy Wady Zarządzane przez konflikty 1. brak harmonii i współpracy 2. długotrwały konflikt wyczerpuje strony 3. konflikt może wydostać się spod kontroli 4. możliwość samounicestwienia się całego systemu Techniki:  Metody stymulowania konfliktu: 1. wprowadzanie ludzi z zewnątrz 2. postępowanie wbrew regułom 3. zmiana struktury organizacji 4. zachęcanie do współzawodnictwa 5. wybór odpowiednich kierowników  metody ograniczania konfliktu: 1. zastąpienie celów konkurencyjnych celami wspólnymi ważnymi dla obu stron 2. wskazanie wspólnego zagrożenia wroga  metody rozwiązywania konfliktów: 1. dominacja tłumienie (zasada większości) 2. kompromis: arbitraż, rozstrzygnięcie losowe, przekupienie, odniesienie się do przepisów itp. 3. Integrujące rozwiązane problemu

Zarządzane przez konflikty

Materiały

Zarządzanie komunikowaniem się w organizacji ZARZĄDZANIE KOMUNIKOWANIEM SIĘ W ORGANIZACJI. Komunikowanie się – to proces przekazywania informacji od jednej osoby do drugiej lub grupy osób. Skuteczne komunikowanie się jest procesem wysyłania informacji w taki sposób by wiadomość otrzymana miała możliwie zbliżone znaczenie do wiadomości zamierzonej. Public Relation – to zarządz...

Krótka charakterystyka "Rozmyślania przemyskie" 1. “ROZMYŚLANIA PRZEMYSKIE” Treścią tego zabytku jest opowiadanie o życiu Marii i Chrystusa, oparte na tekstach Ewangelii., napisane żywo i barwnie, pełne refleksji i realiów obyczajowych. Jako gatunek literacki \"Rozmyślania przemyskie\" są typowym dla średniowiecza apokrytem, czyli opowieścią opartą na tekście Biblii, ale wzbogac...

Wyjaśnienie pojęcia heterostaza a) teza o hierarchii stanów równowagi b) heterostaza polega na zakłócaniu pracy niższego systemu (podsystemu) w celu zachowania równowagi na poziomie wyższym - na poziomie fizjologicznym może to być pocenie się, dreszcze, gorączka - na poziomie psychologicznym w celu ratowania czegoś cenniejszego, poprzez np. kłamstwo

Cechy dramatu awangardowego na przykładzie "Szewców" W XX-leciu oryginalnością odznacza się rozwój dramatu jako gatunku literackiego, między innymi nurtu groteski i drwiny, zaliczającego się do ówczesnego nurtu awangardy; nurt ten oznaczał się współczesnym humorem, wyczuciem aktualnych problemów, nowoczesnością formy literackiej, śmiałością eksperymentatorską no i wybiegającą w przyszłość wyobraźn...

Orientacja produkcyjna, sprzedażowa, marketingowa ORIENTACJA PRODUKCYJNA – jak wytwarzać dużo i tanio, aby uczynić wyrób dostępnym szerokiemu gronu nabywców i uzyskać kosztową przewagę nad ewentualnymi konkurentami przy zachowaniu wymaganej staranności wykonania produktu. – związana z ogólnym przyspieszeniem rozwoju gospodarczego w drugiej połowie XIX wieku – produkcja masow...

Obrona Sokratesa - Platon \"Obrona Sokratesa\" Platon Sokrates został skazany, przez sąd ateński w 399 r. p.n.e. za ateizm i deprawowanie młodzieży. Proces ten miał charakter polityczny, gdyż filozof naraził się zamożnym i wpływowym Ateńczykom. Jego oskarżycielami byli: Meletos i Anytos. \"Obrona Sokratesa\" została napisana przez Platona. Nie wiemy dokładnie w jakim...

Co to jest mobbing ? Słowo mobbing pochodzi od angielskiego „mob” – tłum, motłoch, tłuszcza i oznacza tyle, co – napadać na kogoś, zaczepiać, nagabywać, atakować. Mobbing to coś więcej niż tylko zła atmosfera w pracy, coś o wiele gorszego niż okazjonalne niesprawiedliwe traktowanie czy złośliwa plotka. Mobbing to rodzaj terroru psychicznego, ...

Teoria stratyfikacji Davisa i Moore’a Funkcjonalna teoria stratyfikacji Davisa i Moore’a a) teoria funkcjonalna wychodzi od społeczeństwa en bloc i jego funkcji b) od struktury społeczeństwa i jej elementów składowych oraz funkcjonalnych zależności między elementami c) klasa i warstwa to pojęcia ekwiwalentne d) źródłem stratyfikacji są uniwersalne konieczności funkcjonalne...