Zagrożenia dla środowiskaGLOBALNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA – 1- POKRYWA LEŚNA – DEFORYSTACJA-ZMNIEJSZENIE SIĘ POKRYWY LEŚNEJ; ZMIANA UŻYTKOWANIA ZIEMY (WYLESIENIE). 1 % POW. LEŚNEJ ROCZNIE – ZMNIEJSZAJĄ SIĘ POW. LASÓW,A W NIEKTÓRYCH REJONACH ŚWIATA DEFORYSTACJA PRZEKRACZA 2 %. LAS JEST REGULATOREM STOSUNKÓW WODNYCH, OSTOJĄ ŻYCIA DLA ROŚLIN I ZWIERZĄT, ZATRZYMUJE WIATRY. PRZYCZYNY DEFORYSTACJI – a- PROBLEMY GOSP. (BRAZYLIA I ROSJA SPRZEDAJĄ PŁUCA ŚWIATA); b- UBÓSTWO I PROBLEMY ŻYWNOŚCIOWE (LASY WYPALA SIĘ I PRZEZNACZA POD ROLINCTWO); c- ZAPOTRZEBOWANIE NA DREWNO (DOMY DREWN., EKSPORTUJE SIĘ DREWNO Z KRAJÓW BIEDNYCH) W ANGLII W ŚREDNIOWIECZU WYCIĘTO B.DUŻO LASÓW-ZOSTAWIONO OK. 6 %. 2- DEGRADACJA GLEB NA ŚWIECIE – GLEBA JEST PODST. ISTNIENIA ROŚLINNOŚCI. CZYNNIKI DEGRADACJI (11 % POW. LĄDOWEJ) a- NIERACJONALNA DZIAŁALNOŚĆ ROLINCZA (NADMIERNY WYPAS ZWIERZĄT, ORKA NIEWŁAŚCIWIE PRZEPROWADZONA-NA STOKU, MELIORACJE-PRZESUSZENIA GLEB); b- ZATRUCIE GLEBY – SPŁUKIWANIE ZW.CHEM. (OŁÓW) 3- PUSTYNNIENIE – POSZERZENIE SIĘ PUSTYŃ. SACHARA POWIĘKSZA SIĘ O 3,5 MLN. HA/ROK. 4- DEGRADACJA JEZIOR – (2%-WODA SŁODKA). CZYNNIKI: a- ZATRUCIE PRZEZ ŚCIEKI; b- ZARASTANIE JEZIOR – EUTROFIZACJA – NADMIERNE UŻYWANIE NAWOZÓW W ROLNICTWIE POWODUJE UŻYŹNIENIE WODY W JEZIORZE. 5- ZATRUCIE WÓD GRUNTOWYCH – WYSYPISKA ŚMIECI, NIE ODIZOLOWANE OD PODŁOŻA – 98 %; NADMIERNE UŻYWANIE STAREJ GENERACJI ŚRODKÓW W ROLICTWIE (PESTYCYDY), NIE NEUTRALIZUJĄCYCH SIĘ W ŚRODOWISKU. 6- ZASOBY WODY PITNEJ – DEFICYT. WPROWADZENIE ZAMKNIĘTYCH OBIEGÓW WODY, OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW. AFRYKA, AZJA, BLISKI WSCHÓD SĄ UZALEŻNIONE OD DOSTAW WODY Z INNYCH CZĘŚCI ŚWIATA. 7- ZMNIEJSZENIE SIĘ RÓŻNORODNOŚCI FLORY I FAUNY – NA SKUTEK WYCIĘCIA LASÓW ZMNIEJSZAJĄ SIĘ GATUNKI. WPROWADZA SIĘ I TWORZY PARKI NARODOWE. W AMERYCE PÓŁN. 10 % JEST NAJWIĘCEJ REZERWATÓW (BIOSFERY) NA ŚWIECIE. NAJMNIEJ W AZJI - 1 %. 8- ZMIANY KLIMATU – GAZOWA OTOCZKA KULI ZIEMSKIEJ JEST B.CIENKA. ONA NAS CHRONI PRZED KOSMOSEM, DAJE MOŻLIWOŚĆ ŻYCIA. ATMOSFERA ZAPOBIEGA PRZEGRZANIU. WYBUCHY WULKANÓW –ZMĘTNIAJĄ ATMOSFERĘ. NAJBARDZIEJ ZAGRAŻAJĄCE SĄ EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ (PYŁY, GAZY, DYMY, PODWYŻSZENIE TEMP.) 9- ZMNIEJSZENIE SIĘ WARSTWY OZONOWEJ – (3% ROCZNIE) FREONY NAJNIEBEZPIECZ. GAZY DOSTAJĄCE SIĘ DO ATMOSFERY (GAŚNICE, DEZODORANTY). 10- WZROST POZIOMU WÓD OCEANU ŚWIATOWEGO – EFEKT CIEPLARNIANY SPOWODOWAŁ PODNIESIENIE SIĘ TEMP. O 1,5OC. WSKUTEK TEGO W OSTATNICH 10 LATACH O 1-1,5 M PODNIOSŁY SIĘ WODY W OCEANACH. TOPNIENIE LODOWCÓW. PRZESUNIĘCIE SIĘ LODU PŁYWAJĄCEGO NA OCEANACH JEST WIDOCZNYM SYGNAŁEM, ŻE KLIMAT SIĘ OCIEPLIŁ.

Zagrożenia dla środowiska

Materiały

Czym jest samotność? Czyli bohater skazany na samotność lub samotny z wyboru 105. Bohater skazany na samotnosc lub samotny z wyboru. \'\' Zaplacil za to rodzinneme miastu dozgonnym wygnaniem exulaiw wszystkich czasow wiedza jaka to cena \'\' Wlasnie ten cytat z pieknego wiersza Z. Herberta pt. ,, Dlaczego klasycy \'\' uwazam za godny, by nim rozpoczac dyskusje o salotnosci i osamotnieniu. Byc moze jest cos, co laczy w...

Interpretacja tytułu "Mała apokalipsa" Konwickiego A. Apokalipsa miasta: - poczucie niepewności mieszkańców - nieznajomość dokładnej daty, chaos myślowy, - brudne, ciemne ulice, - rozsypujące się budynki, infrastruktura miejska, - całkowita dezorganizacja życia miasta - komunikacji, handlu (żałosne zaopatrzenie), gastronomii, ... - nonsensy gospodarcze - reglamentacja wszystkiego,...

Portret kobiet w "Noce i dnie" oraz "Granicy" KOBIETY Z NOCY I DNIE ORAZ GRANIA \"Noce i dnie\" Marii Dąbrowskiej najpełniej ze wszystkich dzieł dwudziestolecia międzywojennego ukazują specyfikę kobiecej psychiki. Barbara jest najciekawszą postacią polskiej literatury początku dwudziestego wieku. Skomplikowana i skryta natura Barbary nie pozwalała jej być szczęśliwą. Wszystkie uczucia bo...

Krótka interpretacja wiersza pt. "Z lasu" Baczyńskiego Wiersz ten jest wyrazem rozterek poety związanych z decyzją włączenia się do walki zbrojnej, do której przygotowywał się w Szkole Podchorążych Rezerwy i którą potem prowadził jako uczestnik powstania warszawskiego. Baczyński był rozdarty wewnętrznie: subtelny poeta musiał godzić się z koniecznością zabijania. Swoje wahania przedstawił między inn...

Jak rozumieć IV przykazanie? \"Co rozumiem przez IV przykazanie ?\" IV przykazanie ... to jedno z dziesięciu, które otrzymaliśmy od Boga, by godnie sprawować swój żywot i móc go podsumowywać każdego dnia. Czy jednakże \"Czcij ojca swego i matkę swą\" ma w sobie coś specjalnego ? Na pewno. Tak jak i każde inne z dziesięciu. Osobiście rozumiem je bardzo prosto i konkretn...

Wstępna analiza bilansu WSTĘPNA ANALIZA BILANSU W ocenie rozwoju przedsiębiorstwa i jego zasobów istotną rolę odgrywa analiza posiadanego majątku, zmian jego wielkości, struktury oraz wykorzystania. Największą wartością poznawczą w zakresie zmian wielkości majątku przypisuje się wskaźnikowi dynamiki wzrostu. - analiza zmian wielkości majątku przedsiębiorstwa, - ana...

Próg rentowności PRÓG RENTOWNOŚCI Chcąc mieć pełny obraz rentowności przedsiębiorstwa powinno się również przeprowadzić analizę progu rentowności. Po jej przeprowadzeniu posiadamy pełne informacje: 1) Jakie rozmiary przychodów ze sprzedaży są niezbędne do pokrycia całkowitych kosztów własnych w przedsiębiorstwie. 2) Ile należy sprzedać wyrobów aby osiągnąć ...

Literatura średniowieczna - funkcje W średniowieczu literatura była silnie nasycona wzorcami postaw, a jej głównym zadaniem było kształtowanie właściwych wzorców osobowych, właściwych postaw moralnych i wpajanie odpowiednich ideałów. Dlatego o literaturze tego okresu mówi się, że jest to literatura parenetyczna (pareneza = pouczenie). Literatura średniowiecza przytacza liczne ...